Mine produkter
Hjælp

Sådan deludligner du en postering

18-07-2016 21:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 711 Visninger
Når du afstemmer dine posteringer, er det en hjælp for afstemningen, at det kun er de åbenstående (ikke udlignet) bilag som vises på de enkelte kreditorer & debitorer. Det kan være sig når du afstemmer i forhold til ind- & udbetalinger samt ved rykning / rentetilskrivning af eventuelle tilgodehavende / gæld.

Når du afstemmer dine posteringer, er det en hjælp for afstemningen, at det kun er de åbenstående (ikke udlignet) bilag som vises på de enkelte kreditorer & debitorer. 

I Stellar kan du kun udligne posteringer som balancerer (Gælder dog ikke valutaposteringer, se relateret vejledning) men i nogle situationer kan det være praktisk at bilag kan deludlignes.

Der kan være flere årsager til bilag ønskes deludlignet, men et godt bud kan være at den forfaldne saldo i Stellar beregnes af åbenstående bilag og ikke af den faktisk summering. I situationer, hvor du som et eksempel ønsker at foretage rykning eller danne betalingsforslag til banken, er det fordelagtigt at sørge for at det der kan udlignes, rent faktisk også udlignes, da beregningen af forfaldne saldi foretages på baggrund af ikke-udlignet saldi (dog under hensyntagen til om den enkelte postering rent faktisk er forfalden jvf. betalilngsbetingelse)

For dette kan lade sig gøre, er vi nødsaget til at opdele selve beløbet i 2 posteringer, således at de bilag som ønskes markert som værende udlignet, rent faktisk kan udlignes. 

Der er en række punkter vi skal igennem.

1. Finde differencen mellem de posteringer som ønskes udlignet

2. Inddater en postering på differencen med en mellemregningskonto som modkonto. (Hvis du ikke har en konto til mellemregning, kan denne oprettes som en statuskonto inden)

3. Tilbageføre posteringen således saldoen på debitor / kredittor stemmer igen 

I eksemplet tages ikke hensyn til eventuel forfaldsdato for ny postering samt evt. ønske om posteringen på differencebeløbet skal medtages i betalingsforslag til banking. Det er muligt, men beskrives ikke i denne artikel)


Sådan foretager du en deludligning:

1. Gå via Kredior - Ordre og posteringer - Kreditor posteringer for at finde den aktuelle kreditor

  • Vælg fanen En kreditor
  • Inddater Navn eller Firma nr. eller vælg via Pileknappen, den ønskede kreditor i det gule felt. Nu vises alle åbenstående posteringer for den valgte kreditor.

Deludligning i Stellar

2. Nu aflæser du hvad saldoen er på kreditoren. Beløbet skal være det samme når du har foretaget deludligningen. I dette eksempel skal det være kr. -1.300,00 (markering nr. 1)

3. Vi ønsker at få beregnet differencen mellem de posteringer som ønskes udlignet. Dette udføres enten via en lommeregner, eller via knappen Marker/afmark (markering nr. 2). Hvis du benytter Stellar til at beregne differencen via knappen Marker / afmark (markering nr. 2) kan du aflæse summen direkte i feltet Total (markering nr. 3) Vi kender nu differencen (markering nr.3), der ønskes udlignet kr. -1.100,00 (-36.100,00 minus 35.000,00)

4. Beløbet skal derfor inddateres som en ny posteringslinje ( markering nr.4) Brug en mellemregningskonto som modkoto 

5. Tilbagefør posteringen (markering nr. 5) med samme modkonto som oplyst i punkt 4. (det er her du evt. skal tilføje ny forfaldsdato samt ønske om posteringen skal betales via Stellars bankingmodul)

6. Afstem om saldoen på debitor / kredior stemmer. (markering nr.1)

7. Udlign de posteringer du markerede under punkt 3 og 4 (-36.100,00 minus 35.000,00) via knappen Udlign (markering nr.7) 

Nu vil posteringerne (markering nr.6) samt bilagsnr. 36 stå alene tilbage som værende Ikke-udlignet Summen af disse svarer til saldo på debitor / kreditor (markering nr.1)

Bemærk!

(Denne vejledning kan benyttes på både debitor posteringer og kreditor posteringer)