avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Når kan arbeidstaker bruke egenmelding?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎03-05-2021 09:02 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når kan arbeidstaker dokumentere sykefraværet sitt med egenmelding?

 

Hovedregelen er at sykefravær skal dokumenteres med en legeerklæring. Men i arbeidsgiverperioden, kan arbeidstaker i noen tilfeller bruke egenmelding ved sykdom.

 

Opptjeningstid

Arbeidstaker må for det første ha en viss tilknytning til arbeidsgiver. Det er et krav om to måneders opptjeningstid for å kunne benytte egenmelding.

 

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger selv om opptjeningstiden for egenmelding ikke er oppfylt, men da må arbeidstaker levere en legeerklæring som gyldig dokumentasjon for fraværet.

 

3 kalenderdager

Det er de tre første kalenderdagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Fra og med 4. kalenderdag må fraværet dokumenteres med legeerklæring. Har man et sykefravær som varer lenger enn tre kalenderdager, og ikke dokumenterer fraværet med en legeerklæring fra 4. dag, betyr det at man mister retten til sykepenger, også for de tre dagene det i utgangspunktet kunne benyttes egenmelding som dokumentasjon.

 

Eksempel 1:
Arbeidstaker er syk på fredag, og leverer egenmelding. Arbeidstaker er fortsatt syk på mandag. På mandag må arbeidstaker levere legeerklæring for å dokumentere fraværet for at sykepengerettighetene skal være i behold.

 

Eksempel 2:
Arbeidstaker er syk på mandag, onsdag og fredag. På tirsdag og torsdag er arbeidstaker på jobb. Arbeidstaker kan da benytte egenmelding for alle fraværsdagene, da dette totalt er tre kalenderdager med fravær.

 

Hvor mange egenmeldinger kan arbeidstaker levere?

Loven setter også en begrensning på antall egenmeldingstilfeller arbeidstaker kan benytte.

 

I løpet av en 12 måneders periode kan arbeidstaker totalt ha 4 egenmeldingstilfeller. Har arbeidstaker benyttet egenmelding 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene, kan arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding. Arbeidstaker må da levere legeerklæring fra første fraværsdag.

 

Bedre ordninger - er dette ok?

Folketrygdloven er en minsterettslov, det vil si at arbeidsgiver ikke kan ha dårligere ordninger enn hva loven gir rett på. Det er derimot ikke noe i veien for at arbeidsgiver har bedre ordninger enn lovens bestemmelser. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren for eksempel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiver kan også akseptere så mange egenmeldingstilfeller innenfor arbeidsgiverperioden som han ønsker.

 

Folketrygdloven oppstiller også en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

 

Covid-19-pandemien - særlige regler

De midlertidige reglene for egenmelding som gjaldt i forbindelse med Covid-19-pandemien opphørte 01. juni 2020. Du kan lese mer om dette her.

 

4 Kommentarer
Torill Simonsen
CONTRIBUTOR *
av Torill Simonsen

Hei. Hvordan er reglene for permitterte som kommer tilbake på jobb og blir sykemeldte etter 14 dager i arbeid. Hvem betaler arbeidsgiverperioden her?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Torill Simonsen 

 

Dersom arbeidstaker har vært 100 % permittert i mer enn 14 dager, så må arbeidstaker ha fire nye uker med opptjeningstid før det igjen foreligger rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Det vil eventuelt være NAV som dekker sykepengene før arbeidstaker på nytt har opptjent seg rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Nataliya_Romanyuk
CONTRIBUTOR ***
av Nataliya_Romanyuk

Skal lørdag og søndag telles med i egen meldings periode?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Nataliya_Romanyuk 

 

Ja, når man teller egenmeldingsdager, så teller man kalenderdager. Det vil si at lørdag og søndag telles med.