avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

NYE grenser for firmabilbeskatning 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:52 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Bilsatser - Firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 308 500 og 20 prosent av overskytende listepris.

For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

 

Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen  

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 55 000 for inntektsåret 2019, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav. Dette tilsvarer en fordel på kr 4 583 pr måned.

 

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000.

 

Kilometersats (individuell verdsettelse)

For 2019 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være kr. 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

8 Kommentarer
Sissel6
CONTRIBUTOR ***
av Sissel6

Hav betyr dette?:

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000.

Er dette bedre eller dårligere deal for ansatte enn tidligere eller det samme?

av Ivar Grøndahl1

50 % regelen og max kr 150 000 i fradrag på listepris, er det samme som i 2018. "Knekkpunktet" for hvilket beløp det skal beregnes 30 % av er økt fra kr 303 900 til kr 308 500

Det betyr at når listeprisen er f eks kr 350 000, vil skattemessig fordel øke med kr 1 380 fra 2018 til 2019.

Hildrid
CONTRIBUTOR *
av Hildrid

Hei.  Vi har en diskusjon rundt dette med sporadisk bruk av arbeidsgivers varebil.  Varebilen står normalt parkert hos arbeidsgiver. og brukes av vaktmester i arbeidstiden. 

Dvs de ansatte kan benytte arbeidsgivers varebil privat ved f.eks flytting, henting av møbler etc.   De ansatte betaler da kr 1,- pr km.  Noen mener da at dette skal innberettes dersom bruken er flere enn 10 dager eller mer enn 1000 km pr år.  Stemmer dette? og hvor i lovverket står i såfall dette?

av Ivar Grøndahl1

Skatte-ABC side 201

Arbeidsgivers bil – sporadisk bruk
Sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil skal ikke utløse fordelsbeskatning for skattyter,
jf. FSFIN § 5-13-2 første ledd. Den private bruken anses som sporadisk når
– bruken ikke overstiger 10 kalenderdager per år, og
– samlet privat årlig kjørelengde ikke overstiger 1 000 kilometer.
Begge vilkår må være oppfylt for at bruken skal anses som sporadisk. Om ett av vilkårene
ikke er oppfylt utløses fordelsbeskatning på vanlig måte.

egil-air
CONTRIBUTOR *
av egil-air

Men om eit av vilkåra ikkje er oppfylt, td. at det er køyrt 1200 km, skal vedkomande då beskattast som han eller ho disponerte bilen som sin eigen heile året, eller er det særlege reglar for utrekning av "fordelen" som relaterer den til den faktiske bruken.

av Ivar Grøndahl1

Når ikke begge vilkår er oppfylt, gjelder ordinære beskatningsregler for firmabil evt yrkesbil når det er grønne skilt. Fordelen beregnes fra første måned i inntektsåret vedkommende benyttet bilen(e) privat.

Randi Graskjær
CONTRIBUTOR *
av Randi Graskjær

Har en bil som er kjøpt inn i mars 2016. Pr 1. jan-19 er den ikke 3 år enda. Skal det beregnes skatt etter ny bil sats gjennom hele året - eller skal det beregnes etter sats eldre enn 3 år fra og med april-19?

av Ivar Grøndahl1

Reduksjonen i beskatning skjer fra januar i året etter at det er 3 år siden bilen ble registrert første gang. En bil som er registrert først gang i løpet av 2016, får lavere skattemessig fordel fra januar 2020.