Mijn Communities
Help

AVG Informatie

27-08-2019 16:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven

Algemene informatie

Je vind de algemene informatie over de AVG hier.

Doelbinding

Deze applicatie is direct gekoppeld aan Payroll Business en is gericht op de registratie van persoonsgegevens en de uitvoering van primaire HR-processen. Deze applicatie biedt optioneel aanvullende functionaliteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Basis ziekteadministratie
  Om te voldoen aan onder meer de Wet Verbetering Poortwachter en de wettelijke bepaling Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte.
 • Verlofadministratie
  Om te voldoen aan de wet Wet Arbeid & Zorg (WAZO).

Alle persoonsgegevens in deze applicatie dienen enkel en alleen de bovenstaande bewerkingen en doelen.

Bewaartermijnen

Raet conformeert zich aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

In deze applicatie conformeert Raet zich aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor HR-gegevens.

Recht op vergetelheid

De fiscale bewaarplicht van 7 jaar prevaleert boven het recht op vergetelheid.

HR-gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het payroll proces zijn handmatig te verwijderen.

Toegang tot gegevens

Deze applicatie is voor professionals en is alleen toegankelijk via het Youforce Portaal. Dit vereist een certificaat.

Binnen het Youforce Portaal wordt de algemene toegang tot deze applicatie geregeld. In de applicatie vindt nadere autorisatie plaats, zoals het toekennen aan een gebruikergroep en welke groep medewerkers zichtbaar is.

De gebruikersinformatie wordt gebruikt voor audit doeleinden en vermeld op mutatieverslagen. Daarnaast vindt registratie plaats van de inlogsessie van gebruikers. De applicatie biedt functionaliteit om deze inloggegevens te bekijken. Deze informatie is maximaal 2 jaar beschikbaar.

Waar gaan persoonsgegevens naar toe?

Intern

Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan andere Raet applicaties.

 • Payroll Business
 • Youforce Portal
 • Self Service
 • Talent Management
 • Verzuim Management
 • Flex Benefits
 • Management Informatie rapportages

In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging.

Externe partijen

 • ARBO Diensten (via EDI berichtstraat).

Publishing Date: 2/28/2019