Mijn Communities
Help

Werkgebonden personenmobiliteit: wat betekent dit voor jouw organisatie?

door Marielle2

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat de regering er alles aan doet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Uiteindelijk moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, en is het tussentijdse doel om minimaal 1 Megaton CO2 voor 2030 te reduceren. Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties met minimaal 100 werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren op een platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het RVO-portaal. Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen.

 

Het is de bedoeling dat organisaties zelf ook inzicht krijgen in hoeveel COze uitstoten. Daarmee hoopt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedrijven te stimuleren om hun uitstoot te verminderen. Wordt de doelstelling in 2026 niet gehaald, dan wordt er alsnog in de regelgeving een maximum CO2 -uitstoot per reizigerskilometer opgenomen. Iedere werkgever is dan verplicht om hieraan te voldoen.

 

CO2-registratieverplichting voor jouw organisatie 

Jaarlijks, uiterlijk 30 juni van dat jaar, moet je gegevens aanleveren in het RVO-portaal over het voorgaande jaar. Dit betekent dat je uiterlijk op 30 juni 2025 aangifte moet doen over de cijfers van 2024. Je vult per vervoermiddel en per gebruikte brandstof (of andere voeding) de gereisde kilometers in, waarbij je onderscheid maakt tussen zakelijke en woon-werk reizen.

 

De werkgever moet gegevens verstrekken over:

 • Het aantal reizigerskilometers voor woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit,
 • De gebruikte vervoermiddelen (auto, motorfiets, bromfiets/scooter (e-)fiets of lopen, of openbaar vervoer);
 • Het brandstoftype (voor bromfiets, scooter of motorvoertuig).

 

Voor reizen per bromfiets of scooter en reizen per motorvoertuig wordt onderscheid gemaakt in brandstof of voeding:

 • Elektrisch 100%
 • Elektrisch in combinatie met benzine, diesel of waterstof (hybride)
 • Benzine
 • Diesel

 

Echter zijn er ook een aantal soorten mobiliteit waarvoor er niet geregistreerd hoeft te worden. Dit gaat om:

 • Privégebruik bedrijfswagens/leaseauto’s,
 • Zakelijke mobiliteit van aangepaste voertuigen,
 • Ritten van nood- en hulpdiensten,
 • Politietaak of brandweerzorg,
 • Reizen met vliegtuig,
 • Reizen met boot of schip,

 

Reizen met meerdere vervoermiddelen

Maakt de medewerker bij woon-werkverkeer of zakelijke reizen gebruik van meer dan één vervoermiddel, dan volstaat het om de gegevens in te vullen van het vervoermiddel waarmee de medewerker de meeste kilometers heeft afgelegd. Men moet dan wel de overige kilometers die de medewerker met het andere vervoermiddel heeft afgelegd optellen bij het andere waarmee de medewerker de meeste kilometers heeft afgelegd. Voor reizen met het openbaar vervoer zal de invoer op basis van bedragen zijn in plaats van de kilometers.  

 

Hoe gaat Visma | Raet jouw organisatie helpen? 

Registratie van deze kilometers vraagt natuurlijk het een en ander van organisaties; werkgevers moeten een nieuw proces inrichten en de administratieve last wordt voor veel medewerkers en HR-afdelingen verhoogd. Alle gemaakte kilometers van verschillende vervoermiddelen moeten namelijk in één rapportage komen. 

 

Bij Visma | Raet zijn we altijd op de hoogte van dit soort wet- en regelgeving wijzigingen. En daarom zijn wij samen met een aantal van onze klanten al druk bezig geweest om het registratie- en verantwoordingsproces zo simpel mogelijk te maken in zowel de app als de desktopvariant. We nemen je graag mee in waar we achter de schermen nu mee bezig zijn en hoe jij bepaalde gegevens voor de rapportage kunt achterhalen.

 

Woon-werk

Voor de inventarisatie van het woon-werkverkeer adviseren wij werkgevers om informatie te verzamelen op basis van een steekproef onder medewerkers, via een enquête. Dit is immers de makkelijkste en minst belastende oplossing voor hen gezien het om een paar vragen gaat. Dienstreizen

Met behulp van de Visma.net Declaratiemodule of Talent Declaratie App kun je dienstreizen makkelijk en snel vastleggen, waardoor deze reizen op een eenvoudige manier worden vergoed. Zowel in de app als de desktopvariant gaan we deze registratie uitbreiden, zodat een medewerker makkelijk kan aangeven met welk vervoermiddel gereisd is en welk type brandstof gebruikt is. We gaan hierbij voorzien in een rapportage die aansluit bij de gegevens die je moet registreren in het RVO-portaal. Deze functionaliteiten worden in Q4 2023 uitgebracht.Bij Visma | Raet spelen we zo snel mogelijk in op nieuwe ontwikkelingen zoals deze. Daardoor is onze software altijd up-to-date met nieuwe wet- en regelgeving. Hiermee maken we het HR-leven makkelijker voor iedereen in jouw organisatie. 

24 Opmerkingen
AKoelink
CHAMPION **
door AKoelink

Dat klinkt goed! Kun je ook al iets laten zien hoe dat declareren dan er uit gaat zien? Wij zijn namelijk nog steeds op zoek naar een goed alternatief van de huidige app. Wij zien graag dat je gewoon per dag je reizen simpel kunt declareren. 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg (Bijgewerkt ‎30-06-2023 13:45 door Marinka Eweg VISMA )

Hallo @AKoelink,

Dank voor je reactie!

Aan de kilometer declaraties wordt een veld toegevoegd voor het brandstoftype. Dat komt er zo uit te zien in de web versie (zie opmerking hieronder, ik krijg het plaatje helaas niet in deze tekst geplaatst). Van de app heb ik helaas nu geen voorbeeld. 

 

De huidige manier van declareren verandert daarmee dus niet.

Was je al wel op de hoogte dat we een aantal maanden terug een Toevoegen en Kopieren knop hebben toegevoegd? Hierdoor kun je veel sneller meerdere dagen in 1 declaratie opgeven.

Het invoeren van reiskosten en thuiswerkdagen declaraties nog verder vereenvoudigen heeft wel onze aandacht, maar ik kan je helaas nog niet zeggen wanneer we dit nog verder kunnen optimaliseren. 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

image2023-6-20_11-12-1.png

esthervanderpanne
CONTRIBUTOR **
door esthervanderpanne

Is er al bekend met welke release dit live wordt gezet? Wij zouden graag gaan starten met het informeren van en testdraaien met de medewerkers voordat het 1 januari echt een verplichting wordt om vast te leggen. 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@esthervanderpanne dit is gepland voor release 1.140.00 die op 7 oktober 2023 beschikbaar is!

Birgit van der Burg
CONTRIBUTOR ***
door Birgit van der Burg

@Marinka Eweg ,

Komen deze keuzes ook beschikbaar het veld "reiskosten" bij salaris overig in HRM? Dat lijkt mij wel, maar vraag het wel voor de zekerheid.

Bij ons wordt dit gebruikt voor de vaste berekening van het woon-werkverkeer/reiskostenvergoeding per maand van de medewerkers. Dan kunnen we dit uitvragen en vast aanpassen in HRM.

 

BirgitvanderBurg_0-1693210268487.png

Ik lees het graag 🙂

Groet, Birgit

Salden
CHAMPION **
door Salden

Ik sluit me aan bij de vraag van Birgit. Medewerkers hebben bij ons een woon-werkafstand ingeprogrammeerd staan en declareren via looncode 10021 hun reisdagen (dus bij ons geen vaste woon-werk reiskostenvergoeding).

Ik neem aan dat we in het scherm dat Birgit toont, het voornaamste vervoermiddel kunnen selecteren? Of kunnen medewerkers dit dan per declaratie van hun woon-werkdagen selecteren en declareren?

Ook ben ik benieuwd wat ik precies via de enquête moet uitvragen (vervoermiddel, type brandstof of nog iets anders?). Ik wil voorkomen dat ik twee keer een enquête moet uitzetten. Is het een optie om dit gezamenlijk op te pakken?

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@Birgit van der Burg & @Salden 

Zoals in dit artikel genoemd is het de bedoeling dat er voor woon/werk door middel van een enquete uitvraag gedaan wordt naar het brandstoftype gebruik van medewerkers. Die enquetevraag en ook antwoorden worden niet in Visma.net HRM ondersteund. 

Voor zakelijke kilometers ondersteunen we de uitvraag van brandstof type wel, dat doen we via declaraties.

Als woonwerk kilometers ook via declaraties worden ingediend, kunnen we uiteraard ook daarvoor het brandstoftype eruit halen.

Maar vooralsnog is het dus niet in de scope dat we een brandstoftype op medewerker niveau opslaan. 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

kleine aanvulling: het is natuurlijk altijd mogelijk een vrij veld hiervoor in te richten in de sectie naar keuze!

dus als jullie het brandstoftype graag willen vastleggen in Visma.net HRM is het zeker mogelijk!

Ans van Laarhoven
CHAMPION *
door Ans van Laarhoven

Waarom wordt het brandstoftype niet door Visma gefaciliteerd bij woon-werk-verkeer?

 

We zijn toch verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren, voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen?
Onze woon-werk-kilometers worden ook ingediend via de Declaratiemodule. Ik had verwacht dat het daar ook ingevuld kon worden door medewerkers.

Nbastiaanse
CHAMPION *
door Nbastiaanse

Marinka geeft juist aan dat het via de declaratiemodule wel kan ongeacht of het zakelijk of woon-werk is. De vraag is juist veel meer of het vanuit de reiskosten sectie kan aangezien daar de meeste kilometers vandaan zullen komen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de declaratiemodule (zoals bij ons) dan is het vastleggen van het brandstoftype voor zakelijke kilometers maar een fractie van wat er geïnventariseerd moet worden.

Birgit van der Burg
CONTRIBUTOR ***
door Birgit van der Burg

Hallo,

 

Ik ben niet zo blij met wat ik nu lees.

Een HRM systeem zou dit toch ook moeten ondersteunen in de vaste reiskosten sectie en niet alleen in een declaratie omgeving?  Waarom kan het wel ingericht worden in declaraties en niet in de vaste reiskostensectie?

Met de vaste reiskostensectie hebben we de dagelijks reisbewegingen van al onze medewerkers te pakken en met de declaraties een heel klein percentage van de reisbewegingen. 

 

Dit betekent dat veel bedrijven, vermoed ik, die met vaste reiskosten werken, nu een enquête uitschrijven, dit in Excel gaan bijhouden (beide behoorlijk ouderwets) terwijl je juist graag zou willen dat je HRM systeem je hierin makkelijk kan ondersteunen en rapportages hierover kan genereren.  Wij zijn immers wettelijk verplicht om ook de woon-werk reisbewegingen van de medewerkers te rapporteren per 2024.  


Kortom... ik vind het best wel teleurstellend dat Visma dit anno 2023/2024 niet ondersteunt in de vaste reiskostensectie. 

 

Groeten Birgit

Salden
CHAMPION **
door Salden

Ik ben het eens met Birgit. Dit zou op beide plekken (dus bij vaste reisafstand alsook declaraties) geregistreerd moeten kunnen worden, zodat het volledige klantenbestand geholpen is. Anders krijg je inderdaad weer een Excelletje...

Jantien Nijland
CONTRIBUTOR **
door Jantien Nijland
Mireille Werring
CHAMPION ***
door Mireille Werring

@Anonymous is er een mogelijkheid om de brandstofkeuze te importeren in de sectie reiskosten? Dan zou al heel veel schelen.

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@Mireille Werring de vrije velden worden momenteel nog niet ondersteund in de reiskostensectie. Hiervoor heb ik een item aangemaakt om dit wel te ondersteunen. 

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@Mireille Werring vanaf 2 december in release 1.141.00 is het mogelijk om vrije velden bij de sectie Reiskosten te importeren!

ropdam
CONTRIBUTOR *
door ropdam

@Marinka Eweg Dank voor jouw reactie. Hiermee kunnen we dus bij elke medewerker standaard het vervoermiddel koppelen aan de vaste reiskostenvergoeding. Hiermee blijf ik nog met een groep medewerkers zitten, welke regelmatig op de fiets komen en ook regelmatig met de auto komen (of met een andere collega meerijden). Hiervoor is voor zover ik zie nog geen oplossing, komt deze er wel of is dan de (ongewenste) enquête de enige oplossing?

Mireille Werring
CHAMPION ***
door Mireille Werring

@Marinka Eweg : hoe kan een medewerker zelf zijn keuze vervoermiddel aanpassen in de sectie reiskosten?
Wij zijn dit nu aan het testen of de medewerker dit zelf kan aanpassen maar lopen er nu tegenaan dat de medewerker ook zelf zijn afstand kan "berekenen" en zijn "locatie afdeling" kan aanpassen. Dit is niet wenselijk en ook niet ingericht in de metadata en functiegroep werknemer.

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@Mireille Werring per veld kun je aangeven of dit wel of niet wijzigbaar is in Mijn Talent.

MarinkaEweg_0-1716888997493.png

Mocht het niet lukken of je komt er niet uit dan graag contact opnemen met support!

Mireille Werring
CHAMPION ***
door Mireille Werring

@Marinka Eweg : we hebben een ticket aangemaakt

Mireille Werring
CHAMPION ***
door Mireille Werring

@Marinka Eweg: gaat VISMA een standaard rapport bouwen met de mobiliteitsgegevens zoals die in de sectie reiskosten vermeld staan? Via Eigen overzichten krijgen wij niet de wijzigingen gedurende het jaar zichtbaar. Eigen overzichten is alleen zichtbaar op peildatum.

Marinka Eweg
VISMA
door Marinka Eweg

@Mireille Werring dat is op dit moment niet de planning. Voor wijzigingen in de sectie reiskosten kun je het mutatieoverzicht gebruiken en dan filteren op de sectie reiskosten. Mocht je hiervoor een wens hebben dan kun je dit indienen via deze community bij Ideeën!

Mireille Werring
CHAMPION ***
door Mireille Werring

@Marinka Eweg : ik heb een wens aangemaakt.