Mine områder
Hjelp

Oppgraderinger og oppdateringer av Visma Business høsten 2016

av David Aarstein
I løpet av høsten 2016 skjer det en del viktige endringer som gjør at kunder må oppdatere løsningene sine for å kunne tilfredsstille nødvendig funksjonalitet og endrede lovkrav i Norge.

 

Momenter som påvirker dette er:

 1. ISO 20022, nytt betalingsformat som påvirker litt større virksomheter som skal betale faktura i EUR. Gjelder fra 31.10.2016 for bedrifter over 10 ansatte eller med minst EUR 2 millioner i omsetning. Fra utgangen av 2018 vil dette formatet gjelde for alle betalinger, også innenlands.

 2. Ny MVA-lov i Norge, flere poster skal rapporteres via mva-oppgjøret.  Gjelder fra 01.01.2017.

 3. SAF-T, nytt standard eksport-/ importformat som benyttes til å eksportere HB-/kunde-/lev-transaksjoner. Dette er et krav fra 2017. Kan i teorien gjelde alle norske virksomheter i Norge fra 2017 ved bokettersyn, selv om det er lite sannsynlig de første månedene. Uansett vil dette gjelde for alle virksomheter fra 01.01.2018.


Hvordan påvirker dette de som bruker Visma Business?

Hovedregelen:

Visma anbefaler alle kunder å oppgradere til siste tilgjengelige versjon. Da vil alle lovkrav nevnt ovenfor være dekket og du vil være klar for alle automatiserte tjenester som introduseres. F.eks. forbedringer innen Visma.net AutoInvoice, Visma.net AutoPay og Visma.net AutoReport og andre skybaserte tjenester.

Alle må være på minimum versjon 9 eller senere av Visma Business. Versjoner tidligere enn dette vil ikke ha støtte for endringene. De som har versjon 8.x eller eldre må da oppgradere til nyeste versjon av 11.xx før 31.12.2016.

 

Punkt 1: ISO 20022

 • Det vil være den nye tjenesten Visma.net AutoPay som håndterer ISO 20022 i fremtiden, og må ikke forveksles med dagens AutoPay for de som benytter det. Den nye tjenesten vil være tilgjengelig mot Visma Business fra versjon 10.13.1 og nyere fra slutten av juni 2016.

 • I tillegg vil Visma Payment (Babelbank) komme med en ny versjon i slutten av september. Denne må da installeres før fristen for ISO 20022 i slutten av oktober. Denne versjonen vil også ha støtte mot Visma Business tilbake til versjon 9.

 • Andre alternativer for håndtering av ISO 20022:

  • Fortsette å bruke dagens AutoPay. Da kan EUR-betalinger eventuelt registreres manuelt i nettbanken

  • Enkelte banker konverterer formatet selv til ISO 20022 mot gebyr. Snakk med banken din om de tilbyr dette.

  • Det fleste banker sier at de ikke kommer til å stoppe Euro betalinger fra dagens AutoPay etter 31.10.2016. Avklar også dette med din bank.

  • Er din bedrift  under  størrelseskravet om min. 10 ansatte og/eller over EUR 2 mill. i omsetning?. Da er ikke ISO 20022 relevant på nåværende tidspunkt.

Punkt 2: Ny MVA-lov

 • Fra senest 15. august 2016 vil Visma via Visma Community tilgjengeliggjøre nye avgiftskoder som må legges inn eller importeres inn i Visma Business på hver klient. Dette må gjøres innen 31.12.2016.

 • I tillegg må nytt formular for skattemeldingen (MVA formular) importeres. Dette må gjøres før levering av første mva-rapportering i 2017. Dvs. for de fleste før 10. April 2017.

 • Tjenesten Visma.net AutoReport vil fremover være tjenesten som automatisk skal sende MVA meldingen til Altinn. Denne tjenesten vil bli tilgjengelig for de som oppgraderer til  versjon 11.xx ut over høsten.

 • De som har eldre versjoner enn versjon 11.01 eller som ikke kommer i gang med Autoreport kan fortsette å håndtere rapportering av MVA oppgjør i Altinn som før.

Visma vil fra september arrangere kurset "Ny MVA-melding for Visma Business" og "Ny ordning for importmoms i 2017 for Visma Business". Kurset er unikt for deg som bruker Visma Business, og gir en innføring i endret regelverk og nye rutiner i ditt regnskapssystem. Det kommer også som nettkurs.

Les mer om kurset "Ny MVA-melding fra 2017 for Visma Business"
Les mer om kurset "Ny ordning for importmoms i 2017 for Visma Business"

Punkt 3: SAF-T

 • Det vil være støtte for SAF-T fra versjon 11.10 som kommer i desember 2016.

 • Det vil være den nye tjenesten Visma.net AutoReport som vil stå for transporten av SAF-T til Altinn i fremtiden. Denne tjenesten vil bli tilgjengelig for de som benytter versjon 11.10 ut over høsten.

 • Gjelder i første omgang kun de bedrifter som får skatterevisjon i 2017. Det vil da kun være nødvendig å oppgradere til versjon 11.10 rett i forkant av innsendelse av revisjonsdata. Hvis det f.eks. er revisjon i mai, må du oppgradere til versjon 11.10 eller en nyere versjon innen mai 2017.

 • Slik vi forstår myndighetene, så er det lite sannsynlig at kravet om innrapportering på SAF-T formatet til Altinn ved skatterevisjon vil bli håndhevet i første halvår av 2017, selv om det ikke kan utelukkes.HVilke

 Hvilke versjoner vil ha støtte for hva:

Funksjon Visma Business versjon Release dato Kommentar
ISO 20022 Visma.net AutoPay Versjon 10.13.1 og nyere versjoner                   Juni 2016 (i pilot nå) Via Visma.net AutoPay som lanseres i Juni 2016
ISO 20022: Visma Payment (babelbank) Versjon 9.00 og nyere versjoner

Ultimo september 2016 (i pilot juni 2016)

Last ned her

Krever ny versjon av Visma Payment (Babelbank)

Ny MVA
Manuell innrapportering til Altinn

Versjon 9.00 og til 11.00 Legge inn nye avgiftskoder og nytt formular tilgjengelig fra 15. august 2016 Manuell rapportering i Altinn

Ny MVA
Automatisk innrapportering til Altinn

Versjon 11.01 og nyere versjoner September 2016 Automatisk rapportering til Altinn via Visma.net AutoReport
SAF-T 11.10 Desember 2016 Automatisk opplasting via Visma.net AutoReport

 

Oppdatering 24.08.2016:

I skissen over står det at nytt formular og avgiftskoder skal legges tilgjengelig på Community senest 15. august. Vi har i tillegg besluttet å lage et nytt skjermbilde som kan legges inn samtidig, samt en beskrivelse for ulike oppsett. Vi håper at dette er klart innen fredag 26. august.

Oppdatering 26.08.2016

Artikkel og nedlasningsfiler er tilgjengelig her

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"