Automātiska dokumentu veidošana pie darbinieka pieņemšanas

14-12-2020 13:53 (Atjaunots 20-06-2023)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 1818 Skatījumi

Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt. 

Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti:

  • IIN informācija
  • VSAOI kategoriju reģistrs
  • Darba stāža informācija
  • Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem
  • Darba laika veidi.

Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti.

IIN informācija

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija

Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS.

Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).

EANG_uzst.png

 

VSAOI kategoriju reģistrs

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs

Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas.

Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma.

Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju.

VSAOI.png

Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva.

Darba stāža informācija

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija

Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas.

Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu IestādēJa sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem.

stāžs.png

Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem

Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem

Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide.

Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam. 

Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots.

Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.

 

 

Darba laika veidi

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi

Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām