Mine produkter
Hjælp

Release: December 2017

af Anonymous (Opdateret ‎13-02-2021 24:03 af Thor Lundehoj VISMA )

Indholdsfortegnelse

  1. Slet løngrupper fra lookup
  2. Fraværsliste: Kalenderdage
  3. Statistikoplysninger på medarbejder
  4. Orlov kan registreres henover årsskifte
  5. Afregning via BC
  6. Rettelse på faste lønarter med overlap

1. Slet løngrupper fra lookup

Vi har rettet i logikken bag visning af løngrupper i Orkidé. Det betyder, at du nu kan slette de løngrupper I ikke anvender.

 

For at fjerne en løngruppe fra visningen i Orkidé, gå i ’Indstillinger’, ’Opslagskoder’ og vælg opslagstabel 343 Løngruppenr.

Klik på X ude til højre og bekræft ved at klikke OK i den popup, der kommer.

 

Hvis I kommer til at slette en løngruppe, som I anvender kan I nemt tilføje den igen ved at klikke på ’Ny’ i samme menu.

 

Skulle I komme til at slette en løngruppe som er anvendt på nogle medarbejdere, har det ingen betydning for hvordan de vises, man kan blot ikke bruge koden igen før den er oprettet på ny.

2. Fraværsliste: Kalenderdage

Fraværslisten i Excel har en ekstra kolonne, der viser kalenderdage. Det betyder, at sygdom der f.eks. løber fra fredag til mandag kun vil vises som 2 arbejdsdage, men som 4 kalenderdage.

 

Eksempel:

Billede 1.PNG

3. Statistikoplysninger på medarbejder

Det er nu muligt at registrere statistikoplysninger på den enkelte medarbejder direkte i Orkidé. Man kan registrere alle oplysninger der afviger fra dem, der er på stillingskategorien samt IP350, som er individuel.

 

Det gøres i den ekstra fane, der er kommet i medarbejderbilledet:

 Billede 2.PNG

For at tilføje eller ændre klikker man på ’Tilføj statistik’ og vælger den IP-kode, der skal oprettes/opdateres. Når koder, værdi og periode er valgt, gemmer du ved at klikke på fluebenet ude til højre. Hvis du opdaterer en eksisterende IP-type, så vil den gamle oplysning automatisk få slutdato dagen før den nye startdato.

 

Eksempel.

 Billede 3.PNG

  

4. Orlov kan registreres henover årsskifte

Vi har rettet i valideringen på registrering af orlov, så man kan registrere orlov henover årsskifte.
Der skal fremover udfyldes følgende:

  • Startdato
  • Varighed
  • Slutdato, perioden må max være 3 år hvis orlov i timer
  • Slutdato, perioden må max være 5 år hvis orlov i dage

 

Det gælder for nedenstående orlovskoder. Kolonnen ’Standard’ er for jer der anvender MultiLøn Erhverv og kolonnen til højre er til jer, der anvender MultiLøn Erhverv Finans.

 

Standard

Med finansmodul

Fraværskode

Type

Fraværskode

Type

11

Sygdom uden løn

4

Soldat

34

Fædreorlov med løn

5

Orlov

36

Barselsorlov med løn

8

Orlov med løn

37

Barselsorlov u løn / Barselsorlov særlig

16

Fædreorlov, 2 uger

39

Orlov med løn

22

Graviditets- og barselsorlov

51

Forældreorlov uden løn

23

Forældreorlov

56

Strejke uden løn

24

Forældreorlov deltid m/løn

57

Orlov særlig

31

Børneorlov, §81 stk. 3

58

Orlov uden løn

34

Orlov Barn syg u/løn

59

Militærtjeneste

36

Orlov efter 13 uger

74

Plejeorlov

39

Pasning af alvorligt syge, §82

 

 

40

Plejeorlov, SL-§119

 

 

41

Tabt arbejdsfortj. §42

 

 

53

Delbarsel før 60. Uge

 

 

54

Orlovstimer per. u. løn m pens.

 

 

61

Barselsorlov delbarsel

 

 

62

Delbarsel efter 60. Uge

 

 

63

Barselsorlov u. løn m. pension

 

 

64

Børnepasningsorlov, ret

 

 

65

Børnepasningsorlov, aftale

 

 

66

Uddannelsesorlov

 

 

67

Udstationeret u. løn u. pension

 

 

68

Udstationeret u. løn m. pension

 

 

70

Udskudt orlov fuldtid

 

 

71

Udskudt orlov deltid

 

 

72

Udskudt orlov deltid pension

 

 

73

Forældreorlov deltid m/løn

 

 

75

Orlov, §82 stk. 2a

 

 

90

Konflikt

 

 

5. Afregning via BC

Kun for kunder med finansmodul

 

I kan nu afkrydse feltet ’Afregnes via BC’ på faste pensions-, fradrags-, og gode-lønarter. Feltet vil blive vist i rapporterne ’Løn, pension og goder’ samt ’Goder’.

 

Afkrydsningsfeltet kan vælges, når du opretter en lønart.

 

Eksempel:

 Billede 4.PNG

6. Rettelse på faste lønarter med overlap

Mindre bug rettet, så det ikke længere er muligt at ændre på en periodes slutdato, hvis det medfører overlap på perioden.