Mine områder
Hjelp

Redusert sats for arbeidsgiveravgift i 3.termin mv.

av Anonymous (Oppdatert ‎03-05-2021 14:31 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Redusert sats for arbeidsgiveragift

Det er nå vedtatt at arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for mai og juni, dvs. 3. termin. 

 

Arbeidsgiver skal ikke gjøre endringer i lønnssytemet eller i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør  og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 3. termin er derfor utsatt fra 15. juli til 15. oktober 2020. Fristen for betaling av forskuddstrekket er ikke endret.

 

Ved beregning av den reduserte arbeidsgiveravgiften skal ytelser som arbeidsgiver har fått refundert fra NAV inngå i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel sykepenger, foreldrepenger og lønnskompensasjon til permitterte. Se eksempler på hvordan dette beregens her.

 

Arbeidsgivere i sone 5 mv.

Arbeidsgivere som tilhører sone V for arbeidsgiveravgift, samt Svalbard, betaler null prosent i arbeidsgiveravgift. For å sikre likebehandling vil disse arbeidsgiverne få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Skatteetaten betaler ut tilskuddet. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av opplysninger som er rappotert i a-melingen. Hvis Skatteetaten trenger mer informasjon for å beregne riktig tilskudd, vil arbeidsgiver få brev om dette. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Tilskuddet vil etter planen utbetales innen 1. september.

 

Les mer på Skatteetaten sine sider.

 

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Arbeidstaker kan gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra 3 000 til 5 000 kroner. Endringen trådte i kraft i juni med virkning fra og med inntektsåret 2020.

 

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvidet

Vilkåret om at ordningen bare omfatter personer som er ansatt etter 1. januar 2018 oppheves. Videre utvides ordningen slik at selskap med 25 ansatte eller færre kan bruke ordningen, og den øvre grensen for selskapets samlede driftsinntekter og balansesum blir hevet til 25 mill. kroner. Endringene trådte i kraft 25. juni 2020

 

2 Kommentarer
Synnøve Hansen1
CHAMPION *
av Synnøve Hansen1

Vil Visma lage noe slik at  korreksjonen på avgiften blir ført i lønn og korrigert i regnskap ? Vi har føringer til mange forskjellige prosejkt,subprosjekt så dette kan bli mye jobb.

Mvh S.Hansen 

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei Synnøve,

Det forstår jeg. Ta kontakt med support på det lønnssystemet du bruker. Der vil du få mer informasjon.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"