Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Visma Finale Årsoppgjør for inntektsåret 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting

av Hermod Gundersen

visma 3040.jpgVisma Finale Årsoppgjør versjon 33 for inntektsåret 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting. Det samme gjelder oppdaterte versjoner av Visma Finale Avstemming, Rapportering, Konsolideirng og Driftsmidler.

 

Nå er forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave tilgjengelig på altinn.no. Vær oppmerksom på at du kan etablere aksjonærdatabasen i Visma Finale Årsoppgjør ved å hente inn forhåndsutfylt data fra Altinn.

 

Innsendelse av skattepapirer til Altinn vil være tilgjengelig først ca 15. - 20. februar, slik Skatteetaten har hatt tradisjon for i mange år.

 

Vi gjør likevel oppmerksom på følgende når det gjelder innsendelse av forhåndsfastsetting av inntekt for selskaper som er under avvikling:

Dersom det er ønskelig å sende inn skattepapirer for forhåndsfastsetting av inntekt for 2020 tidligere enn 20. februar, må man bruke Visma Finale Årsoppgjør versjon 32 for 2019 til dette. Benytt menypunktet Firma - Åpne i nytt år  for å overføre klienten til nytt inntektsår med versjon 32. Både skattepapirer og aksjonærregisteroppgave for 2020 kan sendes inn med programversjon 32 i slike tilfeller.

2 Kommentarer