Mijn Communities
Help

Youforce-bestanden koppelen aan de File API / Bestandsuitwisseling

04-10-2022 16:32 (Bijgewerkt op 07-09-2023)
  • 2 Antwoorden
  • 4 kudos
  • 2759 Weergaven

Deze pagina beschrijft de benodigde stappen om een Youforce-bestand te koppelen aan de File API / Bestandsuitwisseling. De volgende Youforce-bestanden zijn beschreven:

 

 

Payroll Gemal Direct

Business TypeId 128001 - Payroll Gemal - Ontvang

File API / Bestandsuitwisseling biedt de mogelijkheid om de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden.

 

Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra de overstap naar de File API is gemaakt.

 

Hoe

Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen

 

Werkgeverscode 30050 File-API

0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen'

1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API  / Bestandsuitwisseling

2 = Bestanden via File API / Bestandsuitwisseling - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)

 

CristoAmezcua_0-1694095200334.png

 

 

 

  • Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden.
  • Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API.
  • Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt.

Gewijzigde bestandsnamen

Daarnaast zijn de bestandsnamen als deze via de File API worden getransporteerd, aangepast en de nieuwe namen krijg je via de route File API te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).

CristoAmezcua_1-1694095200331.png

 

 

 

Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1.

Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze blijven voorlopig op dezelfde manier beschikbaar komen in 'Zenden en Ontvangen' ten behoeve van de Core.

 

Business TypeId 128007 - Payroll Gemal Resultatenoverzicht *
Business TypeId 128009 - Payroll Gemal Journaalpost 1 in csv-formaat*

*Business Type Id's 128007 en 128009 zijn voorbehouden aan derde partij applicaties (partners) die een enkele file nodig hebben met Business Type Id 128001 heb je als klant toegang tot alle Gemal-bestanden. 

 

Management Informatie Beaufort

Business TypeId 118000 - Datafeed - Ontvang

Het Datafeed-zip-bestand wordt binnen Youforce gekopieerd en beschikbaar gesteld via de File API en via de 'oude route' van Zenden & Ontvangen met de IBU, daarmee is hetzelfde bestand via beide manieren beschikbaar zonder een benodigde aanpassing in HRCoreOnline en of Youforce. Wanneer de route via Zenden & Ontvangen met de IBU niet meer nodig is, zullen wij de Zenden & Ontvangen-route beeindigen na 3 maanden. 

 

HR Core online

Business TypeId 101014 - HR Core Online Hosted - Ontvang  

De bestanden moeten worden geplaatst in de nieuwe map 'Hosted-Klant-Files'. Vanuit deze map worden de bestanden koppeld aan de File-API / Bestandsuitwisseling. 

 

Business TypeId 101020 - Imports via de DPIA100  - Zend

Het is vereist om de procescode die in het DPIA100-bestand wordt gebruikt en op te nemen in de bestandsnaam van het bestand:  DPIA100_[PROCESSCODE]<DATE&TIME>.txt

 

en de betreffende procescode dient aanwezig te zijn in de HRCoreOnline-inrichting met daarbij de toegane rubrieken (PS, DV etc.) welke via het DPIA100-bestand worden aangeboden.

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor de procescode IMP.

 

CristoAmezcua_0-1694095299781.png

 

 

Met de opties 'Auto import' en 'Auto verwerken' bepaal je de mate van automatisering. Advies om de 'Auto import' in alle gevallen te activeren. 

CristoAmezcua_1-1694095299772.png

 

 

Via onderstaand status-scherm in HRCoreOnline kan je controleren of de IMP-bestanden geimporteerd en verwerkt zijn.

CristoAmezcua_2-1694095299775.png

 

 

De backup bestanden kan je vinden op de J:\Raet\Intracom\Backup map, zoeken op 'DPIA100_IMP' (bij procescode IMP)

CristoAmezcua_3-1694095299777.png

 

 

Business TypeId 101028 - BINT-bestanden (alle) - Ontvang

De bestanden moeten worden geplaatst in de nieuwe map 'Hosted-klant-exports'. Vanuit deze map worden de bestanden koppeld aan de File-API.

 

Het wijzigen van het betreffende stuurgegeven kan via:
Applicatiebeheer - Stuurgegevens - Wijzigen stuurgegevens - Kies dan voor de map 'Hosted-klant-exports'.


Bij het onderhouden van de rubriekenset voor de export wordt de locatie van het exportbestand weergegeven. Het gebruikte stuurgegeven ‘EXP_PAD’ moet worden zodat de bestanden in deze nieuwe directory worden aangemaakt.

Individuele BINT-bestanden voor 3e partijen 

Het toekennen van rechten op een individueel BINT-bestand wordt toegepast bij een klein overzicht van (partner) 3e partij applicaties. Als klant maak je gebruik van de business TypeId 101028 welke hiervoor is beschreven.

 

Reeds benoemde BINT-bestanden staat hier beschreven:

https://vr-api-integration.github.io/file-api-documentation/guides_file_bo4_3rdparties_raet_file_typ...

 

Bij de download van een individueel BINT-bestand voor een specifieke doelapplicatie dient het betreffende BINT-bestand aangemeld te worden bij Visma|Raet, bij voorkeur via een 4ME-ticket. Visma|Raet zal de aanvraag beoordelen en maakt bij een positieve beoordeling overeenkomstig met de reeds benoemde BINT-bestanden een nieuwe BusinessTypeId aan.

 

In HRCoreOnline dient bij de betreffende BINT-configuratie de 'Locatie exportbestand' aangepast te worden naar 'EXP_PATH...'.

CristoAmezcua_4-1694095299778.png

 

Betaalmanager 

Business TypeId 135000 - Betaalmanager Gemal Downloads

Business TypeId 135001 - Betaalmanager Gemal Opdrachten

Business TypeId 114000 - Betaalmanager VIPS Disbursements Downloads

Business TypeId 114001 - Betaalmanager VIPS Disbursements Opdrachten

 

Betaalmanager biedt de mogelijkheid automatisch betaal- en downloadbestanden te ontvangen in de klantomgeving met behulp van de File Api. 

Op het scherm Beheer > Instellingen is het veld Zenden naar gesplitst in drie velden SEPA-betalingen zenden naar, Downloads zenden naar en non-SEPA zenden naar. Om instellingen aan te passen is rechts een knop Aanpassen toegevoegd:

CristoAmezcua_0-1694095579144.png

 

Indien je op de knop Aanpassen klikt, dan wordt een apart scherm Instellingen rekening aanpassen getoond waarin je eventuele rekeninginstellingen kunt wijzigen:

CristoAmezcua_0-1694095618647.png

 

Als je een nieuw IBAN van afschrijving gaat gebruiken, dan blijft de initiële inrichting:

  • SEPA betalingen zenden naar EQUENS-CPS,
  • Download zenden naar Zenden Ontvangen en
  • Non-SEPA betalingen zenden naar Zenden Ontvangen

Het is niet mogelijk om achteraf nog bestanden te achterhalen. Mocht je gebruik willen maken van de File Api, adviseren wij om de Online Help van de Betaalmanager door te lezen, waarin onder andere het volgende is opgenomen:

 

Als bij Beheer > Instellingen >  Aanpassen > SEPA betalingen zenden naar gekozen is voor verzenden naar File Api dan maakt de Betaal Manager het SEPA-betaalbestand aan en biedt dit aan aan de File Api. De betaalbestanden worden beschikbaar gesteld in de omgeving die u in de File Api heeft ingericht. De status van een verzonden betaalopdracht ziet u bij de details van de betaalopdracht bij Betaalopdrachten bekijken.

 

Personeelsdossier

Business TypeId 107001 - Personeelsdossier - Ontvang

De Personeelsdossier export bestanden worden binnen Youforce gekopieerd en beschikbaar gesteld via de File API / Bestandsuitwisseling en via de 'oude route' van Zenden & Ontvangen met de IBU, daarmee is hetzelfde bestand via beide manieren beschikbaar zonder een benodigde aanpassing in Personeelsdossier en of Youforce.

 

Salarisdossier Gemal

Business TypeId 106000 - Salarisdossier Gemal - Ontvang

De Salarisdossier Gemal export bestanden worden binnen Youforce gekopieerd en beschikbaar gesteld via de File API / Bestandsuitwisseling en via de 'oude route' van Zenden & Ontvangen met de IBU, daarmee is hetzelfde bestand via beide manieren beschikbaar zonder een benodigde aanpassing in Salarisdossier en of Youforce.

 

VIPS Disbursements

Business TypeId 119001 - VIPS Disbursements - Ontvang

De VIPS Disbursements export bestanden worden binnen Youforce gekopieerd en beschikbaar gesteld via de File API / Bestandsuitwisseling en via de 'oude route' van Zenden & Ontvangen met de IBU, daarmee is hetzelfde bestand via beide manieren beschikbaar zonder een benodigde aanpassing in VIPS Disbursements en of Youforce.

 

Overzicht met de IBU modules en de bijbehorende File API Business Type Id's

In onderstaand overzicht staan de IBU Modules benoemd met de overeenkomstige File API Business Type's Id. 

 

BO4 Online gebruik makend van de IBU

IBU: Module Id - Naam

File API: Business Type Id - Name

403 - Ontvangen van Hosted BO4 - Download

101028 - BO4 Bint Export 

101014 - HR Core Online Hosted - Ontvang

407 - Ontvangen van Hosted BO4 RPSA - Download

101028 - BO4 Bint Export 

101014 - HR Core Online Hosted - Ontvang

402 - Zenden naar Hosted BO4 - Upload

101020 - BO4 DPIA100 Import 

101017 - HR Core Online Hosted - Zend

406 - Zenden naar Hosted BO4 RPSA - Upload

101020 - BO4 DPIA100 Import 

101017 - HR Core Online Hosted - Zend

81 - Management Informatie - Download

118000 - MI BO4 Datafeed 

34-Betaalmanager Downloads - Download

135000 - Betaalmanager Gemal Downloads 

114000 - Betaalmanager VIPS Disbursements Downloads 

36-Betaalmanager Opdrachten - Download

135001 - Betaalmanager Gemal Opdrachten 

114001 -  Betaalmanager VIPS Disbursements Opdrachten 

3-Payroll Gemal Engine - Download

128001 - Payroll Gemal - Ontvang

35-Personeelsdossier - Upload

107003 - Personeelsdossier - Zend

38-Personeelsdossier - Download

107001 - Personeelsdossier - Ontvang

33-Salarisdossier - Download

106000 - Salarisdossier - Ontvang

41-User Management - Upload

121003 - Gebruikersbeheer XSSO - Zend
700 - Payroll MidOffice - Upload 119000 - VIPS Disbursements - Zend
701 - Payroll MidOffice - Download 119001 - VIPS Disbursements - Ontvang

 

Opmerkingen
harraldfredrixeleos
CONTRIBUTOR *
door harraldfredrixeleos

Mooi document inzake de benodigde acties voor functioneel beheer. Welke acties moet ICT (applicatiebeheer) uitvoeren (command regels etc)? Kunnen jullie dit ook uitwerken?

door Ronald Kramers

@harraldfredrixeleos Fijn om te horen dat de acties voor functioneel beheer duidelijk zijn. Voor ICT (applicatiebeheer) hebben we instructies beschreven in de volgende pagina's: 

Zenden en Ontvangen met de IBU stopt (artikel is geupdate)  (Overzicht)

Van IBU naar File API - HR Core Online - Aan de Slag  (Stappenplan)