Mine produkter
Hjælp

Flere nye funktioner i Visma Time

af charlottewahl

Helligdage

Tidligere er helligdage først blevet oprettet som indberetninger lige umiddelbart før helligdagen oprandt. Nu er det muligt selv at definere hvor langt frem man ønsker at helligdage skal oprettes som indberetninger. Funktionen er allerede slået til og default opsætning er 90 dage før. D.v.s. at systemet hver dag tjekker 90 dage frem om der findes en helligdag og opretter i så fald denne/disse. Af performancemæssige hensyn anbefaler vi at man ikke sætter denne grænse højere end max. et år.

Derudover har man nu også muligheden for selv at vælge om en helligdagsindberetning skal godkendes automatisk af systemet eller om den skal forbi en leder for godkendelse.

Helligdag.JPG

Planlægning

Der er kommet 2 nye sorterings/visnings funktioner i planlægning. Tidligere har det været besværligt hvis man f.eks. skulle slette en planlagt dag for alle medarbejdere på en gang. Dette kan man nu på følgende måde:

I planlægning vælger man pilen i øverste højre hjørne således at man får søgefunktionen frem.

Her vælges den eller de datoer man ønsker at slette og trykker OK. Dernæst vælger man den af de 2 nederste nye funktioner "Vis kun søgeresultater" eller "Vælg søgeresultater". Her vælges den sidste.

planlægning.JPG

Nu bliver den valgte dato fremhævet og der er sat flueben i samtlige medarbejdere. I nederste sorte bjælke er det nu muligt, via de tre lodrette prikker, at vælge Slet.

planlægning2.JPG

Ferietilskrivning

Ved opsætning af ferietilskrivning har man hidtil skullet opsætte det pr. individuel medarbejder. Det er nu muligt at sætte ferietilskrivningen på en hel arbejdsmodel,  hvilket bevirker at man ikke længere skal huske at tilføje en nyansat medarbejder til ferietilskrivningen. Men denne nye funktion vil medarbejderen automatisk være tilføjet via sin tilknytning til arbejdsmodellen. OBS for at dette skal virke skal man ændre opsætning af ferietilskrivningen til at kigge på arbejdsmodellen i stedet for på medarbejderen. Dette gøres på følgende måde: (HUSK skal gøres for alle arbejdsmodeller)

Via App Builder -> Avanceret dobbeltklikkes på ferietilskrivning for en specifik arbejdsmodel. I Indberetningsgeneratoren for tilskrivning af 2,08 dag kan man ved tryk på pilen i feltet "Gælder for" kan man nu vælge Arbejdsmodel.

Ferietilskrivning.JPG

Vedhæftning af filer på medarbejder

Man kan nu uploade og vedhæfte filer på en specifik medarbejder. Det kunne f.eks. være certifikater o.lign. Hvis man i Medarbejderoversigten vælger en specifik medarbejder og dobbeltklikker på denne, er der nu kommet en ekstra fane i toppen som hedder Medarbejderfiler. 

medarb fil.JPG

Ved valg af denne åbnes nyt billede og i bunden kan nu vælges at oprette en "Ny mappe" eller "Ny fil"

medarb fil2.JPG

En uploadet fil vil også kunne ses af medarbejderen på mobil appen. Dette gøres i menuen under Min Profil -> Billeder og dokumenter

Mobil1.JPGMobil2.JPG   Mobil3.JPG

Hvis du ønsker at gøre brug af denne funktion, skal du kontakte time.support@visma.dk