Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
Technische informatie: https://api.analytics1.hrm.visma.net/docs/openapi.html#/ Algemene informatie: https://www.vismaraet.nl/hrm-software/visma-net-api/ Datamodel: zie bijlage Handleiding: zie bijlage Visma App Store: https://apps.visma.com/NL  Setting up your first application in Developers Portal: https://developer.visma.com/api/dev-portal-tutorial/ 
Volledig artikel weergeven
12-05-2022 10:36 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 753 Weergaven
De module duurzame inzetbaarheid in Visma.Net HRM is momenteel alleen beschikbaar voor de sector Onderwijs. De handleiding bestaat uit 2 delen: Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Inrichtingsmogelijkheden Deze beschrijft hoe je de module kunt configureren om deze op de eigen mogelijkheden te laten aansluiten. Als je reeds de module in gebruik hebt, kun je deze ook naslaan om te begrijpen hoe of waarom het systeem zich op een bepaalde manier gedraagt. Duurzame inzetbaarheid - Handleiding Acties & Scenario's Deze handleiding is er vooral op gericht hoe je bepaalde zaken moet bewerkstelligen, bijv. wat te doen voor een nieuwe medewerker, wat te doen als de uren per week wijzigt, wat te doen bij uitdiensttreding, en meer. Tevens wordt het proces beschreven dat opgestart moet worden aan het einde van het budgetjaar. Dit document is een groei document. Het zal op basis van feedback periodiek worden aangevuld met nieuwe onderwerpen en zonodig worden verbeterd en/of verduidelijkt.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 18:11 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 81 Weergaven
Definitieve Releasenotes Visma.net HRM v 1.136.00 1 Oktober 2022
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 13:30 (Bijgewerkt op 10-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 672 Weergaven
Een vernieuwde, korte beschrijving van de eenvoudige contractinitialisatie.
Volledig artikel weergeven
02-09-2022 16:00 (Bijgewerkt op 09-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 143 Weergaven
Deze handleiding is geschreven voor Educatie klanten van Visma|Raet met een AO-structuur. Het beschrijft de stappen die nodig zijn voor de configuratie van digitaal ondertekenen inclusief de configuratie om getekende documenten na ondertekening via IntraDocs automatisch op te slaan in het Edossier van de medewerker.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 81 Weergaven
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn ter voorbereiding op de configuratie door Visma|Raet om getekende documenten na ondertekening automatisch op te slaan in het Elektronisch Dossier van de medewerker.   Voorwaarden Je maakt reeds gebruik van de digitale handtekening van IntraDocs om documenten vanuit Visma.net HRM & Payroll te laten ondertekenen. Daarnaast is het nodig om een addendum te ondertekenen voor het gebruik van de functionaliteit ‘terugschrijven van documenten’. Maak je nog geen gebruik van de digitale ondertekening op basis van IntraDocs? Voor meer informatie over de digitale handtekening en het ontvangen van een addendum voor - digitaal ondertekenen inclusief terugschrijven documenten - kan je contact opnemen met je Customer Success Manager.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 17:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 67 Weergaven
In de release notes 1.137.00 werd in hoofdstuk Applicatiebeheer > Bedrijfsinstellingen melding gemaakt van de nieuwe functionaliteit Gescande handtekeningen en bedrijfslogo als samenvoegvelden.  Er was sprake van een pilot waaraan een beperkt aantal klanten meededen. In de loop van 7 november komt deze functionaliteit nu voor iedereen beschikbaar. Doelgroep: Deze functionaliteit kan voordelen bieden voor bijv. administratiekantoren en service centers. Vooral wanneer er sprake is van een centrale inrichting van sjablonen in Visma.net HRM, die vervolgens gebruikt wordt door meerdere onderliggende bedrijven. Werkinstructie: Het gebruik van samenvoegvelden voor de bedrijfslogo en digitale handtekening heeft een afwijkende werkwijze. Daarom is er hierbij een werkinstructie toegevoegd. Lees deze voordat je deze nieuwe functionaliteit gaat gebruiken.
Volledig artikel weergeven
07-11-2022 13:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 79 Weergaven
Wijzigingen doorvoeren via mutatieformulieren   Video uitleg Mutatieformulieren 
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 11:56 (Bijgewerkt op 27-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 656 Weergaven
Releasenotes Visma.net HRM 1.136.03 22 oktober 2022.   De onderwerpen in deze release update zijn: - Er zijn 10 extra mutatieformulier sjablonen beschikbaar - Bij officiele documenten de upload knop beschikbaar - Omschrijving van actie layout wijzigingen - Knop toevoegen bij keuzelijsten in alle gevallen beschikbaar - Aanmaken inhuurcontract zonder belastingstap mogelijk - Aanpassing in Vervangingsplanner API gegevens
Volledig artikel weergeven
18-10-2022 13:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 203 Weergaven
Algemene informatie Je vindt de algemene informatie over de AVG hier . Doelbinding Deze applicatie heeft als primair doel het uitvoeren van een personeels- en salarisadministratie. Deze applicatie legt geen restricties op voor het registreren van persoonsgegevens. De doelbinding kan daarom per organisatie verschillen. Bewaartermijnen De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn afhankelijk van de doelbinding. Vanuit Visma Raet wordt er een standaard uitgeleverd, maar u kunt hiervan afwijken. Het is niet mogelijk om de bewaartermijn van fiscale gegevens (contractgegevens, salaris, declaraties,adres etc.) te wijzigen. Deze staat vast op 7 jaar. De bewaartermijnen van documenten in E-dossier kunt u instellen in Onderhoud virtuele mappen.  De bewaartermijnen van de overige gegevens stelt u in via Applicatiebeheer >Verwijder gegevens > Instellingen.   Recht op vergetelheid Binnen deze applicatie zijn medewerkers en hun dienstverbanden/contracten te verwijderen. Raadpleeg de in dit kader relevante wet- en regelgeving om te bepalen of de persoonsgegevens mogen worden verwijderd en wanneer dit mag. Het verwijderen van persoonsgegevens (medewerkers en dienstverbanden) uit deze applicatie kan consequenties hebben voor externe partijen. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor alle gebruikers binnen een organisatie. Als nieuwe gebruikers moeten worden aangemaakt of als gebruikers geen toegang meer mogen hebben tot de applicatie, is hun autorisatie via Visma.net Admin aan te maken of te beëindigen. Functiegroepen: In deze functiegroepen worden de rechten bepaald voor alle werknemers en managers en kan er bepaald worden wie wat waar mag inzien en wijzigen. In een functiegroep definieert u de autorisatie voor alle gebruikers die in deze groep geplaatst worden. U bepaalt de functiegroep vanuit de functies/rol binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: werknemer, manager, salarisadministrateur en opleidingscoördinator. Per functie/rol maakt u een functiegroep. Een medewerker met meerdere rollen, krijgt meerdere functiegroepen.  Gebruikersgroepen: Via de gebruikersgroep geeft u een gebruiker rechten om van een beperkt aantal organisatorische eenheden de gegevens te tonen.  DAA: DAA staat voor Department Authorization Awareness functies. Wanneer bij DAA ‘Actief’ is aangevinkt dan betekent dit dat de betreffende functie afdelingsgevoelig is gemaakt en dat alleen leden van gebruikersgroepen met rechten op een afdeling voor die afdeling de functionaliteit mogen gebruiken. Autorisatie op persoonsniveau is ook mogelijk. Deze autorisatie werkt op alle gegevens.  De volgende overzichten zijn beschikbaar en worden hierna toegelicht: Gebruikers per functie Dit overzicht laat per selecteerde functie zien welke gebruikers hiervoor geautoriseerd zijn.  Gebruikers per gebruikersgroep Dit overzicht laat de naam, werknemersnummer (als deze er is), aanmeldingsnaam en gebruikersnummer zien van de gebruikers binnen de geselecteerde gebruikersgroep.  Autorisatie per functiegroep Dit overzicht laat de geautoriseerde functies zien per geselecteerde functiegroep. Hierin staan de functies, functie-id’s, omschrijving en er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Mijzelf/Mijn Talent’ en ‘Anderen/Talent’.  Autorisatie per gebruiker Dit overzicht laat zien aan welke functie- en gebruikersgroepen geselecteerde gebruiker is toegevoegd. Gebruikers Dit overzicht toont van gebruikers de volledige naam, superuser: ja/nee, gebruikersnummer, aanmeldingsnaam, domeinnaam, e-mailadres en naam en nummer van de gekoppelde werknemer. Vervallen gebruikers kunnen eruit gefilterd worden door ‘Exclusief vervallen gebruikers’ aan te vinken.  Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan interne partijen. nvt Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. UWV Belastingdienst Onderliggende documenten Handleiding autorisaties Verwijderen gegevens ex-werknemers Verwijder één medewerker
Volledig artikel weergeven
14-10-2022 16:39 (Bijgewerkt op 14-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
Releasenotes Visma.net HRM 1.136.01 11 oktober 2022.   In deze release worden de salarisschalen uit de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs beschikbaar gemaakt (PO+VO bestuurders).
Volledig artikel weergeven
10-10-2022 10:32 (Bijgewerkt op 11-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 195 Weergaven
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn ter voorbereiding op de configuratie door Visma|Raet om getekende documenten na ondertekening automatisch op te slaan in het Elektronisch Dossier van de medewerker.
Volledig artikel weergeven
16-09-2022 14:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 123 Weergaven
In deze bijlage vindt u een functionele beschrijving van de mobiele app voor klanten die werken met Visma.net HRM.
Volledig artikel weergeven
28-07-2021 15:14 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 741 Weergaven
  Gebruik ideeënportaal Hoe kan ik een idee invoeren? Het invoeren van een idee staat stap voor stap beschreven in https://community.visma.com/t5/Publicatiebronnen/Werken-met-ideeen/m-p/395661   Hoe kan ik op idee status filteren? Je kunt op de status van een idee filteren door rechtsboven op de status van een idee te klikken. Je krijgt dan alleen de ideeën met de bijbehorende, geselecteerde status.       Bovenaan de gefilterde ideeën kun je inzien welk filter actief is.   Hoe stem ik op een idee? Je kunt stemmen op een idee door het idee een kudo te geven.Door nogmaals op het duimpje  bij de kudo te klikken, haal je deze weer weg.      Kan ik op mijn eigen idee stemmen? Dat kan zeker. Hiermee geeft je aan dat je achter je idee staat. Je kunt op je eigen idee stemmen door het Kudos te geven.    Wat betekent kudos? Kudos is een virtuele blijk van waardering. Binnen het ideeën portaal wordt Kudos gebruikt om de populariteit van een idee te meten. Iedereen kan op een idee ‘stemmen’ door het Kudos te geven.   Notificaties Hoe stel ik notificaties van het idee portaal in? Hoe je notificaties moet instellen voor het idee portaal en andere onderdelen van de community kun je vinden via deze link: Over notificaties (abonneren) Ik wil geen notificaties meer ontvangen over ideeën, hoe zet ik deze stop? Hoe je notificaties kan stop zetten voor het idee portaal en andere onderdelen van de community kun je vinden via deze link: Over notificaties (abonneren)   Voortgang idee Wat betekenen de verschillende statussen? Ieder idee krijgt een status afhankelijk van de fase waarin het idee zich bevindt. Hieronder staan de verschillende statussen genoemd met een toelichting wat er in de desbetreffende status gebeurt.    Nieuw Wanneer je een idee indient krijgt deze de status nieuw. Dit betekent dat de wens nog niet is beoordeeld.    Intake Wanneer een nieuw idee voor het eerst wordt beoordeeld krijgt deze de status “Intake”. Er wordt dan gekeken of het idee al bestaat, of er een workaround en/of kennisartikel voor is en of het idee voldoet aan de 5 W’s, te weten: Wie? Wat? Waar?  Wanneer? Waarom?  Deze informatie vormt de basis voor de inhoudelijke beoordeling van de wens. Deze inhoudelijke beoordeling kan pas plaats kan vinden als de wens duidelijk en compleet is. Met deze stap willen we bereiken dat het idee op de juiste manier wordt beoordeeld en op de juiste waarde wordt geschat.    In onderzoek Wanneer een idee “In onderzoek” is, wordt er gekeken naar de haalbaarheid van een idee. De haalbaarheid van het idee wordt bepaald door aansluiting bij strategische thema’s, de (technische) complexiteit en de populariteit samen met de leeftijd van het idee.    Realisatie waarschijnlijk Wanneer het idee de status Realisatie waarschijnlijk krijgt, betekent dit dat we voornemens zijn het idee te realiseren, omdat deze past bij de strategische thema’s en/of grote populariteit heeft en/of eenvoudig te realiseren is. Het idee is op dat moment echter nog niet ingepland.   We hebben het idee als onderdeel van een thema op de roadmap staan. Een roadmap beslaat meerdere jaren en is aan verandering onderhevig. Hierdoor kan het voorkomen dat een idee onverhoopt alsnog niet gerealiseerd gaat worden. Hier zal via het ideeën portaal over gecommuniceerd worden.    Ingepland Het idee krijgt de status ingepland als deze opgelijnd staat om gerealiseerd te worden in een bepaald kwartaal. In uitzonderlijke gevallen kan het dan nog voorkomen dat een idee niet in dat kwartaal gerealiseerd wordt. Dit wordt via het idee in de community gecommuniceerd.   Bestaat al Het kan voorkomen dat de genoemde functionaliteit in een idee al bestaat, soms in een andere vorm dan genoemd in het idee. Het kan ook dat het idee reeds bestaat in het ideeën portaal. Het krijgt dan in beide gevallen de status “Bestaat al”. Er zal daarbij een toelichting worden gegeven aan welke bestaande functionaliteit wordt gerefereerd.   In het geval dat hetzelfde idee al in het ideeënportaal bestaat, zal worden aangegeven welk idee dit betreft. Je kan dan als je wilt aan dat idee een kudo toekennen.     Alternatief aanwezig Wanneer op een andere wijze hetzelfde beoogde resultaat als genoemd in een idee, kan worden bereikt, zal het idee de status “Alternatief aanwezig” krijgen. Doorgaans zal dit idee niet gerealiseerd worden. Het kan echter voorkomen dat het idee alsnog gemonitord wordt op het aantal verkregen kudos. Dit zal via het idee worden gecommuniceerd.   Realisatie onwaarschijnlijk Als het idee na onderzoek niet past bij een van de strategische thema’s en/of een hoge technische complexiteit heeft en/of een beperkt aantal kudos, zal deze de status Realisatie onwaarschijnlijk krijgen.   Een status “Realisatie onwaarschijnlijk”  zegt niets over validiteit van het idee. Het betekent dat het echter niet aansluit bij de strategische thema’s en/of populariteit. Het geeft aan dat het idee niet zal worden ingepland. Daarom volgt vrijwel altijd de status Afgewezen voor een idee in deze status. In uitzonderlijke gevallen kan het idee kan nog open gelaten worden om te monitoren of het idee in populariteit stijgt en meer kudos verkrijgt.   Afgewezen. Een idee met de status “Afgewezen” wordt niet gerealiseerd. Een afgewezen status betekent dat het niet aansluit bij de strategische thema’s en/of populariteit, of een ingrijpende aanpassing vergt.     Ideeën die zijn afgewezen worden niet langer meer in behandeling genomen. We begrijpen dat er soms nog de behoefte bestaat om het idee opnieuw te promoten en een nieuwe kans te geven. We willen hierbij benadrukken dat ieder idee voor ons waardevol is en dat de afwijzing niets zegt over de validiteit van het idee.    Echter, door de grote aantallen wensen, moeten wij helaas soms lastige keuzes maken, wat betekent dat een idee niet verder het proces in gaat, maar wordt afgewezen. We kunnen daarom niet ingaan op verzoeken om het oordeel over het idee te herzien.   Gerealiseerd Wanneer een idee de status gerealiseerd krijgt, is de gevraagde functionaliteit reeds gereleased. Wanneer een idee in deze status verandert gaat deze vergezeld van een verwijzing naar de desbetreffende release.     Hoe lang duurt het voor een idee wordt gerealiseerd? De duur tot realisatie van een idee is afhankelijk van de status. Wanneer een idee de status Realisatie waarschijnlijk krijgt, is het doel het onderdeel te laten zijn van de strategische thema’s op de roadmap. Een roadmap beslaat meerdere jaren. Daarmee is een roadmap echter ook aan verandering onderhevig, waardoor het kan voorkomen dat prioriteit in strategische thema’s verandert.   Daarnaast is de realisatie ook afhankelijk van het aantal ideeën dat ingediend wordt en de prioriteit van deze ideeën. We adviseren dan ook de statussen in de gaten te houden voor inzage in de voortgang van de wens. Voor meer informatie over statussen, klik hier. Hoe wordt de roadmap opgebouwd?  De roadmap bestaat uit verschillende onderdelen: Wet- en regelgeving Ontwikkelingen in integraties met derde partijen Cao onderhoud Technische ontwikkelingen; o.a. Performance en security Projecten en migraties Stem van de klant (o.a. product surveys, pNPS, ideeën portaal en gebruikersoverleggen) Productondersteuning en support   Omdat we met veel verschillende kanalen te maken hebben, pakken we thema-gewijs verbeteringen op. Daarmee maken we zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede over de verschillende onderdelen. We werken vervolgens meerdere kwartalen aan de thema’s. Ieder kwartaal wordt opnieuw vastgesteld of we een thema afronden en/of we nieuwe thema’s gaan oppakken.    Zie voor de huidige roadmap thema’s het bericht:    Roadmap Visma.net HRM & Payroll  Hoe weet ik of een idee wordt gerealiseerd? Afhankelijk van de status weet je of een idee gerealiseerd wordt. Kijk voor meer informatie rondom de statussen bij Wat betekenen de verschillende statussen? Hoe weet ik wat de productstrategie is? De productstrategie wordt regelmatig op de segment-specifieke gebruikersdagen gepresenteerd. Daarnaast worden via de nieuwsberichten eventueel nieuwe thema’s voor de roadmap gedeeld. De thema’s voor de huidige roadmap, kun je vinden via deze link:    Roadmap Visma.net HRM & Payroll    Mijn idee heeft heel veel kudos, maar wordt toch niet gerealiseerd. Waarom is dat? Wanneer een thema veel kudos krijgt, heeft dit doorgaans invloed op de thema’s op de roadmap. We willen immers functionaliteiten leveren die past bij de behoefte van onze klanten.   Toch kan het voorkomen dat een idee weliswaar heel populair is en veel kudos heeft verdiend, maar toch niet gerealiseerd wordt. Doorgaans is de reden hiervoor dat het idee dermate complex is of ingrijpend is, dat het ten koste van (meerdere) roadmap thema’s gaat, waar ook behoefte aan is en die een hogere prioriteit krijgen.   Hierbij wordt een kosten-baten analyse gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functionaliteiten die meerdere segmenten bedienen, of wet- en regelgeving die ingrijpende wijzigingen aan de systemen vragen. We proberen binnen de bestaande thema’s steeds de balans te vinden.     
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 14:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 152 Weergaven
Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 keer het aantal uren van hun werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. UWV vergoedt 70% van het maximale dagloon en dit geldt voor het eerste levensjaar van het kind. Dezelfde regels gelden ook voor adoptie van/of pleegouderschap voor kinderen onder de 8 jaar. Het betaalde ouderschapsverlof geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. Op zowel CAO- als bedrijfsniveau kan van de financiële bijdrage worden afgeweken. De werkgever moet de uitkering aanvragen voor zijn werknemer bij het UWV. Dit kan wanneer de werknemer minimaal één werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen en maximaal negen weken. In maximaal 3 keer kan de werkgever dit betaalverzoek aanvragen bij het UWV. Voor details of specifieke situaties, bekijk de website van het UWV of neem direct contact op met het UWV.
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 16:09 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1367 Weergaven
Visma|Raet heeft in samenwerking met RPost en Youserve Robotics team een gerobotiseerde oplossing gerealiseerd waarmee de toekomstige medewerker zelf gegevens invult ten behoeve van de registratie in Visma.net HRM & Payroll. Hiermee worden managers en de PSA-afdeling ontlast met het overtypen van gegevens van nieuwe medewerkers.   Lees onderstaande handleiding!   of de FAQs
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:34 (Bijgewerkt op 22-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 332 Weergaven
Bijgaande de FAQ's
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 197 Weergaven
Deze release update bevat de volgende items: Sortering werknemersgroepen op alfabetische volgorde Status van acties wordt nu correct getoond bij Soorten aanstellingen & Acties Te strikte validatie op einddatum contract opgeheven Vaste uren en werktijdfactor nu wel goed overgenomen van basis contract Nieuwe salarisschalen PO & VO Zie voor meer informatie de bijlage. 
Volledig artikel weergeven
14-07-2022 17:08 (Bijgewerkt op 18-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
De voornaamste CAO VO aanpassing voor komend schooljaar is dat het aantal uren van het individueel keuzebudget omhoog gaat van 50 naar 90 uur.  De inrichting van de budgetaanspraken moet je hierop aanpassen. EN Nogmaals de Eindejaarverwerking voor Duurzame inzetbaarheid
Volledig artikel weergeven
14-07-2022 18:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 250 Weergaven
Duurzame inzetbaarheid - Uurloonwijzigingen met terugwerkende kracht. De release van deze versie is nu gepland voor zaterdag 16 juli 2022  Met deze release zal het systeem voortaan in de berekeningen van duurzame inzetbaarheid rekening houden met wijzigingen in het uurloon wanneer die een terugwerkende kracht werking hebben.
Volledig artikel weergeven
14-07-2022 13:32 (Bijgewerkt op 14-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 262 Weergaven