Mine områder
Hjelp

Påskeferie - hvilke regler gjelder?

av Tormod Johansen
Hvert år får vi flere spørsmål om arbeidstakers rettigheter knyttet til påskeavviklingen. Dette kan være retten til lønn, antall feriedager eller sykdom. Her får du en liten oversikt.

Retten til lønn 

Det er ikke lovfestet rett til lønn for de bevegelige helligdagene i påsken.Det vil si at man ikke har krav på lønn dersom ikke det motsatte følger av lov, forskrift eller inngått avtale. 

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om lønnsutbetalinger på bevegelige helligdager. Man må være fagorganisert, eller på annen måte omfattet av tariffavtalens regler dersom man skal kunne gjøre gjeldende krav på lønn etter denne. Dersom man ikke omfattes av slike tariffavtaler, vil spørsmålet om man har krav på lønn på slike dager avgjøres av arbeidsavtalen, eller praksis i den virksomheten man arbeider i. 

Når det gjelder lønn på bevegelige helligdager må man som hovedregel skille på de arbeidstakerne som har månedslønn, og de som har timelønn. Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som regel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker slik avtale skal man heller ikke trekke de i lønn for bevegelige helgedager. Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. Det fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn. 

Feriedager i påsken 

Dersom en av påskedagene faller sammen med avvikling av ferie regnes de ikke som feriedager. 

Dersom man velger å ta fri hele påskeuka, fra og med mandag etter palmesøndag til og med mandag 2.påskedag vil man dermed ha avviklet 3 dager ferie, fra mandag til og med onsdag før skjærtorsdag. Påskeaften regnes ikke her med som virkedag. Følger man ferielovens regler om virkedager har man benyttet seg av 4 feriedager. Påskeaften regnes da med som virkedag. '

Sykdom i påsken 

Hva så om man er syk i påsken? Fra arbeidsgiver får man sykepenger de dagene man faktisk skulle ha arbeidet. Trygden yter sykepenger for alle dagene i uken unntatt lørdag og søndag, jf. Folketrygdloven § 8-11.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"