Mijn Communities
Help

Kennisbank YouServe HRYou

Sorteren op:
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie biedt meerdere oplossingen voor het ontsluiten van persoonsgegevens. Persoonsgegevens voor het ondersteunen van operationele, tactische en strategische besluitvorming. Single source data warehouse (BI 1.0) Multi source data warehouse (BI 2.0) Standaard Rapportages op basis van BI 1.0 Ad-Hoc Rapportages, ontsloten via report models HR Data Feed Scheduled Reports Dashboards op basis van BI 1.0 Dashboards op basis van BI 2.0 RMI Autorisatie Module (incl. subsystemen) De persoonsgegevens komen uit de HR Core systemen, de payrollsystemen, Performance Management en Flex Benefits. In de AVG-documenten van de bronsystemen is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Bewaartermijnen De applicaties waar de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn vastgelegd, bepalen de bewaartermijnen. Het verwijderen van de gegevens wordt geïnitieerd vanuit het bronsysteem. In de AVG-documenten van de bronsystemen staat hoe daar de richtlijnen van de AVG worden gehanteerd. Voor operationele stuurinformatie, die we beschikbaar stellen middels standaard- en ad-hoc-rapportages, scheduled reports en de HR Data Feed hanteren we binnen MI Business een bewaartermijn van maximaal 48 maanden. Informatie ouder dan 48 maanden blijft, afhankelijk van de van toepassing zijnde bewaartermijnen, beschikbaar in het bronsysteem. Recht op vergetelheid Deze applicatie biedt geen mogelijkheden om persoonsgegevens te verwijderen. Het verwijderen van persoonsgegevens moet initieel plaatsvinden in de bronsystemen. De reguliere uitwisseling van gegevens, inclusief de mutatie van gegevens, initieert de automatische verwijdering in de applicaties en diensten die aan het bronsysteem zijn gekoppeld. Toets vóór het accepteren van een aanspraak op Recht op vergetelheid of het mogelijkerwijs leidt tot het schenden van de in dit kader geldende wet- en regelgeving. Er kunnen rechtsgeldige redenen zijn om persoonsgegevens te bewaren. Toegang tot gegevens Het verlenen van toegang tot deze applicatie vindt plaats via een autorisatie module. Autorisaties binnen de bronsystemen bepalen uiteindelijk de toegang tot de persoonsgegevens. Op de autorisatie is een logging aanwezig. Op dit moment is nog geen toegang mogelijk tot deze logging. Visma | YouServe werkt aan een oplossing en communiceert hierover via de release notes. De logging van de autorisatie is op te vragen bij het Service Center van Visma | YouServe. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende applicaties. Payroll Business Self Service Talent Management Werving en Selectie Verzuim Management Flex Benefits Workforce Scheduling Youforce Portaal In de AVG-documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. Dit gebeurt via specifieke software oplossingen. External API's IBU De volgende applicaties leveren informatie aan de IBU. HR Data Feed (externe interfaces) Scheduled Reports (externe interfaces)   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
17-01-2020 20:57 (Bijgewerkt op 20-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 267 Weergaven
Hier vind je productinformatie over Management Informatie voor HR Core Business. Handleidingen voor de beheerder Handleiding HR Data Feed
Volledig artikel weergeven
17-01-2020 20:25 (Bijgewerkt op 22-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 509 Weergaven
De migratie van de Visma Raet Community naar deze community is een feit. Het brengt voor klanten in de zakelijke markt een grote wijziging met zich mee. De oude groepen gaan samen in één nieuwe groep: YouServe HRYou. Dit betekent dat je alle informatie nu op één plek vindt. In dit document lees je hoe het zit. Hoe je je kunt abonneren, is hierin ook beschreven.    
Volledig artikel weergeven
24-01-2022 10:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 246 Weergaven
Visma | Raet is continu bezig met het veilig houden van uw gegevens. Nieuwe protocollen en op een veilige manier kunnen inloggen heeft onze prioriteit. Voor veilige communicatie van data bij het gebruik van onze producten ondersteunen wij TLS 1.0 tec...
Volledig artikel weergeven
10-02-2020 11:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 418 Weergaven