Mine områder
Hjelp

Benytte årslønn, månedslønn eller timesats i Employee

av Marius Fjeldstad

Etter tilbakemeldinger har vi nå gjort det mulig for deg å legge inn timesats og årslønn direkte på ansatte, istedenfor å regne om til månedslønn. Hvis du vil fortsette å bruke månedslønn, trenger du ikke gjøre noe da månedslønnen ligger som standard slik som før.

 

Ønsker du å bruke års- eller timelønn kan du endre Kontraktslønnstype på den ansatte. Pass på å ikke endre dette tilbake i tid! Det kan føre til tilbakevirkende endringer på allerede utbetalte lønn på grunn av avrundingsforskjeller. Du bør kun angi endring fra den 01. i en måned du enda ikke kjørt lønn, eller fremtidige dato. Vår anbefaling er at du venter til neste gang den ansatte får lønnsendring og deretter endrer begge feltene:

  1. Sett Kontraktslønnstype til den du vil bruke fra nå av (Time, Måned eller Årslønn) og velg datoen lønnen skal endres fra
  2. Sett den nå redigerbare lønnen (time- eller årslønn) til den nye verdien fra samme dato som endringen i punkt 1.

endring.png

 

 

Vær oppmerksom på grunn av tekniske begrensninger vil de to andre feltene først beregnes på nytt etter du klikker Lagre.

3 Kommentarer
Bjørn Ole
PARTNER
av Bjørn Ole

Hei,

Dette er bra! Ser at årslønnen beregnes ut fra 1950 timer. Det er noen kunder som bruker en annen time faktor på årsverk. Er det planer om at kunder etter hvert kan definere dette selv? Altså hvor mange timer som legges til grunn for å beregne årslønn/timelønn og om kunder kan definere egne kontraktslønnstyper?

Ronny Årdal
PARTNER
av Ronny Årdal (Oppdatert ‎03-11-2022 12:55 av Ronny Årdal PARTNER )

Hei,
Er det planer for å kunne endre kontraktlønnstype til f.eks timelønn via masseoppdatering?
Det er jo ein del som er vant til å "tenke" timelønn, men som fram til no har måtte "omarbeide" til månedslønn ved endring av lønn i Payroll. Dersom desse vil endre til å oppgi timelønn i staden for månedslønn må vi endre kontraktlønnstype på aktuelle personer. Tungvindt å måtte gjere det på kvar enkelt når det er mange i firmaet.

margit
CONTRIBUTOR *
av margit

Hei, 

Dette er jo bra!

Kommer det til å bli utregning til månedslønn etter hva arbeidstidsordning s

om ligger inne på den ansatte ?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"