Mijn Communities
Help

Youforce-bestanden koppelen aan de File API

04-10-2022 16:32 (Bijgewerkt op 13-11-2023)
  • 7 Antwoorden
  • 5 kudos
  • 4884 Weergaven

Zenden en Ontvangen, waarbij IBU wordt gebruikt, en de File API, zijn 2 verschillende Youforce modules. Ze hebben elk hun eigen bestanden. Standaard worden Youforce-bestanden voor jou naar Zenden en Ontvangen gestuurd. Om de bestanden ook beschikbaar te krijgen voor File API moet je sommige Youforce modules die je gebruikt vertellen dat ze de bestanden naar de File API sturen.

 

Deze pagina beschrijft voor elke module waar een aanpassing voor nodig is, de benodigde stappen om een Youforce-bestand te koppelen aan de File API. Gebruik je straks zowel Bestandsuitwisseling (interactief) als File API (automatische koppeling) voor dezelfde Youforce module dan hoef je de stappen voor die module slechts 1x uit te voeren.

 

Voor de volgende Youforce-modules zijn aanpassingen nodig:

 

 

Payroll Gemal Direct

File Type 128001 - Payroll Gemal - Ontvang

De File API biedt de mogelijkheid om de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, automatisch te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden.

 

Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandsnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en zij kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra deze stap is gedaan.

 

Hoe

Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden (IBU en File API) of alleen naar de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen

 

Werkgeverscode 30050 File-API

0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen'

1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API  / Bestandsuitwisseling

2 = Bestanden via File API / Bestandsuitwisseling - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op Bestandsuitwisseling (File API), leg deze waarde dan vast)

 

CristoAmezcua_0-1694095200334.png

 

 

 

  • Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden.
  • Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API.
  • Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt.

Gewijzigde bestandsnamen

LET OP!

Daarnaast zijn de bestandsnamen aangepast als je deze via de File API ophaalt. Deze nieuwe namen krijg je via de route File API en Bestandsuitwisseling te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).

CristoAmezcua_1-1694095200331.png

 

 

 

Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1.

Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze kunnen voorlopig alleen nog met IBU uit Zenden en Ontvangen worden opgehaald.

We werken aan een oplossing zodat deze bestanden ook via de File API beschikbaar zijn.

 

HR Core online

File Type 101014 - HR Core Online Hosted - Ontvang  

De bestanden moeten worden geplaatst in de nieuwe map 'Hosted-Klant-Files'. Vanuit deze map worden de bestanden automatisch gekoppeld aan de File API. 

File Type 101017 - HR Core Online Hosted - Zend

De ingestuurde bestanden worden op de J-schijf geplaatst in de map J:\Raet\Klant\Hosted net zoals dat het geval was met IBU Zenden

File Type 101020 - Imports via de DPIA100  - Zend

Omdat het automatiseren van het proces van uploaden, inlezen en verwerken van indirecte mutaties redelijk wat kennis en ervaring vereist wordt geadviseerd om dit proces te laten begeleiden door een consultant van Visma|Raet.

 

In het kort hieronder de te volgen stappen:

 

Het is vereist om de procescode die in het DPIA100-bestand wordt gebruikt op te nemen in de bestandsnaam van het in te zenden bestand:  DPIA100_[PROCESSCODE]<DATE&TIME>.txt

en de betreffende procescode dient aanwezig te zijn in de HRCoreOnline-inrichting met daarbij de toegestane rubrieken (PS, DV etc.) welke via het DPIA100-bestand worden aangeboden.

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor de procescode IMP.

Let op:

de IMP procescode is slechts een voorbeeld en dient te worden vervangen door een voor uw situatie andere unieke procescode die duidelijk maakt wat de bron van de opgevoerde mutaties is.

 

CristoAmezcua_0-1694095299781.png

 

 

Met de opties 'Auto import' en 'Auto verwerken' bepaal je de mate van automatisering. Advies om de 'Auto import' in alle gevallen te activeren. 

CristoAmezcua_1-1694095299772.png

 

 

Via onderstaand status-scherm in HRCoreOnline kan je controleren of de IMP-bestanden geimporteerd en verwerkt zijn.

CristoAmezcua_2-1694095299775.png

 

 

De backup bestanden kan je vinden op de J:\Raet\Intracom\Backup map, zoeken op 'DPIA100_IMP' (bij procescode IMP)

CristoAmezcua_3-1694095299777.png

 

 

File Type 101028 - BINT-bestanden (alle) - Ontvang

De bestanden moeten worden geplaatst in de nieuwe map 'Hosted-klant-exports'. Vanuit deze map worden de bestanden koppeld aan de File API.

 

Het wijzigen van het betreffende stuurgegeven kan via:
Applicatiebeheer - Stuurgegevens - Wijzigen stuurgegevens -Selecteer stuurgegeven "EXP_PAD" en wijzig in het onderste veld van de waarde alleen het laatste deel van het pad waar staat 'Hosted-Klant'. Zet daar '-exports' achter. Het pad eindigt dan dus op 'Hosted-Klant-Exports'.

 

Individuele BINT-bestanden voor 3e partijen 

Voor partners is het mogelijk individuele BINT bestanden te ontvangen.
De inrichting daarvan zal altijd door consultancy worden begeleid.

De op dit moment beschikbare BINT-bestanden staan hier beschreven:

https://vr-api-integration.github.io/file-api-documentation/guides_file_bo4_3rdparties_raet_file_typ...

 

 

Betaalmanager 

File Type 135000 - Betaalmanager Gemal Downloads

File Type 135001 - Betaalmanager Gemal Opdrachten

File Type 114000 - Betaalmanager VIPS Disbursements Downloads

File Type 114001 - Betaalmanager VIPS Disbursements Opdrachten

 

Betaalmanager biedt de mogelijkheid automatisch betaal- en downloadbestanden te ontvangen in de klantomgeving met behulp van Bestnadsuitwisseling (File API). 

Op het scherm Beheer > Instellingen is het veld Zenden naar gesplitst in drie velden SEPA-betalingen zenden naar, Downloads zenden naar en non-SEPA zenden naar. Om instellingen aan te passen is rechts een knop Aanpassen toegevoegd:

CristoAmezcua_0-1694095579144.png

 

Indien je op de knop Aanpassen klikt, dan wordt een apart scherm Instellingen rekening aanpassen getoond waarin je eventuele rekeninginstellingen kunt wijzigen:

CristoAmezcua_0-1694095618647.png

 

Als je een nieuw IBAN van afschrijving gaat gebruiken, dan blijft de initiële inrichting:

  • SEPA betalingen zenden naar EQUENS-CPS,
  • Download zenden naar Zenden Ontvangen en
  • Non-SEPA betalingen zenden naar Zenden Ontvangen

Het is niet mogelijk om achteraf nog bestanden te achterhalen. Mocht je gebruik willen maken van de File Api, adviseren wij om de Online Help van de Betaalmanager door te lezen, waarin onder andere het volgende is opgenomen:

 

Als bij Beheer > Instellingen >  Aanpassen > SEPA betalingen zenden naar gekozen is voor verzenden naar File Api dan maakt de Betaal Manager het SEPA-betaalbestand aan en biedt dit aan aan de File Api. De betaalbestanden worden beschikbaar gesteld in de omgeving die u in de File Api heeft ingericht. De status van een verzonden betaalopdracht ziet u bij de details van de betaalopdracht bij Betaalopdrachten bekijken.

 

 

Opmerkingen
harraldfredrixeleos
CONTRIBUTOR **
door harraldfredrixeleos

Mooi document inzake de benodigde acties voor functioneel beheer. Welke acties moet ICT (applicatiebeheer) uitvoeren (command regels etc)? Kunnen jullie dit ook uitwerken?

door Ronald Kramers

@harraldfredrixeleos Fijn om te horen dat de acties voor functioneel beheer duidelijk zijn. Voor ICT (applicatiebeheer) hebben we instructies beschreven in de volgende pagina's: 

Zenden en Ontvangen met de IBU stopt (artikel is geupdate)  (Overzicht)

Van IBU naar File API - HR Core Online - Aan de Slag  (Stappenplan)

Nicolette2
CONTRIBUTOR ***
door Nicolette2

Goedemorgen @Ronald Kramers , 5 december hebben wij een consultant die ons met de overgang van zenden en ontvangen naar Bestandsuitwisseling help. Klopt het dat verzenden en ontvangen (IBU) op 1 december nog werkt? 

door Henk Hinfelaar

Goedemiddag @Nicolette2.,
IBU blijft tenminste tot eind 2023 actief, dus ook op 1 december

Nicolette2
CONTRIBUTOR ***
door Nicolette2

Dank @Henk Hinfelaar 

Petra Koenders
CONTRIBUTOR ***
door Petra Koenders

Wat doet de instelling Auto Import die je in Beaufort moet aanzetten voor de DPIA 100 bestand? Wij hebben het nu volgens de adviezen bij alle procescodes aangezet die wij in gebruik hebben. Zoals IZZ, CMT. TMT, IOC etc

Is dat dan juist? 

 

Doe je dit ook voor de kolommutaties? 

 

De Auto Verwerken gebruik je bestanden automatisch wilt inlezen en verwerken? 

 

door Henk Hinfelaar

De setting AutoImport werkt uitsluitend in op bestanden die via een automatisch proces aan Beaufort worden aangeboden.
Dat is normaal alleen het geval bij HE* en TE* bestanden wanneer die door SelfService of Tactische modules naar Beaufort worden gestuurd.
Met de komst van de FileAPI is dit ook mogelijk voor sommige DPIA100 bestanden, mits die wel aan de nodige vereisten voldoen (o.a. mutaties moeten  herleidbaar zijn naar de bron) EN alleen wanneer deze bestanden via de FileAPI worden ingestuurd. Het automatisch opsturen, inlezen en verwerken van DPIA100 bestanden is gebonden aan strikte voorwaarden. Raadpleeg daarom ook altijd eerst een Raet consultant voordat u hieraan gaat beginnen.
 
Alle andere procescodes (o.a. CMT en TMT) horen bij processen die door gebruikers worden uitgevoerd. en ook kolommutaties (IKM) kunnen alleen door een gebruiker worden ingelezen en verwerkt.

De setting Autoimport heeft daarop geen effect dient daarom op een N te blijven staan.


samenvattend:
Alleen de standaard HE* en TE* bestanden en specifieke DPIA100 bestanden via de FIleAPI kunnen kijken naar deze setting AutoImport (en AutoVerwerk) en kunnen automatisch worden ingelezen en verwerkt