Mijn Communities
Help

Foutieve aansturing herzien WW premie 30% WAB

door Niek Grupstra (Bijgewerkt ‎12-01-2023 10:58 door Niek Grupstra VISMA )

Update 12-01-2023 11:00

Het hieronder beschreven probleem is door de aanpassing van vannacht opgelost. Wij adviseren je nog steeds om de productie voor automatisch herzien van WW premie af te roepen voor al je instellingen gelijktijdig, omdat op deze manier de toetsing correct wordt uitgevoerd voor werknemers met dienstverbanden in meerdere instellingen. Als je er toch voor kiest dit niet te doen, dan leidt dit niet meer tot problemen in de salarisverwerking.

 

We hebben daarnaast berichten ontvangen over problemen met het afroepen van een nieuwe salaris, correctie of proefproductie nadat de productie voor het automatisch herzien van WW premie is uitgevoerd. Deze problemen hebben zich ook vanochtend nog voorgedaan. Ze zouden nu verholpen moeten zijn. Als je problemen hebt ondervonden bij de afroep van een dergelijke productie, dan kun je deze nu opnieuw afroepen.

 

Update 11-01-2023 14:00

Wij streven ernaar om onderstaand probleem vannacht te verhelpen met een tussentijdse release.
 

Origineel bericht

Het automatisch herzien van WW premie stuur je aan door in een aanvullende correctieproductie (ACP) werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vast te leggen met waarde 1. Wij adviseren je tevens om deze code vast te leggen bij al je instellingen. Hierdoor wordt de toets ook correct uitgevoerd als een werknemer dienstverbanden in meerdere instellingen heeft en dit voorkomt de technische fout die hieronder beschreven wordt.
 
Het opgeven van werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB mag alleen gebeuren zonder opgave van invoercodes. Dit moet daarom een aparte aanvullende correctieproductie zijn. 
 
Voor de duidelijkheid: ook invoercode 02266 voor het blokkeren of forceren van de automatische herrekening geef je niet op in de productie waarin je de WW premie herziet. Je doet dat in een reguliere salaris- of correctieproductie.
 
Er is geconstateerd dat er een volledig onjuiste situatie ontstaat als je een productie afroept voor automatisch herzien en
  • Niet bij alle instellingen  werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vastlegt
  • Je in dezelfde productie bij instellingen waar werkgevercode 99234 niet is vastgelegd wel invoercodes opgeeft. 
In deze situatie kunnen door een technische fout je payroll gegevens over december worden nulgesteld of dat opvolgende januariproducties, proefproducties, correctieproducties of jaarwerkproducties onverwachte en onjuiste resultaten opleveren.
 
 
Actie
Als bovenstaande situatie zich toch bij je heeft voorgedaan dan dien je:
  • Een backup van de situatie voorafgaand aan deze correctieproductie terug laten zetten. Neem hiervoor contact op met het Service Center.
  • Daarna draai je eerst de ACP's met invoercode mutaties voor zover van toepassing
  • Daarna draai je een aparte ACP waarin je de WW premie herziet met werkgevercode 99234. 
De afroep van de ACP voor automatisch herzien kun je direct aansturen vanuit Gemal. Een mutatiebestand vanuit HR Core is niet noodzakelijk. Door direct vanuit Gemal de productie aan te sturen voorkom je dat je onverhoopt invoercodes aanlevert en je spaart een jaarwerkproductie in HR Core. 
 
Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast.
Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien.
25 Opmerkingen
jolandazwier
CONTRIBUTOR ***
door jolandazwier

Kan je deze ACP 'automatisch herzien WAB' gelijk in Gemal draaien zonder (leeg) productiebestand vanuit Beaufort? Of moet je hiervoor eerst een bestand aanmaken in Beaufort ook al bevat deze geen invoercodes? 

door Niek Grupstra

Je kunt de ACP voor automatisch herzien rechtstreeks in Gemal draaien. Een leeg afroepbestand vanuit Beaufort is niet nodig.

Maurice van de Pol
CHAMPION *
door Maurice van de Pol

Mag je na het automatisch herzien nog een aanvullende correctie inzenden om (enkel) een code loonvermindering bij een werknemer met terugwerkende kracht in te voeren?

Chantal Stokman
CONTRIBUTOR *
door Chantal Stokman

Is het probleem nu verholpen met een tussentijdse release en kunnen wij nu een ACP afroepen voor de herziening met aansturing van de juiste werkgeverscodes?

door Niek Grupstra

@Maurice van de Pol 

Je kunt na het automatisch herzien nog een aanvullende correctieproductie afroepen. In principe kun je in die productie elke gewenste mutatie vastleggen.

 

Als je in die correctieproductie mutaties vastlegt die de 30% toets kunnen beïnvloeden, dan zul je wel zelf de situatie bij de betreffende dienstverbanden handmatig moeten controleren. Gemal zal dan niet automatisch de WW premie aanpassen naar aanleiding van je mutaties.

 

Dus: het kan zijn dat de WW premie aanvankelijk niet herzien is, maar dat dat wel zou moeten naar aanleiding van de toegevoegde mutaties. Andersom kan het ook zo zijn dat de werknemer aanvankelijk wel herzien is, maar dat dat naar aanleiding van de toegevoegde mutaties ongedaan zou moeten worden gemaakt.

 

Je kunt in zo'n situatie met invoercode 02170 Code WW tarief waarde 0 - Automatisch / niet herzien en waarde 3 herzien tarief per periode zelf de juiste situatie vastleggen.

door Niek Grupstra

@Chantal Stokman 

De problemen zijn inmiddels verholpen. Een volledige update is bovenaan het bericht geplaatst.

 

L Weegenaar
CONTRIBUTOR ***
door L Weegenaar

Let op: als je dit niet correct doet en bijv. enkel aanvullende ACP vastlegt met de herziening (2 WG Codes) dan krijg je geen output voor januari 2023 hebben wij gezien en moet je in COR periode 12 overdraaien op de juiste manier.

 

Uiteindelijk moeten er 4 WG codes meegestuurd worden in de zending.

 

 

jolandazwier
CONTRIBUTOR ***
door jolandazwier
Moet je onderstaande handelingen alleen uitvoeren als het mis is gegaan? Of sowieso als je ACP voor de herziening WW wilt doen? Ik vind dit een beetje verwarrend.
Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast.
Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien.
door Niek Grupstra

@jolandazwier 

Mijn advies is om deze handelingen altijd uit te voeren bij het automatisch herzien. 

 

Toelichting

In de ACP voor automatisch herzien WW premie mag je geen invoercodes of werkgevercodes opgeven, omdat dit de uitslag van de WAB 30% toets zou kunnen beïnvloeden terwijl deze wordt uitgevoerd. De nette werkwijze is daarom om geen mutaties op invoercodes of werkgevercodes vanuit een voorgaande productie door te kopiëren. Het niet kopiëren betekent dat ook de afroepcodes niet gekopieerd worden. Deze moet je daarom zelf opnieuw vastleggen.

 

Als je er toch per ongeluk voor kiest om de mutaties door te kopiëren, dan hebben we een beveiliging in Gemal die ervoor zorgt dat de invoercode en werkgevercode mutaties afgekeurd worden indien werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB is vastgelegd. Dit kan rommelig ogen in MSG, maar de verwerking is uiteindelijk wel correct.

 

Dat controleproces werkt overigens alleen voor instellingen waar je werkgevercode 99234 daadwerkelijk vastlegt. Als je bij sommige instellingen de werkgevercode 99234 niet vastlegt en er worden codes voor die instellingen doorgekopieerd, dan zal Gemal die codes wel verwerken. Dat kan leiden tot een verwarrende salarisrun, waarbij je bij de ene instelling WW premie herziet en bij de andere instelling mutaties verwerkt.

jolandazwier
CONTRIBUTOR ***
door jolandazwier

@Niek Grupstra  Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Als ik het dus goed begrijp dan doe ik (wij hebben drie instellingen) via selecteren werkgever, correctieproductie 202212.

Afroep geselecteerde instelling daar vul ik (per instelling) de schermen met

(afwijkende) betaaldatum

Automatiesche herziening WW premie = 1

99231 = 2 (opnieuw vastleggen)

99232 = 1 (opnieuw vastleggen)

99239 = 1 (opnieuw vastleggen)

Vervolgens doe ik 'zenden' dan krijg ik onderstaande melding

jolandazwier_1-1673525512484.png

en dan heb ik neem ik aan niet te maken met eerdere mutatiebestanden en kan ik op akkoord drukken.

door Niek Grupstra

@jolandazwier 

Wat je beschrijft is juist. In de bijgevoegde schermprint zet je alleen 'alle mutaties opnemen in deze zending' op 'Nee'. Het mutatiebestand uit HR Core en overige werknemermutaties neem je dan niet mee in deze productie.

Chantal Stokman
CONTRIBUTOR *
door Chantal Stokman

@Niek Grupstra 

Wij hebben bij alle instellingen code 99234 op 1 gezet en code 99231 opnieuw vastgelegd. Gaat het dan goed of hadden we code 99232 en 99239 ook opnieuw moeten vastleggen. Nu hebben we maar 2 WG codes aangeleverd i.p.v. 4.

L Weegenaar
CONTRIBUTOR ***
door L Weegenaar (Bijgewerkt ‎12-01-2023 22:04 door L Weegenaar )

@Chantal Stokman heb ik hierboven gepost. Je zult moeten overdraaien om verdere problemen (januari 2023 bijv.) te voorkomen.  

jolandazwier
CONTRIBUTOR ***
door jolandazwier

@Niek Grupstra Ik heb precies gedaan wat je opgegeven had, echter krijg ik toch een foutcode 134 op code 99239.

jolandazwier_1-1673592618273.png

Verder lijkt wel alles goed verwerkt, alle medewerkers die op het signaleringsoverzicht zijn herzien en is er geen signaleringsoverzicht 32 aangemaakt voor deze correctierun. Kan ik dan aannemen dat alles goed is gegaan en mijn jaarwerk afroepen?

jolandazwier
CONTRIBUTOR ***
door jolandazwier

@Niek Grupstra kleine aanvulling; er is wel een leeg signaleringsoverzicht 32 aangemaakt.

Ria van Dijk1
CONTRIBUTOR ***
door Ria van Dijk1

@Niek Grupstra er is door ons inmiddels een ACP 13.2022 gedraaid en we staan op het punt om een ACP 14.2022 af te roepen met werknemer mutaties. Hoe kunnen we dan daarna de WAB herzien, omdat we alleen ACP 15.2022 nog hebben en we daarna wellicht nog mutaties in de WAB moeten gaan aanbrengen?

Ria van Dijk1
CONTRIBUTOR ***
door Ria van Dijk1

@Niek Grupstra Ik bedoel te zeggen dat er een JWP 13.2022 is afgeroepen en we nu een JWP 14.2022 willen afroepen. Hoe gaat het daarna bij het afroepen van herziening WAB.

Hans Meijer 1
CONTRIBUTOR **
door Hans Meijer 1

Ik zie dat Gemal ook bij werknemers die in 2022 jonger waren dan 21 jaar en minder dan 52 uur gewerkt hebben de lage WW premie herziet naar de hoge (herziene) WW premie indien er sprake was van meer dan 30% meerwerk. Klopt dit wel?

Pier
CONTRIBUTOR **
door Pier

@Niek Grupstra Reactie op het antwoord op 12-01-23 om 13:30 uur:

Geeft het problemen als je 'alle mutaties opnemen in deze zending' op 'Ja' hebt gezet en vervolgens de WW premie hebt laten herberekenen? Daarna hebben wij het jaarwerk over 2022 afgeroepen.

door Niek Grupstra

@Chantal Stokman 

@jolandazwier 

@L Weegenaar 

Het vastleggen van werkgevercode 99232 - automatische herrekening ACP zou in praktijk geen effect mogen hebben op je productie voor automatisch herzien WAB. Deze code stuurt herrekeningen aan met reden 13-xx vanuit de nagekomen wijzigingen die we 6 januari hebben geïmplementeerd. Vrijwel iedereen draait voor het herzien van de WAB een reguliere ACP over 12-2022 waarin je die herrekeningen al hebt uitgevoerd. We geven dit advies voor het uitzonderlijke geval dat je toch nog niet zo'n productie had gedraaid. We weten dan zeker dat de uitgangspositie voor het automatisch herzien volledig herrekend is.

 

Het vastleggen van werkgevercode 99239 - speciale verwerking eenmalige mutaties is ook bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Deze code heeft als effect dat variabel opgegeven invoercodes worden bijgeteld bij die van de salarisproductie van 12-2022 in plaats van dat ze de oorspronkelijke waarde overschrijven. Dat is bedoeld voor de nagekomen uren en toeslagen die je in de ACP 12 betaalt.

In de productie voor het automatisch herzien WAB mag je geen invoercodes vastleggen, dus heeft deze code feitelijk geen effect. We geven toch het advies om deze code op te geven voor de bijzondere situatie dat je in sommige instellingen de WAB wil herzien en in andere instellingen mutaties vastlegt.

 

De constatering van Leon Weegenaar dat de januariproductie misloopt indien je deze codes niet hebt vastgelegd is onjuist. De fout die Leon beschrijft kwam naar aanleiding van de problemen die we aanvankelijk in dit bericht geschreven hebben en die problemen zijn nu opgelost. Als je je toch zorgen maakt dan kun je een proefproductie draaien. Als deze correct verloopt, dan zal je januariproductie ook correct verlopen.

door Niek Grupstra

@Ria van Dijk1 

Je kunt de productie voor het automatisch herzien WAB rechtstreeks in Gemal afroepen. Je verwerkt geen invoercodes en hoeft dus ook geen mutatiebestand vanuit HR Core aan te leveren. Dit proces 'kost' je dan niet een JWP mogelijkheid.

door Niek Grupstra

@Hans Meijer 1 

Gemal behandelt in het proces van automatisch herzien WW premie werknemers onder de 21 als elke andere werknemer. De uitzondering dat je de premie niet hoeft te herzien in maanden dat de werknemer minder dan 52 uur heeft gewerkt wordt dus niet door Gemal toegepast. Wij hebben dit helaas niet kunnen automatiseren. 

 

Hoe je hiermee omgaat hebben we toegelicht in de release notes 2022-12/6 over de functionaliteit voor het automatisch herzien WAB en in release notes 2022-12/5 in de WAB FAQ 

door Niek Grupstra

@Pier 

Als je vóórdat de foutsituatie was opgelost mutaties had opgenomen in je zending EN je had het proces voor automatisch herzien WAB niet bij al je instellingen opgestart, dan leidde deze manier van werken tot het niet kunnen afroepen van volgende producties en/of lege output. We hebben inmiddels alle klanten gebeld bij wie een backup terug gezet moest worden in verband met deze situatie. Als je niet gebeld bent, dan is het goed gegaan.

 

Nu de foutsituatie is verholpen raad ik evengoed af om mutaties aan te leveren in de productie voor automatisch herzien WAB, maar de gevolgen zijn minder verstrekkend:

  • Bij de instellingen waar je werkgevercode 99234 - Automatisch herzien WW premie hebt vastgelegd, worden de invoercodes afgekeurd. Dit kan het beeld in MSG vertroebelen met veel foutcodes, maar de verwerking is goed.
  • Als er instellingen zijn waar je werkgevercode 99234 - Automatisch herzien WW premie niet hebt vastgelegd, dan zullen de aangeleverde mutaties worden verwerkt zoals dat in een reguliere ACP over 12-2022 het geval is.
door Niek Grupstra

Inmiddels is de foutsituatie opgelost en de vragen over de directe nasleep daarvan heb ik beantwoord.

 

Verdere vragen over het herzien van WW premie in algemene zin of over je eigen specifieke verwerking kun je richten aan ons Service Center of je kunt hiervoor een apart onderwerp openen op het forum. Ik zou jullie willen vragen deze conversatie te beperken tot vragen en opmerkingen over de specifieke situatie die in het hoofdonderwerp is beschreven.

Chantal Stokman
CONTRIBUTOR *
door Chantal Stokman

@Niek Grupstra 

Dank je wel voor de uitleg. Het is nu duidelijk.