Mijn Communities
Help

Releases Youforce Uniforme Pensioenaangifte

Sorteren op:
Medio januari 2024 is het mogelijk om de uniforme pensioenaangifte voor periode 2024-01 in te zenden naar je pensioenuitvoerder.   SIVI De door SIVI gepubliceerde wijzigingen van de huidige en/ of nieuwe regelingkenmerken en/ of varianten zijn gepubliceerd.   Visma | Community Medio januari 2024 wordt de naam Aangifte Monitor (UPA) vervangen door Uniforme Pensioenaangifte.
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 121 Weergaven
Aanleiding Vanaf september 2023 is het mogelijk om de verantwoording van de PAWW premie in te zenden via de nieuwe koppeling met de uitvoeringsorganisatie SPAWW. De in Gemal berekende PAWW-premie kan met behulp van de UPA-applicatie ingezonden worden naar SPAWW (USA-aangifte). Zie ook de 2023-09 Gemal releasenotes. Hoe werkt het vanaf deze release? Een UPA machtiging in Gemal zorgt ervoor dat na elke salarisproductie de PAWW-premiegegevens beschikbaar komen in de UPA-applicatie. De gereedstaande USA-aangifte kan je in de UPA-applicatie inhoudelijk nog controleren en aansluitend verzenden naar SPAWW. SPAWW geeft voor een ingezonden USA-aangifte naar verwachting binnen een uur een ontvangstbevestiging. Deze wordt in UPA op het scherm Berichten > Verzonden' met status "Ontvangen" getoond.   Een definitieve status (goedgekeurd of afgekeurd) wordt binnen een (werk)dag afgegeven. Bij een afkeuring kan je in de UPA-applicatie hierover een toelichting terugvinden bij de verzonden aangifte.   Neem contact op met SPAWW voor informatie over aanlevering via Visma | Raet en autorisatie via hun portaal. Wat moet je doen? Als je de UPA applicatie al gebruikt voor pensioenaangiften ...  In UPA zie je de USA-aangifte gepresenteerd als uitvoerder "SPAWW". Op het scherm 'Berichten > Te verzenden' wordt dit als volgt getoond:      Bij de geselecteerde rij wordt bij "acties > Actuele aangiftetotalen" de inhoud getoond van de USA-aangifte.     Als de UPA-applicatie nieuw is ...  Een gebruiker voor wie de UPA-applicatie nieuw is, moet door de klantbeheerder in het Youforce portal toegang krijgen tot de UPA-applicatie. In toegangsbeheer moeten de applicaties 'Aangifte Monitor' en 'Uniforme Pensioenaangifte Beheer' geactiveerd worden. Een gebruiker heeft in UPA dezelfde autorisaties als in Loonaangifte.    Let op: In de USA-aangifte worden geen medewerkergegevens geleverd! De 'download Berichtinhoud' bevat wel de inkomstenverhoudingen waarvoor PAWW premie is berekend. Deze download kan gebruikt worden om de aangeleverde PAWW gegevens vanuit Gemal te controleren. Eventuele correctie van PAWW-premie dient altijd in Gemal doorgevoerd te worden.   Voor al je vragen omtrent PAWW en/ of UPA kan je contact opnemen met je Customer Succes Manager.    
Volledig artikel weergeven
20-09-2023 10:04 (Bijgewerkt op 26-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven
Mededelingen Update Online Help Bij de release van januari is de online handleiding geüpdatet. Nieuw Pensioenuitvoerder Zwitserleven Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen wij Zwitserleven. De aan ons opgegeven regelingkenmerken en varianten zijn in de systemen bijgewerkt. Er zijn voor de ondersteuning van Zwitserleven twee pensioenuitvoerders opgevoerd te weten; ZLP - Zwitserleven Pensioenen ZLV - Zwitserleven Verzekeringen Voor de implementatie van dit nieuwe fonds in je Payroll systeem verwijzen we je naar de release notes van Visma | YouServe. Gewijzigd / Verbeterd Toevoegd Regelingkenmerken/Varianten 2022 Op 19 november heeft het SIVI de voor het nieuwe aangiftejaar de van toepassing zijnde regelingkenmerken en varianten gepubliceerd. Het betreft hier wijzigingen voor de Pensioenuitvoerders; APS AZL PGB PGGM Je kunt op de website van het SIVI nakijken welke regelingen zijn toegevoegd en/of verwijderd; https://www.sivi.org/20211119-regelingenoverzicht-2022-upa/ Voor wat betreft (eventuele) wijzigingen van/voor de overige Pensioenuitvoerders die nog niet door het SIVI zijn gepubliceerd; Als er nog aanvullende wijzigingen zijn, dan zullen we deze zo snel als mogelijk toevoegen en je hierover informeren. Verbetering procesafhandeling UPA-aangiften Om omissies bij bij de afhandeling van UPA-aangiften te voorkomen, hebben we het afhandelproces verbeterd. Hoe Het is nu niet meer mogelijk meerdere aangifteperioden, horende bij één aangiftenummer en bij één Pensioenuitvoerder, te verzenden. Ook wordt het onmogelijk gemaakt om aangiften te versturen, als je vorige aangifte(n) niet een status 'akkoord' OF 'gedeeltelijk akkoord' heeft.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 13:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 548 Weergaven
Hier vind je de release notes van 2018.
Volledig artikel weergeven
24-12-2021 07:51 (Bijgewerkt op 24-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 349 Weergaven
Mededelingen  Ondersteuning nieuw aangiftejaar 2022 Op 1 november heeft het SIVI versie 1.0 van de UPA documentatie 2022 gepubliceerd. Vanaf de release 2021-12 zijn we gereed om vanaf januari aangiften over 2022 te verzorgen. De nieuwe aangifte-elementen en validaties zijn in het aangiftemodel verwerkt voor het aangiftejaar 2022. De aangifte-elementen 2022 worden aangeleverd vanuit de salarisverwerking. Nieuw  Regelingkenmerken PGB Pensioenuitvoerder PGB ondersteunt vanaf 01-01-2022 een aantal nieuwe regelingkenmerken en varianten. Omschrijving Regelingkenmerk Variant ASF - RVU Grafimedia S0557-5001 RVU OP/PP Vrijw. DC 1,5% U0557-1008 ST15U OP/PP Vrijw. DC 2,5% U0557-1008 ST25U WIA Exc. coll. U0557-2002 WIAP2 ANW Ht coll. U0557-2003 ANWC2 Publishing Date : 11/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 472 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Nihilaangifte per Pensioenuitvoerder  De mogelijkheden waaronder je een nihilaangifte kunt aanmaken, zijn verbeterd. Je kunt nu een Pensioenuitvoerder selecteren waarvoor je een nihilaangifte wilt aanmaken. Het gericht kunnen selecteren van een Pensioenuitvoerder voorkomt de huidige nihilaangifte aanmaak van alle door ons ondersteunde Pensioenuitvoerders (waarbij je vervolgens de overbodig aangemaakte nihilaangiften moet deactiveren).  Actie Er is geen actie benodigd. Wet- en regelgeving Jaarwerk De volgende wijzigingen voor het jaarwerk 2021/2022 zullen bij deze release worden opgeleverd; Ondersteuning van de door de SIVI gepubliceerde XSD's voor 2022. Ondersteuning nieuwe Pensioenuitvoerders ZLP en ZLV. Regelingkenmerken PME. Publishing Date : 9/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-09-2021 14:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 477 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Inhoud aangiften van publieke - en private Pensioen Uitvoerings Organisaties (PUO's) Waarom  Er is voorgeschreven dat publieke PUO's een volledige aangifte mogen ontvangen (deelnemers en niet-deelnemers aan ondersteunde regelingen). Private PUO's mogen slechts data ontvangen van medewerkers die deelnemen aan de bij hun aangesloten regelingen. Private PUO's zullen daarom vanaf deze release een beperktere aangifte hebben. Hoe  De scheiding private - en publieke pensioenuitvoerders gebeurt automatisch op basis van het regelingenoverzicht van het SIVI. De door het SIVI op hun site gedocumenteerde regelingen zijn publiek; alle overige regelingen zijn privaat. Actie Er is geen actie nodig. Meerdere inhoudingsplichtigen op één aangiftenummer  Waarom Voortaan wordt per inhoudingsplichtige één aangifteregel getoond; als meerdere inhoudingsplichtigen aanleveren op één aangiftenummer, dan zullen er meerdere aangifteregels worden getoond. Deze aanpassing was nodig ter voorkoming van mogelijke dataveiligheidsrisico's. Actie Er is geen actie nodig. Nederlandse melding bij fout in de programmatuur. Waarom Indien er een fout optreedt in de programmatuur (bijvoorbeeld een time-out), dan kreeg de gebruiker een Engelstalige foutmelding. Voortaan worden meldingen in het Nederlands getoond. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven
Mededeling Klanttevredenheidsonderzoek Om de klanttevredenheid te meten van de UPA module is pNPS doorgevoerd vanaf de juni release. Om het gebruikersgemak van recent doorgevoerde aanpassingen te meten in de UPA module  zal ook CES worden doorgevoerd vanaf de juni release Het bovenstaande betekent, dat je periodiek gevraagd kunt worden om je mening te geven (tevredenheid) over de applicatie. Daarnaast kan het voorkomen dat je gevraagd wordt om je mening te geven (tevredenheid) over een recent doorgevoerde aanpassing in de applicatie. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 437 Weergaven
Nieuw Pensioenuitvoerder AxyWare Waarom  Een klant moet de mogelijkheid hebben een UPA aangifte te doen voor pensioenuitvoerder AxyWare. Hoe Met ingang van dit aangiftejaar is het mogelijk een UPA aangifte te doen voor de nieuwe pensioenuitvoerder AxyWare, inclusief de bijhorende kenmerken en varianten. Actie Geen actie benodigd. Opvoer XSD versie 1.0 Waarom Sivi heeft een nieuwe XSD versie vrijgegeven. Hoe Deze komt beschikbaar met deze release. Actie Geen actie benodigd. Gewijzigd en verbeterd Herkenning retourberichten pensioenuitvoerder Waarom  Het komt met enige regelmaat voor dat het retourbericht van een pensioenuitvoerder niet volledig voldoet aan afgesproken standaarden. Het gevolg is dat wij de respons niet geautomatiseerd kunnen verwerken; de aangifte status blijft op Verzonden staan. Hoe De software is aangepast. Als we het retourbericht niet herkennen op basis van de inhoud, bepaalt de software de status op basis van de bestandsnaam. Hierdoor is er toch een respons en kan de gebruiker verder. Als de respons OK is, kan hij naar de volgende aangifte. Als de respons Niet OK is, kan hij de afgekeurde aangifte herstellen. Actie Geen actie benodigd. Publishing Date : 1/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 14:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 435 Weergaven
Mededelingen  Jaarwerk UPA In de release van januari 2021 zullen we het jaarwerk voor 2021 vrijgeven. In deze release notes loodsen wij je kort en bondig door de wijzigingen heen. Gewijzigd en verbeterd Wijziging berichtinhoud (XML) Voor 2021 hebben wij een nieuwe definitie ontvangen van het SIVI v.w.b. de berichtinhoud. Element "Code Soort Inkomstenverhouding" omschrijving "Uitkering in het kader van vervroegde uittreding" - waarde 53 Element "Inkomstenperiode Type" - IndPubAanOnbepTd - waarde Ja / Nee Actie Er is geen actie benodigd. Wijziging retourbericht in geval van 'Valid But' Vanaf aangifteperiode 01/2021 zul je in geval van een gedeeltelijk akkoord bevonden aangifte(n) een verbeterde terugkoppeling ontvangen. Naast de opgetreden fout (waarom) - en de medewerker waar deze fout betrekking op heeft - krijg je ook de aangifteperiode te zien die de fout bevat. N.B: De wijziging is alleen geëffectueerd voor het aangiftejaar 2021. Dit betekent dat, als je in 2021 nog correcties indient over 2020 (of eerder) en je krijgt een gedeeltelijk akkoord bevonden retourbericht, deze nog in het oude formaat zal zijn opgemaakt. Wijzigingen pensioenuitvoerder Per aangifteperiode 01/2021 zijn enkele pensioenfondsen gewijzigd van Pensioenuitvoerder: Pensioenfonds Detailhandel gaat over van Pensioenuitvoerder TKP naar Capgemini (nieuw fonds). Pensioenfonds Houthandel en Meubel gaat over van Pensioenuitvoerder Centric naar TKP. Pensioenfonds Kappers gaat over van Pensioenuitvoerder AGH naar TKP. Pensioenfonds Reiswerk gaat over van Pensioenuitvoerder Centric naar PGB. Pensioenfonds AVH gaat over van Pensioenuitvoerder AGH naar PGB. Pensioenfonds Landbouw gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds Recreatie gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds Bakkers gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds VLEP gaat van PA-bericht (in Loonaangifte) over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder AZL. Pensioenfonds HI-JB gaat van PA-bericht (in Loonaangifte) over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder AZL. Je aangifte wordt vanaf periode 01/ 2021 automatisch aan de hand van de regelingskenmerken geadresseerd aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Actie Voor wat betreft de eventueel door te voeren wijzigingen in de Payroll verwijzen we je naar de release notes van je Payroll systeem. NB: Voor wat betreft pensioenfonds AVH: Deze overgang van Pensioenuitvoerder is onzeker als gevolge van een rechterlijke uitspraak. Om deze reden hebben wij besloten de overgang vooralsnog niet door te voeren. Als de wijziging alsnog mag worden doorgevoerd, zullen wij dit verder oppakken en je nader berichten op de community wanneer deze kan worden uitgevoerd en opgeleverd. Voor wat betreft pensioenfonds Reiswerk: Deze overgang is nog niet 100% zeker. Mocht deze wijziging toch worden teruggedraaid, dan zullen wij je hierover nader berichten op de community. Let op: Als je aangiftemethode overgaat van PA-bericht (via de Loonaangifte-applicatie) naar de UPA-aangifte: Als je wijzigingen doorvoert over jaren vóór 2021 en die hebben invloed op je pensioenaangifte, dan moet je deze correctieberichten nog steeds inzenden via het PA-bericht in de Loonaangifte-applicatie. Als je pensioenfonds wijzigt van pensioenuitvoerder, dan kun je nog tot half februari 2021 je correctieberichten inzenden naar je oude pensioenuitvoerder. Na half februari 2021 zullen correctieaangiften niet meer automatisch door de pensioenuitvoerder worden doorgezet naar je pensioenfonds en zal je je correcties handmatig moeten doorvoeren bij je pensioenfonds. Publishing Date : 12/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-12-2020 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 550 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Tooltip  In het geval van bijvoorbeeld een groot aantal instellingsnummers, kon het voorkomen dat op het scherm 'Verzonden' een deel van de informatie buiten het schermbereik viel. Dit is met deze release verholpen door de kolombreedte te fixeren. Mocht er toch meer informatie in de kolom voorkomen dan in de kolom past, dan worden er drie puntjes aan het einde van de kolom getoond. De volledige kolominformatie wordt getoond als je met je muis over de kolomwaarde heen gaat. Robustere verwerking UPA retourberichten Het komt helaas nog wel eens voor dat het door de Pensioen Uitvoeringsorganisaties verzonden retourberichten niet automatisch verwerkt kan worden, omdat de bestandsnaam -of inhoud niet geheel volgens de SIVI standaard wordt teruggegeven. We hebben de UPA-applicatie een stuk robuuster gemaakt, zodat veel meer niet automatisch verwerkbare retourberichten toch automatisch verwerkt kunnen worden. Publishing Date : 10/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 16:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 542 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Versturen pensioenaangiften  Waarom  In enkele gevallen was het mogelijk een pensioenaangifte te versturen terwijl de vorige aangifte nog geen status 'goedgekeurd' of 'gedeeltelijk goedgekeurd' had. Dit kon leiden tot fouten in de pensioenadministratie. Hoe We hebben een aanpassing in de software gedaan waardoor het niet meer mogelijk is om een nieuwe pensioenaangiften te versturen als de vorige aangifte nog geen status 'goedgekeurd' of 'gedeeltelijk goedgekeurd' heeft. Visma Raet Logo Het logo op het startscherm is aangepast naar het Visma Raet logo. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 510 Weergaven
2020-01 Nieuwe regelgeving UPA 2020 De nieuwe regelgeving met betrekking tot de UPA voor het aangiftejaar 2020 is doorgevoerd. De mogelijkheid om handmatig te corrigeren voor aangiftejaar 2018 introduceren wij als onderdeel van de februari release.
Volledig artikel weergeven
04-03-2020 17:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 285 Weergaven
Nieuw Handmatig corrigeren UPA Het handmatig corrigeren UPA is vrijgegeven voor het nieuwe kalenderjaar. Gewijzigd en verbeterd Pensioenuitvoerder AAP toegevoegd Op aanvraag van een klant is een nieuwe pensioenuitvoerder AAP (v/d ABN-AMRO Bank) toegevoegd met alle door de PUO opgegeven regelingskenmerken en varianten. Pensioenuitvoerder ASR Het aantal regelingskenmerken en varianten bij Pensioenuitvoerder ASR is uitgebreid. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 482 Weergaven
2019-10 Verbergen Pensioenaangifte Vanaf deze release is het mogelijk om Pensioenaangiften te verbergen en weer zichtbaar te maken in de de menu-optie Te Verzenden Nihilaangifte Pensioen Je kunt nu ook Nihilaangiften vervaardigen. Dit kan zowel voorafgaand aan de periode van verloning (start bedrijf) maar ook aansluitend op de laatste aangifte (einde bedrijf). 2019-07 Nieuw filter - Ontbrekende waarde Maak vanaf deze release gebruik van het nieuwe filter: zoeken op ontbrekende waarde. In het filterscherm is nu de optie Is leeg toegevoegd. Hiermee kan je de volledigheid van de gegevens controleren. 2019-06 Gewijzigde status aangifteberichten pensioenuitvoerder Bij sommige aangiften stuurde de pensioenuitvoerder een negatieve ontvangstbevestiging. Deze situatie was niet voorzien, waardoor de aangifte op “Verzonden” bleef staan. De optie negatieve ontvangstbevestiging is in deze release toegevoegd. Deze zendingen worden nu door ons getoond met status afkeuring. Filtermogelijkheden verbeterd De volgende nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd. Het filteren op ontbrekende waarden. En het is nu mogelijk standaard AND en optioneel OR functies gebruiken bij het filteren. Tot op heden was het alleen mogelijk om te filteren op zoekwaarden die allemaal geldig moeten zijn (1 en 2 en 3 ...). Nu kunt u ook filteren op een reeks van zoekwaarden waarvan tenminste een geldig is (1 of 2 of 3 ...). 2019-05 Mutatieoverzichten per inhoudingsplichtige en per medewerker Vanaf deze release kan je handmatige correcties over voorgaande jaren controleren via twee mutatieoverzichten. Deze overzichten zijn beschikbaar als schermpresentatie én als downloadbestand. Het gaat om een mutatieoverzicht voor een medewerker voor een aangifteperiode en om een mutatieoverzicht voor een inhoudingsplichtige voor een volledig aangiftejaar. 2019-01 Vernieuwde Gebruikersomgeving De gebruikersomgeving van Aangifte Monitor (UPA) is compleet vernieuwd. De applicatie heeft een nieuw design en er zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Ook krijgt u nieuwe selectiemogelijkheden in de onderdelen: Berichten, Overzichten en Help.
Volledig artikel weergeven
07-01-2020 17:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 253 Weergaven
2018-10 UPA rapportages beschikbaar Binnen de Aangifte Monitor hebt u UPA informatie beschikbaar. Naast het bekijken en verwerken van dynamische gegevens, kunt u nu rapporten genereren. De nieuwe rapporten zijn: Actueel aangiftebeeld en Medewerker signaleringen. 2018-04 Nieuwe interface Maak gebruik van de nieuwe interface. De Aangifte Monitor - waarin UPA als eerste is opgenomen - is nu overzichtelijker én eenvoudiger in gebruik. De online help is hierop aangepast. 2018-03 UPA als eerste in de nieuwe Aangifte Monitor Bekijk de gegevens van de Universele Pensioen Aangifte (UPA) in de nieuwe Aangifte Monitor. Via de tegel UPA in het Youforce Portaal krijgt u zicht op de statussen van de aangiftes zoals u heeft geleverd of gaat leveren aan de pensioenuitvoerder.
Volledig artikel weergeven
07-01-2020 17:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 206 Weergaven
Wet- en regelgeving UPA - 2020 De voorgeschreven aanpassingen ten behoeve van de pensioenaangifte UPA  voor het aangiftejaar 2020 zijn doorgevoerd. Handmatig corrigeren UPA  - voor het aangiftejaar 2018 - zal zoals gebruikelijk bij de release van februari worden opgeleverd. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 518 Weergaven
Nieuw  Nihilaangifte Waarom In sommige gevallen stelt de pensioenuitvoerder (net als Belastingdienst) een nihilaangifte verplicht - voor de periode van 1e verloning - of na de laatste verloning van een inhoudingsplichtige. Om hieraan te voldoen, is deze functionaliteit met ingang van deze release in de Aangifte Monitor opgenomen. Hoe Menu - Geavanceerde functies - Nihilaangifte aanmaken  U kunt alleen een nihilaangifte vervaardigen als alle medewerkers uit-dienst zijn en alle voorgaande aangiften tenminste de status 'gedeeltelijk goedgekeurd' hebben of als u nog niet eerder een aangifte hebt ingezonden. Als u nog niet eerder een aangifte hebt ingezonden, dan weet de Aangifte Monitor nog niet welke uitvoerder bij u van toepassing is. De Aangifte Monitor zal dan voor alle pensioenuitvoerders een nihilaangifte aanmaken. De niet van toepassing zijnde aangiften kunt u eventueel verbergen, zie het volgende onderwerp. Verbergen en zichtbaar maken te verzenden aangiften  Waarom Om een aantal redenen hebben we het mogelijk gemaakt om de te verzenden aangiften te verbergen en weer zichtbaar te maken:  Als u een nihilaangifte voorafgaande aan de eerste verloning aanmaakt, dan worden er aangiften vervaardigd voor alle pensioenuitvoerders. Als u deze niet kunt verbergen, dan blijven ze in uw map 'Te Verzenden' staan. Pensioenuitvoerder 'UNKNOWN' als gevolg van foutief opgevoerde stuurgegevens pensioenuitvoerder. Hoe Menu - Te Verzenden Vink de aangifte aan die u wilt verbergen en druk vervolgens op de knop Acties. U ziet hier een nieuwe optie 'Verbergen Aangiftes'. Als u een aangifte hebt verborgen, dan komt rechtsboven in het menu 'Te Verzenden' de optie 'Zichtbaar maken verborgen aangiften' beschikbaar. Als u deze aanvinkt, ziet u grijs gearceerd weergeven uw verborgen aangiften. U kunt deze weer zichtbaar maken door op de knop Acties 'Zichtbaar maken aangiftes' te klikken. Publishing Date : 9/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 459 Weergaven
Nieuw Mutatie overzicht handmatige correcties Waarom Handmatige correcties over een voorgaand aangiftejaar resulteren in een correctiebericht met daarin alle gecorrigeerde inkomstenverhoudingen over alle aangifteperioden van dit jaar. We hebben in deze release in de Aangifte monitor voor u een overzicht opgenomen waarmee u deze correcties kunt controleren om daarna de correctieaangifte in te zenden. We noemen dit overzicht Mutatie overzicht HCU (Handmatige Correcties UPA). Voor de inhoudingsplichtigen met veel personeel is ook een download versie van het overzicht beschikbaar. Hoe Aangifte monitor UPA > Overzichten > Mutatie overzicht HCU Deze menu optie wordt uitsluitend getoond als er handmatige correcties over voorgaande jaren mogelijk zijn. Hiermee kunt u de inhoudingsplichtige met zijn loonheffingennummer en het aangiftejaar selecteren. Een overzichtslijst wordt getoond met daarin alle handmatige correcties die ooit zijn ingevoerd en al dan niet al zijn geaccordeerd en verzonden. Als er geen handmatige correcties zijn, blijft deze lijst leeg. Menu / Aangifte monitor UPA > Overzichten > Mutatie overzicht HCU > Acties: Download mutatie overzicht Met deze actie kunt u het Mutatie overzicht HCU als bestand downloaden in een formaat dat u kunt importeren in een spreadsheet programma zoals Excel. Let op: het overzicht bevat informatie over het moment van muteren en met welk Youforce account deze mutatie is gemaakt. Deze gegevens zijn pas beschikbaar vanaf release 2019-05.  Voor oudere handmatige correcties zijn deze gegevens niet aanwezig. U kunt het Mutatie overzicht HCU gebruiken zodra het mogelijk is om handmatige correcties te doen over een voorgaand jaar. Mutatie overzicht (per medewerker) Waarom Handmatige correcties over een aangifteperiode voor een inkomstenverhouding worden gemaakt in diverse secties, waarbij sommige secties (pensioenregelingen en soorten verlof) meervoudig kunnen voorkomen. We hebben in deze release in de Aangifte monitor voor u een Mutatie overzicht (per medewerker) opgenomen waarmee u eenvoudig kunt controleren of alle correcties zijn aangemaakt. Dit overzicht is ook als download bestand beschikbaar. Hoe Aangifte monitor UPA > Correcties voorgaande jaren > Aangifteperiode corrigeren > Correcties > Mutatie overzicht Met deze menu optie kunt u voor de reeds geselecteerde aangifteperiode en inkomstenverhouding het Mutatie overzicht kiezen met daarop alle handmatige correcties die ooit zijn ingevoerd en al dan niet zijn opgeslagen. Als er geen handmatige correcties zijn, dan blijft deze lijst leeg. Aangifte monitor UPA > Correcties voorgaande jaren > Aangifteperiode corrigeren > Correcties > Mutatie overzicht > Acties: Download mutatie overzicht Met deze actie kunt u het Mutatie overzicht als bestand downloaden in een formaat dat u kunt importeren in een spreadsheet programma zoals Excel. Let op: het overzicht bevat informatie over het moment van muteren en met welk Youforce account deze mutatie is gemaakt. Deze gegevens zijn pas beschikbaar vanaf release 2019-05. Voor oudere handmatige correcties zijn deze gegevens niet aanwezig.  U kunt het Mutatie overzicht gebruiken zodra het mogelijk is om handmatige correcties te doen over een voorgaand jaar. Opgeloste meldingen  Afgekeurde (correctie)aangifte kan pas opnieuw verstuurd worden na correctie (uit payroll of handmatig) (change 1118025) Indien een ingezonden aangiftebericht wordt afgekeurd door de pensioenuitvoerder, dan wordt automatisch voor de afgekeurde periode een aangifte klaar gezet om de vereiste correcties op aan te brengen en daarna weer in te zenden.  Voor het lopende en vorige aangiftejaar zullen correcties uit een Payroll verwerking worden aangeleverd. Voor eerdere aangiftejaren zullen correcties handmatig moeten worden aangebracht (HCU). Correctieaangiften 201799 is een regelmatig voorkomende, opvallende aangifte waarbij klanten de bedoelde werkwijze onduidelijk vinden. Melding Tot op heden werd bij deze werkwijze niet gecontroleerd of er daadwerkelijk een of meer correcties aanwezig zijn. De gebruiker kon een ongecorrigeerde aangifte opnieuw inzenden waarna dezelfde afkeuring weer werd geconstateerd door de pensioenuitvoerder. Oplossing Berichten  > Te verzenden > Acties: Verstuur aangifte De actie 'Verstuur aangifte' is beschikbaar in geval een aangifteperiode voor de eerste maal wordt ingezonden of indien er voor de aangifteperiode minimaal een correcte aanwezig is ten opzichte van de meeste recente eerdere ingezonden aangifte. Anders wordt deze actie 'grijs' (niet actief) getoond met de melding 'U dient wijzigingen door te voeren in uw administratie alvorens u het bericht (opnieuw) kunt verzenden'. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:05
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 438 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Duidelijke omschrijving bij status 'Berichten verzonden' Waarom Sommige status omschrijvingen waren te technisch van aard en daardoor niet duidelijk. Hoe Menu / Berichten > Verzonden: Filter > Status : waarden selectielijst   De omschrijvingen zijn aangepast. Op diverse schermen resulteert filteren in een foutmelding Waarom Indien een toegepaste filter waarde werd weggehaald, dan kon het filter een technische foutmelding veroorzaken.  Hoe De oorzaak van de foutsituatie is verholpen. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 292 Weergaven
Labels