Mina produkter
Hjälp

Så här fungerar förbättringsförslag på Visma Community

av Anders X Nilsson (Uppdaterad ‎19-01-2021 15:47 av Anders X Nilsson VISMA )

Dina förbättringsförslag och idéer är viktiga för oss, och vi tar alla på fullt allvar. Innan du registrerar ett förbättringsförslag, läs igenom riktlinjerna.

 

Riktlinjer vid registrering av ett förbättringsförslag 

Kom ihåg sökfältet! Glöm inte att söka i Communityt innan du registrerar ett nytt förslag. Vi vill inte att du lägger tid på att skicka in ett förbättringsförslag som någon annan redan har föreslagit.

 

Skriv ett utkast till ditt förbättringsförslag. För att få alla att förstå vad du föreslår, skriv i form av ett “use case”. Skriv anledningarna till ditt förslag och vilket värde detta ger dig och andra kunder. Ju mer vi vet om ditt förslag till förbättringar - vem den är till för, anledningen till den och vad själva förbättringen består av, desto lättare blir det för oss att prioritera och utveckla den.

 

Använd följande format när du beskriver ditt förbättringsförslag:

Som en <roll> vill jag ha <funktionen> för att <fördelen>.

 Att inkludera en beskrivning av de tre elementen är bra:

  • Roll: Vem (vilken typ användare) är funktionen till för? Attestant, Chef, Administratör osv
  • Funktionen: Vad är det du vill göra - målet och/eller förväntan?
  • Fördelen: Varför behövs funktionen - vad är det du vill uppnå? Vilket mervärde ger funktionen dig?

 

Bifoga gärna beskrivande kontext, som t ex skärmbilder, foto, skisser etc. Ge gärna exempel på produkter eller andra ställen där du sett funktionen eller något liknande.

Notera! Med tanke på GDPR, kontrollera att inga personuppgifter visas i eventuella skärmbilder.

 

Exempel på ett förbättringsförslag:

“Som anställd vill jag ha en översikt över min arbetstid och min frånvaro i samma kalender, så jag kan få en helhetsbild över min arbetssituation och som chef vill jag enkelt kunna få en översikt över alla tidrapporter från mina anställda, samt att kunna godkänna dessa direkt i mobilen eller via en webmodul.”

 

Och till sist, glöm inte att “gilla” och kommentera förbättringsförslag som du skulle vilja se i produkten!

 

Status, definitioner och processen

Varje förslag på förbättring har ett värde - alla förslag går igenom en process för att fastställa om förslaget har värde för många/flertalet användare, affärsnyttan samt att det överensstämmer med Vismas strategi i att effektivisera affärsprocesserna. Förslag som lämnas är en delmängd av den input som Visma utvärderar när det beslutas om vilken funktionalitet som skall implementeras i produkterna/tjänsterna. Varje inkommet förslag hanteras i “livscykeln” nedan:

  • Nytt Förbättringsförslag. Ett helt nytt förslag på förbättring som registrerats och väntar på att utvärderas. Dessa förslag är öppna för andra i Communityt att gilla eller kommentera på, för att på så sätt indikera att förslaget har ett mervärde för många.

  • Förslagslådan. Här hamnar alla bra förbättringsförslag som passar in i planerna för Visma.nets framtida utveckling och som kan komma att implementeras i en framtida version!

  • Prioriteras inte. Även om alla förbättringsförslag har ett värde, är det dessvärre inte alla som vi kan utveckla eller som passar produktens utveckling just för tillfället. Vi rekommenderar er att pröva ett annat sätt att lösa ert önskemål, kanske som en anpassning med hjälp av en av våra partners. Många av våra tjänster är flexibla och kan anpassas för ditt behov eller önskemål.

  • Implementerad. Förbättringsförslag med denna status finns tillgängliga i tjänsten. Se från vilken version i själva förbättringsförslaget. Läs i Release notes och/eller användartips på Communityt hur du börjar att använda det implementerade förbättringsförslaget.

 

Allmänt om utveckling av produkter och tjänster i Visma

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och Visma har över 2.000 personer som arbetar med att utveckla nya och befintliga lösningar.

Det finns många olika roller i Visma som är relaterade till utvecklingen av produkterna. De består av personer som arbetar nära kunder för att förstå marknadens behov, utvecklare som utvecklar tekniken bakom systemet, och de som arbetar med hur produkten ska vara användarvänlig.  Sist men inte minst har vi de som arbetar med säkerheten.

 

Säkerhet och integritet hos data som lagras i våra system är viktigt och något vi jobbar med som en väsentligt del av utvecklingen av våra produkter, bland annat för att följa GDPR,  den nya dataskyddsförordningen. En omfattande process för kvalitetssäkring gällande våra lösningar görs av vårt utvecklingsteam.

 

Vi måste ta hänsyn till många olika faktorer när vi väljer vad som ska prioriteras och vi måste samtidigt tänka långsiktigt. På så sätt säkerställer vi att våra kunder utnyttjar lösningen optimalt och att vi står i framkanten av den tekniska utvecklingen, liksom att våra produkter alltid följer de lagändringar som kommer.

 

För våra molntjänster har vi större möjlighet att vara flexibla när det gäller vidareutveckling och förändringar. Det betyder att vi kan ha möjligheter att göra förändringar snabbt, liksom att frekvent släppa nya versioner. Detta ger möjligheter att göra förändringar snabbt och minskar risken för fel.

Gällande våra molntjänster så görs uppgraderingarna från oss centralt och vi släpper frekvent nya versioner.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här