Mijn Communities
Help

HR Core Education maakt plaats voor Visma.net HRM & Payroll

door Amparo

Uitfasering HR Core Education

Zoals zoveel producten kent ook software een einddatum van de levensduur. HR Core Education heeft, samen met de andere Youforce modules zoals Payroll Gemal en Self Service, het onderwijs meer dan twintig jaar mogen ondersteunen bij het managen en optimaliseren van de HRM- en Payroll-organisatie. Miljoenen declaraties, verlofaanvragen, ziekmeldingen en in-, door-, en uitstroomprocessen zijn via onze software opgestart en afgewikkeld. Met het einde van HR Core Education breekt er een nieuwe tijd aan, waarbij de focus op de toekomst ligt met Visma.net HRM en Payroll. 

 

Onderhoudsmodus

We leggen je graag uit wat de belangrijkste reden is voor het uitfaseren van HR Core Education.

 

Het begint bij de basis van het HR Core Education product; HR Access. De huidige versie is dusdanig verouderd, waardoor er geen updates meer voor gemaakt kunnen worden. Vanwege de huidige conditie van deze software zijn nieuwe connecties en integraties die klanten en derde partijen wensen niet compatibel. Oftewel systemen kunnen niet met elkaar communiceren.

 

Door te kiezen voor Visma.net HRM en Payroll kunnen we met nieuwe technologie het HR-leven weer makkelijker maken, nu en in de toekomst.

 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de continuïteit van de HR- en salarisadministratie en de dagelijkse operationele processen gewaarborgd blijven. Dit houdt het volgende in:

 

 • Voortaan zullen wij voor HR Core Education, Payroll Gemal en Self Service de issues niet meer ad hoc en dagelijks, maar op basis van een planning oppakken. Logischerwijs zullen hoge prio issues onze doorlopende aandacht hebben.

 • Omdat het niet meer mogelijk is om de software te upgraden, worden alleen wijzigingen die nodig zijn voor de continuïteit van het systeem doorgevoerd.  

 • Verplichte wet- en regelgeving blijven wij uiteraard ondersteunen. Het ontwikkelen hiervan doen wij echter alleen wanneer dit niet anders kan. Houd dus rekening met eventuele workarounds in HR Core Education, Payroll Gemal en andere Youforce-modules. Bijvoorbeeld voor eenmalige uitkeringen kan een handmatig bulkproces worden uitgevoerd. 

 • Doordat wij minder wijzigingen doorvoeren in de software, stoppen we met het maandelijks releasen. Wijzigingen die worden doorgevoerd, zullen op basis van ad hoc fixes uitgerold worden. De tendens van minder releasen was afgelopen jaren al zichtbaar en wordt hiermee definitief gemaakt.

 • De ondersteuning voor HR Core Education op onderstaande diensten komt tevens te vervallen:
  • Het toevoegen van nieuwe schoolbesturen. Dit zal voortaan altijd bij Visma.net HRM & Payroll plaatsvinden;
  • De ondersteuning bij fusies van schoolbesturen of verplaatsingen van schoolbesturen tussen Administratiekantoren op HR Core Education. Ook deze wijzigingen zullen voortaan bij Visma.net HRM & Payroll plaatsvinden;
  • De ondersteuning bij structuurwijzigingen zoals kostenplaatsen en aanstellingen. Klanten kunnen dit nog wel zelf handmatig inregelen; 
  • Het inzetten van Service Connector voor nieuwe doelen of schoolbesturen. Gebruik jij de Service Connector? Dan gaan we met je in gesprek voor alternatieven en een passende migratieplanning naar Visma.net HRM & Payroll.

Ter afsluiting

Hoewel 1 januari 2025 nog ver weg lijkt, is het wel belangrijk dat we nu al in gesprek gaan over bovengenoemde wijziging en de daarbij te nemen stappen en tijdlijnen.