Mine områder
Hjelp

Praktiseringen av de nye reglene for overtidsmat i 2019

av Anonymous (Oppdatert ‎28-04-2021 14:26 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Overtidsmat i 2019

Skattereglene for overtidsmat er endret. Her er en oversikt over hva som gjelder nå.


Kravet på overtidsmat
Ansatte som jobber overtid har ikke en lovfestet rett til dekning av overtidsmat. Noen tariffavtaler har bestemmelser om matpenger, og da må arbeidsgiver oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Vi ser at mange arbeidsgivere som ikke er bundet av tariff også dekker overtidsmat og har gode ordninger for dette. I år er det nye regler for beskatning av overtidsmat som gjelder alle arbeidsgivere.


Trekkfri dekning av overtidsmat - nye regler fra 2019

Hvis arbeidsgiver dekker et måltid inntil 200 kroner for ansatte som jobber minst 10 timer sammenhengende, kan dekningen skje trekkfritt hvis

  • arbeidsgiver kjøper inn måltidet, eller
  • dekker arbeidstakerens dokumenterte kostnader etter bilag

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet. Trekkfri dekning av overtidsmat skal ikke rapporteres.

 

Mange tariffavtaler har en bestemmelse om at de ansatte har krav på matpenger uten at kvittering eller bilag leveres. Fra 2019 er en slik utbetaling skattepliktig og skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten er “Kontantytelse-annet".

 

Forslag lønnsart i Visma lønn finner du her.

Forslag lønnsart i Huldt&Lillevik finner du her

 

 

Type ordning

Jobber ti timer eller mer

Beløp/verdi

Inngå i grunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Rapportering i

a-meldingen

Refusjon etter bilag

Ja

Refusjon inntil kr 200

Nei

Nei

Ja

Refusjon overstiger

kr 200

Den del av dekningen som overstiger

kr 200

Ja

“Kontantytelse annet”/ 

a-meld.nr i VL:1300

Nei

Ingen betydning

Hele beløpet

Ja

“Kontantytelse annet”/

a-meld.nr i VL:1300

Naturalytelse (firmakort eller mat servert)

Ja

Måltidets verdi inntil kr 200

Nei

Nei

Ja

Måltidets verdi overstiger

kr 200

Den del av dekningen som overstiger kr 200*

Ja**

“Naturalytelse annet”/

a-meld.nr i VL:1320

Nei

Ingen betydning

Hele måltidets verdi*

Ja**

“Naturalytelse annet”/

a-meld.nr i VL:1320

Utbetalt godtgjørelse uten bilag/matpenger uten bilag

Ingen betydning

Nei

Hele beløpet

 

Ja

“Kontantytelse annet”/

a-meldnr a-meld.nr i VL:1300

 

* Hvis lunsj og overtidsmat serveres fra samme kantine, kan det være vanskelig å skille mellom kostnader knyttet til innkjøp til lunsj og innkjøp knyttet til overtidsmat. Da fastsettes skattepliktig verdi av måltidet etter sats. Satsen for ett måltid i 2019 er kr 46.

** Hvis skattepliktig fordel fastsettes etter sats rapporteres skattepliktig fordel som "Naturalytelse-kost døgn"

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"