Mine områder
Hjelp

Nettolønn for arbeid utført i utlandet

av Tormod Johansen
Har arbeidsgiver og arbeidstaker inngått en nettolønnsavtale betyr det i praksis at det er inngått en avtale om at arbeidstaker skal ha en fast netto utbetalt lønn.

Samtidig har arbeidsgiver påtatt seg en forpliktelse til helt eller delvis å betale arbeidstakers skatter. 

En slik nettolønnsavtale rokker ikke ved det faktum at grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal baseres på bruttolønn. Det samme gjelder det som skal rapporteres i a-meldingen. Arbeidsgiver har således et ansvar for å grosse opp avtalt nettolønn til en bruttolønn (oppgrosset beløp). Nettolønnsordninger er ikke lovfestet i norsk skatte- og avgiftsrett, men baserer seg på praksis. 

Grunnlag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiver må som sagt grosse opp nettolønnen til en brutto størrelse.  Oppgrosset beløp er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Differansen mellom oppgrossingsgrunnlaget og oppgrosset beløp er skatten. Denne skatten skal arbeidsgiver betale inn som forskuddstrekk. 

Oppgrossing må foretas for hver lønnsperiode. 

Alle trekk- og skattepliktige ytelser fra arbeidsgiver skal inngå i grunnlaget for oppgrossingen. Her snakker vi om avtalt nettolønn, trekkpliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser. 

Eksempel

En ansatt har følgende nettolønnsavtale pr mnd: 

Fastlønn

Kr 75.000

Forsikringer  

Kr 10.000

Mobiltelefon

Kr      366

Sum

Kr 85.366

Grunnlaget for oppgrossing er her kr 85.366. 

Rapportering i a-meldingen 

Innrapporteringen i a-meldingen er ganske spesifikk. Hver ulik ytelse må rapporteres.

De ulike ytelser i nettolønnsordningen rapporteres slik i a-meldingen: 

Type fordel

Lønns-beskrivelse

Grunnlag for skattetrekk

Grunnlag for arbeidsgiver-avgift

A-meldings-nummer i Visma Lønn

Spesifikasjon

Tilleggsinformasjon

Kontantytelse

Fastlønn

Ja

Ja/Nei

3716

Opptjeningsland (landkode)

 

Kontantytelse

Beregnet skatt

Ja

Ja/Nei

2101

Opptjeningsland (landkode)

 

Kontantytelse  Betalt utenlandsk skatt  Ja Ja/Nei 2450 Opptjeningsland (landkode)  

Naturalytelse

Bolig

Ja

Ja/Nei

2605

Opptjeningsland (landkode)

 

Naturalytelse

Bil

Ja

Ja/Nei

2505

Opptjeningsland (landkode)

Listepris 
Registreringsnummer/ bilpool

Naturalytelse

Annet

Ja

Ja/Nei

1324

Opptjeningsland (landkode)

 

Utgiftsgodtgjørelse

Annet

Ja

Ja/Nei

1325

Opptjeningsland (landkode)

 

I tillegg må det på hver inntektskombinasjon over gis opplysninger om at ytelsene skal følge skatte- og avgiftsregel Nettolønn. 

Bruttolønnen er her summen av alle ytelser. Det er også det samme beløpet som er grunnlag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

* Med utenlansk skatt menes betalt skatt i utlandet. Dersom det ikke er kjent hva som er betalt av skatt i utlandet, skal feltet her angis med beløp 0. 

Visma Lønn 

I dette brukertipset får du en oversikt over hvordan nettolønn håndteres i Visma Lønn. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"