Mijn Communities
Help

ProActive - Visma|Raet IAM API

23-12-2021 15:48
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 321 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘ProActive - Visma Raet IAM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet IAM API.

 

Onderstaande velden gebruikt ProActive in haar connector en worden gebruikt als standaard-inrichting.

attribute

HR Core Online

Opmerking

personCode

P01001 - Persoonsnummer

 

Initials

P00303 - Voorletters

 

KnowAs

P01003 - Roepnaam

 

lastName

P01008 - Samengestelde naam

 

lastNamePrefix

P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels

 

emailAddresses

Business: P01035 - E-mail adres werk

In ProActive kan via een mapping bepaald worden welk e-mailadres getoond wordt.  

emailAddresses

Prive: P01034 - E-mail adres prive

In ProActive kan via een mapping bepaald worden welk e-mailadres getoond wordt.

phoneNumber

Home: P01027 - Telefoonnr woonadres

In ProActive kan via een mapping bepaald worden welk telefoonnummer getoond wordt.

phoneNumber

Mobile: P01036 - Telefoonnr mobiel

In ProActive kan via een mapping bepaald worden welk telefoonnummer getoond wordt.

phoneNumber

Business: P01037 - Telefoonnr werk

In ProActive kan via een mapping bepaald worden welk telefoonnummer getoond wordt.

jobProfile

P01107 - Primaire functie

Mogelijkheid om dit te koppelen aan de 'functieprofiel' in ProActive, bespreek dit met ProActive.

organizationUnit

P01106 - Hierarchische org. eenheid

Mogelijkheid om dit te koppelen aan de 'organisatorische eenheid' in ProActive, bespreek dit met ProActive.

 

Waarvan deze velden voor ProActive verplicht zijn:

attribute

HR Core Online

Opmerking

personCode

P01001 - Persoonsnummer

 

emailAddresses

Business: P01035 - E-mail adres werk

1 geldig e-mailadres moet in de mapping zijn opgenomen en van dat veld moet de waarde bij de medewerker gevuld zijn.

emailAddresses

Prive: P01034 - E-mail adres prive

1 geldig e-mailadres moet in de mapping zijn opgenomen en van dat veld moet de waarde bij de medewerker gevuld zijn.

 

Wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande velden ontbreekt zal ProActive de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker.

 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCoreOnline worden na een synchronisatie zichtbaar in ProActive. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCoreOnline is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in ProActive vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in ProActive.

 

Medewerkers waarbij de uitdienstdatum is gepasseerd worden niet meer gesynchroniseerd en ProActive zet deze medewerkers in haar applicatie op inactief.

 

ProActive synchroniseert 1 keer per dag de gegevens, zij doen dat iedere keer voor alle medewerkers. Het tijdstip van de dagelijkse synchronisatie is door de klant zelf te bepalen binnen de ProActive-applicatie.

 

Filtermogelijkheden

Er zijn geen filtermogelijkheden, ProActive synchroniseert alle medewerkers uit HRCoreOnline.

Medewerkers