Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Uniforme Pensioenaangifte

Sorteren op:
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als doel de overdracht te regelen van gegevens naar externe partijen. Tevens biedt deze applicatie functionaliteit om de verzonden gegevens te monitoren. De applicatie bestaat uit diverse onderdelen. Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Dit onderdeel binnen de applicatie heeft als doel om de salarisgegevens vanuit het payroll systeem om te zetten in een pensioenaangiftebericht conform de UPA-specificaties. Alle persoonsgebonden gegevens in deze applicatie dienen enkel en alleen ten behoeve van het uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers en pensioenuitvoerders. Bewaartermijnen Raet conformeert zich voor deze applicatie en de onderdelen daarvan aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd. Recht op vergetelheid Binnen de applicatie en de onderdelen daarvan zijn geen persoonsgegevens te verwijderen. De fiscale bewaarplicht van 7 jaar prevaleert boven het recht op vergetelheid. Toegang tot gegevens Deze applicatie en de onderdelen daarvan is voor een beperkte groep professionele gebruikers. Via een autorisatiemodule zijn medewerkers te autoriseren voor toegang tot de applicatie en de onderdelen daarvan. Op de autorisatie is een logging aanwezig. Op dit moment is nog geen toegang mogelijk tot deze logging. Raet werkt aan een oplossing en communiceert hierover via de release notes. De logging van de autorisatie is op te vragen bij het Service Center van Raet. Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De autorisatie is gebaseerd op toegang tot een loonheffingennummer. Binnen de applicatie wordt gebruik gemaakt van dezelfde autorisaties als bij de Loonaangifte applicatie. Iemand die toegang heeft tot een loonheffingennummer, heeft toegang tot alle persoonsgegevens (personen/dienstverbanden) van dat loonheffingennummer. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt geen gegevens aan andere Raet applicaties. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. PFZW CGI voor de pensioenuitvoerder AZL AGH PGB Via de optie 'Download berichtinhoud' in de applicatie kunt u via een csv-bestand zien welke data verzonden wordt aan de pensioenuitvoerder. Voor bovenstaande partijen is sprake van een wettelijke grondslag om persoonsgebonden gegevens te mogen ontvangen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
07-01-2020 17:07 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 468 Weergaven
Labels