Mijn Communities
Help

CAO Voortgezet Onderwijs - aanpassing aantal uren persoonlijk budget

door Amparo

De werknemer heeft jaarlijks de beschikking over een basisbudget. In de nieuwe CAO vindt hierop een wijziging plaats. Vanaf schooljaar 2022/2023 is dit basisbudget verhoogd van 50 uur naar 90 uur. Om dit te ondersteunen is in HRCE de inrichting op CAO niveau aangepast naar 90 uur. De wijziging resulteert direct in het juist tonen van het automatische budget op het scherm basisbudget. Het nieuwe berekende budget is zichtbaar als u een exemplaar heeft opgevoerd met begindatum >= 01-08-2022.

 

Payroll Gemal

Echter de daadwerkelijke berekening zit in Payroll Gemal. U maakt gebruik van deze berekening in Payroll Gemal als u werkgevercode 03310 (jaaruren persoonlijk budget) heeft vastgelegd. De verhoging van het aantal uren basisbudget legt u zelf vast in Payroll Gemal onder werkgevercode 03310 met waarde 90 met terugwerkende kracht vanaf periode 2022-08

 

Uw actie

Werkgevercode 03310 in Payroll Gemal aanpassen als u gebruik maakt van de basisbudget functionaliteit.

2 Opmerkingen
Eelco Schouten
CONTRIBUTOR *
door Eelco Schouten

En de extra toekenning van 23 uur voor werkdrukvermindeirng. Hoe hiermee om te gaan? 

Amparo
VISMA
door Amparo

Beste Eelco, 
Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing voor deze 23 uur die extra toegekend zijn. Zodra dit helder is, zal het op de deze community bekend gemaakt worden.