Mijn Communities
Help

Loonaangifte extra controle C0624 verschijnt 1 maand te vroeg

door Evert van Manen

We hebben vastgesteld dat Loonaangifte extra controle C0624 onterecht verschijnt. Extra controle C0624 luidt: “De Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is gelijk aan 53 (RVU uitkering), terwijl deze persoon de AOW-leeftijd heeft bereikt.”

De controle verschijnt nu onterecht bij personen die gedurende de maand de AOW-leeftijd bereiken. De controle moet pas verschijnen in de maand nadat een persoon met een RVU de AOW-leeftijd bereikt heeft. (Er is 1 uitzondering: als een persoon op de eerste dag van de maand de AOW-leeftijd bereikt, moet de controle ook verschijnen). Als deze controle onterecht verschijnthoef je geen actie te ondernemen, ook niet richting de belastingdienst. Dit omdat het een extra controle betreft en geen terugkoppel- of poortcontrole. Ook verschijnt de controle alleen in Gemal, bij de belastingdienst zal deze controle niet verschijnen. We gaan de Gemal Programmatuur hierop aanpassen, zodat de controle niet meer onterecht verschijnt. Via de releasenote houden we je hiervan op de hoogte als dit is uitgevoerd.