avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Midlertidige regler forlenget igjen

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎20-10-2021 14:02 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

NB! Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltakene ut året. Du kan lese er om dette på nettsidene til regjeringen. Vi oppdaterer artikkelen når endringene blir vedtatt.

 

I forbindelse med covid-19-pandemien har vi en rekke midlertidige regler som skal ivareta arbeidstaker og arbeidsgivers behov. En rekke av disse reglene som gjelder sykepenger, omsorgspenger og private tjenestepensjonsordninger, skulle i utgangspunktet kun vare ut september, men blir nå forlenget ut oktober 2021. Det informeres samtidig fra regjeringen om at det tas sikte på en ytterligere forlengelse av reglene ut året 2021.

Hva er forlenget?

Vi gir her en en kort oversikt over hvilke regler som er forlenget ut oktober når det gjelder sykepenger, omsorgspenger og pensjon.

Sykepenger
  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom

Omsorgspenger
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt

Hvilke øvrige regler som gjelder ut 2021 når det gjelder omsorgspenger, kan du lese mer om her.

Pensjon
  • Arbeidsgivere har muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i private tjenestepensjonsordninger til og med 31. oktober 2021.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til regjeringen.

Hva er ikke forlenget?

De midlertidige regler som reduserer arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger ved fravær relatert til korona blir ikke forlenget videre.

 

Disse reglene innebærer at arbeidsgiver kan få refusjon fra NAV for dag 4-16 for koronarelatert fravær. De midlertidige reglene for refusjon vil da kun gjelde til og med 30. september, noe som vil si at fra 1. oktober vil arbeidsgiver igjen måtte dekke sykepenger i hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager, uavhengig av om årsaken til sykefraværet er koronarelatert, eller ikke.

 

Du kan lese mer om forlengingen av de midlertidige reglene om sykepenger og omsorgspenger på nettsidene til regjeringen.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD