Zināšanu bāze HoP

Kārtot pēc:
Lai apskatītu komandējuma pieteikumu pēc iesniegšanas, Komandējumu sarakstā atverot komadējuma detaļas, jāspiež uz pogas Apskatīt pieteikumu.     Atvērsies iesniegtā komandējuma pieteikuma saturs.     Pēc komandējuma apstiprināšanas un atskaites iesniegšanas var apskatīt gan pieteikuma saturu gan atskaites saturu.     Spiežot uz pogas Apskatīt atskaiti, atvērsies komandējuma atskaites saturs.        
Skatīt visu rakstu
11-10-2023 09:55 (Atjaunots 11-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 86 Skatījumi
Apraksts par to kādas darbības ir veicamas ar noraidītu komandējuma pieteikumu.
Skatīt visu rakstu
30-09-2022 11:37 (Atjaunots 09-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 259 Skatījumi
Ja iestādē / uzņēmumā ir izvēlēts Visma HoP pašapkalpošanās sistēmai pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli, tad visvienkāršākais veids, kā  darbiniekus informēt par WEB lietotāja izveidi, ir izsūtīt WEB lietotāja paroles aktivizēšanas saiti.   Lai WEB lietotājiem izsūtītu saites WEB lietotāja paroles izveidei, WEB lietotāja kartītē jābūt aizpildītam e-pastam:     Ja e-pasts būs ierakstīts Personas kartiņas laukā <darba e-pasts>, veidojot WEB lietotājus, e-pasta lauks WEB lietotāja kartiņā aizpildīsies automātiski:       WEB lietotāja paroles atjaunošanas / aktivizēšanas konfigurāciju var veikt: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - Horizon WEB - Paroles atjaunošana / aktivizēšana:     Horizon reģistrācijas lietotājs - sūtītāja informācija. Parasti tas ir Horizon lietotājs ar administratora lomu; Lietotāja reģistrācijas firma - sūtītāja informācija. Konkrētais uzņēmums/ iestāde;  Saites sākuma daļa - precīza saite, kur notiks paroles maiņa. Saite ir šāda: https://hop.visma.lv/#!/reset-password Ja pieslēgšanās HoP notiek no citas adreses, tad hop.visma.lv nomaina ar šo adresi saitē. E-pasta izsūtīšanas adrese - adrese, no kuras tiek izsūtīts ziņojums ar paroles saiti. Jāieraksta tā pati e-pasta adrese, kas norādīta Sistēma - Uzņēmums - Informācija - E-pasts Apakšlappuse "Paroles atjaunošana" - parametri, kas nepieciešami ziņai par paroles atjaunošanu / lietotāja izveidi: temats, kāds tiks aizpildīts nosūtāmajam e-pastam. E-pasta saturā jāiekļauj zemāk uzģenerētā saite.   Piemērs tekstam:   Labdien! Jums ir izveidota piekļuve HoP pašapkalpošanās portālā. Lai aktivizētu un norādītu jaunu paroli, Jums ir jānoklikšķina uz zemāk redzamo saiti, kas ir derīga 1 diennakti.   <a href="«saite»">«saite»</a> Ja augstāk minētā saite nedarbojas, lūdzu, iekopējiet to interneta pārlūkā. Jūsu lietotājvārds: «lietotajvards»    Turpmāk, lai atvērtu HoP, izmantojiet saiti: https://hop.visma.lv/#!/login                   ❗ Ja pielāgojiet sūtāmā e-pasta tekstu, lūdzu ņemiet vērā, ka lauki «saite» un «lietotajvards» e-pasta sagatavē ir jāievieto tieši šādā formā, kā minēts tekstā, lai korekti notiktu paroles maiņa.   Paroles derīguma termiņš (minūtēs) - nomainām uz maksimālo termiņu - 1440 minūtes (24 stundas).   Paroles aktivizēšanas saites izsūtīšana   Paroles aktivizēšanas saiti iespējams izsūtīt, izmantojot WEB lietotāja izveides vedni:     Paroles aktivizēšanas saiti var nosūtīt arī no WEB lietotāju saraksta: Sistēma 🡪 Administrēt 🡪 WEB lietotāji     Ja parole netiek izveidota 24 h laikā, nosūtītā saite kļūst neaktīva. Ir jāizsūta jauna saite.   Sīkāk par WEB lietotāju izveidi un deaktivizāciju variet lasīt ŠEIT. 
Skatīt visu rakstu
09-01-2023 14:58 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 615 Skatījumi
WEB lietotājus izmanto, lai pieslēgtos Visma HoP. Katram WEB lietotājam tiek veidota sava pieeja Visma HoP sistēmai, identificējot personu ar pieejas vārdu.   Manuāla WEB lietotāja izveide no Personas kartīšu saraksta   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Personāla uzskaite - Personas kartītes   Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jāveido WEB lietotājs, un veic darbību   Darbības -  Darbības ar WEB lietotājiem - Izveidot WEB lietotājus:     Manuāla WEB lietotāja izveide no Personu saraksta   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts   Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jāveido WEB lietotājs un veic darbību   Darbības - Izveidot WEB lietotājus:     Manuāla WEB lietotāju izveide/ labošana VEDNIS   No abiem sarakstiem manuāli veidojot WEB lietotāju/-s, tiks atvērts šāds vednis:     Autentifikācijas veids: Parole, Domēna vārds vai Domēna vārds vai Parole     Domēns: Aizpilda tikai tad, ja autentifikācijas veids ir Domēna vārds vai Domēna vārds vai Parole:   Pieejas vārda šablons: Iespēja izvēlēties no esošajiem šabloniem, pēc kāda principa tiks ģenerēts lietotājvārds:     Horizon lietotājs: Tiek izveidots atsevišķs Horizon lietotājs, ar kura tiesībām (piesaistīto lomu) darbinieki slēgsies pie HoP. Parasti tiek nosaukts WEB lietotājs, HoP darbinieks u.c.:   WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP – iespējo, lai nodrošinātu automātisku lietotāju pievienošanu, labošanu, deaktivizēšanu HoP un datu izmaiņu sinhronizāciju ar HoP.   Sūtīt paroles saiti – iespējo tikai tad, ja autentifikācijas veids ir Parole vai Domēna vārds vai Parole, darbiniekiem personas kartītē ir norādīta e-pasta adrese un vēlaties nekavējoties nosūtīt saiti paroles izveidei (derīga maksimāli 24h).   Ieteicams iespējot arī atzīmes pie Darbības papildus parametri.   Noklikšķinot Turpināt, sistēma visiem iezīmētajiem darbiniekiem izveidos WEB lietotāju pēc norādītā šablona un atvērs arī jaunizveidoto WEB lietotāju sarakstu (ja ir iespējota atzīme “Atvērt apstrādāto WEB lietotāju sarakstu”).   Atvērtajā sarakstā pēc nepieciešamības var labot WEB lietotāju, piemēram, izveidot tam paroli, ja nav nosūtīta paroles maiņas saite vai pielāgot lietotājvārdu.   Automātiska WEB lietotāju izveide   Ieteicamais veids jaunu WEB lietotāju izveidei (īpaši, ja HoP izmanto visi darbinieki), ir izmantot automatizēto darbu WEB lietotāju sinhronizācija.   Sīkāk par šī darba konfigurāciju un iespējām var izlasīt šajā rakstā.   WEB lietotāju apskate Horizon   Visus WEB lietotājus var apskatīt Sistēma - Administrēt - WEB lietotāji:     No šī saraksta var arī atkārtoti nosūtīt paroles maiņas saiti darbiniekiem:     WEB lietotāja pievienošana HoP moduļiem   HoP lietotnē “Licences pārvaldība” (pieejama HoP lietotājam ar lomu “Pārvaldnieks”) ir iespējams norādīt, kuri HoP moduļi automātiski tiks piešķirti jaunam lietotājam pie pirmās pieslēgšanās HoP (ja pie WEB lietotāja ir atzīme “WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP”). Parasti šo iespēju izmanto tiem HoP moduļiem, kurus lietos visi darbinieki, piemēram, HoP Personāls, HoP Komandējumi, HoP Mani izdevumi. Pārējiem moduļiem lietotājus pievieno HoP lietotnē "Lietotāju pārvaldība" manuāli. Sīkāk par par to var lasīt HoP administratora rokasgrāmatā.   Kā pievienot HoP lietotājam moduļus un lomas? VIDEO       Saistītie raksti:   WEB lietotāju sinhronizācija - automatizētais darbs  WEB lietotāja deaktivizācija  WEB lietotāja paroles atjaunošana / aktivizēšana  HoP administratora rokasgrāmata
Skatīt visu rakstu
17-06-2021 12:30 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 3 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 2673 Skatījumi
Kad darbinieks beidz darba tiesiskās attiecības, nepieciešams deaktivizēt WEB lietotāju, lai piekļuve HoP vairs nebūtu aktīva.   WEB lietotāju no Horizon var deaktivizēt manuāli vai automātiski. Pēc WEB lietotāja deaktivizācijas, lietotāju jāatsaista no moduļiem vai jādzēš arī no HoP.   Manuāla lietotāja deaktivizācija Horizon   Ceļš sistēmā: Pamatdati - Personāla uzskaite - Personas kartītes   Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jādeaktivizē WEB lietotājs un veic darbību    Darbības -  Darbības ar WEB lietotājiem - Deaktivizēt WEB lietotājus:     Automātiska lietotāja deaktivizācija Horizon   Automātiska lietotāja deaktivizācija ir ieteicamais veids, kā  Horizon deaktivizēt WEB lietotājus.   Ceļš sistēmā: Sistēma -Uzstādījumi - Automatizētie darbi - Izpildāmā objekta klase: Deaktivizēt WEB lietotājus   lpp. Palaišanas uzstādījumi:     lpp. Objekta konfigurācija:     Sākot no: datums, no kura automatizētais darbs pārbauda atbrīvotos darbiniekus; Filtrs:  pievieno atbilstošu filtra nosacījumi, ja nav jādeaktivizē visi veidotie WEB lietotāji. Par filtra izveidi sīkāk var izlasīt šajā rakstā nodaļā Filtra izveide.   Lietotāju atsaistīšana no moduļiem HoP   WEB lietotāja deaktivizācija Horizon nedzēš neaktīvos lietotājus no HoP moduļiem. Lai to paveiktu, jādodas uz HoP un jāveic atsaistīšana vai dzēšana.   HoP lietotnē Lietotāju pārvaldība (pieejama ar HoP lomu “Pārvaldnieks”) pielieto filtru /neaktivs, kas atlasa visus neaktīvos WEB lietotājus:       Noklikšķinot uz zilās bultas, parādīsies iespēja iezīmēt vienu vai vairākus neaktīvos lietotājus un atsaistīt tos no moduļiem:     Pēc tam izvēlnes logā jāatzīmē, no kuriem moduļiem lietotājus atsaistīt un jāsaglabā izmaiņas:       Pēc atsaistīšanas no moduļiem lietotāji HoP būs redzami kā neaktīvi, bet moduļus un licences neaizņems.     Lietotāju dzēšana HoP   Ir iespējams arī dzēst no HoP sistēmas visu lietotāja informāciju. Tādā gadījumā jāatver  lietotāju HoP Lietotāju pārvaldības modulī un to jādzēš:     Dzēšanas darbību nav iespējams veikt masveidā.   No Horizon neaktīvos WEB lietotājus dzēst nav labā prakse. WEB lietotājus, kas kaut reizi saskaņojuši kādu pieteikumu, no Horizon izdzēst nav iespējams. Kā atsaistīt HoP lietotājus no moduļiem? VIDEO     Saistītie raksti:   WEB lietotāja izveide  WEB lietotāju sinhronizācija - automatizētais darbs  HoP administratora rokasgrāmata
Skatīt visu rakstu
14-09-2023 12:17 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 197 Skatījumi
Rokasgrāmata, kurā aprakstīts svarīgākais, kas jāzina HoP administratoram.
Skatīt visu rakstu
10-04-2018 11:11 (Atjaunots 06-09-2023)
 • 4 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 10185 Skatījumi
Pamācību video HoP lietotājiem, kā izmantot sistēmu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2018 13:27 (Atjaunots 06-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 8954 Skatījumi
HoP Atskaites ir HoP pašapkalpošanās sistēmas modulis, kurš nodrošina iespēju apskatīt Horizon datus jebkurā vietā, kur ir pieejams internets - gan mobilajās ierīcēs, gan datorā. 
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:31 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 422 Skatījumi
Lai lietotājam atskaite vai saraksts būtu pieejams HoP, Horizon ir jāizveido publicētā atskaite, kurā tiek nodefinēti datu atlases kritēriji un norādīti lietotāji, kuriem dati būs pieejami.
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:32 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 383 Skatījumi
Kad Horizon ir izveidota publicētā atskaite, tad atskaitei piesaistītajiem WEB lietotājiem, atskaite ir pieejama HoP lietotnē <Atskaites>.
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:32 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 136 Skatījumi
Atverot HoP atskaiti, lietotājs var veikt datu meklēšanu, kārtošanu un filtrēšanu, atvērt atskaites ierakstiem pievienotos pielikumus, eksportēt atskaites datus uz excel.
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:33 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 151 Skatījumi
Modulis HoP atskaites ir iekļauts “Grāmatvedība+” un “Personāls” abonēšanas komplektos.
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:32 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 314 Skatījumi
Soli pa solim instrukcija, kā izveidot HoP atskaiti par neapmaksātajiem rēķiniem un pavadzīmēm piegādātājiem ar parāda summu un apmaksas termiņu.
Skatīt visu rakstu
17-08-2023 10:26 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 100 Skatījumi
Soli pa solim instrukcija, kā izveidot HoP līgumu atskaiti uz noteiktu datumu par līgumu kopējo summu, izpildi un atlikumu atbildīgajiem darbiniekiem, filtrējot datus pēc piegādātāja un atbildīgā darbinieka.
Skatīt visu rakstu
18-05-2023 12:33 (Atjaunots 17-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 264 Skatījumi
Ja, lietojot HoP, lietotājs ir saskāries ar problēmu, ko nevarat atrisināt pašu spēkiem, tad palīdzību ir iespējams pieteikt savam Horizon atbalsta pakalpojumu sniedzējam.   Problēmas risināšanas ātrumu ir iespējams palielināt pieteikumā pievienojot izstrādātājiem nepieciešamo informāciju. Tā tiek ietaupīts laiks informācijas pieprasīšanai un ātrāk ir iespējams ķerties pie risinājuma meklēšanas.   Jebkuram pieteikumam ir svarīgi pievienot scenāriju, pēc kura problēmu var atkārtot. Noteikti ir vērts pievienot ekrānattēlu, kurš ir uztaisīts tajā brīdī, kad ir notikusi kļūda. Tomēr ne vienmēr ar to ir pietiekami, tāpēc šajā rakstā aprakstīta informācija, kas izstrādātājiem būs nepieciešama darbam ar problēmu dažādos scenārijos, kā arī metodes šīs informācijas savākšanai.   Atbalsta fails - ja problēma rodas veicot kādas darbības sistēmā   HoP platformā ir izveidots links, uz kura nospiežot, tiek savākta lielākā daļa izstrādātājam interesējošā informācija. To sauc par "atbalsta failu" vai par "feedback failu". To iegūst, spiežot uz uzraksta "ja konstatē kļūdu"  lapas apakšējā labajā stūrī:                                 NB! Ir svarīgi šo atbalsta failu izveidot uzreiz pēc tam, kad ir notikusi kļūda (vai šo kļūdu ir izdevies vēlreiz atkārtot). Šajā failā nebūs informācijas no iepriekšējām ielogošanās reizēm.   Kā izveidot HoP atbalsta failu? VIDEO   FTG mikroservisa logfaili - ja ar Atbalsta failu nepietiek Reizēm ar atbalsta failā iekļauto informāciju nepietiek un ir nepieciešami arī FTG mikroservisa logfaili.   Lai noskaidrotu, kurā direktorijā uz diska meklēt šos logfailus, ir jāskatās FTG mikroservisa appsettings.json failā, kura direktorija ir norādīta parametrā "LogFileDirectory".   Izstrādātājam interesēs visi šie faili:    Logs_ftg.txt LogsDataIntegration_ftg.txt LogsError_ftg.txt LogsSlowQuery_ftg.txt LogsUserActivity_ftg.txt   Pievienojot failus pieteikumā, jānorāda darbinieka lietotājvārds un laiks, cikos šī kļūda tika novērota (der arī aptuvens laiks).   Ja problēma rodas ielogojoties vai obligātās paroles maiņas laikā Ja problēma iestājusies pirms lietotājs ir pilnībā ielogojies sistēmā, tad atbalsta failu lietotājs izveidot nevarēs. Šajos gadījumos pieteikumam jāpievieno šo mikroservisu logfaili:   Auth Database FTG Gateway Licence Menu Webrouter   Katram no šiem mikroservisiem ir vairāki faili ar logiem. Standarta logfailu atrašanās vieta ir C:\Program Files\Visma\HoP\Logs, bet to var arī noskaidrot jebkura mikroservisa appsettings.json failā, parametrā "LogFileDirectory". Jāpievieno visi šie faili:   Logs_<microservice_name>.txt LogsDataIntegration_<microservice_name>.txt LogsError_<microservice_name>.txt LogsSlowQuery_<microservice_name>.txt LogsUserActivity_<microservice_name>.txt   Papildu tam ir arī jānorāda, ar kādu lietotāju un ap cikiem šī problēma tika novērota.   Ja problēma rodas instalācijas laikā - atjaunojot versiju   Šis darbs ir jāveic lietotājam ar administratora tiesībām.    Instalācijas laikā tiek izveidoti vairāki logfaili, kuros ir detalizēta informācija par instalācijas gaitu. Šie logfaili atrodas tā lietotāja "temporary" jeb pagaidu failu mapē, kurš palaidis instalāciju. Konkrētā mapes atrašanās vieta var variēt, tā ir norādīta vides mainīgajā (environment variable) %tmp%.   Lai nokļūtu šajā mapē, var atvērt, piemēram, Windows Explorer, adreses joslā ierakstīt %tmp% un nospiest Enter:                       Ja atvērtā mape ir tukša, tad jāpaiet vienu mapi augstāk:                         Failu nosaukumi sākas ar Visma_HOP_ un tad seko datumlaiks, kad ir notikusi instalācija. Instalācijas laikā tiek izveidots viens vai vairāki  t.s. "galvenie" logfaili un viens logfails katram mikroservisam, kas ticis instalēts, atjaunināts vai noinstalēts. Galvenajam failam aiz datumlaika seko faila paplašinājums .log, bet mikroservisa logfailam pirms paplašinājuma vēl ir kārtas numurs un mikroservisa nosaukums. Pēc kārtas numuriem var ātri saprast secību, kādā ir instalējušies mikroservisi.    Parasti instalācijas logfailu izpēti sākam ar galveno failu un tad, ja nepieciešama detalizētāka informācija par kāda mikroservisa instalēšanas gaitu, skatāmies konkrētā mikroservisa instalācijas logfailā.            
Skatīt visu rakstu
20-05-2021 13:15 (Atjaunots 04-08-2023)
 • 1 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1887 Skatījumi
Instrukcija, kā apskatīt algas lapiņu un piekļūt HoP.
Skatīt visu rakstu
15-08-2019 17:17 (Atjaunots 31-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 64094 Skatījumi
Detalizēts apraksts kā darbiniekam HoP veikt darbam attālināti nodoto lietu apliecinājumu.
Skatīt visu rakstu
12-07-2023 08:51 (Atjaunots 13-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 540 Skatījumi
Lai inventarizācijas procesā varētu pilnībā atteikties no papīru plūsmas un taupītu laiku uz parakstu vākšanu - pievienota iespēja veikt HoP lietotājiem inventarizācijas sarakstu elektronisku apliecināšanu, izmantojot uzdevumu sarakstu.   Elektroniskās inventarizācijas apstiprināšanas iespējas ir pieejamas klientiem, kuri, sākot no 01.01.2023. izvēlas “Grāmatvedība+”  abonēšanas pakalpojumu. Uzzināt vairāk >>   Ja lietotājs tikai apstiprinās inventarizācijas dokumentus, lietotājiem ir jābūt izveidotam HoP lietotājam, bet nav nepieciešams piešķirt kādu no HoP moduļiem.   Kā saskaņot dokumentus?   Dokumenti ar pielikumiem saskaņotājam ir pieejami aktīvo apstiprināšanas uzdevumu sarakstā:     Inventarizācijas rezultātu dokumentus ir iespējams saskaņot no saraksta:     vai nospiežot  ikonu:     Saskaņošanas darbības ir pieejamas arī atverot formu:     Ja apstiprināšanas uzdevumam ir izveidoti papilduzdevumi, tie būs jāapstiprina pirms galvenā uzdevuma apstiprināšanas:       Elektroniskās inventarizācijas process soli pa solim >>    
Skatīt visu rakstu
17-10-2022 08:45 (Atjaunots 06-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 818 Skatījumi
Saites uz HoP pamācību video darbiniekiem, vadītājiem un sistēmas administratoram.
Skatīt visu rakstu
07-09-2018 13:29 (Atjaunots 14-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 11924 Skatījumi
HoP Personāls (rīkojumi un vienošanās) instrukcija paredzēta visiem darbiniekiem, kas ievadīs un saskaņos rīkojumus un vienošanos HoP sistēmā.   Instrukcijā aprakstīts: Kā izveidot jaunu rīkojumu un vienošanos; Kā saglabāt un nosūtīt saskaņošanai rīkojumu un vienošanos; Kā saskaņot rīkojumu un vienošanos; Kā saskaņot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu. Instrukcija pieejama ŠEIT.
Skatīt visu rakstu
08-06-2023 12:19 (Atjaunots 14-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 309 Skatījumi