Mijn Communities
Help

Releases Youforce Home

Sorteren op:
  Solved Changes Address of report in Your Reports is wrongly displayed as the manager's address (change #2287747) Message Managers can see their reports via the card Your Reports . However, when opening the address information of one of the reports the manager sees his own address displayed instead of the team member's address. Solution  Now the proper address is displayed in the report. Your action No action required. The workflow menu is not displayed on some pages. Message The workflow menu is not displayed on the next pages: contracts page, address information page, family details page and personal details page. Solution  Now the workflow is displayed correctly. Your action No action required Publishing Date : 11/24/2020
Volledig artikel weergeven
23-11-2020 19:43 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 314 Weergaven
  Opgeloste meldingen Adres van manager wordt gepresenteerd als adres medewerker (change #2287747) Melding Als managers de kaart Jouw Team openen, wordt bij de medewerkers het adres van de manager gepresenteerd als adres van de medewerker. Oplossing  Vanaf deze release worden de juiste adressen vermeld. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Het workflow menu wordt niet gepresenteerd op sommige pagina's Melding Het workflow menu wordt niet gepresenteerd op de volgende pagina's in Jouw profiel: Dienstverbanden Adresinformatie Familie gegevens Persoonlijke gegevens Oplossing De workflows worden nu wel gepresenteerd op deze pagina's. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 11/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-11-2020 19:41 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 545 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Nordic Cool look design Waarom Nordic Cool is de nieuwe ontwerpstandaard van Visma. Alle applicaties zullen op termijn volgens deze standaard ontwikkeld worden. Home realiseert deze maand al een aantal van deze design kenmerken. Hoe In deze eerste fase van de overgang naar Nordic Cool hebben we de volgende wijzigingen gerealiseerd: Kleuren Lettertype Afmetingen Iconen Ook hebben we in deze fase het hoofdmenu verplaatst van de rechter naar de linker bovenhoek. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Verzuimmanagement (2.0) geïntegreerd in Home Waarom Dit product is nu ook beschikbaar in Home. Hoe Als jouw organisatie gebruik maakt van Verzuim Management (2.0) tonen wij de gegevens uit deze applicatie.  Notificaties Wij tonen de notificaties uit deze applicatie in de notificatie pagina van Home. Team gezondheid kaart Deze kaart is alleen beschikbaar voor managers en toont de volgende informatie: Het aantal zieke teamleden en het totaal aantal teamleden. Een presentatie van de zieke medewerkers, oplopend gesorteerd op aantal dagen ziek, Vergelijking van verzuim vandaag: In groen: Positief: jouw team gezondheid is beter dan het bedrijfsgemiddelde In rood: negatief: het bedrijfsgemiddelde is beter dan jouw team gezondheid Als beide gelijk zijn verschijnt de tekst: % team gelijk aan bedrijfsgemiddelde Het bedrijfsgemiddelde is het actuele gemiddelde van vandaag. Jouw actie Om van deze kaart gebruik te maken moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan. Jouw organisatie moet Verzuim Management (2.0) gebruiken. De gebruikers moet ingelogd zijn via de nieuw inlogmethodiek via URL: home.youforce.com Tekst watermerk in zoekvenster Self Service processen. Waarom Als uitbreiding op de vorige release is in het zoekvenster voor Self Service processen nu ook een als watermerk een tekst toegevoegd met een beschrijving van de zoekopties.  Hoe Nadat je klikt op Favorieten bewerken wordt het nieuwe zoekvenster zichtbaar met het nieuwe watermerk. Zoekresultaten worden al tijdens het intikken van het filter getoond, gebaseerd op de hele of gedeeltelijke tekst. Voor het filteren van Self service processen verschillende mogelijkheden beschikbaar. Filteren op: een naam een specifieke rol een contract / dienstverband een combinatie van een rol en contract / dienstverband Deze mogelijkheden worden nu als watermerk getoond in het zoekvenster. Jouw actie Geen actie noodzakelijk Tekst in Instellingen voor welkomstvideo Waarom Om de presentatie van begrippen te uniformeren hebben wij teksten van statussen aangepast. Hoe De nu gebruikte statussen zijn Ingeschakeld en Uitgeschakeld Jouw actie Geen actie noodzakelijk Opgeloste meldingen Terug knop bij taalkeuze (change 2081006) Melding Als je de taalkeuze wijzigt werd de verkeerde pagina gepresenteerd bij gebruik van de terug knop. Oplossing Na verandering van de taalkeuze, wordt bij gebruik van de terug knop de startpagina van Home getoond in de nieuwe taalkeuze. Jouw actie Geen actie noodzakelijk Home wordt ook getoond in het Home Applicatie menu (change 2077769) In dit menu wordt ten onrechte ook de Home applicatie zelf vermeld. Oplossing Wij hebben Home verwijderd uit deze lijst. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Verandering in taalkeuze mislukt (change 2080945) Melding In uitzonderlijke gevallen wordt bij het veranderen van de taalkeuze onterecht een foutmelding gepresenteerd. Oplossing Dit is nu opgelost. Er wordt geen foutmelding gepresenteerd en de wijziging wordt geaccepteerd. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 5/26/2020
Volledig artikel weergeven
26-05-2020 18:08 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 517 Weergaven
New & Improved Nordic Cool look and feel Why Nordic Cool is a design specification that defines design guidelines to design a web site or any other kind of application in Visma. Home has adopted this new design to be consistent with the rest of the Visma products. How In the first iteration of implementing Nordic Cool we apply the topics mentioned below in Home: Colours Fonts Sizes Icons Also, we have replaced the main menu icon from the top right to the top left corner. Your action No action required, this new look and feel will be automatically available. We have not introduced any functional changes. Medical Leave Management (2.0) integrated in Home Why This new product is now fully integrated in Home. How If your company uses the new Medical Leave Management (2.0), we present the team Health card and the Notifications from this new product. Notifications Notifications from Medical Leave Management (2.0) are now available on the Notifications page of Home. Team Health card The content of the Team Health card is the same that we already have for Medical Leave. This card is available for managers only and shows:  The number of employees sick today and the total members of your team   A list of employees that are sick today. This view is sorted by the number of days sick. The lowest amount of days comes first. Today's Health comparison rate:  In green: Positive: your team health is better than the company rating In red: Red Negative - the company rating is better than your team health When both rates are equal, this text is presented:  % Same as company rate Company health rate: today's health rate of the company  Your action To enjoy this feature there are some requirements: The company has to have a subscription to Medical Leave 2.0 The user has to be logged on with the New login. The login URL for Home is home.youforce.com Text watermark in Search box of Workflows Why In the last release, we provided the option to search for workflows in the Self service card. Now, we added a text watermark in the search box to explain on which item you can search. How Clicking on Edit favorites in the Self Service card, provides a watermark text in the Search box so you can see on what criteria you can search. The four search options are on: a name  a specific role a contract the combination of role and contract Your action No action required Text in Welcome video settings Why To make it consistent with all the screens that are available for Professional users with administrator permissions we have changed the text in the screen below. How For the users which meet the criteria above we changed the status of the video settings screen from Active/Inactive to  Enabled/Disabled.   Your action No action needed Solved changes Back button does not work in Language screen (change 2081006) Issue After changing the language preference in Home, clicking on the back button on that page did not result in redirection to the previous page. Solution After a successful change of language, you will now be redirected to the landing page of Home in the new language setting. Your action No action needed  Home is also shown in Home Apps menu (change 2077769) The link to Home is also displayed in the Apps section of the Home Main Menu. Solution The Home links is removed from this section Your action No action needed  Language change fails (change 2080945) Issue In rare cases changing the language in the user profile screen resulted in an error message. Solution We have solved this issue and now the change will be successful. Your action No action needed  Publishing Date : 5/26/2020
Volledig artikel weergeven
26-05-2020 18:04 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 301 Weergaven
New Change the title of the Profile page sections Why Home is currently offering a standard user profile page in which you cannot customize content. To improve the user experience now we have the Profile page builder, a system administration tool for configuring profiles.  The second iteration of the Profile page builder is the option for the system administrator to configure the title of the sections of the profile page. How The system administrator has a new option in the Profile page builder: Edit name. This allows you to change the title of the section of the Profile page. Log in as a Youforce user with certificate (HR professional with administrator access) and go to System settings / Profile page builder. Select the option Edit name. By clicking Edit name , a new window will be displayed where the user can type the title for each section. Just click the button Apply and the new title will be available intermediately for all users in all languages (Multilingual will be supported in next releases). Your action No additional action is required. Remember that these system settings are only available for level 2 users with administration permissions and a contract with this organization. Search Workflows in the Self Service card Why In the earlier releases, we have enhanced the Self Service card on the landing page of Home to allow you to select your top 4 favorite workflows. Selecting your top 4 favorite workflows would be cumbersome if you have access to 100's of workflows from Self service. To help you to find youre favorite workflows more easily we added a Search option. How On clicking on Edit favorites in the Self Service card the new Search box will be presented where you can search your favorite workflows. The search results are shown as soon as you entering text in the Search box, based on the complete or partial text. There are multiple ways you can search on workflows. Based on:  a name  a specific role a contract the combination of role and contract Search based on Workflow name  As you start entering the name of the Workflow in the search box - in the example below say Verl - all the workflows that match the entered text will be shown. Then select your preferred workflow from the search result. Search Workflows belonging to a specific Role As you start entering the role name of the Workflow in the search box - in the example below say Personal - all the workflows that match the entered text will be shown. Then select your preferred workflow from the search result. Search Workflows belonging to a Contract As you start entering the contract of the Workflow in the search box - in the example below say 2001 1 - all the workflows that match the entered text will be shown. Then select your preferred workflow from the search result. Search Workflows based on the combination of Role and Contract  As you start entering the role and contract of the Workflow in the search box - in the example below say Personal 2001 1 - all the workflows that match the entered text will be shown. Then select your preferred workflow from the search result. Your action No action required Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:15 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 315 Weergaven
Nieuw Wijzig de titels van de secties in de Profielpagina Waarom Home bevat op dit moment een standaard gebruikersprofielpagina waarvan de inhoud niet kan worden aangepast. Om de gebruikerservaring te verbeteren, introduceren we de Profile page builder. Dit is een systeembeheertool in het onderdeel Systeeminstellingen om profielen te configureren. In de tweede ontwikkelingsfase van de tool kan de systeembeheerder de titles van de secties in de profielpagina aanpassen. Hoe  Je kunt workflows configureren die aan medewerkers worden getoond in elk onderdeel van hun profielpagina. Log in als Youforce-gebruiker met certificaat (HR-professional met beheerderstoegang en een contract) bij deze organisatie) en ga naar de Systeeminstellingen | Profilelpagina-bouwer. Kies hier voor de optie Naam bewerken. In het scherm dat dan verschijnt kan je de naam van die pagina wijzigen. Als je op toepassen klikt is de gewijzigde naam direct zichtbaar voor alle gebruikers. In een van de volgende releases wordt het ook mogelijk hier met meerdere talen te werken. Jouw actie Er zijn geen aanvullende acties noodzakelijk. Deze nieuwe functie is alleen beschikbaar voor Youforce beheerders die een dienstverband hebben voor jouw organisatie. Zoeken naar Self Service processen in de Self Service kaart Waarom Sinds release 2020-03, heb je de mogelijkheid om favoriete Self Service processen aan je kaart te koppelen. Om het selecteren van de juist processen voor jou te vereenvoudigen, kan je nu ook filteren op de voor jou beschikbare Self Service processen. Hoe Nadat je klikt op Favorieten bewerken wordt het nieuwe zoekvenster zichtbaar. Zoekresultaten worden al tijdens het intikken van het filter getoond, gebaseerd op de hele of gedeeltelijke tekst. Voor het filteren van Self service processen verschilllende mogelijkheden beschikbbaar. Filteren op: een naam een specifieke rol een contract / dienstverband een combinatie van een rol en contract / dienstverband Voorbeeld zoeken op naam Voorbeeld zoeken op een specifieke rol Voorbeeld zoeken op een contract / dienstverband Voorbeeld zoeken op een rol en contract / dienstverband Jouw actie. Er zijn geen acties voor jou noodzakelijk. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:12 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 548 Weergaven
New Start workflow from Profile page section Why Home is currently offering a standard user profile page in which you cannot customize content. To improve the user experience, we are introducing the Profile page builder, a system administration tool for configuring profiles. In this first development phase of this tool, the system administrator can configure the workflows that users can start from their profile page. How  You can configure workflows that will be shown to employees in each section of their Profile page. Log in as a Youforce user with certificate (HR professional with administrator access) and go to System settings / Profile page builder.     By clicking Edit actions, the user navigates to the page where they can select workflows for each section: just click the button Add new action and choose one workflow from the list of available workflows for the company. Workflows can be sorted using the up and down buttons. Removing one of them is as easy as clicking the Remove action link.  Using the Preview option, the system admin can see how the workflows will be displayed to the employee. How employees can start workflows from the profile page The triple dot button is shown in each section of the profile page (next to the title). By clicking the button, a drop-down list is displayed showing the workflows selected for the section. You can start the workflow from there; HR Self Service opens in a new browser tab. Keep in mind that: The button is displayed only if there are workflows configured for the section. Only the subset of applicable workflows is shown. Your action No additional action is required. Modified and Improved Notifications card and Notifications topic page enhancements Why  To visualize the notifications, we have enriched the information of each notification. How Notifications now shows you the picture of the user to which the notification is referring. You can open individual notifications directly from this card by clicking on the title. To access other active notifications, you must click on the footer of the card. Your action No additional action is required. Payroll card enhancement Why  The payroll card was displaying the last 3 documents of the current year. To prevent having an empty card in January, we have removed the year filter.  How The Payroll card now shows the last three documents regardless of the year. Your action No additional action is required. White Labeling enhancements Why  We now offer you the ability to customize the appearance of Home to make it more consistent with your organization. You can now change the color of the bar, add your company logo and your own banner, which will be shown to all users on the landing page of Home. How As an administrator of Home, you have a new option called White labeling settings under the Home System settings menu. You can apply the White labeling settings for your company here. When clicking the White labeling settings option, you will see the 'Visma | raet' brand logo and brand color. You can change the settings by clicking the 'Edit' option, where you have an option to change the Brand Logo, Brand Color, and Home Banner. You can choose to change all of them together or to change them individually. Brand logo On clicking the Upload brand logo, a dialog box will open in which you can upload your company logo. Below the brand logo container, you will be shown the recommended attributes of the image: Width & height (90 by 47 pixels is recommended) The type of images that is allowed (PNG or JPG/JPEG) The size of the logo (maximum 500KB)        If you upload a logo that has more than the recommended pixel size, you can change this by cropping the image. While doing this, we show the change in image pixels in W x H (width x height).            On clicking the Select button, the selected logo will be shown in the brand logo container but to save the changes, you will have to click the Save button on the page.          You will be redirected to the view mode after you click Save.         Additionally, you can reset the logo (Undo) by clicking the Reset logo button. This will reset the logo to the default Visma | raet logo.          You need to click the Save button to apply the changes.           Brand color You can also change the brand color of the company by clicking on the colored box. You can then select your preferred color by selecting any of the available colors. You can also enter the hexadecimal value of the color code in the text box.          After selecting your preferred color, you can click outside the colored box and the newly selected color will be shown.                       You can click the Save button to apply the changes.             Home banner When you click the Upload brand banner option, a dialog box will open where you can upload a banner. Below the brand banner container, users will be shown the recommended attributes of the image:  Width & height (1344 and 192 pixels recommended) The type of images (PNG or JPG/JPEG) The size of the banner (max 1MB)        If you upload a banner that is bigger than the recommended pixel size, you can change this by cropping the image. In that case, we show the change in the image pixels in the format WxH (width x height)            When you click the Select button, the selected banner will be shown in the Home banner container. To apply your changes, click the Save button on the page.          You will be redirected to the view mode after Saving.        You can also remove the banner by clicking Remove banner.       To apply the removal, click the 'Save' button.            Landing page Once the changes are applied by the System admin, all users within your company will see the newly updated corporate settings.                           Preview changes All changes related to the brand logo, brand color, or home banner are shown in a notification message to the administrator. The administrator can first preview the changes to verify the new look and feel before applying the changes.   Clicking the 'External link' icon in the message will open a new tab in which all of the changes (brand logo, brand color, and/or home banner) will be shown. Note: This screen is only a Preview screen so all the data that is shown below the banner is a default text without translations (it is only there to give an impression of the page). You have to go back to the White labeling settings page to save the changes.     Important: Even though the customer has already configured the White labeling settings in the Youforce portal, they will have to reapply these changes again in the Home application after this release. The changes that are now made in Home will not have any effect on the White labeling settings in the Youforce portal applications and vice versa. By default, the 'Visma | raet' brand logo and color will be shown if the customer does not apply any White labeling changes. Your action  The administrator has to configure the White labeling settings for their company in Home, irrespective of whether they have already configured it in the Youforce portal. Updated Footer component and Responsible disclosure policy Why As a result of the acquisition of Raet By Visma, we have: Changed the footer component to show the new Visma | raet logo Updated the Responsible disclosure policy. On clicking the corresponding link, you will be redirected to the Visma security page, which is in English, irrespective of the language preference of the user Your action No action is required. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 19:49 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 275 Weergaven
Nieuw Workflow starten vanaf profielpagina Waarom Home bevat op dit moment een standaard gebruikersprofielpagina waarvan de inhoud niet kan worden aangepast. Om de gebruikerservaring te verbeteren, introduceren we de Profile page builder. Dit is een systeembeheertool in het onderdeel Systeeminstellingen om profielen te configureren. In deze eerste ontwikkelingsfase van de tool kan de systeembeheerder de workflows configureren die gebruikers vanuit hun profielpagina kunnen starten. Hoe  Je kunt workflows configureren die aan medewerkers worden getoond in elk onderdeel van hun profielpagina. Log in als Youforce-gebruiker met certificaat (HR-professional met beheerderstoegang) en ga naar Profilelpagina-bouwer. Door op Bewerk acties te klikken, gaat de gebruiker naar de pagina waar workflows voor elk onderdeel kunnen worden geselecteerd. Klik op de knop Nieuwe actie toevoegen en kies een workflow uit de lijst van workflows die beschikbaar zijn voor het bedrijf. Workflows kunnen worden gesorteerd met behulp van de pijltjesknoppen (omhoog en omlaag). Je kunt een workflow gemakkelijk verwijderen door te klikken op de link Actie verwijderen. De systeembeheerder kan de Preview-optie gebruiken om te zien hoe de workflows worden weergegeven voor de medewerker. Hoe kunnen medewerkers workflows starten vanuit de profielpagina De knop met drie puntjes wordt in elk onderdeel van de profielpagina getoond (naast de titel). Door op deze knop te klikken, wordt een selectiemenu geopend met de workflows die beschikbaar zijn voor dit onderdeel. De workflow kan hier worden gestart; HR Self Service opent in een nieuw tabblad in de browser. Onthoud het volgende: De knop wordt alleen weergegeven als er workflows zijn geconfigureerd voor het onderdeel. Alleen de subset van beschikbare workflows wordt weergegeven. Jouw actie Geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Verbeterde pagina Notificaties kaart en Notificaties titel Waarom  Om de meldingen weer te geven, hebben we de informatie voor elke melding verrijkt. Hoe Notifications toont nu de foto van de gebruiker waarnaar de melding verwijst. Je kunt individuele meldingen direct vanuit de kaart openen door op de titel te klikken. Om andere actieve meldingen te openen, moet je op de voettekst van de kaart klikken. Jouw actie Geen actie nodig Verbeterde Payroll kaart Waarom  De payroll kaart toonde de laatste drie documenten van het lopende jaar. We hebben de jaarfilter verwijderd om te voorkomen dat er in januari een lege kaart wordt getoond.  Hoe Op de Payroll kaart zijn nu de laatste drie documenten te zien ongeacht het jaar. Jouw actie Geen actie nodig Verbeterde huisststijlkenmerken Waarom  Je kunt nu aanpassen hoe de startpagina eruitziet, zodat deze de huisstijl van jouw organisatie beter weerspiegelt. Je kunt de kleur van de balk kiezen en je bedrijfslogo en eigen banner toevoegen. Deze worden aan alle gebruikers getoond op de Home-landingspagina. Hoe Als Home-beheerder beschik je over de nieuwe optie Instellingen huisststijlkenmerken labeling settings in het Home-menu System settings. Je kunt de huisststijlkenmerken voor je bedrijf hier aanpassen. Wanneer je klikt op White labeling settings, zie je het 'Visma | raet'-logo en de bijbehorende merkkleur. Je kunt de instellingen wijzigen door de klikken op de optie Bewerk. Hier kun je Merklogo, Merkkleur en Home Banner wijzigen. Je kunt ze allemaal tegelijk of individueel aanpassen. Logo Wanneer je klikt op Merklogo Uploaden, wordt er een dialoogvenster geopend. Hier kun je je bedrijfslogo uploaden. Onder het vak met het logo zie je de aanbevolen instellingen voor de afbeelding: Breedte en hoogte (de aanbevolen verhouding is 90 x 47 pixels) Het toegestane afbeeldingstype (PNG of JPG/JPEG) De grootte van het logo (maximaal 500 KB)     Als je een logo uploadt met meer dan de aanbevolen pixelgrootte, kun je dit aanpassen door de afbeelding bij te snijden. Terwijl je dit doet, worden de veranderingen weergegeven in afbeeldingspixels in b x h (breedte x hoogte).             Klik op de knop Kiezen om het gekozen logo weer te geven in het logovak. Om de wijzigingen op te slaan, moet je op de pagina op de knop Opslaan klikken.                   Wanneer je op Opslaan  hebt geklikt, ga je naar de weergavemodus.              Je kunt het logo weer terugzetten (ongedaan maken) door te klikken op Logo opnieuw instellen. Hiermee wordt het logo weer veranderd naar het standaard Visma | raet-logo.                 Je moet op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen toe te passen.                     Merkkleur Je kunt ook de merkkleur van het bedrijf wijzigen door de klikken op het kleurenvak. Hier kun je de gewenste kleur kiezen door een van de beschikbare kleuren te selecteren. Je kunt ook de hexadecimale waarde van de kleurcode invullen in het tekstvak.                          2. Wanneer je de gewenste kleur hebt geselecteerd, klik je buiten het kleurenvak om de gekozen kleur weer te geven.                      .Je kunt op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen toe te passen.                                Home-banner Wanneer je op de optie Banner uploaden klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin je een banner kunt uploaden. Onder het banner-vak zie je de aanbevolen eigenschappen van de afbeelding:  Breedte en hoogte (de aanbevolen verhouding is 1344 en 192 pixels) Het afbeeldingstype (PNG of JPG/JPEG) De grootte van de banner (maximaal 1 MB)           Als je een banner uploadt met meer dan de aanbevolen pixelgrootte, kun je dit aanpassen door de afbeelding bij te snijden. In dat geval wordt de verandering in afbeeldingspixels weergegeven als b x h (breedte x hoogte)                    Klik op de knop Kiezen om de gekozen banner weer te geven in het banner-vak. Om je wijzigingen op te slaan, klik je op de knop Opslaan op de pagina.                    Wanneer je op Opslaan hebt geklikt, ga je naar de weergavemodus.                 Je kunt de banner ook verwijderen door de klikken op Banner verwijderen.                           Klik op de knop Opslaan om dit te bevestigen.                           Startpagina Wanneer de systeembeheerder de wijzigingen heeft toegepast, zien alle gebruikers in het bedrijf de nieuwe bedrijfsinstellingen.                         Wijzigingen bekijken Alle wijzigingen van het logo, de merkkleur of de home-banner worden weergegeven in een melding aan de beheerder. De beheerder kan de wijzigingen eerst bekijken om de nieuwe uitstraling te controleren voordat deze wordt toegepast.   Klik op het pictogram 'External link' in dit bericht om een tabblad te openen waarin alle wijzigingen (logo, merkkleur en/of home-banner) worden getoond. Let op: Dit scherm is slechts een Preview-scherm dus alle gegevens onder de banner zijn standaardtekst zonder vertaling (die er alleen staat om een indruk te geven van de pagina). Je moet teruggaan naar de instellingenpagina voor huisststijlkenmerken om de wijzigingen op te slaan.     Belangrijk: Als de klant de huisststijlkenmerken al heeft geconfigureerd in de Youforce-portal, moeten de instellingen na deze release opnieuw worden toegepast in de Home-applicatie. De wijzigingen die nu in Home worden gemaakt, hebben geen effect op de huisstijlkenmerken van de Youforce-portalapplicaties en omgekeerd. U dienst beide dus separaat te wijzigen. Standaard worden het logo en de merkkleur van Visma | raet weergegeven als je de huisststijlkenmerken niet wijzigt. Jouw actie De beheerder moet de huisststijlkenmerken wijzigen voor zijn of haar bedrijf in Home, ongeacht of dit al is geconfigureerd in de Youforce-portal. Bijgewerkte voettekstcomponent en Beleid t.a.v. verantwoordelijke openbaarmaking Waarom Omdat Raet is overgenomen door Visma, hebben we: De voettekstcomponent aangepast. Hierin wordt nu het nieuwe Visma | raet-logo weergegeven. Het Beleid t.a.v. verantwoordelijke openbaarmaking bijgewerkt. Door op de bijbehorende link te klikken, ga je naar de Visma beveiligingspagina. Deze is Engelstalig, ongeacht de taalvoorkeur van de gebruiker. Jouw actie Je hoeft niets te doen. Publishing Date : 3/30/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 19:28 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 607 Weergaven
New Configure your favorite Self Service workflows in the Self Service card Why The current Self Service card on the Home landing page only shows the total number of workflows the user is authorized to view. We have enhanced this card to provide you with greater flexibility.  You can now configure your favorite/most used workflows in the card. You can then navigate directly to your favorite Self Service workflows by clicking on them. How In the existing Self Service card, we have introduced a new option called 'Edit favorites'. This option enables you to select up to 4 workflows that will then be shown in the card. Depending on your role, you can select up to 4 managerial or employee workflows as favorites. Please find the steps to configure your favorite workflows below: By default, in the enhanced Self Service card you will find the message Click on this card's menu to add up to 4 shortcuts to your most used HR processes as shown below. This message replaces the total number of workflows, which was shown prior to this release. After this, click on the ellipsis option, which allows you to select your favorite workflows.   When you click on the 'Edit favorites' option, a dialog will open and show your authorized workflows in Self Service. Depending on your role, these can be managerial and/or employee workflows, sorted by workflow name. In the dialog header, we also show the number of workflows you can select and how many are selected. Per workflow, we present the workflow name and, depending on your role, managerial or personal workflows, along with your contact number. You can select up to 4 workflows by clicking on them. Click on 'Done' when ready. From now on, the workflows you selected will be presented in the Self Service card. You can then navigate to your favorite workflows in Self Service simply by clicking on the workflow name. At any point in time, you can go back and select other workflows by clicking on the 'Edit favorites' option. Note: Authorized workflows are determined in Self Service. If permission to view a workflow is removed, it will automatically be removed from the Self Service card even if you have selected it as a favorite. Your action Select your favorite workflows in the Self Service card. Publishing Date : 2/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-02-2020 16:11 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
Nieuw Je favoriete Self Service workflows in de Self Service-kaart configureren Waarom De huidige Self Service-kaart op de startpagina van Home toont alleen het totale aantal workflows die de gebruiker mag weergeven. We hebben deze kaart uitgebreid voor meer flexibiliteit.  Je kunt nu je favoriete of meest gebruikte workflows in de kaart configureren. Vervolgens kun je direct naar je favoriete Self Service workflows gaan door erop te klikken. Hoe In de bestaande Self Service-kaart hebben we de nieuwe optie Favorieten bewerken toegevoegd. Met deze optie kun je tot vier workflows selecteren die je in de kaart wilt weergeven. Afhankelijk van je rol kun je tot vier workflows van managers of medewerkers selecteren als favoriet. Om je favoriete workflow te configureren, volg je de onderstaande stappen. Standaard wordt op de nieuwe Self Service kaart het bericht Klik op het menu van deze kaart om maximaal vier snelkoppelingen toe te voegen aan de meest gebruikte Self Service weergegeven, zoals in onderstaande afbeelding. Dit bericht vervangt het totale aantal workflows, dat eerder op deze kaart werd weergegeven. Klik vervolgens op de optie met drie puntjes, waarmee je je favoriete workflows kunt selecteren. Wanneer je op de optie Favorieten bewerken klikt, wordt een dialoogvenster geopend waarin de workflows worden weergegeven waar je toegang toe hebt in Self Service. Afhankelijk van je rol kunnen dit workflows van managers en/of medewerkers zijn, gesorteerd op naam. In de titel van het dialoogvenster wordt ook het aantal workflows weergegeven dat je kunt selecteren en hoeveel er al zijn geselecteerd. Per workflow wordt het volgende weergegeven: de naam van de workflow en afhankelijk van je rol, of het een workflow van een manager of een persoonlijke workflow is, samen met je contactnummer. Je kunt tot vier workflows selecteren door erop te klikken.  Klik op Klaar als je klaar bent. Vanaf nu worden de workflows die je hebt geselecteerd weergegeven in de Self Service-kaart. Je kunt naar je favoriete workflows in Self Service gaan door op de naam van de workflow te klikken. Je kunt op elk moment andere workflows selecteren door op de optie Favorieten bewerken te klikken. Let op: Tot welke workflows je toegang hebt, wordt bepaald in Self Service. Als de toegang tot een workflow wordt verwijderd, wordt deze workflow automatisch verwijderd van de Self Service kaart, ook als je deze workflow hebt ingesteld als favoriet. Jouw actie Selecteer je favoriete workflows in de Self Service-kaart. Publishing Date : 2/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-02-2020 16:07 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 623 Weergaven
New  Redirection to Log out screen Why Currently, Home-users are redirected to the login screen when they logout from Home. We changed this process. Users will redirected to a specific log out screen. How When clicking the Log out option in the Home main menu, users are now redirected to log out screen instead of the login screen. This will also happen when a user session expires.  Note: For now, this logout page will be in Dutch. Soon we will present this page in the user's preferred language (if available). Your action No action needed. Feature settings Why We have added new functionality to the Cards configuration section, and we have changed the name to Feature settings. Now you can also enable or disable notifications in this section. How The existing Card configuration page has been renamed Feature settings. This is where you can configure cards and notifications. When selecting the Feature settings, you will navigate to a page where you can check and edit cards and notifications. In the Notifications overview screen, you will see Notifications only for those applications that have been enabled for your organization. Employees will only see applications with one or more notifications. Example: if the administrator has disabled notifications for HR Core Public, this application will not be shown in filters and no notifications or notification cards will be presented for this application. Your action No action needed. Publishing Date : 1/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 15:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 284 Weergaven
Nieuw  Omleiden naar het scherm Uitloggen Waarom Gebruikers van Home worden momenteel omgeleid naar het inlogscherm wanneer ze uitloggen bij Home. We hebben dit proces gewijzigd. Gebruikers worden voortaan omgeleid naar een specifiek scherm om uit te loggen. Hoe Wanneer gebruikers in het hoofdmenu van Home klikken op de knop Uitloggen, worden ze omgeleid naar het scherm om uit te loggen in plaats van naar het inlogscherm. Dit gebeurt ook wanneer een gebruikerssessie verloopt  Let op: Deze uitlogpagina is momenteel in het Nederlands. Deze pagina is binnenkort ook beschikbaar in de voorkeurstaal van de gebruiker (als deze taal voor je beschikbaar is). Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Functie-instellingen Waarom We hebben nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het configuratiegedeelte voor Kaarten. Ook hebben we de naam gewijzigd in Functie-instellingen. Je kunt nu ook meldingen in- of uitschakelen in dit gedeelte. Hoe De naam van de configuratiepagina Kaarten is gewijzigd in Functie-instellingen. Op deze pagina kun je kaarten en meldingen configureren. Als je Functie-instellingen selecteert, ga je naar een pagina waar je kaarten en meldingen kunt bekijken en wijzigen. In het overzichtsscherm Meldingen worden alleen meldingen weergegeven voor de toepassingen die voor jouw organisatie zijn ingeschakeld. Medewerkers zien alleen toepassingen met een of meer meldingen. Voorbeeld: als de beheerder meldingen voor Performance Management heeft uitgeschakeld, wordt deze toepassing niet weergegeven in filters en worden er geen meldingen of meldingskaarten weergegeven voor deze toepassing. Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Publishing Date : 1/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 15:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 545 Weergaven
New  Welcome Home Video Why To give you an easy tool to show your employees what Home is all about!  How We have created a video that explains to users what Home is all about.  The video is set to inactive by default. This means that you need to activate it before your employees can watch it. Videos can only be activated by a Youforce administrator. To activate the video, go to the System settings menu and click on the Edit button. After the video has been activated, employees who log in to Home for the first time will be shown the video on the landing page. Users can close the video at any time by pressing Escape or by clicking the X in the upper-right corner of the dialog. There will also be a Notification message on the landing page that reads: Welcome to your new Youforce portal! Discover all of our features here. Users can watch the video again by clicking on the Video icon. If users do not want to see the Notification message or the video, they can simply close the Notification message by clicking the X in the upper-right corner. Your action No action needed. Wootric feedback integration Why We want to prioritize new functions and improvements based on customer feedback How You can give immediate feedback on our software by using our Wootric online survey solution. If you use Home, you may be asked to give feedback from January 2020. The Wootric software will ask you one closed question about Home. After you have submitted your response or declined to give a response, the survey will not be shown again until a substantial number of days have passed. For now, this is 100 days. Your feedback will help us gain more insight into your needs and desires so we can better prioritize the planning and development of new functions and improvements. The results of the survey will not be shared with the respondents, nor will they be published or distributed to parties outside of Visma | Raet. Participation is completely anonymous. Your action No action needed. Submenu on Profile page Why In order to make it easier to navigate between the different sections of the profile page, we have introduced a submenu. How By clicking on the Profile option in the main menu, or on the footer of a Profile card, the different sections of the Profile page are displayed as a submenu to help the user navigate the page more easily.     Your action No action needed. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 19:13 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 322 Weergaven
Nieuw  Video over Home Waarom Met deze video kan je snel zien wat je allemaal met Home kunt doen!  Hoe We hebben een video gemaakt om je te laten zien wat je allemaal kan doen met Home.  De video is standaard op inactief ingesteld. Je moet de video dus activeren voordat werknemers deze kunnen bekijken. Video's kunnen uitsluitend door een Youforce-beheerder worden geactiveerd. Om de video te activeren, ga je naar het menu Systeeminstellingen en klik je op de knop Bewerk. Als je de video hebt geactiveerd, wordt de video op de startpagina weergegeven voor gebruikers die zich voor het eerst aanmelden op Home. Gebruikers kunnen de video sluiten door op de Escape-toets te drukken of door op X in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster te klikken. Er verschijnt een melding op de startpagina met de volgende tekst: Welkom bij de nieuwe Youforce Portal! Hier vind je alle informatie over de functies. Gebruikers kunnen de video opnieuw bekijken door op het videopictogram te klikken. Als gebruikers de melding of de video niet willen zien, kunnen ze het bericht sluiten door op X in de rechterbovenhoek te klikken. Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Integratie van Wootric-feedback Waarom We willen prioriteit geven aan nieuwe functies en verbeteringen op basis van feedback van klanten. Hoe Je kunt direct feedback geven op onze software door op de online enquête van Wootric te klikken. Als je Home gebruikt, kun je je feedback gegeven vanaf januari 2020. De Wootric-software stelt je één gesloten vraag over Home. Nadat je je antwoord hebt verstuurd of hebt geweigerd om een antwoord te geven, wordt de enquête niet meer weergegeven totdat er een bepaald aantal dagen is verstreken. Dit aantal is momenteel ingesteld op 100 dagen. Met jouw feedback krijgen we meer inzicht in je behoeften en wensen, zodat we onze planning en ontwikkeling van nieuwe functies en verbeteringen kunnen verbeteren. De resultaten van de enquête worden niet gedeeld met de deelnemers en worden ook niet gepubliceerd of gedistribueerd aan partijen buiten Visma | Raet. En deelname is geheel anoniem.  Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Submenu op de profielpagina Waarom Om eenvoudiger te kunnen navigeren tussen de verschillende sectie van de profielpagina, hebben we een submenu toegevoegd. Hoe Als je klikt op Profiel in het hoofdmenu of in de voettekst van een profielkaart, worden de verschillende secties van de profielpagina weergegeven als een submenu, zodat je eenvoudiger in de pagina kunt navigeren.   Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:12 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 727 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Geef een bericht weer aan gebruikers zonder dienstverband Waarom Momenteel biedt Home gebruikers zonder dienstverband geen ondersteuning. Als een gebruiker zonder dienstverband inlogt op Home, ziet hij een laadspinner zonder enige inhoud. We hebben ook berichten ontvangen van klanten die zich er niet van bewust waren dat we geen ondersteuning bieden aan klanten zonder dienstverband. Hoe Tijdens de inlogprocedure identificeren we of een gebruiker een dienstverband heeft of niet. Gebruikers zonder dienstverband zullen het onderstaande bericht te zien krijgen en worden doorgestuurd naar YouForce. Let op: Het bericht zal in het Engels verschijnen aangezien we de voorkeurstaal van de gebruiker niet kunnen bepalen als ze geen dienstverband hebben. Uw actie Je hoeft niets te doen. Opgeloste meldingen Niet-werkende link in de voettekst Melding Als een gebruiker met de taal ingesteld op Engels op de 'Responsible disclosure policy'-voettekst klikte op een willekeurige pagina, werd hij doorgestuurd naar een niet-werkende URL. Oplossing Na het klikken op de link in de voettekst worden de gebruikers nu naar de juiste pagina doorgestuurd. Uw actie Je hoeft niets te doen. Publishing Date : 12/5/2019
Volledig artikel weergeven
27-11-2019 13:10 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 559 Weergaven
Modified and Improved Show a message to users without a contract Why Currently, Home does not support users without a contract. If a user logs into Home without a contract, they see a loading spinner without any content. We also received remarks from customers that they were unaware that we do not support users without a contract. How During the login process, we identify whether a user has a contract or not. In cases where the user does not have a contract, the user will see the message below and will be redirected to Youforce. Note: The message that will be in English, as we cannot determine the user's preferred language if they have no contract. Your action No action required. Solved changes Broken link in footer Message If a user whose language is set to English clicks on the 'Responsible disclosure policy' footer link on any of the pages, they were redirected to a broken URL. Solution After clicking the footer link the users are now redirected to the correct page. Your action No action required. Publishing Date : 11/27/2019
Volledig artikel weergeven
27-11-2019 13:07 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 295 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Gewijzigd en verbeterd Snelle acties op notificaties Waarom We hebben enkele wijzigingen aangebracht om de bruikbaarheid van de notificatiepagina te verbeteren. Hoe In de titel van de pagina wordt het totale aantal openstaande notificaties vermeld. Filteren op vervaldatum: het gewenste filter kan nu worden geselecteerd uit een keuzelijst met de volgende opties: Vandaag, Deze week (een week van maandag tot zondag), Te laat, Met vervaldatum, Zonder vervaldatum. Een nieuw ontwerp van de notificatie kaart: De titel is vetgedrukt en wordt altijd volledig weergegeven. Bij langere tekst gebruiken we meer regels. Als u op de titel van de melding klikt, wordt deze op een nieuw tabblad geopend. De beschrijving is nu grijs (vóór de vervaldatum) Vervaldatums worden weergegeven in de titel van de melding De naam van de werknemer over wie de melding gaat, is grijs, direct onder de titel van de melding De knoppen worden standaard weergegeven voor elke melding De knop Open het bericht is gewijzigd in Ga naar ...... (waarbij ...... de naam van de module is) In HR Self Service worden notificaties weergegeven met knoppen voor extra acties, zodat de gebruikers de actie rechtstreeks vanaf de Inbox-pagina kunnen uitvoeren. (De weergegeven knoppen zijn afhankelijk van de workflowconfiguratie in Self Service) Sorteren: notificaties worden gesorteerd op de oudste vervaldatum (als een melding een vervaldatum heeft). notificaties zonder vervaldatum worden bovenaan weergegeven. Oneindige scroll: de huidige uitbreidbare voettekst om meer elementen in de lijst weer te geven, is gewijzigd naar een oneindige scroll. De notificaties worden automatisch weergegeven bij het naar beneden scrollen van de pagina. Uw actie Geen extra actie vereist. Deze release stelt deze functionaliteiten automatisch beschikbaar. Publishing Date : 9/27/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 16:03 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 735 Weergaven
Modified and Improved Feature toggle for All colleagues page Why The administrator already could disable or enable Your colleagues and Your reports cards, and now is it possible to configure All colleagues as well.  How  As administrator go to the Main menu option System settings / Feature settings and (de)activate Enable All colleagues. Your action No action required. Medical Leave Management 2.0 notifications in Home Why Moving forward with the integration of Medical Leave Management 2.0 in Home, now users can navigate to Medical Leave Management 2.0 directly from the Notification in Home. How  Users can navigate to MLM 2.0 by clicking on the link of the notification. Your action No action required. Solved Changes No applications in the hamburger menu (change #17209384 and  change #17154161 ) Message A number of Home users did not see any applications in the hamburger menu. Solution  This was caused by an issue in the configuration of one of our server and is solved. Your action No action required. Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
26-10-2020 17:51 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 318 Weergaven
Aangepast en verbeterd Activeren en deactiveren All colleagues kaart Waarom De beheerder kon al de kaarten Jouw directe collega’s en Jouw rapporten (de)activeren. Hieraan is nu Alle collega’s toegevoegd. Hoe Ga als beheerder naar Systeeminstellingen | Functie instellingen en daar is deze mogelijkheid toegevoegd. Opmerking: in onderstaand scherm wordt nu nog Engelstalige begrippen gebruikt, Wij passen deze zo spoedig mogelijk aan naar Nederlands. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Deze beheeroptie is nu standaard in Home ogenomen. Verzuim Management 2.0 notificaties beschikbaar Waarom Als vervolg op de verdere integratie van Verzuim management 2.0 in Home, kunnen gebruikers vanuit de notificatie-pagina direct naar Verzuim Management 2.0 navigeren. Hoe Door op onderstaande links te klikken wordt direct Verzuim Management 2.0 gestart. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Als jouw organisatie gebruik maakt van Verzuim Management 2.0 is deze mogelijkheid standaard beschikbaar. Opgeloste meldingen Geen applicaties zichtbaar in het hamburger menu (change #17209384 and  change #17154161 ) Melding Een aantal gebruikers hadden geen applicaties in het hamburger menu. Oplossing Dit werd veroorzaakt door een onjuiste configuratie in een van onze servers. De configuratie is inmiddels aangepast en de juiste applicaties worden weer getoond. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
26-10-2020 17:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 555 Weergaven
Nieuw Netto Salaris Simulator Waarom De Salaris Simulator is een tool die vanuit Home toegankelijk is. Hiermee kan je gemakkelijk inzicht krijgen hoe contractwijzigingen jouw netto salaris beïnvloeden. De voordelen: Eenvoud: het kenmerkende verschil met soortgelijke tools is dat je niet alle vereiste informatie in de simulator hoeft in te vullen. Wij gebruiken de informatie van het contract dat al in het systeem is opgeslagen. Hierdoor ontstaat een simpel proces, waardoor real-time eenvoudig, duidelijke en nauwkeurige berekeningen geleverden worden. Gebruiksgemak: Wij hebben twee gemeenschappelijke scenario's al aangebracht voor de gebruiker: urenwijziging en salarisverhoging. Hoe Om de simulatie te starten, hoeft de gebruiker alleen maar op de kaart van de landingspagina te klikken.    Onderstaande schermen tonen het proces van wijziging van uren.     Onderstaande simulatie toont een wijziging van het salaris.     Jouw Actie Deze functie is alleen beschikbaar als jouw organisatie het nieuwe inloggen gebruikt. Deze functie moet geactiveerd worden door de beheerder in Systeeminstellingen. De kaart Jouw medewerkers voor managers Waarom  We hebben deze nieuwe functionaliteit ontwikkeld om de communicatie tussen collega's en de toegang van managers tot de gegevens van hun medewerkers te vereenvoudigen. Hoe  De nieuwe kaart Jouw medewerkers toont de medewerkers waar jij als manager leiding aan geeft. Deze pagina is ook beschikbaar onder het menuonderdeel Jouw team. Als je de pagina van een medewerker van een ander organisatieonderdeel opent, zie je alleen de basisgegevens. Je kunt geen bewerkingen uitvoeren. Op deze kaart worden afbeeldingen van de directe medewerkers van managers weergegeven: Medewerkers van hetzelfde organisatieonderdeel Medewerkers tot twee niveaus onder het organisatieonderdeel die niet onder een manager vallen Medewerkers van een lager organisatieonderdeel die onder dezelfde manager vallen De structuur van organisatieonderdelen kan worden geconfigureerd in HR Core Beaufort. Houd er rekening mee dat alleen de rol "MGR" kan worden gebruikt om een gebruiker als manager te identificeren. Op deze kaart wordt het volgende weergegeven: Indien beschikbaar: afbeeldingen van de medewerkers Alfabetisch geordend op de volledige naam Als er meer dan elf medewerkers zijn, zie je een afbeelding met drie puntjes. Als je hierop klikt, krijg je de pagina Medewerkers; standaard gefilterd op Jouw medewerkers Als er geen afbeelding beschikbaar is, wordt een silhouet weergegeven Als je de muis boven de afbeelding plaatst, zie je de volledige naam van de medewerker Als je op de afbeelding klikt, ga je direct naar de pagina van de medewerker Na een klik op Naar jouw medewerkers, krijg je de pagina Medewerkers; standaard gefilterd op Jouw medewerkers De kaart Jouw directe collega's voor medewerkers Waarom  We hebben deze nieuwe functionaliteit ontwikkeld om de communicatie tussen collega's te vereenvoudigen. Hoe  Medewerkers kunnen een overzicht bekijken van hun teamleden en alle andere medewerkers in de organisatie in de kaart Jouw directe collega's onder het menuonderdeel Jouw team. Ze kunnen alleen basisgegevens van hun collega's bekijken en geen bewerkingen uitvoeren. Op deze kaart worden afbeeldingen van de medewerkers weergegeven die deel uitmaken van hetzelfde organisatieonderdeel als de gebruiker, zonder de manager. De structuur van organisatieonderdelen kan worden geconfigureerd in HR Core Beaufort. Op deze kaart wordt het volgende weergegeven: Indien beschikbaar: afbeeldingen van de medewerkers die deel uitmaken van hetzelfde team als de gebruiker (zonder de manager) Alfabetisch geordend op de volledige naam. Als er meer dan zeven medewerkers zijn, wordt er een cirkel met drie puntjes weergegeven. Als je hierop klikt, wordt de pagina Medewerkers weergegeven (standaard gefilterd op Jouw directe collega's). Als er geen afbeelding beschikbaar is, wordt een silhouet weergegeven. Als je de muis boven de afbeelding plaatst, zie je de volledige naam van de medewerker. Als je op de afbeelding klikt, ga je direct naar de pagina van de medewerker. Als je op de knop 'Naar jouw directe collega's' klikt, wordt de pagina Medewerkers weergegeven (standaard gefilterd op Jouw directe collega's). Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen om gebruik te maken van deze functionaliteit. Als je de functionaliteit wilt uitschakelen, kun je de beheerder vragen dit te doen in 'Functie-instellingen' onder 'Systeeminstellingen'. Publishing Date : 8/25/2020
Volledig artikel weergeven
24-08-2020 21:33 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 633 Weergaven
Labels