Mijn Communities
Help

Tools4ever UMRA - Visma|Raet IAM API

23-12-2021 15:52 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 345 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘UMRA - Visma Raet IAM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet IAM API.

 

Onderstaande velden gebruikt UMRA in haar connector, de voor UMRA verplichte velden staan dikgedrukt. Verplicht wil zeggen dat het veld een waarde moet hebben, zonder waarde zal UMRA de medewerker niet verwerken.

 

API endpoint API attribute HR CoreOnline veldnaam Omschrijving
Employees personCode P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer
Employees personId P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer
Employees id P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer
Employees dateOfBirth P00321 - Geboorte datum Geboortedatum
Employees emailAddresses P01035 - E-mail adres werk Zakelijk e-mailadres van de medewerker
Employees firstNames P01002 - Voornamen Voornamen
Employees gender P00330  - Geslacht Geslacht
Employees initials P00303 - Voorletters Initialen
Employees knownAs P01003 - Roepnaam Roepnaam
Employees lastName P01008 - Samengestelde naam Samengestelde achternaam
Employees lastNameAtBirth P00301 - Geboortenaam Geboorte-achternaam
Employees lastNameAtBirthPrefix P00302 - Geboortenaam voorvoegsels Geboorte-achternaam-tussenvoegsel
Employees lastNamePrefix P01009 - Samengestelde naam voorvoegsel Samengestelde achternaam-tussenvoegsel
Employees nameAssembleOrder P00304 - Gebruik achternaam Eigennaamcode
Employees partnerName P00390 - Partner naam Achternaam partner
Employees partnerNamePrefix P00391 - Voorvoegsel partner Tussenvoegsel achternaam partner
Employees phoneNumbers P01037  - Telefoonnummer werk Zakelijk telefoonnummer
Employees validFrom Ingangsdatum van de versie Ingangsdatum van de actuele 'versie'
Employees validUntil Einddatum van de versie Einddatum van de actuele 'versie'
       
Employment employmentCode P01101  - Volgnummer dienstverband Volgnummer dienstverband
Employment hireDate P00322 - Datum in dienst Datum indienst
Employment dischargeDate P00830  - Datum uit dienst Datum uitdienst
Employment originalHireDate P00834 - Datum in dienst CAO Datum indienst bij de betreffende organisatie
Employment employmentType P01102 - Soort arbeidsrelatie Soort arbeidsrelatie
Employment jobProfile P01107 - Primaire functie Functie vanuit het dienstverband
Employment organizationUnit P01106 - Hiërarchisch organisatorische eenheid Organisatorische eenheid vanuit het dienstverband
Employment workingAmount P01109 - Uren per week Contracturen per week vanuit het dienstverband
       
Assignments id Id van de inzetregel Unieke id van de inzetregel
Assignments startDate P01125 - Ingang inzet Startdatum van de inzet-regel
-Assignments endDate P01126 - Einde inzet Einddatum van de inzet-regel
Assignments jobProfile P0122 - Operationele functie Functie vanuit de inzet-regel
Assignments organizationUnit P1121 - Operationele organisatorische eenheid Organisatorische eenheid vanuit de inzet-regel
Assignments workingAmount P01109 - Uren per week Contracturen per week vanuit de inzet-regel
       
Role Assignments id P01062 - roleId Technische code van de roltoewijzing (de rol vastgelegd bij de OE)
Role Assignments shortName P01062 - Rol code Code van de rol (bijvoorbeeld 'MGR')
Role Assignments startDate P01063 - Ingangsdatum roltoewijzing Ingangsdatum van de vastgelegde rol
Role Assignments endDate P01064 - Einddatum roltoewijzing Einddatum van de vastgelegde rol
Role Assignments organizationUnit P1121 - Operationele organisatorische eenheid Bijbehorende OE van de vastgelegde rol
Role Assignments personCode P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer van de vastgelegde rol
       
Organization Units fullName Naam organisatorische eenheid Tabel met de organisatorische eenheiden, de naam
Organization Units id P01061 - Code organisatorische eenheid Code van de OE
Organization Units shortName P01061 - Code organisatorische eenheid Code van de OE
Organization Units parentOrgUnit Organisatie eenheid > Onderdeel van Code van de 'bovenliggende' OE
       
Job Profiles fullName func_oms - Functie omschrijving Tabel met de functies, de omschrijving

 

De tabel met velden is gebasseerd op de standaard-koppeling van Tools4Ever, informeer bij Tools4Ever of zij afwijkingen hierop hebben doorgevoerd binnen uw configuratie.

 

Connector details

Iedere dag doet UMRA een volledige synchronisatie op de bovenstaande velden dus voor alle medewerkers.

 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCoreOnline worden na een synchronisatie zichtbaar in UMRA. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCoreOnline is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in UMRA vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in UMRA.

 

Medewerkers met een uitdienstdatum die langer teruggaat dan 90 dagen worden niet meer gesynchroniseerd.

 

Filtermogelijkheden

Er zijn geen filtermogelijkheden, Tools4Ever synchroniseert alle medewerkers uit HRCoreOnline.

Medewerkers