Minun alueeni
Apu

Visma Net käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Ostolaskun tositepäivä ja tiliöintijakso määräytyvät Ostolaskun syöttöruudun vasemmassa osassa näkyvän “Pvm” -kentän arvon mukaan. Tilanteisiin, joissa laskun päivämäärä ja kustannuksille haluttu tiliöintijakso ovat eri kuukaudella, on syyskuun versiossa toteutettu ostolaskun syöttöön uusi kenttä “Laskun pvm”. Kyse on ns. arvopäivästä, jonka mukaan lasketaan maksuehdon mukainen eräpäivä, mahdollinen kassa-alepäivä ja maksupäivä.    Uuden kentän saa näkyviin aktivoimalla Ostoreskontran asetuksissa valinta “Käytä laskun päivää maksuehtojen perustana”. Mikäli valintaa ei ole aktivoitu, ohjelma toimii kuten aiemmin eikä uusi “Laskun pvm” -kenttä ole näkyvillä.   “Laskun pvm”-kentän arvo on oletuksena sama kuin “Pvm”-kentän arvo, mutta tieto on muutettavissa. Mikäli “Pvm” ja “Laskun pvm” -kentissä on eri arvot, käyttäjälle näytetään siitä huomautus. Huomautus ei estä laskun kirjaamista.  
Näytä koko artikkeli
30-09-2019 07:53
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 2077 Näytöt
Liitteenä olevassa ohjeessa käydään läpi Intrastat määritykset sekä Intrastat-raportin muodostaminen.
Näytä koko artikkeli
21-05-2019 13:29
 • 1 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1995 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan kuinka toimittajapalautus tehdään ostolaskulle, joka on jo maksettu. Esimerkissä näytetään toimittajapalautus, joka maksettu kokonaisuudessaan.   Ostoreskontra | Ostolaskut Valitse kyseinen ostolasku Klikkaa Viitenumeroa avataksesi laskun     Muodosta hyvityslasku Toiminnot | Tee hyvityslasku toiminnon avulla.     Hyväksy Hyvityslasku, jolloin se kirjautuu kirjanpitoon.     Ostoreskontra | Maksut Avaa uusi maksu ja valitse sille tyypiksi Toimittajapalautus     Valitse toimittaja ja lisää maksulle rivi. Tositetyypiksi valitaan Hyvityslasku. Laskunro-kentässä haetaan aiemmin tehty hyvityslasku.     Syötä summa, joka on maksettu.     Huom! Jos maksutavalla 1. on Muodosta maksuerä asetus päällä, tulee valita jokin toinen maskutapa, esim. 4. Käteinen.   Hyväksymisen jälkeen Toimittajapalautus on Suljettu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja toimittajapalautus ovat olleet yhtä suuret.    
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 14:58 (Päivitetty 21-07-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1451 Näytöt
Tässä lyhyt koonti vuodenvaihteen toimista. Visma.net ERPissä vuoden päätös tapahtuu automaattisesti, kun viimeinen tilikauden tilijakso suljetaan. Tämän takia tilikauden sulkeminen tulee tehdä vasta, kun yritys on valmis sulkemaan kirjapidon tilikauden. Tilikauden viimeisen jakson sulkeminen pitää tehdä muissa moduuleissa ennen kuin käyttäjä voi sulkea kirjanpidon jakson. Kaikkien moduulien yhtäaikainen sulkeminen on myös mahdollista. Tilijaksojen sulkeminen tehdään toiminnossa Kirjanpito – Prosessit – Tilijaksojen sulkeminen.             Tilikauden sulkeminen saattaa sisältää seuraavia vaiheita - seuraavan vuoden tilijaksojen perustaminen ja ainakin yhden aktivoinnin (https://community.visma.com/t5/Visma-net-keskustelut/Uuden-tilikauden-avaaminen/m-p/191932#M96) - yrityksen oman tilikauden päätös –tehtävälistan mukaiset toimet - viimeisen tilijakson sulkeminen kirjanpidossa Tilikauden sulkeminen siirtää tilin Kuluvan tilikauden voitto/tappio saldon Edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Sen jälkeen Kuluvan tilikauden voitto/tappio tilin saldo nollautuu uudelle tilikaudlle. Tase-tilien saldot siirtyvät uudelle tilikaudelle, kun muiden tilien saldot nollautuvat. Kun tilikausi on päätetty, kannattaa harkita option Salli tiliöinti suljetuille kausille käyttöä.     Jos halutaan, että uuden tilikauden numeroinnit alkavat alusta, niin sen voi muuttaa kohdassa Määritykset – Asetukset – Numerosarjat.
Näytä koko artikkeli
19-12-2019 13:12
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1427 Näytöt
Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten lähetetään yksittäisiä tilauksia(osto-/myyntitilauksia) tai laskuja heti sen jälkeen kun sähköposti on muodostettu.   Esimerkissä lähetämme myyntitilauksen asiakkaalle. Nämä samat vaiheet pätee myös ostotilauksille ja laskuille.   Sähköpostitili-asetukset on määritetty järjestelmään ja olemme luoneet myyntitilauksen, jonka haluamme lähettää sähköpostitse. Valitse Toiminnot – Lähetä sähköpostilla, jolloin myyntitilauksen sähköposti muodostuu. Sähköposti näkyy kohdassa ’Toimenpiteet’(mutta se ei ole vielä lähtenyt asiakkaalle)   Napauta ’Toimenpiteet’ kohdasta, jolloin avautuu ikkuna, missä näkyy muodostettu sähköposti. Tuplaklikkaa ko. rivin kohdalla.   Ohjelma avaa sähköpostin. Tässä ikkunassa voidaan tarkistaa viestiä ja tarvittaessa valita Toiminnot – Peru lähetys, jolloin ohjelma poistaa sähköpostin. Valitse Toiminnot – Suorita, jolloin ohjelma lähettää sähköpostin asiakkaalle
Näytä koko artikkeli
07-02-2019 09:00 (Päivitetty 20-06-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1299 Näytöt
Liitteenä olevassa ohjeessa käydään läpi Hankintakulukoodien määritykset ja esimerkkejä hankintakulukoodien käytöstä.
Näytä koko artikkeli
25-11-2019 13:03 (Päivitetty 25-11-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1213 Näytöt
Yleistä   Ohjelmassa on mahdollista muodostaa maksukehotuksia mikäli asiakkaat eivät ole maksaneet laskuja eräpäivään mennessä. Tämä vaati muutamia muutamien yleisten asetusten ja asiakaskohtaisten asetusten huomioon ottamista.   2. Asetukset   Myyntireskontra / Asetukset / Myyntireskontran asetukset / Perintäasetukset välilehti   Ensin valitaan mitä perintäprosessia halutaan käyttää. Mikäli valitaan Tositteittain voidaan valita mitkä tositteet tulevat mukaan maksukehotukseen. Hyväksy maksukehotukset automaattisesti valinta tulee  silloin olla pois päältä. Jos haluaa käyttää Asiakkaittain tapaa tulevat kaikki laskut mukaan maksukehotukselle ja silloin ei pysty rajaamaan pois laskuja. Mikäli halutaan periä Perintämaksu valitaan sille tuote. Ohjelmassa on oletuksena tallennettuna yksi 99-Muistutusmaksu tuote.   Kun maksukehotus valmistellaan muodostuu reskontratapahtuma perintämaksulle. Mikäli Hyväksy perintämaksutositteet on valittuna tosite kirjautuu automaattisesti kirjanpitoon ja sitä ei enää saa poistettua. Alaosassa löytyy tarkempia asetuksia, mm. kuinka usein maksukehotukset lähetetään. Mahdollinen perintämaksun hinta tulee määritellä tässä, sitä ei lisätä itse tuotteelle. Mikäli maksukehotuksille halutaan raporttiteksti se liitetään Maksukehotuksen tasolle tässä. Maksukehotus teksti muodostetaan ensin Raporttitekstinä. Se tehdään Asetukset/Raporttitekstit ikkunassa.   Jatka vain kirjoittamista mikäli teksti ei mahdu ensimmäiseen tekstikenttään. Lopuksi raporttitekstit liitetään eri tasoille asiakasluokalle Myyntireskontra / Asetukset / Asiakasluokat ikkunassa. 3. Valmistele maksukehotukset   Myyntireskontra / Prosessit / Valmistele maksukehotukset Kun maksukehotuksia muodostetaan voi rajauksen tehdä asiakasluokalla tai asiakkaalla. Mikäli rajausta ei tee näkyy kaikki erääntyneet laskut. Mikäli kaikista laskuista halutaan muistutus voi heti valita Suorita kaikki, muussa tapauksessa valitaan halutut laskut ja klikataan Suorita.   Maksukehotuksia valmisteltaessa ohjelma ei ota huomioon hyvityslaskuja, joten kannattaa ensin tarkistaa löytyykö asiakkaille hyvityslaskuja. Jos löytyy niin ne tulisi kohdistaa avoimiin laskuihin ennen tätä prosessia.   Kun Valmistele maksukehotukset prosessi on valmis, edetään Tulosta/Hyväksy maksukehotukset prosessiin.   4.  Tulosta/Hyväksy maksukehotukset   Myyntireskontra / Prosessit / Tulosta/Hyväksy maksukehotukset Jotta näkee mistä laskuista maksukehotus koostuu valitaan asiakkaan rivi ja klikataan Näytä maskukehotus. Avautuvassa ikkunassa voi perua laskuja mikäli niitä ei halua mukaan. Jos maksukehotusta ei halua ollenkaan lähettää kyseiselle asiakkaalle voi poistaa sen roskakorilla. Mikäli joku lasku ei pidä tulla mukaan maksukehotukselle voi rivin valita ja klikata ruksia jolla lasku poistuu. Lasku tulee kuitenkin mukaan seuraavalla kerralla kun valmistelee maksukehotuksen. On myös mahdollista valita Peru toiminto. Silloin lasku ei tule mukaan nyt eikä myöskään tulevaisuudessa maksukehotuksille. Laskun Taloustiedot välilehdelle tulee silloin merkitä, että maksukehotus on Peruttu ja ne eivät enää tule mukaan maksukehotuksille. Peruttu tian voi poistaa manuaalisesti laskulta. Tämän tilan voi myös asettaa laskulle jos alun alkaen on tiedossa, että laskusta ei haluta tehdä muistutusta.   Kun asiakkaat on käyty läpi ja tarvittavat laskut on poistettu Hyväksytään maksukehotus. Se tehdään Toiminto valinnalla Hyväksy maksukehotus ja klikataan Suorita. Samassa ikkunassa maksukehotus tulostetaan. Ensin näyttö päivitetään Peru painikkeella (Esc) tai selaimen virkistämisellä ja valitaan Toiminto Tulosta Maksukehotus. Jos asiakkaalle lähetetään maksukehotus sähköpostilla valitaan toiminnoksi Sähköpostita maksukehotus.   Hyväksyminen ja tulostaminen tapahtuu siis samassa prosessissa.
Näytä koko artikkeli
23-04-2019 10:54
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1204 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan miten hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun tapahtuu.   Ostoreskontra | Maksut Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun Avaa uusi rivi Lisää rivi -painiketta klikkaamalla Valitse Tositetyypiksi Lasku. Klikkaamalla Tositenro-kentän suurennuslasista avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy toimittajan avoimet laskut.   Valitse ostolasku, johon hyvityslasku halutaan kohdistaa.   Hyväksymisen jälkeen hyvityslasku on Lukittu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy ostolaskun Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja ostolasku ovat olleet yhtä suuret. Jos hyvitystä ei ole käytetty kokonaan näkyy Käyttämätöntä saldoa.  
Näytä koko artikkeli
14-05-2019 14:09 (Päivitetty 14-05-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1190 Näytöt
Käsittele tiliotteet ikkunaan on lisätty mahdollisuus piilottaa useampi rivi kerrallaan. Aikaisemmin rivin joutui poistamaan yksitellen mikäli piilotukselle ei ollut mahdollista tehdä automaattista sääntöä.  Piilotusta varten tarvitsee rivinäkymään ottaa uusi sarake "Piilota"-näkyviin.      Piilotettaville riveille laitetaan täppä Piilota sarakkeeseen ja painetaan Piilota valitut-painiketta, jolloin valitut rivit poistuvat näkyvistä. 
Näytä koko artikkeli
25-11-2020 06:54
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1175 Näytöt
Ohjeessa kerrotaan miten asiakkaan ylisuoritus voidaan kuitata pois reskontrasta saldokorjauksella, esim. jos asiakas on maksanut 0,01 liikaa.   Myyntireskontra | Asetukset | Syykoodit Luo tarvittaessa uusi syykoodi(voit myös halutessasi käyttää olemassa oleva syykoodi) Anna koodi ja kuvaus Valitse Käyttö-kenttään: Saldon korjaus Valitse mistä seurantakohde haetaan("R" oletuksella seurantakohde haetaan syykoodista) Valitse haluttu tili Määritä tarvittaessa seurantakohteen Klikkaa Tallenna   Myyntireskontra | Prosessit | Saldokorjaukset Valitse Tyyppi: Saldokorjaus Määritä haluttu päivämäärä korjaukselle Tositepvm-kenttään Valitse Syykoodi Valitse maksu ja klikkaa Suorita HUOM: jos asiakkaan maksu ei nouse mukaan Saldokorjaukset-ikkunaan, määritä Raja-kentän arvo korkeammaksi. Tarkista myös seuraavaa: Avaa Myyntirskontra | Rekisterit | Asiakkaat ja valitse ko. asiakas. Yleiset tiedot-välilehdellä, tarkista että 'Saldokorjausten kirjaus käyttöön' on valittu.   Saldokorjaus-ajo muodostaa uuden tapahtuman Saldokorjaus-tyypillä(ja maksu menee Suljettu-tilaan) ikkunassa Myyntireskontra | Tapahtumat | Myyntilaskut. Saldokorjauksen kirjanpidon tosite tiliöityy seuraavasti: Myyntisaamiset-tili debet Tili syykoodista kredit    
Näytä koko artikkeli
14-08-2019 08:51 (Päivitetty 14-08-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1150 Näytöt
Ohjelman näytöissä on pääkäyttäjällä mahdollisuus jakaa sarakeasetuksia kaikille yrityksen käyttäjille. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kaikilla käyttäjillä on samat tarpeet ja haluaa säästää heidän aikaa.   Pääkäyttäjällä tulee olla Administrator ja Customizer roolit Käyttäjät ikkunassa.   Tämän jälkeen mennään haluttuun näyttöön ja tehdään tarvittavat muutokset sarakkeihin (esim. lisätään, poistetaan, muutetaan järjestystä).  Oikeassa yläkulmassa valitaan Työkalut - Jaa sarakeasetukset.     Avautuvasta ikkunasta valitaan Results ja seuraavassa ikkunassa mennään oletuksilla tai valitaan mille käyttäjille jako tehdään.     Kun käyttäjät kirjautuvat seuraavan kerran ohjelmaan määritykset ovat käytössä.  
Näytä koko artikkeli
23-04-2021 10:21
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1159 Näytöt
Tässä käyttövinkissä kerrotaan mitä toimenpiteitä Visma.netissä tulee tehdä, mikäli yritystänne koskee arvonlisävero erityisjärjestelmän laajeneminen. Huomioittehan, että mikäli teillä on integraatio verkkokauppaan, saattaa tämä lakisääteinen muutos vaatia toimenpiteitä myös verkkokaupan puolella. Jatkossa kuluttajamyynnille tarvitaan esim. oma veroalue, jotta myynti saadaan eroteltua muusta myynnistä.    Muutokset Visma.netissä:    1. Perusta uusi verotoimisto toimittaja  Merkitse yleiset tiedot välilehdelle, että toimittaja on verotoimisto  Maksujen asetukset välilehdelle määritellään pankkitili sekä maksun oletusviitenro. Arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskevat alvit tilitetään eri viitteellä kuin oma-aloitteiset verot  Verotoimisto-asetukset välilehdelle määritellään alv-jakson pituus mikä on 3 kuukautta. Myynnit ilmoitetaan järjestelmään kvartaaleittain. Lisäksi välilehdellä määritellään kirjanpitotilit alveille. Voitte määritellä eri tilit kuin oma-aloitteisille veroille     2. Perusta Raportoinnin asetukset ikkunaan (TX205100) alv-ilmoituksen rivit.   Voitte perustaa kaikille EU-maille rivit tai ainoastaan niille maille, joihin on myyntiä. Jokaista maata varten perustetaan kaksi riviä, toinen rivi liikevaihtoa varten ja toinen alv-summaa varten. Tämän lisäksi perustetaan kaksi riviä yhteissummia varten. Yhteissumma rivit voi numeroida esim 100 ja 101, jotta ne ovat aina alimmaisina.  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Liikevaihto riville Päivitä käyttäen kenttään valitaan "Verotettava summa" ja alv-summa riville "Veron summa" Päivityssääntö kaikilla riveillä Maksettava-saatava Alv-summan yhteensä riville ruksataan Nettovaikutus-sarake    3. Siirry Raportointiryhmät-välilehdelle  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Perusta jokaiselle maalle joille haluatte raportoida tapahtumia oma rivinsä    4. Linkitä Raportointiryhmät raporttiriveihin Raportointiryhmät ikkunassa (TX205200)  Valitse verotoimisto kenttään perustamasi toimittaja  Linkitä jokaiseen perustamaasi raportointiryhmään siihen liittyvät raporttirivit  Alla esimerkki Alankomaiden kuluttajamyyntiin     5. Perusta uudet veroalueet (TX206000)  Jokaisen EU maan kuluttajamyyntiä varten tarvitaan oma veroalue  Mikäli teillä on asiakasrekisterissä EU kuluttaja-asiakkaita, tulee heille päivittää uudet veroalueet. Tämä onnistuu helpoiten muuta asiakkaan veroaluetta ikkunassa  Mikäli verkkokaupasta tuodaan tilauksia tai myyntilaskuja, tulee siirtyä käyttämään uusia veroalueita EU kuluttajakaupassa     6. Perusta uudet alv-tunnukset Ilmoittamista varten tarvitaan uusia alv-tuunuksia. Yksi yhteinen, jolla myynti nousee oma-aloitteisten verojen ilmoitukselle kohtaan 309 ja yksi jokaiselle maalle jonka tapahtumia raportoidaan. Maakohtaisessa koodissa määritellään maan käytettävä alv-kanta. Tässä ohjeessa on esimerkkinä käytetty yleistä alv-kantaa. Huomioittehan mikäli myytte esim. elintarvikkeiksi luokiteltavia tuotteita, että käytätte oikeaa alv-kantaa laskennassa. Alv-tunnukset perustetaan Arvonlisäveron hallinta ikkunassa (TX205000).    Yhteinen alv-koodi:  Perusta uusi koodi ja anna sille kuvaus. Valitse Veron tyypiksi "Myynti" ja verotoimistoksi oma-aloitteisten verojen verotoimittaja. Yleensä 50000.  Mikäli olet lisäämässä myöhemmin perustettua uutta veroaluetta, älä perusta uutta koodia, lisää veroalue alueet välilehdelle Veroaikatauluun alkupäiväksi 1.7.2021 ja raportointiryhmäksi Myynti Alv 0%  Valikko välilehdelle määritellään tavaramyynnissä käytettävä veroluokka  Alueet välilehdelle määritellään kaikki EU kuluttajamyyntiä varten perustetut veroalueet Mikäli uusia maita perustetaan myöhemmin, muistakaa käydä lisäämässä perustettu veroalue tämän alv-koodin alueisiin      7. Perusta maakohtaiset alv-tunnukset    Jokaiselle maalle johon kuluttaja tavaramyyntiä on, tulee perustaa oma alv-tunnus. Alla esimerkki Ruotsin ja Alankomaiden alv-tunnuksista.  Veron tyyppi "Alv"  Verotoimisto uusi perustettu toimittaja  Veroaikataulun alkupvm 1.7.2021  Huom! Verokanta maakohtainen alv-prosentti  Raportointiryhmään valitaan maata varten perustettu raportointiryhmä  Valikko välilehdelle valitaan tavaramyynnissä käytetyt veroluokat. Huom! Saattaa poiketa ohjeen esimerkeistä 01 ja 04  Alueet välilehdelle valitaan maata varten perustettu veroalue          8. Alv-ilmoituksen muodostaminen    Alv-ilmoitus muodostetaan kvartaaleittain valmistele alv-ilmoitus ikkunassa. Ilmoitusta ei voi tällä hetkellä lähettää suoraan järjestelmästä, vaan ilmoitus kirjataan manuaalisesti OneStop Shop järjestelmään. Ilmoitus tulee kuitenkin hyväksyä järjestelmässä jolloin siitä muodostuu maksua varten ostolasku. Tutkimme, onko mahdollista tehdä geneeristä kyselyä, jonka avulla saisi ladattua csv-tiedoston ilmoitusta varten.   
Näytä koko artikkeli
17-06-2021 23:27 (Päivitetty 17-06-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1158 Näytöt
Voit käyttää Kassa- ja pankkitilien hallinta - Rekisterit - Uusi odotettu kassatapahtuma, ikkunaa syöttääksesi tietoja kassatapahtumista, joita odotat lähitulevaisuudessa. Näitä tietoja käytetään vain parantamaan kassavirtaennusteita, jotka muuten perustuisivat järjestelmässä käytettävissä oleviin tositteisiin.  
Näytä koko artikkeli
20-11-2020 14:33
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1100 Näytöt
Asiakkaalle voi määrittää Luotonvarmennussäännöt Asiakkaat - Yleiset tiedot välilehdellä. Valittavana on Luottoraja, Päivä yli eräpäivän tai näiden yhdistelmä. Asiakkaan tilan voi myös halutessa asettaa Luottokieltoon.     Kun Luotonvarmennussäännön kriteerit täyttyvät ohjelma varoittaa myyntilausta tai laskua tehdessä. Myyntitilaus menee Luottokiellossa tilaan ja lasku Pidossa tilaan, eikä sitä pysty hyväksyä.  
Näytä koko artikkeli
08-01-2021 10:23
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1100 Näytöt
Visma.net ERP:ssa voit käyttää varastonkiertolajit ryhmittelemään varastotuotteet niiden varastonkiertonopeuden mukaan, esim. nopeakiertoiset tuotteet, normaalikiertoiset tuotteet ja hidaskiertoiset tuotteet. Varastonkiertolajit voidaan myös hyödyntää juoksevassa inventoinnissa.   Liitteenä ohje missä käydään läpi varastokiertolajien määrittäminen ja käyttö.
Näytä koko artikkeli
19-08-2019 10:57 (Päivitetty 19-08-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1110 Näytöt
Visma.nettiin on julkaistu uusi tietojen selailua helpottava Sidepanel toiminnallisuus. Sidepanelin avulla pystyt selailemaan listanäkymässä tietoja ilman, että poraudut listalta tositteelle. Lisäksi tämä helpottaa suodatettujen listanäkymien tietojen selailua. Jos haluaa esim katsella vain tietyn asiakkaan laskuilla olleita tuoterivejä.    Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä lisätty sidepanel myyntilaskulistaan. Sidepaneliin on määritelty näkyväksi ko myyntilaskulla olevat tuotekoodit, rivin kuvaus, määrä ja kirjanpidon tili.    Esimerkin mukainen näkymä luodaan:  1. Luo geneerinen kysely mikä näytetään Sidepanelissa  2. Liitä luotu kysely myyntilaskulistaan. Tärkeää on, että liittämisessä käytetään oikeita kenttiä. Tässä esimerkissä halutaan, että sidepanelissa näytetään ne myyntilaskurivit, joilta löytyy sama laskunumero kuin mille kursori on listalla kohdistettu
Näytä koko artikkeli
15-12-2021 13:18
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1086 Näytöt
Yleistä Ohjelmassa on mahdollista kirjata pois senttieroja tai jopa kokonaisia laskuja luottotappioiksi Saldonkorjauksella.    *Alv-kirjausta tällä toiminnolla tosin ei vielä tässä vaiheessa voi tehdä, se on tällä hetkellä kehityksessä. Mahdollinen Alv-kirjaus tulee tehdä manuaalisesti Kirjanpidon Tositteet ikkunassa.     Tässä ohjeessa kirjataan koko lasku luottotappioksi, mutta se voi myös olla muutaman euron tai sentin saldon poisto.   Myyntireskontra - Rekisterit - Asiakkaat Asiakkaalle  valitaan asetus Ota saldonkorjaus käyttöön ja määritellään Saldonkorjausraja.   Myyntireskontra - Asetukset - Syykoodit Sykoodit ikkunassa on oletuksena syykodeeja. Luottotappion Käyttö tulee olla Saldon poisto ja tässä voi myös määritellä halutun kirjanpidon tilin.   Myyntireskontra - Prosessit - Saldonkorjaus. Saldonkorjaus ikkunassa valitaan Tyyppi; Saldon poisto, Asiakas ja Tositepvm. Valitaan rivi ja klikataan Suorita.     Myyntilaskulle muodostuu suoritus tyypillä Saldon poisto ja lasku menee Suljettu tilaan.      Tässä Saldon poiston kirjanpidon tosite.  
Näytä koko artikkeli
09-01-2020 10:25 (Päivitetty 09-01-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1077 Näytöt
Raporttien data sourceen eli taustalla oleviin tietokantatauluihin tehdään päivityksien yhteydessä lisäyksiä. Saat lisätyt kentät näkyviin päivittämällä tietoaineiston.   Lisäsimme ostotilaus-raportille ostotilauskohtaisen toimitusehdon tiedot. Mikäli olet muokannut raporttia, niin sinun täytyy päivittää uudet kentät muokatulle raportillesi.   Tulosta raportti ja klikkaa kynän kuvaa   Mene Raportin versiot -välilehdelle ja valitse viimeisin rivi eli viimeisin muokattu versio.   Klikkaa Päivitä tietoaineisto. Raportin datasetti päivittyy viimeisimpään versioon.   Muokkaa raporttia -toiminnolla saat Repord Designerin auki ja voit todeta, että data sourceen on lisätty uudet kentät, tässä tapauksessa Shipterms. Lisää raportille uudet kentät ja julkaise raportti, niin saat käyttöösi ostotilauskohtaisen toimitusehdon.
Näytä koko artikkeli
17-03-2021 07:59
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1052 Näytöt
Tässä ohjeessa kerrotaan miten muutetaan hyvityslaskun tai maksun kohdistus laskuun. Esimerkissä näytetään miten hyvityslaskun kohdistus muutetaan, samat vaiheet voidaan käyttää myös maksun kohdistuksen muuttamisessa.   Myyntireskontra | Tapahtumat | Myyntilaskujen suoritukset Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun   Avaa Tapahtumahistoria-välilehti Klikkaa kohdistetun laskun rivin kohdalla ja tämän jälkeen ‘Peru tapahtuma’   Tapahtuman tila on on nyt ‘Avoin’. Klikkaa Hyväksy.   Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy kohdistuksen purku   Avaa Käytettävät tositteet-välilehti ja kohdista halutulle laskulle   Klikkaa tämän jälkeen Hyväksy.
Näytä koko artikkeli
15-05-2019 11:05 (Päivitetty 15-05-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1043 Näytöt
Visma.net ERP:ssä on olemassa kaksi eri ikkunaa myyntilaskuille. Molemmat näistä on aikaisemmin nimetty "Myyntilaskut". Tämä on aiheuttanut sekaannuksia varsinkin uusille käyttäjille ja tukitoiminnoissa. Käyttäjän on ollut vaikea hahmottaa mikä on oikea ikkuna käsitellä myyntilaskuja.    Myyntitilauksista muodostetut myyntilaskut joita ei ole vielä hyväksytty kirjanpitoon, ovat löytyneet ainoastaan Myyntitilausten alla olevasta Myyntilaskut ikkunasta. Nimesimme uudelleen tämän ikkunan ja jatkossa se on "Myyntilaskut MT". Myyntireskontran alla oleva Myyntilaskut ikkuna, josta löytyy kaikki kirjanpitoon hyväksytyt myyntilaskut säilyy saman nimisenä.    
Näytä koko artikkeli
13-04-2022 11:03
 • 0 Vastaukset
 • 2 kehut
 • 1058 Näytöt