Minun alueeni
Apu

Visma Net käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Yleistä Monikielisyydellä on kolme käyttökohdetta Asiakkaille saa tulostettua ja lähetettyä sähköpostilla myyntiin ja laskutukseen liittyvistä dokumenteista asiakkaiden käyttämän kielen mukaiset dokumentit Toimittajille saa tulostettua tai lähetettyä sähköpostilla ostotilauksiin liittyvistä dokumenteista toimittajien käyttämän kielen mukaiset dokumentit Yrityksen työntekijät pystyvät käyttämään ohjelmistoa ja tulostamaan dokumentteja omalla kielellään Käyttöönotto Käyttöönottoa varten sinulla täytyy olla financials administrator rooli admin-työkalussa sekä system administrator rooli ERP:n sisällä. Avaa Järjestelmä | Järjestelmän kielet | Määritä kielet. Valitse oletuskieleksi yrityksesi yleisimmin käyttämä kieli eli normaalisti suomi.   Valitse muut kielet, joita kieliä haluat käyttää. Klikkaa [Käytä]. Aktivointi kestää pari minuuttia, kun tarvittavat tiedot perustetaan. Käyttöönotto on valmis, käyttöliittymään tule eri paikkoihin näkyville klikattava maakoodi, josta avautuu mahdollisuus syöttää erikieliset kuvaukset.   Käyttökohteita esim. Tuotenimet myynnissä: Kun tehdään myyntitilaus asiakkaalle, jonka kieli ei ole suomi, ohjelma hakee myyntirivin tuotteen kuvauksen kielikäännöksistä. Tuotenimet ostossa: Kun tehdään ostotilaus toimittajalle, jonka kieli ei ole suomi, ohjelma hakee ostorivin tuotteen kuvauksen kielikäännöksistä. Maksuehdot, toimitusehdot yms. kuvaukset voi kääntää asiakkaan ja toimittajan kielelle Tilikartan tilit sekä analyyttiset raporttien (esim. tuloslaskelma ja tase) otsikot voidaan kääntää eri kielille, jolloin käyttäjä näkee oman käyttäjäasetuksen mukaiset käännökset raporteista. Ohjelmassa olevat asiakkaan muokattavissa olevat asetukset kuten tuoteluokat, asiakasluokat, hintaluokat, tilaustyypit, ominaisuudet ja kyselyt voidaan kääntää käyttäjien eri kielille. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia raportteihin ja lomakkeisiin, mikäli niihin ei ole muokattu erillistä käytäntöä kielisyydelle esimerkiksi ominaisuuksien avulla.
Näytä koko artikkeli
10-11-2020 14:43
 • 0 Vastaukset
 • 2 kehut
 • 728 Näytöt
Visma.net ERP:ssä on mahdollista sulkea kausia osto- ja myyntireskontrassa. Toimintoa voidaan käyttää kun halutaan sulkea jakso esim. kun alv-ilmoitusta aletaan valmistelemaan. Molemmista reskontrista löytyy prosessien alta tiliöintijaksojen sulkeminen      Ikkunassa valitaan jakso/jaksot jotka halutaan sulkea ja painetaan Sulje jaksot. Mikäli suljettavilla jaksoilla on hyväksymättömiä tositteita, jakso ei sulkeudu. Hyväksymättömät tositteet pääsee tarkistamaan Hyväksymättömät tositteet -painikkeesta.      Kirjanpidon prosessien alta löytyy oma Tiliöintijaksojen sulkeminen -ikkuna, josta saa suljettua koko tiliöintijakson kaikissa moduuleissa. Tästä ikkunasta näkee myös missä moduuleissa jaksot ovat suljettu.      Kun tiliöintijaksot on suljettu kirjanpidossakin, ei ohjelma anna enää kirjata tapahtumia ko jaksoille. Mikäli korjauksille on tarvetta, tarvitsee kirjanpidon asetuksissa laittaa asetus päälle "Salli tiliöinti suljetuille kausille". Paras ajankohta sulkea koko kirjanpito on tilinpäätöksen vahvistuksen jälkeen jolloin korjauksia ei enää tehdä.             
Näytä koko artikkeli
09-11-2020 16:19
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 727 Näytöt
  Rivitietojen tuomiseen voit ladata mallin lisäämällä rivin ostolaskulle ja klikata Vie Exceliin nappia. Tuonti on oikeanpuoleinen painike. Sama ohje toimii myös myyntilaskulla.      
Näytä koko artikkeli
13-10-2020 12:53
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 635 Näytöt
Visma.net ERP versioon 8.25 on lisätty Saldokorjaus-toiminto, jolla voidaan kuitata avoimia summia pois ostolaskuilta. Toimintoa voi käyttää esim. tilanteissa joissa kassa-alennuksellinen ostolasku on maksettu kassa-alennus eräpäivän jälkeen, mutta kassa-alennus on kuitenkin käytetty ja järjestelmä ei kuittaa laskuja suljetuksi Muodosta alv-hyvityslaskut –prosessissa. Toimintoa varten järjestelmä tarvitsee syykoodeja, joilta kirjaus saa vastatilin sekä seurantakohteen. Syykoodeja voi perustaa Myyntireskontran asetuksissa Syykoodit ikkunassa                         Lisäksi Ostoreskontran asetuksissa määritellään raja minkä alle jäävät avoimet saldot voi kirjata suoritetuiksi tällä toiminnolla. Asetuksissa määritellään myös oletussyykoodi, mutta kirjauksessa voi käyttää myös muita syykoodeja, esim. jos haluaa kirjata valuuttakurssierot tällä toiminnolla.     Ostolaskun toimintovalikkoon lisätty Saldokorjaus-toiminto. Toiminto on aktiivinen, mikäli ostolaskun avoinna oleva saldo on pienempi kuin mitä on asetuksiin määritelty saldokorjausrajaksi.           Valitsemalla Saldokorjauksen, aukeaa ostoreskontran maksut ruutu mihin annetaan saldokorjauksen tiedot eli syykoodi ja maksettu summa ja hyväksytään tapahtuma kirjanpitoon Hyväksy-painikkeella     
Näytä koko artikkeli
21-09-2020 17:15 (Päivitetty 21-09-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 768 Näytöt
Visma.net ERP versioon 8.25 on lisätty tilaustyypeille kaksi uutta optiota, joiden avulla saadaan myyntitilaukselle kirjoitetut huomautukset kopioitumaan toimitukselle ja/tai laskulle.                                  Optio laitetaan päälle Tilaustyypit näkymässä. Kun asetuksen laittaa päälle, myyntitilaukselle kirjoitettu huomautus kopioituu toimitukselle. Tämä auttaa välittämään tietoa varastolle liittyen esim. tavarantoimitukseen.          Toimituksen huomautuksen saa avattua myös Käsittele toimituksia-ikkunasta, painamalla rivin alussa olevaa huomautus-kenttää.         
Näytä koko artikkeli
16-09-2020 06:37 (Päivitetty 16-09-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 566 Näytöt
Visma.net ERP versioon 8.25 on lisätty toimittajien IBAN tilinumeroiden validointi. Validointi tarkistaa, että syötetty IBAN tilinumero on muodollisesti oikein. Mikäli käyttäjä yrittää tallentaa toimittajalle virheellistä tilinumeroa, antaa järjestelmä alla olevan virheilmoituksen.              Järjestelmä antaa tallentaa tilinumeron, mutta maksatus virheelliselle tilille ei onnistu.      HUOM! Jo olemassa olevien toimittajien tilinumerot tulee validoida päivityksen jälkeen. Jollei tätä toimintoa suoriteta, Käsittele maksut näkymässä ei aktivoidu Muodosta maksut-painike.   Visma.net ERP:iin on lisätty uusi ikkuna (Ostoreskontra – Prosessit – Validoi toimittajan maksutiedot) missä tämän toiminnon voi suorittaa massana kaikille toimittajille.  Kyseiseen ikkunaan tulee listattuna kaikki toimittajat, joiden tilinumeroille järjestelmä ei ole vielä tehnyt validointia. Validointi aloitetaan painamalla Validoi kaikki -painiketta. Ensimmäisellä kerralla validointi saattaa kestää hetken. Validointi saattaa kestää hetken mikäli toimittajia on paljon.     Näkymään tullaan lisäämään myös Työntekijöiden IBAN tilin validointi.        
Näytä koko artikkeli
16-09-2020 06:39 (Päivitetty 21-09-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 2 kehut
 • 926 Näytöt
Geneeriseen kyselyn alapalkkiin on tehty mahdollisuus laskea esimerkiksi halutun kentän summa.   Esimerkki summan lisäämisestä Avaa kysely, johon haluat lisätä summan laskennan Lisää Tulostaulukko-välilehdelle sarake Alapalkkilaskenta Valitse kenttä/rivi, jota haluat käyttää laskennassa Valitse Alapalkkilaskentaan mitä haluat laskea esim. Summa ja tallenna   Kyselyn alapalkissa näkyy nyt valitun kentän summaus.    
Näytä koko artikkeli
16-09-2020 06:51
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 593 Näytöt
Uusimmassa versiossa 8.24 on mahdollista aktivoida myyntilaskuille Arvopäivä kenttä, josta lasketaan eräpäivä. Vanha Pvm kenttä toimii tällöin tositepäivämääränä myyntilaskulle, joka määrittää tiliöintijakson, jolle liikevaihto kirjataan.   Uusi kenttä aktivoidaan Myyntireskontran asetukset näkymässä.      Tällöin Myyntilaskut näkymään ilmestyy uusi Arvopäivä kenttä        Huom! Raportoinnissa käytetään vanhaa pvm kenttää. Myös alv- ja EU yhteenvetoilmoitus käyttää samaa kenttää. Asiakkaille lähtevissä laskuissa käytetään uutta Arvopäivä kenttää mikäli asetus on aktivoitu.  Visma.net rajapinnasta uusi kenttä löytyy nimellä OrigInvoiceDate.  
Näytä koko artikkeli
25-06-2020 09:49
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 765 Näytöt
Ilmoitukset (Notifications) toiminnallisuutta laajennettiin eilen tiistaina 24.6.2020 julkaistussa versiossa. Nyt voit valita ilmoituksen vastaanottajaksi käyttäjän ja roolin lisäksi asiakirjan kuten esimerkiksi myyntitilauksen vastuuhenkilön.   Käyttövinkki 1 - Aktivoi järjestelmäilmoitus "Toimittajan maksutiedot poistettu" Avaa Määritykset | Ilmoitukset näyttö (vaatii administrator-roolin) Ilmoituksista löytyy oletuksena ns. järjestelmäilmoitukset Avaa haluamasi ilmoitus tuplaklikkaamalla riviä Virkistä vastaanottajalista rivien virkistä-painikkeesta Lisää vastaanottajiin haluamasi käyttäjät tai roolit Aktivoi ilmoitus Aktiivinen-valinnasta Kun tämä järjestelmäilmoitus on aktivoitu ja joku poistaa toimittajan pankkitilin, lähtee siitä ilmoitus valituille käyttäjille tai rooleille. Ilmoitus näkyy punaisena pallon ylävalikossa. Pääset toimittajan tietoihin klikkaamalla riviä. Kokeile myös aktivoida toimittajan pankkitilin muutoksen ilmoitus sekä muut hyödylliset järjestelmäilmoitukset.   Käyttövinkki 2 - Oma ilmoitus "Myyntitilaukseen liittyvä ostotilaus vastaanotettu" Olen myyjänä tehnyt myyntitilausrivistä suoraan ostotilauksen ja haluan ilmoituksen, kun ostotilaus on vastaanotettu. Avaa uusi ilmoitus + painikkeesta Valitse näytöksi Ostotilaukset Syötä ilmoitustunnus sekä nimi, josta tunnistat ilmoituksesi Syötä viesti, joka näkyy ilmoituksessa. Suurennuslasi-painikkeen alta löydät kaavaditorin, jolla voi hakea viestiin tietoja datasta Valitse Ehdot välilehdelle, että ilmoitus liipaistaan kun ostotilauksen tilaksi tulee lukittu Valitse vastaanottajat-välilehdelle vastaanottajan kohteeksi Tosite ja vastaanottajan haku myyntitilauksen tekijän sähköposti. Ostotilaus pitää siis tehdä suoraan myyntitilauksesta, jotta ostotilauksella on linkki myyntitilaukseen. Kun myyntitilauksesta on tehty ostotilaus ja ostotilaus vastaanotetaan, saa myyntitilauksen vastuuhenkilö ilmoituksen. Huomaa, että tässä vaiheessa liipaisu toimii vielä otsikkotasolla eli koko ostotilauksen tila pitää muuttua.   Kehitämme ilmoitukset-toiminnallisuutta ja otamme mielellään vastaan esimerkkejä ilmoituksista, jotka tehostavat työtänne. Voit lisätä ehdotuksen kommenttina tähän viestiin.  
Näytä koko artikkeli
24-06-2020 08:40
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 838 Näytöt
Nyt on mahdollista kopioida lomake eli esimerkiksi ostotilaus uudeksi ja lisätä se tulostettavaksi Ostotilaukset-näytölle. Kopiointi vaatii käyttäjällä System administrator oikeudet.   1. Tarkista, että sinulla on System administrator oikeudet Käyttäjät-näytöltä.   2. Mene Lomakkeet-työalueeseen ja klikkaa Näytä kaikki raportit. Lomakkeet-työalue löytyy Lisävalinnat-linkin kautta.   3. Valitse kopioitava lomake tai raportti. Oikean koodin löydät tulostamalla olemassa olevan lomakkeen ja katsomalla koodin selaimen linkistä. Klikkaa Kopioi raportti.   4. Kopioitu raportti saa uuden RE-alkuisen koodin. Anna raportille uusi nimi ja Tallenna. Kopioidut raportit löytyvät Custom reports -välilehdellä (käännös tulossa).   5. Seuraavaksi kopioitu raportti lisätään näytölle Määritykset | Add report to screen (käännös tulossa)   6. Raportti lisäyksessä valitaan ensin näyttö, johon lomake lisätään sekä tyyppi ja vaihe, milloin lomake on näkyvissä. Muiden tyyppien ja tilojen osalta raportti näkyy harmaana. Tällä tavalla voitte tehdä erilaisia lomakkeita eri tarkoituksiin. Tämän käyttövinkin liitteenä on listaus tyyppikoodeista sekä tiloista. Listaus auttaa valitsemaan oikeat tyypit ja tilat. Tässä esimerkissä on valittu NL On Hold, joka tarkoittaa normaalia pidossa-tilassa olevaa ostotilausta.   7. Lisää alaosaan rivi, anna lomakkeelle nimi ja valitse kopioitu RE-alkuinen lomake. Rivin lisäys täytyy tehdä kaikille tiloille, joissa haluaa uuden lomakkeen olevan tulostettavana.   8. Normaali-tyyppistä Pidossa-tilassa tilassa olevalla ostotilauksella näkyy nyt uusi lomake. Tulosta lomake ja pääset tekemään muokkauksia.   Voit tulostaa uuden lomakkeen ja lähteä muokkaamaan siitä haluamanlaista versiota. Lomakkeen voi liittää myös toimittajaan, jotta sähköpostin lähetys osaa poimia oikein lomakkeen.   Samalla periaatteella voit myös kopioida minkä tahansa lomakkeen tai raportin, tehdä siitä oman version ja sijoittaa sen mihin tahansa työalueeseen.
Näytä koko artikkeli
10-06-2020 12:04
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 984 Näytöt
Tässä ohjeessa kerrotaan miten maksu poistetaan / mitätöidään.   Kassa- ja pankkitilien hallinta - Asetukset - Maksutavat. Valitse kyseinen maksutapa ja mene Ostoreskontran asetukset välilehdelle. Muuta Muodosta maksuerä optio Ei pakollinen valintaan ja ota pois asetus Yksilöivä maksun viite pakollinen siksi aikaa kun maksua mitätöidään Sen jälkeen Mitätöi ja Poista -painikkeet vapautuu Maksut ikkunassa. Voit poistaa maksun, joka ei ole kirjautunut kirjanpitoon asti, jos se on kirjautunut niin maksu pitää mitätöidä.   Kun maksu on poistettu tai mitätöity, niin muista käydä muuttamassa optio Muodosta maksuerä takaisin maksutavalle, jotta maksuerän muodostaminen on taas päällä. Tämän jälkeen voit muodostaa uuden maksun ostolaskusta.  
Näytä koko artikkeli
08-06-2020 14:39
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1018 Näytöt
Jaksotuskoodeihin on lisätty mahdollisuus käyttää alkaen ja päättyen päivämääriä myös kulu-tyyppisille jaksotuksille. Valitsemalla jaksotustavaksi “Joustava jaksoittain, suhteellisesti päivittäin jaettuna”, pystyt määrittämään ostolaskuriville alkaen ja päättyen päivämäärät, joista järjestelmä määrittää kaudet joille kulu jaksotetaan.                               Ostolaskuriville valitaan perustettu jaksotuskoodi ja määritellään alkaen ja päättyen päivämäärät.                  Rivistä järjestelmä muodostaa jaksotettavan tapahtuman    
Näytä koko artikkeli
13-05-2020 07:16 (Päivitetty 12-05-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 717 Näytöt
Ohjelmassa on mahdollista kirjata asiakaspalautuksia manuaalisesti tai maksaa ne AutoPay palvelun kautta. Ensin ohje kuinka asiakaspalautuksesta voidaan tehdään manuaalinen tosite.  Toinen vaihtoehto on käsitellä ne automaattisesti.   (Manuaalinen)  Myyntireskontra - Tapahtumat - Myyntilaskujen suoritukset Valitaan Tyypiksi Asiakaspalautus ja alas riville Hyvityslasku, Maksu tai Ennakkomaksu.   (AutoPay) Myyntireskontra - Rekisterit - Asiakkaat Asiakkaalle lisätään Maksutapa Maksutavat välilehdellä.   Maksutavan tiedot täytetään ja tallennetaan.   Tiedot siirtyy asiakkaan Laskutusasetukset välilehdelle. Muista tarkistaa että Maksun tili on on oikein. Ulkomaan maksuissa se voi olla BBAN.   Myyntireskontra - Prosessit - Käsittele asiakaspalautukset   Tähän ikkunaan nousee kaikki avoimet Hyvityslaskut, Maksut tai Ennakkomaksut. Rivi valitaan, Maksettavaa summaa voi halutessa muuttaa. Muodosta asiakaspalautukset painikkeesta prosessi etenee samalla tavalla kuin ostolaskujen maksaminen ja maksu siirtyy AutoPay palveluun.  Tämän toiminnon myötä muodostuu samanlainen tosite kuten manuaalisessa käsittelyssä. 
Näytä koko artikkeli
21-04-2020 10:10
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 809 Näytöt
Tässä ohjetta miten saa muodostettua ostotilauksen.   Ensimmäisenä laitetaan Rivit kohdassa täppä Merkitse OT:lle ja sen jälkeen Toiminnot kohdasta Muodosta ostotilaus.       Kun ostotilaus on muodostettu tulee näkymä Muodosta ostotilaukset. Valitaan Ostotilaukselle Toimittaja. Tämän jälkeen Suorita ja näin Ostotilaus on muodostettu                
Näytä koko artikkeli
02-04-2020 08:59
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 693 Näytöt
Pääkirja- ja päiväkirjaraporteille on lisätty raporttiasetuksiin Seurantakohde-kenttä, jolla saadaan tulostettua tietyn seurantakohteen tapahtumat.                                    Mikäli yrityksellänne on käytössä useampi seurantakohdetaso, ja haluaisitte raportin esim. kaikista tason 2 tapahtumista, jotka on kirjattu arvolle 20, tulee käyttää Lisälajittelu ja suodattimet -välilehdellä olevaa lisäsuodatusehtoa. Arvo-kenttään korvataan tason 1 merkit alaviivalla, niin monta kuin tasolle on määritelty merkkejä.   
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 06:08 (Päivitetty 27-03-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 682 Näytöt
Käyttäjä pystyy määrittelemään käyttäjäkohtaisissa asetuksissa, kuinka paljon rivejä tulee näkyviin rivinäkymiin. Asetus määritellään avaamalla Omat ERP-tiedot -näkymä                    Tietueiden määrä taulukkosivulla -kenttään määritellään 25,50,100,150 tai 200   
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 06:02
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 603 Näytöt
Myyntitilaukselle muodostuu oletuksena myyjäksi se käyttäjä, joka kirjaa myyntitilauksen järjestelmään. Mikäli asiakkaalle on määritelty oletusmyyjä, käytetään tätä tietoa. Jotta sisäänkirjautunut käyttäjä pystytään linkittämään myyjään, käyttäjä täytyy linkittää työntekijään ja työntekijä myyjätunnukseen.                       
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 05:57 (Päivitetty 27-03-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 643 Näytöt
Määrittämällä toimittajalle alla olevan kuvan mukaisen säännön saadaan määriteltyä toimittajalle ensisijainen oletushyväksyjä. Arvo-kenttään määritellään arvo, jota ei tule verkkolaskusanomassa, esim. zxzxzx.     Toimittajakohtainen sääntö määritellään Toimittajat-näkymässä     Huom! Toimittajalla voi olla useampia sääntöjä, jotka liitetään esim. laskun viitetietoihin.     
Näytä koko artikkeli
24-03-2020 17:54
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 621 Näytöt
Raporteista voidaan jatkossa kopioida oma uusi versio ja muokata raportti omien tarpeiden mukaiseksi. Esimerkkinä asiakas voi kopioida uuden ostotilaus-raportin, tehdä muutokset ja liittää uusi ostotilaus raportti toimittajaan tai toimittajaluokkaan.   LIsävalinnat - Lomakkeet - Report list (kielikäännös tulee seuraavaan versioon)     Valitse kopioitava raportti - esimerkkinä ostotilaus     Anna raportille oma otsikko    Jos haluat lisätä uuden raportin valikkoon, tarvitset administrator oikeudet     Muokkaa valikkoa     Lisää näyttö     Hae kopioitu raportti - Lisää ja sulje sekä virkistä F5     Uusi raportti (näyttö) tulee oletuksen näkymään Muu-ryhmään, voit nyt lisätä sen työalueeseen tai suosikkeihin.     Voit lisätä raportin myös toimittajaluokalle tai toimittajalle, jolloin toimittajalle tulostuu uusi raportti.     Tämän jälkeen voit avata raportin ja tehdä muutokset. Suunnittelemme myös jatkokehitystä, jossa kopioidun raportin voisi lisätä esimerkiksi Ostotilaus-näytölle tulostettavaksi.  
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 06:09 (Päivitetty 06-05-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 689 Näytöt
Toimituksen toimituspäivä kentässä tulee olla päivämäärä, jolloin tuotteet tai palvelut toimitetaan. Mikäli toimitus avataan paljon ennen toteutunutta toimituspäivää ja tuotteet pyritään toimittamaan heti kuin mahdollista, niin toimituspäivä täytyy usein muuttaa.   Tätä tilannetta varten on lisätty Myyntitilausten asetuksiin uusi parametri "Näytä varoitus, jos toimituspäivä on eri kuin tapahtumapäivä".     Kun asetus on päällä, ohjelma tarkistaa toimitusta vahvistettaessa, onko toimituksen toimituspäivä sama kuin kuluva päivä eli tapahtumapäivä. Mikäli toimituspäivä on eri kuin tapahtumapäivä, annetaan käyttäjälle varoitus. Mikäli toimituspäivä on sama kuin kuluva päivä, varoitusta ei tule.     Käsittele toimituksia -prosessissa varoitusta ei tehdä, mikäli käsitellään useita toimituksia yhtä aikaa. Varoituksen ohitetaan myös ajastuksissa ja kun toimituksia vahvistetaan rajapinnan (API) kautta.
Näytä koko artikkeli
25-03-2020 06:04
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 619 Näytöt