Mina produkter
Hjälp

Visma EasyCruit tar emot intyg om dataintegritet

av Anonymous (Uppdaterad ‎07-06-2021 10:38 ( )

För oss är det viktigt att allt arbete vi gör är i linje med ledande internationella sekretessregler. Därför är vi glada att för andra året i rad erbjuda våra kunder ISAE 3000 typ I, utfärdad den 25:e maj 2021, gjord för att demonstrera vår efterlevnad av GDPR, i detta fall för Visma EasyCruit. 

 

anna_swic_0-1623054872878.jpeg

 

 

GDPR art. 28 beskriver att en behandlingsansvarig (våra kunder) endast ska använda databehandlare (Visma) som ger tillräckliga garantier gentemot GDPR och skyddet av den registrerades rättigheter. En ISAE 3000 revisionsgranskning är den bästa garantin vi kan ge inom valet av revisionsrapporter och ISO-certifikat.Vad är ISAE – och vad betyder det för Visma EasyCruit?

 

ISAE står för “International Standard on Assurance Engagements”  och är en standard för hur revisorer ska göra sitt revisionsarbete. Med andra ord en “standard for assurance over non-financial information”. Denna ISAE 3000-revision omfattar särskilt GDPR.

anna_swic_1-1623054872858.png

 

 

För att Visma EasyCruit skulle få ta emot denna rapport har vi genomgått test i kvaliteten och säkerheten i produkten.

Följaktligen granskades vår databehandling dokumentation av en oberoende revisor (Ernst & Young).Varför är denna rapport viktig?

 

Rapporten täcker Vismas roll som databehandlare och ger dig en god förståelse för hur Visma arbetar systematiskt med dataskydd genom organisation, processer och riskhantering. De nödvändiga säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter med Visma EasyCruit beskrivs. Alla dessa områden testas av Ernst & Young och testresultaten finns tillgängliga i rapporten.

 

Vi har policys och rutiner för att säkerställa att vi kan uppfylla våra skyldigheter relaterade till databehandling. Dessa inkluderar att hantera de registrerades förfrågningar, hantera och informera kunderna i händelse av brott mot personuppgifter och se till att våra anställda regelbundet utbildas när det gäller behandling av personuppgifter.

 

Rapporten finns tillgänglig för Visma EasyCruit-kunder och deras revisorer. För att få tillgång till hela ISAE 3000 typ I-rapporten, vänligen kontakta din Visma EasyCruit Customer Success Manager.

 

 Läs mer om våra säkerhets- och sekretess åtgärder i Visma Trust Center

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här