Mijn Communities
Help

BrightPlan-Salude - Visma|Raet SIVI API

17-05-2022 10:10 (Bijgewerkt op 17-05-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 340 Weergaven

Dit document beschrijft de 'Brightplan-Salude - Visma|Raet SIVI API'-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet SIVI API.

 

De SIVI API biedt de ziekmeldingen aan vanuit de HRCore Online-applicatie op een manier die overeenkomt met de SIVI-standaard. Het API-bericht is in lijn met de voorgeschreven XML-structuur en met de XSD-versie van 'Verzuimmeldingen 2020'.

Momenteel toont de API niet op alle velden een waarde in het bericht. In onderstaande tabel staan de velden in de API, via de kolom 'HRCore Online veld' kunt u zien welke velden gevuld worden vanuit HRCore Online. Staat in deze kolom geen 'HRCore Online veld' dan is het veld in de API leeg. De velden met 'Systeem ..' worden automatisch gevuld door de API.

 

Wanneer het volgens de SIVI-standaard een verplicht veld is dan staat dat vermeld. Verplicht wil zeggen dat het veld een waarde moet hebben, zonder waarde zal Brightplan de ziekmelding met medewerkergegevens niet verwerken. Een 'Onderdeel' kan wel of niet verplicht zijn en binnen dat onderdeel zijn er wel of niet verplichte velden.

 

 

Omschrijving van het SIVI-veld

Veldnaam in de XML

Verplicht

Voorbeeld

HRCore Online veld

Aanmaakdatum bericht

AandatBr

 

2021-03-31

Systeem Datum

Aanmaaktijd bericht

AantijdBr

 

13:06:55

Systeem Tijd

Onderdeel 'ADMINISTRATIEKANTOOR'

Handelsnaam organisatie

HndlsnmOrg

 

 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

InschrijvingsnrKvK

 

 

 

Vestigingsnummer

Vestigingsnr Handelsregister

 

 

 

Onderdeel 'WERKGEVER' (verplicht)

Handelsnaam organisatie

HndlsnmOrg

Ja

Bogé regressiebestand

De waarde wordt bij de start ingesteld

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

InschrijvingsnrKvK

 

 

 

Vestigingsnummer

Vestigingsnr Handelsregister

 

 

 

Identificatie werkgever bij Arbo-dienst

IdWrkgvrArbdnst

Ja

105

De waarde wordt bij de start ingesteld

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

AansltnrGeguitwlng Arbdnst

Ja

6431

De waarde wordt bij de start ingesteld

Identificatie werkgever bij UWV

IdWrkgvrUWV

 

 

 

Loonheffingennummer

Lhnr

 

 

 

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA

IndERDWGA

 

 

 

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW

IndERDZW

 

 

 

Onderdeel 'STRAATADRES NEDERLAND'

Soort adres, code

SrtAdrsCd

 

 

 

Ingangsdatum

Ingdat

 

 

 

Einddatum

Enddat

 

 

 

Postcode

Pc

 

 

 

Woonplaatsnaam

Wnpl

 

 

 

Straatnaam

StraatLang

 

 

 

Huisnummer

Huisnr

 

 

 

Huisnummertoevoeging

HuisToev

 

 

 

Onderdeel 'POSTBUSADRES NEDERLAND'

Ingangsdatum

Ingdat

 

 

 

Einddatum

Enddat

 

 

 

Postcode

Pc

 

 

 

Woonplaatsnaam

Wnpl

 

 

 

Postbusnummer

Pbnr

 

 

 

Onderdeel 'COMMUNICATIE'

Soort communicatie, code

SrtComCd

 

 

 

Nummer/adres communicatie

NrCom

 

 

 

Onderdeel 'CONTACTPERSOON'

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

 

 

 

Personeelsnummer

Persnr

 

 

 

Achternaam /Achternamen

Achternaam

 

 

 

Voorletters

Voorl

 

 

 

Roepnaam

Roepnaam

 

 

 

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

 

 

 

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

 

 

 

Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)

Soort communicatie, code

SrtComCd

Ja

   

Nummer/adres communicatie

NrCom

Ja

   

Onderdeel 'WERKNEMER' (verplicht)

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

 

 

 

Burgerservicenummer

SofiNr

 

 

 

Geboortedatum

Gebdat

Ja

1990-03-20

P00321 - Geboortedatum

Overlijdensdatum

Overldat

 

2013-11-20

P01005- Datum overlijden

Significant deel van de achternaam

SignNm

Ja

Hoffman

P00301 - Geboortenaam

Voorletters

Voorl

Ja

M

P00303 - Voorletters

Voorvoegsels

Voorv

 

de

P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels

Roepnaam

Roepnaam

 

Marcel

P01003 - Roepnaam

Titulatuur voor de naam

TitVNm

 

Doctor

P00305 - Titulatuur voor de naam

Titulatuur achter de naam

TitANm

 

Drs

P03937 - Titulatuur achter de naam

Naamvoorkeur, code

NmvrkrCd

Ja

01

P00304 - Gebruik achternaam

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

Ja

M

P00330 - Geslacht

Niveau opleiding, code

NivOpldngCd

 

 

 

Identificatie werknemer

IdWrknmr

Ja

700066

P01001 - Persoonsnummer

Identificatie werknemer oud

IdWrknmrOud

 

 

 

BANKREKENING

BnkGiro

 

 

 

IBAN

Iban

 

 

 

BIC

Bic

 

 

 

Onderdeel 'PARTNER'

Significant deel van de achternaam

SignNm

Ja, voor dit onderdeel

Maria

P00390 - Partner-naam

Voorvoegsels

Voorv

 

E

P00391 - Partner-voorvoegsels

Onderdeel 'STRAATADRES NEDERLAND' 

Soort adres, code

SrtAdrsCd

 

01 

Systeem Data

Soort verpleegadres, code

SrtVrplgadrsCd

 

NA

Systeem Data

Naam verpleegadres

NmVrpladrs

 

VU Medisch Centrum

P01622 - Naam verpleegadres

Ingangsdatum

Ingdat

 

2021-03-03

P01620 - Ingangsdatum verpleegadres

Einddatum

Enddat

 

2021-04-21

P01621 - einddatum verpleegadres

Postcode

Pc

Ja, voor dit onderdeel

3816NR

P01626 - verpleegadres (P01020 - Postcode)

Woonplaatsnaam

Wnpl

Ja, voor dit onderdeel

HAARLEM

P01627 - verpleegadres (P01022 - Woonplaats)

Straatnaam

StraatLang

 

Haarlemmerstraat

P01623 - Straatnaam verpleegadres (P01014 - Straat)

Huisnummer

Huisnr

Ja, voor dit onderdeel

45

P01624 - huisnummer verpleegadres 

(P01016 - Huisnummer)

Huisnummertoevoeging

HuisToev

 

B

P01625 - huisnummer toe verpleegadres

(P01018 - Huisnummer toevoeging)

Onderdeel 'STRAATADRES BUITENLAND'

Soort adres, code

SrtAdrsCd

 

 

 

Soort verpleegadres, code

SrtVrplgadrsCd

 

 

 

Naam verpleegadres

NmVrpladrs

 

 

 

Ingangsdatum

Ingdat

 

 

 

Einddatum

Enddat

 

 

 

Locatieomschrijving buitenland

LocomsBtl

 

 

 

Postcode buitenland

PcBtl

 

 

 

Woonplaatsnaam buitenland

WnplBtl

 

 

 

Regionaam buitenland

RegBtl

 

 

 

Land, code

LandCd

 

 

 

Landnaam

Landnm

 

 

 

Straatnaam

StraatLang

   

 

Huisnummer buitenland

HuisnrBtl

 

 

 

Onderdeel 'COMMUNICATION'

Soort communicatie, code

SrtComCd

 

05/06/07/09

Systeem Data

Nummer/adres communicatie

NrCom

Ja, voor dit onderdeel

marcel.h@icici.com

marcel.h@gmail.com

0612399001

0610922334

P01034 - E-mail adres prive (05)

P01035 - E-mail adres werk (06)

P01027 - Telefoonnr woonadres (07)

P01036 - Telefoonnr mobiel (09)

Onderdeel 'DIENSTVERBAND' (verplicht)

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

 

 

 

Identificatie dienstverband

IdDnstvbnd

 

1

Systeem Data

Identificatie dienstverband oud

IdDnstvbndOud

 

 

 

Ingangsdatum

Ingdat

Ja

2021-01-01

P00322 - Datum in dienst

Einddatum

Enddat

 

9999-12-31

P00830 - Datum uit dienst

Reden einde dienstverband, code

RdEndDnstvbndCd

 

 

 

Personeelsnummer

PersNr

 

700060

P01001 - Persoonsnummer

Personeelsnummer oud

PersNrOud

   

 

Contractnummer bij Arbo-dienst

CntrnrArbdnst

 

 

 

Soort dienstverband, code

SrtDnstvbndCd

 

VAST

P01102 - Soort arbeidsrelatie

Functiecode

Fnctcd

 

3002

P01107 - Primaire functie

Naam functie

NmFnct

 

accountant

P01107 - Primaire functie

Code fase indeling F&Z

FsIndFZ

 

 

 

Naam organisatie-eenheid

NmOrgeenh

 

Receptie

P01106 - Hierarchische org. eenheid

Organisatie-eenheid, code

OrgeenhCd

Ja

1882

P01106 - Hierarchische org. eenheid

Onderdeel van organisatieeenheid, code

OndOrgeenhCd

 

801

(bovenliggende OE?)

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam

OndOrgeenhCdNm

 

Algemene ondersteuning

(bovenliggende OE?)

Postcode standplaats

PcStandplts

 

 

 

Verdeling, code

VrdlngCd

 

 

 

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd

CdBepTd

 

O/B

P08259 - Code contract

Aantal contracturen per week

AantCtrcturenPWk

 

36.0

P01109 - Uren per week

Soort variabele werktijden, code

SrtVarWrktdCd

 

 

 

Aantal loonwachtdagen

AantLnwchtdgn

 

 

 

Percentage loondoorbetaling

PrcLndrbtng

 

 

 

Onderdeel 'ARBEIDSRELATIE'

Identificatie arbeidsrelatie

IdArbeidsrelatie

   

 

Identificatie arbeidsrelatie oud

IdArbeidsrelatieOud

 

 

 

Personeelsnummer

PersNr

 

 

 

Personeelsnummer oud

PersNrOud

   

 

Ingangsdatum

Ingdat

 

 

 

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

 

 

 

Einddatum

Enddat

 

 

 

Aantal contracturen per week

AantCtrcturenPWk

 

 

 

Onderdeel 'KOSTENPLAATS'

Ingangsdatum

Ingdat

 

 

 

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

 

 

 

Einddatum

Enddat

 

 

 

Naam kostenplaats

NmKostenplaats

 

   

Kostenplaats, code

KostenplaatsCd

 

   

Onderdeel van kostenplaats, code

OndKostenplaatsCd

 

 

 

Onderdeel van kostenplaats, naam

OndKosten plaatsNm

   

 

Onderdeel 'VERZUIM' (verplicht)

Verwerking, code

VrwrkCd

 

01

Systeem Data

Ingangsdatum mutatie verzuim

IngdatMutVrzm

 

2021-03-01

Systeem Data

Ingangsdatum mutatie verzuim oud

IngdatMutVrzmOud

 

2021-02-21

Systeem Data

Verzuimgeval identificatie

VrzmgvlId

Ja

700060 1 926

Combinatie van het Personeelsnummer + Identificatie dienstverband + Identificatie ziekmelding

Verzuimgeval identificatie oud

VrzmgvlIdOud

 

 

 

Verzuimgeval volgnummer melding

VrzmgvlVnrMld

Ja

2

Systeem Data

Einde verzuim J/N

EndVrzmJN

Ja

J

Systeem Data

Datum verzuimmelding werkgever

DatVrzmWrkgvr

 

2021-11-21

P01603 - Datum ziekmelding

Datum eerste verzuimdag

DatEerstVrzmdg

Ja

2021-07-31

P01600 - Datum eerste ao-dag

Datum eerste verzuimdag oud

DatEerstVrzmdgOud

 

2021-04-11

(wordt niet getoond?)

Datum hersteld

DatHrstld

 

2021-03-20

P01606 - Datum herstel

Datum hersteld werkgever

DatHrstldWrkgvr

 

 

 

Percentage verzuim

PrcVrzm

Ja

80

P01642 - ziekte percentage

Bijzondere reden start verzuim, code

BijzRdnStartVrzmCd

 

 

 

Oorzaak verzuim, code

OorzkVrzmCd

Ja

99

Systeem Data

Vangnetgeval J/N

VngntJN

Ja

J

P01645 - Soort vangnetgeval

Reden einde verzuim, code

RdnEndVrzmCd

 

01

(Op welk veld gebaseerd?)

WAZO, code

WAZOCd

 

01

(Op welk veld gebasseerd?)

Nummer uitkering bedrijfsvereniging

NrUitkBdrver

 

 

 

Percentage arbeidstherapie

PrcArbther

 

 

 

Onderdeel 'CONTACTPERSOON'

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

 

700066

Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE)

Personeelsnummer

Persnr

 

700066

Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE)

Achternaam /Achternamen

Achternaam

Ja, voor dit onderdeel

Veltman

Achternaam 'MGR'

Voorletters

Voorl

 

A

Voorletters 'MGR'

Roepnaam

Roepnaam

 

Marcel

Roepnaam 'MGR'

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

 

M

Geslacht 'MGR'

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

Ja, voor dit onderdeel

01

Systeem data

Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)

Soort communicatie, code

SrtComCd

Ja

06/08

Systeem data

Nummer/adres communicatie

NrCom

Ja

alisha.veltman@raet.com

P01035 - E-mail adres werk 'MGR' (06)

P01037 - Telefoonnummer werk 'MGR' (08)

Onderdeel 'ACTIE'

Actie, code

ActieCd

 

 

 

Onderdeel 'VRIJE TEKST'

Vrije tekst

VrijeTekst

 

 

 

Onderdeel 'CONTACTPERSOON' 

werkgever - werknemer - dienstverband

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

 

700066

Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE)

Personeelsnummer

Persnr

 

700066

Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE)

Achternaam /Achternamen

Achternaam

Ja, voor dit onderdeel

Veltman

Achternaam 'MGR'

Voorletters

Voorl

 

A

Voorletters 'MGR'

Roepnaam

Roepnaam

 

Marcel

Roepnaam 'MGR'

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

 

M Geslacht 'MGR'

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

Ja, voor dit onderdeel

01

Systeem Data

Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon

Soort communicatie, code

SrtComCd

Ja, voor dit onderdeel

06

Systeem Data

Nummer/adres communicatie

NrCom

Ja, voor dit onderdeel

0622345978

P01035 - E-mail adres werk 'MGR' (06)

P01037 - Telefoonnummer werk 'MGR' (08)

 

Bij de invoer of wijziging van een ziekmelding, of hersteldmelding, wordt bovenstaande data van de ziekmelding en medewerker getoond in de API en verwerkt door Brightplan-Salude. Zij synchroniseren 2 keer per uur, dus iedere 30 minuten, zij synchroniseren dan de gewijzigde ziekmeldingen.

 

Wanneer een gegeven van een zieke medewerker wijzigt zoals een telefoonnummer, adres of dienstverband dan wordt dat ook getoond in de API en verwerkt. Een dergelijke wijziging van een niet-zieke medewerker wordt niet getoond in de API. 

 

Op dit moment zien we dat in de koppeling een op hetzelfde moment ingevoerde ziek- en hersteldmelding die volledig in het verleden ligt niet doorkomt. Bijvoorbeeld wanneer op maandag blijkt dat een medewerker de vrijdag ziek was en die ziek- en hersteldmelding wordt op maandag gelijktijdig ingevoerd dan is dat niet zichtbaar in de SIVI API en daarmee niet in

Medewerkers