HoP apstiprinātāji - to tipi un ietekme uz HoP

01-04-2020 07:39 (Atjaunots 24-05-2024)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 1927 Skatījumi

Lai dažādos HoP moduļos veiksmīgi darbotos saskaņošana, kā arī citas informācijas attēlojums būtu pareizs, Horizon ir jāsakārto apstiprinātāju saraksts. Rakstā paskaidrota katra apstiprinātāja tipa nozīme un ietekme uz HoP.

 

Ceļš sistēmā:

Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji

vai

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Administratīvās struktūrvienības -> konkrētas struktūrvienības saistītie dati

 

Sistēmā ir definēti vairāki apstiprinātāju tipi. Rakstā sīkāk paskaidrotas atšķirības starp apstiprinātāju tipiem.

 

 
 
 
 
 
sandratimofejeva_1-1714029926525.png

Vadītājs

 

Struktūrvienību vadītājiem, kuri piedalās pieteikumu saskaņošanā, jābūt ievadītiem ar tipu Vadītājs.

 

Darbinieks ar Tipu Vadītājs:

 • Redz savas struktūrvienības (un padoto struktūrvienību) darbinieku datus HoP aplikācijā Mani darbinieki un tās sadaļā Rīkojumi un vienošanās, var veidot un saskaņot Rīkojumus un Vienošanās par saviem darbiniekiem;
 • Var pieteikt Brīvas formas, Vienreizējās samaksas, Mācību, Saimniecisko izdevumu dokumentu un Komandējumu pieteikumus par savas struktūrvienības darbiniekiem;
 • HoP aplikācijā Prombūtnes kalendārs redz precīzu informāciju par darbinieku prombūtnes veidu (atvaļinājums, slimības lapa u.c.);
 • Šo apstiprinātāju norāda saskaņošanas scenārijos kā Mainīgo. 

 

Katrai administratīvajai struktūrvienībai drīkst būt norādīts tikai viens vadītājs.

 

Kāpēc?

 1.  lai saskaņošana noritētu korekti, ja, veidojot scenāriju, tiek izmantots mainīgais “Tiešais vadītājs”, "2. līmeņa vadītājs", "TA vadītājs";
 2.  lai darbinieks redzētu pareizu informāciju par to, kas ir viņa tiešais vadītājs HoP pašapkalpošanās sistēmā;
 3.  lai tiešais vadītājs redzētu plašāku informāciju HoP par saviem padotajiem (HoP sadaļa Mani darbinieki);
 4.  lai izvairītos no tā, ka kāds darbinieks, kurš nav vadītājs, redz HoP tikai vadītājam pieejamos papildus datus par iestādes darbiniekiem.

 

📍Ja iestādē izmanto klasifikatoru Amatu vietas, tad vadītājam amata vietā norāda veidu “Vadītājs”. Pārējās amata vietās norāda veidu "Cits". Tiklīdz vadītāja amata vieta ir piesaistīta darbiniekam, darbinieks tiek pievienots atbilstošajai struktūrvienībai ar tipu “Vadītājs”:

 

Vadītājs.png

 

 Tādā gadījumā apstiprinātāja izveidošanas veids = Automātisks:

 

automātisks.png

 

N.B.! Amata vietā norādāmais lauks Padotība neietekmē HoP saskaņošanu un jāaizpilda tikai, ja vēlamies amata vietas skatīt hierarhiski:

padotība.png

 

Ja amatu vietas neizmanto, tad vadītājs katrai struktūrvienībai jāpievieno manuāli. Tad izveidošanas veids = Manuāls:

 

manuāls.png

 

Papildu

 

Ar tipu Papildu norādīti darbinieki, kas nav vadītāji, bet kuriem nepieciešams redzēt HoPā to pašu informāciju, ko vadītājiem (piemēram, vadītāja vietnieks, personāla vadītājs u.c.) 

 

Darbinieks ar Tipu Papildu:

 • Redz norādītās struktūrvienības (un tai padoto struktūrvienību) darbinieku datus HoP aplikācijā Mani darbinieki un tās sadaļā Rīkojumi un vienošanās, ir iespēja veidot Rīkojumus un Vienošanos par norādīto struktūrvienību darbiniekiem);
 • Var pieteikt Brīvas formas, Vienreizējās samaksas, Saimniecisko izdevumu dokumentus un Mācību pieteikumus par norādītās struktūrvienības darbiniekiem, kā arī HoP aplikācijā Prombūtnes kalendārs redz precīzu informāciju par darbinieku prombūtnes veidu (atvaļinājums, slimības lapa u.c.) 
 • Šis apstiprinātājs nepiedalās saskaņošanā. Var būt definēti vairāki darbinieki ar tipu “papildu” vienas struktūrvienības ietvaros.

Uzskaitvedis

 

Ja tiek lietoti HoP moduļi “Darba laika uzskaite” vai “Darba laika plānošana”, šis apstiprinātāja tips nodrošina iespēju darbiniekam veidot un iesniegt darba laika uzskaites tabeli/aizpildīt plānu un faktu par konkrēto struktūrvienību. Var būt definēti vairāki darbinieki ar tipu “Uzskaitvedis” vienas struktūrvienības ietvaros.

 

Komandējumu pieteikšanai

 

Ja tiek lietots modulis HoP Komandējumi, šo apstiprinātāja tipu pievieno darbiniekam, kuram HoP būs iespēja veidot komandējuma pieteikumu un komandējumu grupu pieteikumus un pēc tam arī aizpildīt atskaites dokumentu konkrētās struktūrvienības darbiniekiem, par kuriem ir sagatavojis komandējuma pieteikumu. Var būt definēti vairāki darbinieki ar tipu “Komandējumu pieteikšanai” vienas struktūrvienības ietvaros.

 

Saimniecisko izdevumu pieteikšanai

 

Ja tiek lietots modulis HoP Mani izdevumi, šo apstiprinātāja tipu pievieno darbiniekam, kuram HoP būs iespēja veidot saimniecisko izdevumu dokumentu pieteikumu nodefinētās struktūrvienības darbiniekiem. Var būt definēti vairāki darbinieki ar tipu “Saimniecisko izdevumu pieteikšanai” vienas struktūrvienības ietvaros.

 

Cits

 

Šis tips tiek izmantots citos specifiskos moduļos.

 

Apstiprinātāju maiņa

 

Ja konkrētajā administratīvajā struktūrvienībā mainās vadītājs vai kāds cits no apstiprinātājiem, esošo apstiprinātāja kartiņu slēdzam, ievadot datumu “līdz” un jaunajam apstiprinātājam atveram jaunu kartiņu ar sākuma datumu:

 

Ja iestādē tiek izmantotas amata vietas un vadītāja apstiprinātāja kartiņa ir izveidota automātiski, apstiprinātāja kartiņas slēgšana vadītājam notiek automātiski, ja darbinieks tiek atbrīvots vai tam mainās amats.

Izceltā tēma

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām