Mijn Communities
Help

AppicalNow - Visma|Raet Learning API

23-12-2021 15:39
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 486 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘AppicalNow - Visma|Raet Learning API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API.

 

Onderstaande velden gebruikt Appical in haar connector:

Verplicht in Appical API Endpoint API attribute HRCore Online
  Employees personId P01001 - Persoonsnummer
Verplicht Employees personCode P01001 - Persoonsnummer
  Employees firstNames P01002 - Voornamen
  Employees lastName P01008 - Samengestelde naam
  Employees lastNamePrefix P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels
  Employees knownAs P01003 - Roepnaam
    emailAddresses Business: P01035 - E-mail adres werk
Prive: P01034 - E-mail adres prive
  Employees dischargeDate P00830 - Datum uit dienst
  Employees originalHireDate P00834 -Datum in dienst CAO
  Employees employmentType P01102 - Soort arbeidsrelatie
  Employees jobProfile P01107 - Primaire functie
  Employees organizationUnit P01106 - Hierarchische org. eenheid
  Organization units id Technical id van de org. eenheid
  Organization units shortname ShorName van de org. eenheid
  Organization units fullName FullName van de org. eenheid
  Organization units parentOrgUnit technical id of the parent Org unit
  Organization units organizationUnitType orgUnit Type
  Role Assignments organizationUnitCode Technical id van de org. eenheid
  Role Assignments shortname (rol 'MGR') P01062 - Rol
  Role Assignments personCode (van de medewerker met de rol 'MGR') Persoonsnummer (van de 'MGR')
  Role Assignments startDate Begindatum van de versie
  Role Assignments endDate Einddatum van de versie 
  Job profiles shortName Functie code
  Job profiles fullName functie naam
  Job profiles jobFamily functie groep
 

Appical synchroniseert eenmaal per dag tussen 6:00 (AM) en 9:00 (AM) de data en dat doen zij voor alle medewerkers.

 

De velden met het kenmerk verplicht moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal Appical de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. 

 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Appical. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Appical vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Appical.

Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 30 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd. 

 

Filtermogelijkheden

Vanuit HRCore Online kunnen medewerkers uitgesloten worden op basis van het veld ‘Soort Arbeidsrelatie’ (P01102).

Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor Appical, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.

Medewerkers