Mine produkter
Hjælp

Release: Februar 2019

af Anonymous (Opdateret ‎12-02-2021 23:43 af Thor Lundehoj VISMA )

Indhold:

ACF-felter

Horesta

Decentral indlæsning

ATP for forudlønnede

Rekvirering af eSkattekort

Ny mulighed i resultattabel MDløn

Ny variabel lønart til Personalegode før skat

Ny variabel lønart til indberetning af diæter

Ny fraværslønart til barn syg (timelønnede)

Nye lønarter til feriefritimer (Timelønnede)

Nye lønarter til Timeløn regulering (Timer x sats)

Afregningstype 2505 PFA og Afregningstype 2565 PensionsDanmark Sundhed har fået flere felter

Fejl i Kilometergodtgørelse

Lønart 3812 Afholdte feriefritimer på efterreguleringsspecifikation

Normtimer til eIndkomst

Pension af fratrædelsesgodtgørelse

SEB pension er ændret til Danica pension

ATP går forkert i eIndkomst

Opsætning af kontonummer på ny lønart

 

ACF-felter

Fordi ACF er lukket har vi nu fjernet de 2 felter ‘DA organisationskode’ og ‘DA feriekort’ fra stillingskategorierne.

 

Som billedet så ud før og nu:

acf billede.PNG

Horesta

Under arbejdsgiver tilmeldinger har vi lukket for tilmelding nr. 22 - Horesta. Det er gjort pr. 31. december 2018, og det er ikke længere muligt at vælge denne ydelser med senere datoer end denne. Horesta får fremover informationerne via eIndkomst i stedet for.

 

Decentral indlæsning

Der er rettet et par fejl i den decentrale indlæsning.

MLE-17-KOPL

Ved indlæsning af kontoplan har der ikke tidligere været validering på om man havde fået debet/kredit med. Det er der nu. Hvis feltet ikke er udfyldt eller ikke udfyldt korrekt med D/B kan filen ikke indlæses.

.CSV-fil ved fejl i indlæsning

Der er rettet en fejl, da .csv-filen ikke blev dannet, hvis filnavnet var på 18 karakterer eller længere. Max antal karakterer er 20.

 

ATP for forudlønnede

Der er rettet en fejl i afregning af ATP, når det blev efterreguleret på forudlønnede, så afregningen nu følger den lønperiode der efterreguleres for og ikke den lønperiode efterreguleringen lønbehandles i.

 

Rekvirering af eSkattekort

Vi havde et nedbrud i rekvireringen af eSkattekort, som medførte at vores rekvisitioner ikke kom frem til SKAT. Der var derfor nogle dage, hvor man ikke kunne genrekvirere skattekort i januar måned. Det blev rettet den 22. januar, hvor de rekvisitioner der lå og ventede blev sendt afsted.

 

Efter den 22. januar var der dog stadig skattekort, der ikke blev leveret i lønsystemet som forventet. Det var 2 forskellige fejl, man kunne opleve, og de er også rettet nu.

  • Der blev leveret et skattekort, men med en fremtidig dato. Konsekvens var at løn blev kørt uden skattekort, hvis man ikke opdagede det. 
  • Der blev leveret et bikort i stedet for et hovedkort.

Har man medarbejdere der af denne årsag ikke har et skattekort, kan man nu genrekvirere det.

 

Ny mulighed i resultattabel MDløn

Der er oprettet en ny kode i resultattabel MDløn. Koden hedder 4 og vil have følgende lønarter med i beregningen

9900,9901,1520,1522,1524,1526,1528,1530,1532,1534,1550,1552,1554,1556,1558,1560,1562,1564,1566,1568,1060,1065,1066,1067,1068,1069, 1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668

Ny variabel lønart til Personalegode før skat

Under variable lønoplysninger kan indtastes lønart 3153 Personalegoder før skat. På lønarten indtastes enheder og satsen opsættes på resultattabel 3153 Personalegoder før skat.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

Ny variabel lønart til indberetning af diæter

Under variable lønoplysninger kan indtastes lønart 9018 Diæter (kun indb.). På lønarten indtastes beløb. Bemærk at lønarten kun kan bruges til indberetning og ikke udbetaling.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

Ny fraværslønart til barn syg (timelønnede)

Under fravær kan indtastes fraværskode 13 Barn syg med tilhørende fraværslønart 3974 Barn syg. Satsen til udbetaling af Barn syg opsættes i resultattabel 3974.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

Nye lønarter til feriefritimer (Timelønnede)

Under variable lønoplysninger kan indtastes lønart 33821 Udbetal Feriefritimer. På lønarten indtastes hvor mange timer, der ønskes udbetalt. Satsen på lønarten vil være den samlede timeløn.

Under variable lønoplysninger kan indtastes lønart 33822 Udbetalt feriefritimer. Lønarten tømmer udbetaler det antal feriefritimer som medarbejderens saldo indeholder. Satsen på lønarten vil være den samlede timeløn.

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

Nye lønarter til Timeløn regulering (Timer x sats)

Under variable lønoplysninger kan indtastes nedenstående lønarter med antal og sats:

41140 Timeløn regulering t * s

41141 Timeløn regulering t * s

41142 Timeløn regulering t * s

41143 Timeløn regulering t * s

41144 Timeløn regulering t * s

41145 Timeløn regulering t * s

41146 Timeløn regulering t * s

41147 Timeløn regulering t * s

41148 Timeløn regulering t * s

41149 Timeløn regulering t * s

41150 Timeløn regulering t * s

Lønarterne vil blive udskrevet med lønart 1149

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan.

Afregningstype 2505 PFA og Afregningstype 2565 PensionsDanmark Sundhed har fået flere felter

Afregningstyperne har fået tilføjet felterne afdelingsnummer, aftalenummer og kundenummer modtager

Fejl i Kilometergodtgørelse

Fejlen er rettet, så optælling af kørte kilometer til høj/lav sats tæller korrekt igen

Lønart 3812 Afholdte feriefritimer på efterreguleringsspecifikation

Lønart 3812 Afholdte feriefritimer bliver nu udskrevet på efterreguleringsspecifikationen.

Normtimer til eIndkomst

Hvis normtiden på medarbejder og arbejdsgiver er ens og under 160,33, så vil Visma Løn indrapporter 160,33 til eIndkomst

Pension af fratrædelsesgodtgørelse

Fejlen er rettet, så pension af fratrædelsesgodtgørelse kun går i felt 70 i eIndkomst.

SEB pension er ændret til Danica pension

SEB pension er ændret til Danica pension, derfor er teksterne på afregningstyperne 2028,2128,2328 ændret.

ATP går forkert i eIndkomst

Fejlen er rettet, så hvis der er beløb i felt 13, så bliver ATP medarb. fratrukket her. Er der ikke beløb i felt 13, men i felt 14, så bliver ATP medarb. fratrukket her. Er der ikke beløb i felt 13 og 14 så bliver ATP medarb. ikke modregnet.

 

Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 

  1.    Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
  2.    Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
  3.    I højremenuen vælges kontoplanlinie
  4.    Klik på Ny
  5.    Udfyld felterne
  6.    Klik på OK.