Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Template Editor

Sorteren op:
Algemeen Dialoogvensters verschijnen soms niet In de meeste gevallen wordt dit probleem veroorzaakt door de browser die delen van de applicatie lokaal opslaat in de tijdelijke internetbestanden. Op deze manier wordt de applicatie sneller geladen. Soms worden nieuwere versies van deze onderdelen niet ververst, waardoor dit probleem optreedt. Dit is eenvoudig op te lossen door in het instellingenmenu van de browser te kiezen voor 'Instellingen > Browsegegevens wissen' of 'Settings > Clear browsing data'.    Nieuwe Template Editor Waarom een nieuwe Template Editor? De voorgaande editor was afhankelijk van Microsoft Internet Explorer 11 en Microsoft Windows. Daarnaast waren er specifieke instellingen nodig op de computer waarop de editor wordt opgestart, en vaak moesten deze door systeembeheerders worden doorgevoerd. Internet Explorer wordt door Microsoft in de komende jaren uitgefaseerd, en in juni 2022 stopt de formele ondersteuning. Ook is Internet Explorer in Windows 11 onder specifieke aanpassingen niet meer te gebruiken. Het uitgangspunt van de nieuwe Template Editor is dat deze zonder verdere aanpassingen kan worden gebruikt in gangbare browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge.  Met welke browsers werkt de editor? De editor werkt in actuele browsers die HTML5 ondersteunen. Vrijwel alle browser die op dit moment actief worden onderhouden ondersteunen HTML5, inclusief de technieken die worden gebruikt binnen de editor. De nieuwe editor wordt getest met Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari, en voor een beperkte periode ook met Microsoft Internet Explorer. Andere browsers kunnen in de meeste gevallen worden gebruikt, maar in geval van problemen kunnen we helaas geen ondersteuning bieden tenzij het probleem ook voorkomt in een van de genoemde browsers.  Kunnen bestaande templates worden bewerkt met de nieuwe editor? De nieuwe editor werkt op exact dezelfde gegevens als de voorgaande editor. Alle bestaande mergefuncties en templates zijn beschikbaar en kunnen geopend worden. In een enkel geval wordt het menu niet getoond doordat het laden van de samenvoegvelden niet lukt. Dit wordt veroorzaakt door een ongeldige waarde in de stijlen van de template. Wij kunnen in dat geval via de Servicedesk ondersteuning bieden om het probleem op te lossen Waarom start 'Templatebeheer' in een apart venster? De nieuwe editor gebruikt moderne technieken om browser-applicaties met de ''back-end' te laten communiceren. Het is hierdoor niet mogelijk om de applicatie te gebruiken als integraal onderdeel van Youforce of Youserve, en daarom wordt de applicatie gestart in een apart venster.  
Volledig artikel weergeven
29-11-2021 19:37 (Bijgewerkt op 26-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 678 Weergaven
Hier vind je de productdocumentatie van Youforce Docs.   Handleiding Templatebeheer Handleiding Docs Templatebeheer 2022-02-15
Volledig artikel weergeven
29-11-2021 19:40 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2350 Weergaven
Het kopiëren en plakken van tekst van en naar andere applicaties binnen een template is afhankelijk van de mogelijkheden die de moderne browsers bieden. In veel gevallen is het wel mogelijk om tekst te kopiëren, maar vaak gaan dan de opmaak of de eigenschappen ervan verloren. Ook het kopiëren van bepaalde objecten van en naar Microsoft Word, zoals kop-en voetteksten, tekstkaders en samenvoegvelden, is meestal niet mogelijk. Om dit toch mogelijk te maken bevat de Template Editor twee klemborden. Twee klemborden De Template Editor bevat een lokaal klembord en een server klembord. De belangrijkste reden om twee klemborden te gebruiken is dat browsers om beveiligingsredenen slechts beperkt gebruik kunnen maken van het lokale klembord op uw computer.  Lokaal klembord Met de optie Lokaal klembord gebruiken op de menubalk kun je tekst en/of objecten vanaf de lokale computer kopiëren en plakken in een template binnen de Template Editor, en vice versa. Hiermee is het mogelijk om in een lokale applicatie, zoals Microsoft Word, een deel van het document te selecteren, en vervolgens te kopiëren naar het lokale klembord met de optie Kopiëren in de lokale applicatie. Met dit commando zet het besturingssysteem de selectie op het lokale klembord. Vervolgens kun je in de Template Editor gebruik maken van de optie Plakken in de browser (en dus niet de optie Plakken in de Template Editor zelf). Op deze manier blijven opmaak en eigenschappen grotendeels behouden bij het kopiëren en plakken. In Google Chrome zitten de opties Knippen, Kopiëren en Plakken in het menu dat verschijnt na het klikken op de drie puntjes: In Microsoft Edge zijn deze opties beschikbaar in het contextmenu na een dubbelklik op de rechtemuisknop:  Een enkele klik toont binnen Edge het contextmenu van de Template Editor, waarin de kopiëren en plakken functie van het server klembord zit. Een dubbelklik toont het contextmenu van Edge zelf met daarin de kopiëren en plakken opties van de browser. Omdat deze opties redelijk verstopt zijn de meeste browsers is het gebruik van Ctrl-X (knippen), Ctrl-C (kopiëren) en Ctrl-V (plakken) vaak veel eenvoudiger. De meeste gebruikers zullen deze toetsenbordcombinaties al gewend zijn. Server klembord Als de optie Lokaal klembord gebruiken uit staat dan is het server klembord actief. Het server klembord is een intern klembord van de Template Editor waarmee delen van documenten zonder verlies van opmaak en eigenschappen kunnen worden gekopieerd naar een andere plek binnen hetzelfde document. Met de opties Knippen en Kopiëren in de menubalk of in het contextmenu onder de rechtermuisknop kan de selectie op het server klembord worden gezet. Op een andere plek in het document kan met de optie Plakken in de menubalk of in het contextmenu onder de rechtermuisknop de selectie worden ingevoegd vanaf het server klembord. Ook Ctrl-X, Ctrl-C en Ctrl-V maken in deze modus gebruik van het server klembord.  Standaard is het server klembord geactiveerd, omdat daarmee binnen het document zonder verlies van opmaak en eigenschappen kan worden gekopieerd en geplakt. Na het activeren van het lokale klembord kan er worden gekopieerd van en naar lokale toepassingen. Kopiëren samenvoegvelden Het is helaas niet mogelijk om samenvoegvelden en IF-expressie te kopiëren naar een andere template. Dit is alleen mogelijk binnen dezelfde template met het server klembord actief. Als er tussen templates wordt gekopieerd is het server klembord niet beschikbaar en wordt het lokale klembord gebruikt. De browser staat alleen het kopieren van 'platte' tekst toe, waardoor de context van een samenvoegveld verloren gaat. Het plakken van een samenvoegveld resulteert dan in het invoegen van alleen de zichtbare tekst, zonder dat de editor dit als een samenvoegveld herkent. 
Volledig artikel weergeven
25-01-2022 15:59 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 689 Weergaven
De manier waarop lettertypes worden gebruikt in de nieuwe Template Editor wijkt enigzins af ten opzichte van de oude editor. Op deze pagina lichten we toe hoe lettertypes gebruikt kunnen worden in templates.   Lettertypes in de editor De oude editor liet de lettertypes zien die op de lokale computer geïnstalleerd zijn. Deze lettertypes konden weliswaar worden gebruikt in templates, maar soms werden ze niet opgenomen in het uiteindelijk gegenereerde document.   Het genereren van documenten gebeurt op de servers van Visma, en als het lettertype daar niet beschikbaar is dan wordt teruggevallen op een ander lettertype uit dezelfde familie. Om deze reden wordt er gewerkt met een lijst met ondersteunde lettertypen, waaronder standaard lettertypen van Microsoft Windows en een aantal Open Source of Free Font License lettertypen.   De nieuwe Template Editor werkt nu volledig in de browser en kan daarom geen gebruik meer maken van de lettertypes die op de lokale computer zijn geïnstalleerd. De editor laat nu alleen de lettertypen zien die beschikbaar zijn op de servers van Visma. Deze lettertypen worden beheerd door Visma, en mogen worden gebruikt in templates (en in de documenten die worden gegenereerd met deze templates). Jouw (bedrijfseigen) lettertypes kunnen we echter niet zonder meer toevoegen, omdat ze meestal onder een licentie vallen. De lettertypes zijn door alle klanten van Visma te gebruiken en daar zijn kostbare jaarlijkse licentiekosten aan verbonden.   Lettertypes in de documenten De documenten die worden gegenereerd op basis van een template zijn afhankelijk van de lettertypes die daarin zijn gebruikt. In een PDF-document worden de lettertypes in het document zelf opgeslagen, zodat een PDF-viewer het document tot in lengte van jaren kan laten zien. Bij enkele andere documentformaten kan het noodzakelijk zijn om het lettertype op de lokale computer beschikbaar te hebben om het document correct te tonen. Niet alle lettertypes mogen bijvoorbeeld opgenomen worden in een Word-document, waardoor bij het lokaal openen ervan toch een ander lettertype wordt gebruikt dan in de template. In dat geval ontbreekt het lettertype op de lokale computer. De meeste lettertypes zijn aanwezig op een recente Windows-computer, maar op andere besturingssystemen (zoals Apple MacOS or Linux) is dat vaak niet het geval. Ook als je gebruik maakt van de Open Source lettertypen is het raadzaam om die op de lokale computer te installeren.    Beschikbare lettertypes De volgende lettertypes zijn standaard beschikbaar voor gebruik binnen de Template Editor:   Arial Bahnschrift Calibri Cambria Candara Century Gothic Comic Sans Consolas Constantia Corbel Courier New Franklin Gothic Garamond Georgia Helvetica Neue Impact Lucida Sans Unicode Palatino Segoe UI Tahoma Times New Roman Verdana Wingdings De volgende lettertypes vallen onder de ‘Free Font License’ en zijn ook beschikbaar binnen Youforce voor gebruik in templates:   Open Sans Libre Franklin Source Sans Pro PT Sans Roboto C39Barcode Om deze Free Font License fonts te kunnen gebruiken download je deze via bovenstaande links, waarna je deze kunt installeren. Op een Windows computer kun je de bestanden uit het Zip-bestand toevoegen aan de C:\Windows\Fonts directory. Je kunt ook op een bestand klikken en de optie Installeren kiezen.    Niet ondersteunde lettertypes Naast deze lettertypen zijn er ook een reeks standaard lettertypen die specifiek zijn ontworpen voor niet-latijnse talen, zoals Thais, Japans en Chinees. Voorbeelden hiervan zijn Datum, Gulim, MinhLiU en Sitka.   Alhoewel deze lettertypen vaak ook latijnse tekens bevatten adviseren we deze lettertypen niet te gebruiken in templates. De lettertypes zijn vaak niet geoptimaliseerd voor gebruik in documenten, omdat ze bedoeld zijn voor beeldschermen. Het is helaas niet mogelijk om deze lettertypen te verbergen en dus zijn ze zichtbaar in de editor. We kunnen echter niet garanderen dat deze lettertypen ondersteund zullen blijven in de toekomst.   Lees de Handleiding Templatebeheer  voor meer details over het gebruik en lokale installatie van lettertypen.
Volledig artikel weergeven
25-01-2022 15:49 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 361 Weergaven
In de nieuwe Template Editor is het mogelijk om een datum of een getal, die bij het genereren van een document vanuit de bronmodule wordt aangeleverd, op te maken.   Bij het genereren van een document worden de aangeleverde gegevens vanuit de bronmodule normaal gesproken ongewijzigd samengevoegd met de template. Alle waarden worden dan één op één als tekst in het document opgenomen. Bij het invoegen van een samenvoegveld zijn de opties Datum-/tijdnotatie en Numerieke notatie beschikbaar om een datum of een getal eerst op te maken voordat ze in het document worden opgenomen. Datum Met de optie Datum-/tijdnotatie is het mogelijk om de ontvangen waarde op te maken volgens een bepaald patroon. Hiervoor zijn een reeks codes beschikbaar om een patroon samen te stellen:   d             het cijfer van de dag zonder voorloopnul dd           het cijfer van de dag met voorloopnul dddd      de naam van de dag M            het cijfer van de maand zonder voorloopnul MM         het cijfer van de maand met voorloopnul MMM     de afgekorte naam van de maand MMMM  de volledige naam van de maand yy           de laatste twee cijfers van het jaar yyyy       alle cijfers van het jaar h             het cijfer van het uur zonder voorloopnul HH         het cijfer van het uur met voorloopnul mm        het cijfer van de minuten met voorloopnul ss           het cijfer van de seconden met voorloopnul Tijdens het genereren van het document wordt gekeken of de waarde voldoet aan bepaalde eisen, zodat de opgegeven formattering kan worden toegepast. Bij het opmaken van een datum is het van belang dat de waarde wordt herkend als een datum. Leidend hiervoor zijn de regionale instellingen van de computer waarop het document wordt gegenereerd. Dit is een server binnen de infrastructuur van Visma, en deze zijn ingesteld op Nederlands. Bij de Nederlandse regionale instellingen worden datums geschreven als 31-12-2021, met als eerste de dag, dan de maand en dan het jaar.    Een eenvoudige richtlijn bij het opmaken van datums is dat de maand in het midden moet staan en het jaar moet herkenbaar zijn. Zo kunnen de volgende waarden worden gebruikt bij het anders opmaken van een datum:   31-12-2021 2021-12-28 31-12-21 31/12/21 31.12.21 31 december 2021 31 January 2021 (engelse benaming)   Als de maand niet in het midden staat dan wordt de datum verkeerd geïnterpreteerd. Dan wordt óf de foute datum getoond, of de originele waarde uit de bronmodule wordt getoond. Bijvoorbeeld:   2021-31-12    wordt niet geformatteerd (originele waarde wordt getoond) 2021-10-05    wordt foutief getoond als 5 oktober in plaats van 10 mei   Tijd Tijden worden volgens de Nederlandse regionale instellingen geschreven met een dubbele punt: 23:59:59. Het opmaken van tijden kent in de Nederlandse regionale instellingen niet veel mogelijkheden. Alleen het schrijven van het uur met of zonder voorloopnul kan een zinvolle formattering zijn door respectivelijk 'HH' of 'h' te gebruiken. Omdat in de Nederlandse regionale instelleingen geen AM of PM wordt gebruikt is het niet mogelijk om tijden die als 10:59:59 PM worden doorgeven op te maken. Deze zal  toch als 10:59 worden getoond in plaats van 22:59, omdat AM en PM volgens de Nederlandse regionale instellingen niet worden hekend.   Numeriek De waarde van het samenvoegveld wordt aangepast als het een numerieke waarde bevat. De volgende codes zijn beschikbaar om een patroon samen te stellen: #             optionele getal positie; als er geen waarde is dan wordt niets getoond 0             verplichte getal positie; als er geen waarde is dan wordt 0 getoond .              decimaalsymbool ,              duizendtallenscheidingssymbool C2           code voor een bedrag met twee decimalen (bijvoorbeeld € 12.345,00) Met deze opties kun je een getal opmaken. Als de waarde van het samenvoegveld 12345 is, dan kan dit met de numerieke notatie € #.###.00 wordt aangepast naar € 12.345,00. Hiervoor kan ook de code C2 als patroon worden gebruikt.    Bij het toepassen van numerieke notatie is de werking afhankelijk van de gebruikte decimaal- en duizendtallen-symbolen in de waarde van het samenvoegveld. Alleen een getal zonder scheidingstekens (12345) of een getal met een komma als decimaalscheidingsteken en/of een punt als duizendtallenscheidingsteken (12345,00 of 12.345 of 12.345,00) wordt herkend als een getal. Echter, het symbool om het decimaalteken in het patroon te voegen is een . (punt) en het symbool om een duizendtallenscheidingsteken in te voegen is een , (komma). Een punt betekent in de context van een notatiepatroon ‘op deze plek moet het decimaalteken volgens de regionale instellingen worden ingevoegd’. Volgens de Nederlandse regionale instellingen is dat een komma, en dus precies andersom. Een komma betekent ‘op deze plek moet een duizendtallenscheidingsteken volgens de regionale instellingen worden ingevoegd’, hetgeen een punt is volgende de Nederlandse regionale instellingen. Dit kan wat verwarrend zijn en daarom is C2 wellicht een eenvoudigere optie.   Bij het samenstellen van een patroon kan ook gebruik worden gemaakt van andere tekens, zoals hierboven het euro-teken is opgenomen in € #.###.00. Voorbeelden zijn een dollar- of pond-teken, haken, plus- en minustekens en groter-dan- of kleiner-dan-tekens.   Opmerking: vanwege de hierboven genoemde afhankelijkheden verdient het de voorkeur om de waarde al in het juiste formaat vanuit de bronmodule aan te leveren, en om zo min mogelijk gebruik te maken van het achteraf formatteren van datums en numerieke waarden. Bij toekomstige wijzigingen in één van deze afhankelijkheden kan dit resulteren in handmatige aanpassingen van veel templates.
Volledig artikel weergeven
15-02-2022 13:08 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 1513 Weergaven
Deze pagina beschrijft de wijzigingen in de nieuwe Template Editor ten opzichte van de voorgaande versies. Tab Invoegen In de nieuwe versie zijn de opties om objecten in te voegen verplaatst naar het tabblad Invoegen, zoals het invoegen van bijvoorbeeld kop- en voetteksten, tekstblokken, pagina-einde en anderen. De volgende opties zijn nieuw: Optie Omschrijving Lege pagina Een nieuwe pagina wordt in gevoegd ná de cursor. Alle tekst wordt verplaatst naar de volgende pagina en de nieuwe pagina wordt ingevoegd tussen de huidige pagina en de volgende pagina.  Bladwijzer De optie 'Bladwijzer' kan worden gebruikt om een plaats te markeren in een document. Met de optie 'Bladwijzermarkeringen weergeven' wordt een icoon getoond op de plek waar de bladwijzer staat. Met de optie ‘Hyperlink’ kan een verwijzing worden opgenomen naar de bladwijzer elders in de tekst. Als een gebruiker het document raadpleegt en op de verwijzing klikt wordt de pagina met de bladwijzer getoond. Let op: het icoon voor een bladwijzer is hetzelfde als het icoon voor een samenvoegblokmarkering. Bij het verwijderen van een bladwijzer is het raadzaam om de menuoptie 'Bladwijzer verwijderen' te gebruiken, zodat u een samenvoegblok niet per ongeluk beschadigd. Hyperlink Met de optie ‘Hyperlink' kan een verwijzing naar een URL, een lokaal bestand of een bladwijzer worden geplaatst in het document. De naam van de hyperlink wordt blauw en onderstreept getoond. Als de gebruiker op de hyperlink klikt in het uiteindelijk aangemaakte document op basis van de template, dan opent de ingestelde locatie, Dit kan een webpagina zijn, een lokaal bestand of een andere pagina in het document.  Let op: het is niet aan te raden om een verwijzing naar een lokaal bestand op te nemen, omdat de gebruiker daar in de meeste gevallen geen toegang toe heeft. Het is mogelijk om een verwijzing naar een netwerklocatie te gebruiken, maar ook dan werkt de verwijzing alleen als de gebruiker op dat moment bij deze locatie kan. In het algemeen is het niet aan te raden om URLs naar website op te nemen, omdat dit mechanisme ook vaak misbruikt wordt voor 'phishing'.  Tab Pagina-indeling In de vorige versie waren de opties onder het tabblad 'Pagina-indeling' ondergebracht in het menu-item 'Opmaak' en in verschillende context-menu's die met de rechtermuisknop toegankelijk waren. In de nieuwe versie zijn deze gegroepeerd onder het tabblad 'Pagina-indeling' De paragraafopties zijn daarentegen alleen beschikbaar in het context-menu op de locatie waar u met de rechtermuisknop klikt in de relevante paragraaf in het document. De volgende opties zijn nieuw: Optie Omschrijving Pagina-instellingen Verschillende opties die in de vorige versie onder 'Opmaak > Pagina' stonden worden nu op het lint ('ribbon') getoond, zoals Marges, Stand, Grootte, Kolommen, etcetera. Deze opties zijn ook aanwezig in het context-menu als er met de rechtermuisknop wordt geklikt in het document.  Kader Met de nieuwe optie 'Kader' is het mogelijk om de randen van de pagina te markeren. De randdikte en de kleur kunnen worden aangepast met aparte opties. Inspringen In de vorige versie was het alleen mogelijk om in te springen door de marge te wijzigen. In de nieuwe versie is het mogelijk om de knoppen 'Inspringen verkleinen' en 'Inspringen vergroten' op het tabblad 'Home' te gebruiken. Op het tabblad Pagina-indeling kan aangegeven worden hoeveel millimeter er ingesprongen moet worden. Hier is ook de mogelijkheid om in punten aan te geven welke tekstafstand toegepast moet worden. Tab Rapportage In de voorgaande versies van de Template Editor zijn deze opties ondergebracht in de menu-opties ‘Merge velden invoegen’, ‘Merge Blok invoegen’ en ‘Merge Overige’. In de nieuwe Template Editor zijn ze gegroepeerd in het tabblad 'Rapportage' De volgende opties zijn nieuw: Optie Omschrijving Samenvoegvelden invoegen Voorheen konden invoegvelden alleen worden ingevoegd of verwijderd. Nu is het ook mogelijk om een invoegveld te vervangen door 'Aangepast samenvoegveld invoegen' te selecteren en een ander samenvoegveld te kiezen. Het bestaande samenvoegveld wordt dan vervangen door het nieuw geselecteerde samevoegveld. Samenvoegvelden markeren Schakelen tussen het wel of niet grijs gemarkeerd weergeven van de samenvoegvelden. In de vorige versie werd alleen het actieve samenvoegveld grijs gemarkeerd weergegeven. Let op: in oudere templates worden de samenvoegvelden niet altijd gemarkeerd als deze optie aan staat. Alleen bij nieuwe templates of recent aangepast template is deze optie bruikbaar. Extra samenvoegopties - Datum-/tijdnotaties - Numerieke notatie - Opmaak behouden tijdens updates Veldcodes weergeven / Veldtekst weergeven Twee knoppen waarvan er één actief is. Met 'Veldcodes weergeven' worden de veldcodes van samenvoegvelden, datumvelden en IF-expressies getoond als  {MERGEFIELD Mergefieldname} {DATE \@ "d MMMM yyyy} {IF "Code"="1" "Yes" "No"} Met 'Veldtekst weergeven' worden deze velden getoond als  <<Mergefieldname>> {DATE} {IF} Samenvoegblok markeren Een samenvoegblok wordt getoond met een lichtrode achtergrond. In de vorige versie werd een mergblok getoond met een begin- en een eindmarkering. Deze zijn nog steeds zichtbaar bij het handmatig invoegen van een samenvoegblok, maar als er op het samenvoegblok wordt geklikt verschijnt ook de lichtrode achtergrond. Met de optie 'Samenvoegblokken markeren' worden alle samenvoegblokken in het document met een lichtrode achtergrond getoond. Samenvoegblokken bewerken Met de optie 'Samenvoegblokken bewerken' wordt een overzicht getoond van alle samenvoegblokken in het document. Elk samenvoegblok heeft een (al dan niet automatisch bepaalde) naam, en door op een naam te klikken en 'Ga naar' te kiezen wordt de pagina getoond waar het betreffende samenvoegblok staat. Tab Weergave In de voorgaande versies van de Template Editor waren deze opties ondergebracht in het menu 'Beeld'. De volgende opties zijn nieuw: Optie Omschrijving Lint ('Ribbon') tonen/verbergen In de vorige versie werd met de optie 'Knoppenbalk' de knoppenbalk met de formatteringsopties getoond of verborgen. De menuoptie ‘Tools’ werd gebruikt om de balk met de knippen, plakken, printen en tekstkleur te tonen of te verbergen. Deze opties zijn in de nieuwe versie ondergebracht in verschillende tabbladen. Het lint met alle opties kan open en dicht worden geklapt. Afzonderlijke horizontale en verticale liniaal In de vorige versie werden de horizontale en verticale liniaal samen aan of uit gezet. In de nieuwe versies  kunnen de horizontale en verticale liniaal afzonderlijk van elkaar aan en uit worden gezet. Extra zoomopties In de vorige versie was alleen een zoombalk beschikbaar. In de nieuwe versie is het ook mogelijk om standaard opties te gebruiken op het tabblad 'Weergave', zoals 'Gehele pagina', 'Paginabreedte' en 'Tekstbreedte'   Aanmaken documenten Samenvoegvelden met tekst ervoor en tekst erna In de nieuwe versie is het gedrag van de tekstopmaak voor velden met tekst die voor of na het samenvoegveld moet worden getoond aangepast. In de vorige versie was de tekst ervoor en erna geen onderdeel van de tekstformattering. In de nieuwe versie worden de tekstformattering toegepast op de waarde van het veld inclusief de tekst ervoor en de tekst erna. Bijvoorbeeld: Tekst die ervoor moet worden ingevoegd: aaa Waarde samenvoegveld: bbb Tekst die erna moet worden ingevoegd: ccc   Als de tekstformattering 'Beginhoofdletter' wordt toegepast dan liet de vorige versie 'aaaBbbccc' zien, terwijl de nieuwe versie 'Aaabbbccc' toont. Dit gedrag is aangepast aan de nieuwere versie van Microsoft Word. Dit kan echter wel betekenen dat sommige template hierop aangepast moeten worden. Let op: wij adviseren om zo min mogelijk gebruik te maken van deze functionaliteit, omdat het uiteindelijk effect onvoorspelbaar kan zijn. Het hangt namelijk sterk van de uiteindelijke waarde van het veld af hoe de tekstformattering toegepast wordt, met name als er gebruik wordt gemaakt van spaties, punten, streepjes en andere tekens in de veldwaarde
Volledig artikel weergeven
29-11-2021 19:39 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 635 Weergaven
Gebruik Lettertypen De Template Editor gebruikt lettertypes die op jouw Windows computer zijn geïnstalleerd. Deze (bedrijfseigen) lettertypes zijn echter niet altijd beschikbaar op de servers van Youforce waardoor Docs Designer bij het genereren van documenten een ander lettertype gebruikt. Jouw (bedrijfseigen) lettertypes kunnen we namelijk niet zonder meer toevoegen, omdat ze meestal onder een licentie vallen. Voor algemeen gebruik op onze servers zijn daar jaarlijkse licentiekosten aan verbonden. De volgende lettertypes zijn standaard beschikbaar voor gebruik binnen de Youforce Docs: Arial Calibri Cambria Candara Consolas Constantia Corbel Courier New Franklin Gothic Georgia Lucida Sans Unicode Palatino Segoe UI Tahoma Times New Roman Verdana Wingdings De volgende lettertypes vallen onder de ‘Free Font License’ en zijn vanaf nu ook beschikbaar binnen Youforce voor gebruik in templates: Lato  Libre Franklin Open Sans PT Sans Roboto Source Sans Pro C39Barcode Om deze ‘Free Font License’ fonts te kunnen gebruiken download u deze via bovenstaande links, waarna u deze installeert op uw Windows computer. Na het downloaden kunt u de bestanden uit het Zip-bestand toevoegen aan de C:\Windows\Fonts directory. U kunt ook op een bestand klikken en de optie ‘Installeren’ kiezen. Lees de Handleiding Templatebeheer voor meer details over het gebruik en installatie van Lettertypen.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 16-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven
Het komt regelmatig voor dat het genereren van een document mislukt nadat er een nieuwe template is aangemaakt of als een bestaande template is aangepast. In de meeste gevallen is dit te wijten aan objecten die in de template staan die niet worden ondersteund door Docs. Deze objecten komen vaak mee met Word-documenten die als uitgangspunt worden gebruikt voor een template. Doordat ze niet worden ondersteund zijn ze ook niet zichtbaar in de Template Editor, waardoor het vaak niet duidelijk is wat de oorzaak is dat het document niet wordt gegenereerd. Als een dergelijk object direct tegen een samenvoegveld aan staat dan kan dit problemen opleveren, omdat de Document Generator dan niet in staat is om het samenvoegveld te vervangen met een waarde. Het kan zelfs voorkomen dat het genereren van een document met exact dezelfde template de ene keer wel goed gaat en de andere keer niet. Vaak heeft dit te maken met de uitlijning van de paragraaf waar het samenvoegveld in staat, omdat de lengte van het samenvoegveld de overige tekst in de paragraaf  in meer of mindere mate doet opschuiven. De eenvoudigste manier om vast te stellen wat het probleem veroorzaakt is om de template ter controle te exporteren naar Word en dan met Alt-F9 de veldcodes zichtbaar maken. Bijvoorbeeld: In dit voorbeeld staan er FORMTEXT-objecten achter de huisnummertoevoeging, de woonplaats en de datum. Hoogstwaarschijnlijk is dit een bestaand document waarbij oorsponkelijk invulvelden werden gebruikt, en die nu zijn vervangen door samenvoegvelden in de template. Doordat in dit geval de FORMTEXT-objecten zijn achtergebleven in de template kan dit voor problemen zorgen. Het is mogelijk dat een template die eerst wel naar behoren werkte ineens problemen oplevert. Omdat de objecten niet zichtbaar zijn in de Template Editor kan het zijn dat een bepaalde aanpassing het onzichtbare object verschuift en deze tegen een samenvoegveld aan komt te staan. Vanaf dat moment kan het aanmaken van het document daardoor mislukken. De niet-ondersteunde objecten kunnen ook problemen opleveren als het document wordt opgevraagd in andere formaten, zoals PDF, RTF of HTML. Bij het wegschrijven van het document in dit formaat vindt er conversie plaats die ook kan mislukken doordat er een niet-ondersteund object in het document staat. Soms is een template waarbij dit probleem optreedt zo vaak aangepast dat de structuur van het document zodanig is beschadigd dat deze nauwelijks meer te herstellen is. Het is dan aan te raden om de versie die nog wel werkte als uitgangspunt te nemen en daar de niet-ondersteunde objecten uit te halen. Naast FORMTEXT-objecten zijn er een aantal andere objecten die soortgelijk problemen opleveren: FILLIN MACROBUTTON PRIVATE SET DATE DOCPROPERTY DOCVARIABLE PRIVATE TIME SDTRUN   Alle objecten worden in Word met een grijze achtergrond weergegeven als met Alt-F9 de veldcodes worden opgevraagd. Op die manier is vaak eenvoudig te controleren om welke objecten het gaat.  Op dit moment worden alleen de volgende objecten ondersteund: MERGEFIELD IF DATE Alle andere objecten worden in principe niet ondersteund en kunnen tot problemen leiden. Het is niet zo dat deze objecten helemaal niet in de template mogen staan, zolang de Document Generator ze kan negeren. Dat is het geval als ze niet direct tegen een samenvoegveld aan staan, maar ook als ze niet tegen kaders in tabellen, kopteksten of voetteksten staan. Ons advies is om alle niet-ondersteunde objecten uit de template te verwijderen om ook in de toekomst problemen te voorkomen.  
Volledig artikel weergeven
01-12-2021 15:13 (Bijgewerkt op 25-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 622 Weergaven