Mijn Communities
Help

Viadesk - Visma|Raet IAM API

23-12-2021 15:45
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 231 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘Viadesk - Visma Raet IAM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet IAM API.

 

Onderstaande velden gebruikt Viadesk in haar connector.

attribute

HR Core Online

id

P01001 - Persoonsnummer

personId

P01001 - Persoonsnummer

initials

P00303 - Voorletters

firstNames

P01003 - Voornamen

knowAs

P01003 - Roepnaam

lastName

P01008 - Samengestelde naam

lastNamePrefix

P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels

emailAddresses

Business: P01035 - E-mail adres werk

emailAddresses

Prive: P01034 - E-mail adres prive

hireDate

P00322 - Datum in dienst

dischargeDate

P00830 - Datum uit dienst

jobProfile

P01107 - Primaire functie

organizationUnit

P01106 - Hierarchische org. eenheid

OU shortName

Hierarchische org. eenheid code

OU fullName

Hierarchische org. eenheid omschrijving

jobProfile shortname

Functie code

jobProfile fullname

Functie omschrijving


Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Viadesk. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Viadesk vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Viadesk.

 

Viadesk synchroniseert dagelijks de data uit HRCore, medewerkers met een uitdienstdatum worden door Viadesk inactief gemaakt.

Medewerkers