Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce APP

Sorteren op:
De medewerker zal in de Youforce app het onderdeel ''Mijn dossier'' en ''Profiel'' blijven zien. In ''Mijn dossier'' zijn alle oude salarisstroken & jaaropgaven nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. In ''Mijn dossier'' zijn alle documenten uit het personeelsdossier nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. Daarnaast is de toegang van de Youforce app voor medewerkers die uitdienst zijn afhankelijk van de rechten die zijn toegekend in Autorisatiebeheer . De volgende inrichting kan bijvoorbeeld voorkomen: Rechten op ''Personal information'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog adres- en contactgegevens wijzigen via de Youforce app Rechten op ''WorkLocationRegistration'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende werklocatie declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Rechten op ''Expense Management'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Een medewerker die dus uitdienst is maar nog wel rechten heeft op  ''WorkLocationRegistration" & ''Expense Management" zal de volgende schermen zien als hij/zij een nieuwe declaratie wil indienen:            
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:57 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
De functionaliteit 'vervanging' zorgt ervoor dat: De ingestelde 'vervanger' óók de declaratie ter goedkeuring krijgt De ingestelde 'vervanger' óók medewerkers kan ziek- en herstel melden   Het instellen van een 'vervanging' zorgt er echter niet voor dat de 'vervanger' automatisch de rechten krijgt om de applicatie 'ziekteverzuim' of 'declaraties' te openen. Het is dus raadzaam om de rechten van de Youforce app & desktop in te richten op basis van rollen en niet op individuele gebruikers. Meer informatie hierover is te vinden in het kennisbankartikel 'Best practise inrichting Autorisatiebeheer Youforce app'
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 16:55 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 124 Weergaven
In de   beheerdershandleiding (Handleiding Youforce app voor functioneel beheerders)  wordt in het hoofdstuk Algemeen / Rechten exact beschreven welk onderdeel van Autorisatiebeheer moet worden geautoriseerd.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:23 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 139 Weergaven
Sommige professionals hebben ervoor gekozen om méér dan één account te hebben voor Youforce. Vaak een specifiek IC-account met een certificaat en een eigen medewerker account (b.v. beginnend met RO).    Het kan voorkomen dat deze accounts op een later moment zijn samengevoegd in Portaalbeheer van Youforce. Weet je daarom niet meer zeker welk account toegang geeft tot je eigen medewerker en dienstverband gegevens? Doorloop de volgende stappen om het te achterhalen: Log in op Youforce als Professional Download het gebruikersoverzicht via Portaalbeheer / Portaalbeheer / Rapportages /Gebruikersoverzicht Open dit overzicht via Excel. In dit overzicht staat een kolom ‘‘HR Persoonsnummer’’ Zoek in Excel het persoonsnummer van jezelf (of collega) waarvan je het juiste Youforce gebruikersnummer wil weten. Dat gebruikersnummer gebruik je  vervolgens in ‘‘ Autorisatiebeheer ’’ om de juiste autorisatie toe te wijzen.
Volledig artikel weergeven
03-02-2022 14:17 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 223 Weergaven
Autorisaties voor de Youforce app worden ingericht via ''Policy Management''. Deze handleiding geeft uitleg over ''Policy Management''.
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:23 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 860 Weergaven
Autorisaties voor de Youforce app worden ingericht via Autorisatiebeheer.   Vanuit Visma|Raet adviseren we om dit zo overzichtelijk mogelijk in te richten en zo veel mogelijk gebruik te maken van de rollen uit de organisatiestructuur van HR Core Beaufort. In dat gevallen zijn 3 profielen genoeg.   Rechten voor medewerkers Als een medewerker zowel toegang mag hebben tot zijn eigen salarisstrook, eigen personeelsdossier, adres- en contactgegevens mag wijzigen, gewerkte (thuis)werkdagen mag declareren en reis- en onkosten declaraties mag indienen dan is het volgende profiel van toepassing:     Rechten voor (back-up) managers en andere rollen Managers, back-up managers en alle andere rollen die je toegang wil geven tot ''declaraties goedkeuren (in bulk)'', ziek- en herstelmeldingen en vervanging kan je in één profiel zetten. In onderstaande voorbeeld zijn er 2 rollen gekoppeld aan de volgende rechten:      Rechten voor beheerders of rollen zoals salarisadministratie Ook voor beheerders, salarisadministrateurs of  andere professionals is het werken met rollen de beste oplossing. Stel je gebruikt hiervoor de rol HR Admin (HRA) en deze rollen mogen zowel toegang krijgen tot de rechten van een functioneel beheerder als o.a. tot het ziek- en herstelmelden van alle medewerkers. Dan is het volgende profiel van toepassing:  
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 13:43 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 257 Weergaven
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die gebruik maken van de Youforce app. Dit document geeft inzicht in welke inrichting noodzakelijk is voordat de Youforce app gebruikt kan worden.
Volledig artikel weergeven
27-12-2021 15:21 (Bijgewerkt op 13-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 1302 Weergaven
Nee, 'vervanging' in de Youforce app (& desktop) en Self Service zijn aparte functionaliteiten.   Bij de ontwikkeling van de Youforce app hebben we veel tijd gestoken in het realiseren van de autorisaties. Hierdoor kunnen we o.a. zorgen dat: Een declaratie terecht komt bij de juiste goedkeurder Een (back-up) manager de juiste medewerkers ziek kan melden   Bij de ontwikkeling hiervan hebben we veel gekeken naar de sterke punten, maar ook de verbeterpunten van Self Service. Daarom hebben we o.a. de volgende nieuwsberichten geplaatst over de Youforce app: Verbetering in ophalen gegevens uit organisatiestructuur Vervanging in te stellen door alle rollen   We hebben er dus bewust voor gekozen om de functionaliteit 'vervanging' volledig opnieuw te bouwen voor de Youforce app & desktop. Daarbij rekening houdend met de meest populaire idee bij Self Service om ''vervanging in te kunnen stellen voor andere rollen''.   Door het volledig opnieuw bouwen van 'vervanging' maken we het op lange termijn mogelijk om één oplossing te realiseren voor 'vervanging' die zowel werkt in de processen van de Youforce app (zoals declaraties en ziekte) als in Self Service.   Tot die tijd zal een manager (of andere rol) dus zowel 'vervanging' moeten instellen in Self Service als in de Youforce app.   Op basis van input via het Ideeën forum van de Youforce app hopen we te leren hoeveel prioriteit het realiseren van één centrale 'vervanging' functionaliteit heeft.
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 16:45 (Bijgewerkt op 08-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 108 Weergaven
De Youforce app (& desktop) kent net zoals Self Service het zogenaamde 'opschakel-mechanisme'. Dit is bijvoorbeeld relevant wanneer een 'manager' een dienstverband heeft op de afdeling waar hij/zij ook zelf manager van is.   Bij de ontwikkeling hiervan hebben we veel gekeken naar de sterke punten, maar ook de verbeterpunten van Self Service. Graag lichten we het toe aan de hand van enkele voorbeelden   Opschakeling Youforce app werkt meerdere niveaus naar boven Stel je gebruikt 'declaraties' in de Youforce app en hebt ingericht dat de rol manager (MGR) een declaratie moet goedkeuren. Dan wil je dat een manager nooit zijn eigen declaratie goedkeurt. Daarom wordt in een dergelijk geval opgeschakelt tot er een andere manager gevonden wordt.       Opschakeling Youforce app werkt voor alle rollen Stel je gebruikt de rol 'salarisadministratie' om declaraties goed te keuren. Ook andere rollen dan manager (MGR) worden opgeschakeld.     Opschakeling Youforce app alleen indien noodzakelijk Het kan voorkomen dat één afdeling twee managers (MGR) heeft. In een dergelijk voorbeeld hoeft opschakeling niet toegepast worden. Immers 'de andere manager' heeft gewoon de rechten om een declaratie goed te keuren.
Volledig artikel weergeven
08-07-2022 12:49 (Bijgewerkt op 08-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 100 Weergaven
Nee, 'vervanging' in de Youforce app (& desktop) is alleen mogelijk naar een andere gebruiker die minimaal dezelfde rollen heeft. In de handleiding van de Youforce app hebben we de verschillende mogelijkheden toegelicht.   Op basis van input via het  Ideeën forum van de Youforce app   hopen we te leren in hoeverre het kunnen 'delegeren' aan een andere rol, zoals secretaresse, een gewenste functionaliteit is.
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 16:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 99 Weergaven
Jazeker! Juist door onze App, geloven we dat managers af zullen stappen van een wekelijks HR-uurtje om bijvoorbeeld declaraties goed te keuren, en dit dus veel meer tussendoor zullen doen. De voorwaarde is uiteraard dat er snel en makkelijk te controleren is, en dat is natuurlijk precies de kracht van de Youforce app. We bieden - op basis van een recht - de mogelijkheid voor gebruikers om ook meerdere declaraties in 1 keer goed- of af te keuren. Voorbeeld via Youforce desktop: Voorbeeld via Youforce app: Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht en in de handleiding van de Youforce app    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:54 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 160 Weergaven
Voor het berekenen van de afstand maken we gebruik van services van onze partner Here.   Zij bieden zeer uitgebreide services op het vlak van mobiliteit, waaronder navigatie, geo-locatie en afstandsberekening / routes plannen. (mogelijk ken je hen van de mobiele app HERE WeGo Kaarten & Navigatie) Bij iedere wijziging in de route van een KM declaratie, bepalen we opnieuw de afstand. Eerste deel van de route... Na het toevoegen van de 3de locatie Na het aanklikken van Retour De afstand wordt bepaald op basis van de snelste of kortste (dit richt je zelf in per categorie) route met de auto. Files worden vermeden in de berekening van de route, langdurige wegafsluitingen niet.  
Volledig artikel weergeven
03-06-2022 14:38 (Bijgewerkt op 05-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 168 Weergaven
Gemeente Horst aan de Maas zocht naar een moderne tool voor het registreren van de gewerkte dagen. De gemeente uit Noord-Limburg kwam uit bij de Youforce app. Met deze HR-app van Visma | Raet leggen medewerkers hun thuiswerkdagen en reisbewegingen vast en hebben ze 24/7 en overal inzicht in hun salarisstroken, eigen contactinformatie en personeelsdossier.
Volledig artikel weergeven
10-06-2022 08:57
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 138 Weergaven
Snel en eenvoudig je HR-zaken regelen met de Youforce app. Thuis, onderweg, op het werk of vanaf het vakantieadres: HR op je mobiel was nog nooit zo makkelijk.
Volledig artikel weergeven
10-06-2022 08:55
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 167 Weergaven
Bij iedere kilometer-declaratie die wordt ingediend, slaan we de gebruikte locaties op zodat de gebruiker deze bij een volgende declaratie makkelijk - en snel - kan kiezen. Momenteel onthouden we 30 (unieke) locaties, waarbij de meest recente gebruikte bovenaan de lijst staan.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:26 (Bijgewerkt op 03-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 142 Weergaven
De medewerker heeft de mogelijkheid om tot 30 locaties op te geven, wat resulteert in maximaal 29 reisbewegingen. Dit is vooral wenselijk voor ambulante medewerkers die meerdere clienten/locaties per dag bezoeken.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:22 (Bijgewerkt op 03-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
Met het in gebruik nemen van de declaraties via de Youforce app & desktop zal de werkwijze voor de Salarisprofessional ook veranderen. Dit betekent dat de Salarisadministratie andere en extra controle mogelijkheden krijgt.   In bijgaande presentatie lichten we toe welke extra controle mogelijkheden er zijn. Ook is zichtbaar hoe dit verschilt ten opzichte van bijvoorbeeld een declaratieformulier in Self Service.  
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 09:02
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 337 Weergaven
Na de eerste inlog op de Youforce app kan een gebruiker altijd eenvoudig inloggen met biometrische gegevens (gezichtsherkenning of vingerafdruk) of met een zelfgekozen pincode.   Mocht een gebruiker onverhoopt zijn eigen gekozen pincode zijn vergeten is dat geen probleem. Als je namelijk 5x een verkeerde pincode invoert dan zal de Youforce app weer hetzelfde scherm tonen als bij eerste inlog op de Youforce app.   De medewerker kan vervolgens weer inloggen met het account van je organisatie (SSO) of een Youforce-account (@onyouforce.com).
Volledig artikel weergeven
04-04-2022 09:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 243 Weergaven
Het kan voorkomen dat een gebruiker wel via Single Sign On (SSO) kan inloggen op een laptop/desktop, maar dat dit niet lukt op een telefoon. In het geval van Youforce accounts (gebruiker@onyouforce.com) is Visma|Raet de zogenaamde Identity Provider (IDP) en is dit FAQ-item niet van toepassing. Indien er gebruik gemaakt wordt van Single-Sign-On, is (of beheert) de klant de Identity Provider en geldt dan ook de configuratie zoals deze is ingericht door de klant. Nadat de gebruiker heeft gekozen voor "Inloggen via je organisatie" en het ingeven van het (zakelijk) e-mailadres zal de Youforce app de gebruiker doorsturen naar de inlogpagina van de Identity Provider. Bijvoorbeeld een MS Azure Active Directory. We zijn twee situaties tegengekomen die een wijziging in de configuratie van de Identity Provider vereisen. Omdat de IDP niet tot de infrastructuur van Visma|Raet behoort, kunnen we geen ondersteuning geven, maar wel enkele tips. We raden dan ook om contact op te nemen met de IT afdeling van je organisatie en deze tips te delen. De Youforce app zal na het doorverwijzen een browser openen - als onderdeel van de app - om de inlogpagina van de IDP te tonen. Situatie 1 Indien er tijdens het aanmelden een melding als hier onder komt, staat de IDP niet toe om via de zogenaamde user-agent in te loggen. De user-agent geeft aan welke browser gebruikt wordt. In het geval van een MS Azure Active Directory is gebleken dat een aanpassing van de zogenaamde "Conditional Access" het probleem verhelpt. Zie https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/   Situatie 2 Indien op iOS een blanco pagina wordt getoond Of op een Android telefoon onderstaande foutmelding   dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk te maken met Windows Integrated Authentication.  Dit is bijvoorbeeld de meest gebruikelijke configuratie voor ADFS (Microsoft IDP), omdat het enkele voordelen voor gebruikers en Single Sign-on in meerdere toepassingen introduceert. Deze configuratie vraagt ​​om de gebruiker en het wachtwoord via pop-ups van de browser. Omdat onze Youforce app een browser gebruikt om de inlogpagina te tonen en deze geen pop-ups ondersteunt, zal de authenticatie met Windows Integrated Authentication daarom niet werken. De oplossing is om Forms-authenticatie te gebruiken in de mobiele apps. In ADFS kan dit worden geconfigureerd door verschillende configuratieregels in te stellen op basis van user agents.   In dit Microsoft-artikel wordt uitgelegd hoe u deze configuratie uitvoert: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/operations/configure-intranet-forms-based-authentication-for-devices-that-do-not-support-wia
Volledig artikel weergeven
15-02-2022 09:50 (Bijgewerkt op 10-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 520 Weergaven
Wanneer je als manager naar een (zieke) medewerker navigeerd krijg je daar ook indien bekend een telefoonnummer te zien waardoor je makkelijk vanaf je telefoon direct de medewerker kunt opbellen.      Het telefoonnummer dat hier zichtbaar is is het eerste telefoonnummer dat we vinden wanneer we zoeken in de onderstaande volgorde: Mobiel telefoonnummer (P01036) Privé telefoonnummer ( P01027 ) Werk telefoonnummer (P01037)
Volledig artikel weergeven
25-02-2022 09:53 (Bijgewerkt op 25-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 160 Weergaven