Mine områder
Hjelp

Remittere og bokføre flere ganger i måneden

av Gunnar Glendrange (Oppdatert ‎18-06-2021 12:36 av Morten A. Karlsen VISMA )

Det vanlige er å overføre alle reiser og utlegg til lønn, og remittere og bokføre derfra.

Du kan enkelt remittere flere ganger i måneden, fra ditt Visma lønnssystem, ikke bare en gang i måneden sammen med lønn. 

 

Men det kan også være mulig å remittere og/eller bokføre direkte fra Expense.

Ditt lønnssystem, og hvordan det er integrert med Expense - kan dog sette noen føringer.

Det samme om dere har trekk- og avgiftspliktige godtgjørelser (bil- og/eller diettgodtgjørelser).

 

Status vedr remittering og bokføring ofte

          Visma Business                Klar!   (versjon 13.10 og høyere)

          Visma Global                    Klar!   (versjon 14.0 og høyere)

         Visma.net Financials        Klar!   

 

 

 

om Visma Lønn

om Visma.net Payroll

Huldt & Lillevik Lønn
Godkjent reise / remittering kan remitteres direkte fra Expense (via Autopay) hentes inn i lønnskjøring - evt egen kun for reiseoppgjør (enkelt) overføres lønn (mulig endring f.o.m sommer 2020)
Bokføring

Direkte til regnskap når remittert

når lønnskjøring godkjent (bekreftet) når lønnskjøring godkjent
A-melding / lønn

Innberetningspliktige data overføres VL kun som opplysning

(kjøring / diett)

når lønnskjøring godkjent (bekreftet) når lønnskjøring godkjent

Om trekkpliktige ytelser

(kjøring / diett)

Om trekkpliktige ytelser, må utbetaling ihht regelverk skje hensyntatt skattetrekk - altså fra lønn

Remittering skjer alltid fra Payroll, trekkpliktige ytelser i vare tas automatisk som del av lønnskjøring

 

Note!  Om du remitterer og bokfører direkte fra Expense, vil du overføre innberetningspliktige data til lønn. Til lønnsarter som ikke utbetaler, kun innberetter.

 

NB! Vi anbefaler ikke at du endrer til ovennevnte flyt, uten at du vet at dette er fordelaktig for din virksomhet. Kontakt gjerne din Visma Partner for rådgivning.

 

NB! Har dere trekkpliktige godtgjørelser i Expense?  Skattetrekket skjer som kjent i lønn.

Brutto utlegg vil blir refundert fra Expense, og skatt beregnet ved neste kjøring i lønn.

Har du personer som ikke er ansatt, som aldri får lønn, vil dette bli en liten utfordring.

Kontakt din rådgiver/support for mer informasjon.

 

Les mer om praktisk løsning her

 

Les her vedrørende viderefakturering av reiser og utlegg

 

expense-autopay-erp skisse.JPG

 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"