Elektronisko darba nespējas lapu imports (sākot no 560. versijas)

26-11-2020 12:44 (Atjaunots 16-11-2021)
 • 16 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 10886 Skatījumi

Dati par darbinieku darba nespējas lapām tiek iegūti VID EDS sistēmā.

 

Lai nodrošinātu no VID EDS saņemtā faila par elektroniskajām darba nespējas lapām apstrādi, sākot no 560. versijas ir pieejama jauna funkcionalitāte “Elektroniskās darba nespējas lapas (eDNL)”.

 

Jaunais risinājums nodrošina .xml failu satura apskati, datu salīdzināšanu ar esošo Horizon prombūtnes dokumentu informāciju, atšķirību uzrādīšanu un izmaiņu veikšanu.

 

Konfigurācija

Darba nespējas lapas dokumenta tips

Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi

 

Svarīgi, lai darba nespējas lapas dokumenta tipā būtu norādīts, ka:

 • dokumenta numura labošana ir atļauta
 • dokumenta numuram unikalitāte netiek kontrolēta

Ja tiks norādīts, ka dokumenta numura labošana ir aizliegta, tad nebūs iespējams apstrādāt eDNL, jo eDNL apstrādes rezultātā tiek mainīts daba nespējas lapas numurs uz tādu, kāds ir VID EDS.

Ja numura unikalitātes kontrole būs ieslēgta, tad arī var būt gadījumi, kad darbiniekam nevar izveidot darba nespējas lapu. Tas būs tajā gadījumā, ja darba nespējas lapas laikā darbiniekam mainās tiesiskās attiecības.

 Dok_nr.png

 

eDNL uzstādījumi

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Elektroniskās darba nespējas lapas -> eDNL uzstādījumi.

 

Pirms sākt .xml failu datu ielādi, sākotnēji nepieciešams veikt uzstādījumus, kur jānorāda .xml failā uzrādīto DNL tipu un cēloņu atbilstošie Horizon dokumenta tipi, lai programma zinātu, kuru dokumenta tipu pie ielādes ņemt vērā veidojot jaunu prombūtnes dokumentu.

 

eDNL.png

 

XML failu ielasīšana

 

XML failu ielasīšana un apstrāde pieejama:

 • Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Elektroniskās darba nespējas lapas -> Elektroniskās darba nespējas lapas 
 • Dokumenti -> Algas/Personāla uzskaite -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne -> Darbības -> Imports no EDS

Lai importētu jaunu .xml failu, jānospiež poga "Pievienot (F2)" un jāizvēlas no VID EDS lejuplādētais .xml fails.

 

Atvērsies eDNL XML ielādes logs, kurā var redzēt faila ielādes progresu un brīdinājumus, ja tādi tiks izdoti (piemēram, nav atrasts darbinieks ar tādu personas kodu, kāds ir .xml failā).

 

2020-05-28_15-59-40.png

 

Pēc tam visas ielādētās darba nespējas lapas (eDNL) ir redzamas sarakstā:

 

2020-05-28_16-14-23.png

 

XML faila apstrāde

 

Lai no .xml faila importētos datus pārvērstu reālos prombūtnes dokumentus, ir jāveic .xml faila apstrāde. 560.versijā ir iespējama apstrāde katram ierakstam atsevišķi. Nākamā versijā plānota iespēja apstrādāt visus ierakstus kopā.

Lai veiktu ieraksta apstrādi, ir jāuzklikšķina uz rindiņas, kuru vēlas apstrādāt un jānospiež poga "Labot (F3)". Atvērsies eDNL apstrādes logs, kur

 • loga augšpusē redzama informācija par darbiniekus un eDNL
 • loga vidusdaļā ir redzami prombūtnes dokumenti, kas "atrasti" sistēmā un kuru datumi pārklājas ar eDNL
 • loga lejasdaļā redzamas piedāvātās izmaiņas. Šeit tiks uzrādīts, kādas izmaiņas noklusēti sistēma veiks, ja lietotājs izvēlēsies darbību "Ģenerēt". Piemēram, tiks izveidota jauna darba nespējas lapa, labota esošā, mainīti datumi atvaļinājumiem u.tml.. Izskatā pieejamo lauku apraksts:
  • "Darbība" - darbība, kas tiks veikta dokumentam - veidots jauns, rediģēts esošs, mainīti datumi vai anulēti. Detalizētāks skaidrojums katrai no "darbībām" pieejams tālāk sadaļā "Izmaiņu piedāvājums".
  • "Dokuments" un "Dok. tips" - dokumenta veids un dokumenta tips ierakstam, kas tiek veidots vai labots ģenerācijas procesā. Piemēram, "Dokuments" ir "Darba nespējas lapa" un dokumenta tips ir "Darba nespējas lapa A".
   Ja tiek veidoja jauna darba nespējas lapa, tad laukā "Dok. tips" tiks uzrādīts atbilstošais dokumenta tips no eDNL konfigurācijas. Ja eDNL uzstādījumos nav atrodams atbilstošs ieraksts, tad būs rakstīts "Nav norādīts".
   Ja ir nepieciešams cits dokumenta tips nekā ir izmaiņu piedāvājumā, tad, nospiežot pogu "Labot", ir iespējams izvēlēties citu dokumenta tipu.
  • "Dok. nr.", "No" un "Līdz" - prombūtnes dokumenta numurs un prombūtnes datumi. 
   Ja ģenerācijas procesa laikā tiks mainīta informācija, tad attiecīgie lauki būs iekrāsoti sarkanā krāsā.
  • Tiesiskās attiecības (TA) - tiesiskās attiecības (numurs/spēkā no) , kurām prombūtnes dokuments tiks izveidots. Ja darbiniekam ir vairākas tiesiskās attiecības un nepieciešams norādīt citas, tad, nospiežot pogu "Labot", ir iespējams izvēlēties citas darbinieka tiesiskās attiecības.

2020-05-28_16-46-56.png

Sīkāks apraksts par piedāvātajām izmaiņām ir tālāk sadaļā "Izmaiņu piedāvājums".

 

Kad tiek nospiesta poga "Ģenerēt", sistēma veidos jaunus vai labos esošus dokumentus. Atvērsies eDNL ģenerācijas logs, kur var redzēt statusu un brīdinājumus, ja tādi tiktu uzdoti.

 

2020-05-28_16-48-19.png

 

Prombūtnes dokumentiem notikumos būs redzams, vai dokuments ir veidots/labots manuāli vai izmantota eDNL funkcionalitāte.

 

2020-05-28_16-49-54.png

 

Izmaiņu piedāvājums

 

Sadaļā "Piedāvātās izmaiņas" tiek uzrādīts, kādas darbības tiks veiktas ar eDNL un jau sistēmā esošajiem prombūtnes dokumentiem:

 • "Izveidot jaunu" - tiks izveidota jauna darba nespējas lapa ar tādu numuru un datumiem, kādi norādīti .xml failā un tādu dokumenta tipu, kāds ir norādīts eDNL uzstādījumos. 
  Ja darbiniekam ir vairākas tiesiskās attiecības, tad darba nespējas lapa tiks izveidota visām tiesiskajām attiecībām, kur ienākuma veids ir Darba alga. To sistēma skatīsies pēc ienākuma veida papildkoda - tam jābūt 1001. Citiem ienākuma veidiem darba nespējas lapas apstrādes logā netiks veidotas. 
 • "Rediģēt esošu" - tiks rediģēta sistēmā esoša slimības lapa, piemēram, tiks laboti no/līdz datumi vai numurs.  Ja tiek rediģēta esoša slimības lapa, tad netiks mainīts darba nespējas lapas dokumenta tips uz to, kas ir eDNL uzstādījumos.
  Vienīgais izņēmums, kad tiks mainīts sistēmā esošas darba nespējas lapas dokumenta tips - ja sistēmā ir ievadīta atvērta prombūtne. Šajā gadījumā atvērtā prombūtne tiks pārveidota par tādu prombūtni, kas ir .xml failā.
 • "Mainīt datumus" - tiks laboti citu dokumentu (atvaļinājumi, komandējumi) datumi, lai tie nepārklātos ar darba nespējas lapu no VID EDS. Piemēram, ir atvaļinājums 01.06.2020 - 14.06.2020, taču no VID EDS ienāk informācija, ka no 11.06.2020 ir darba nespējas lapa. Šādā gadījumā atvaļinājumam tiks nomainīts "Līdz" datums uz 10.06.2020.
 • "Anulēt" - tiks anulēti dokumenti. Piemēram, no VID EDS ir informācija, ka darba nespējas lapa ir anulēta vai arī kāds cits dokuments pilnībā pārklājas ar darba nespējas lapas datumiem. Piemēram, ir atvaļinājums 04.06.2020-05.06.2020, taču no VID EDS ienāk informācija, ka 01.06.2020 - 08.06.2020 ir darba nespējas lapa. Šādā gadījumā atvaļinājums tiks anulēts.

Ja ir nepieciešams labot sistēmas izveidoto noklusēto piedāvājumu, apstrādes loga labajā pusē jānospiež poga "Labot". Atvērsies piedāvājuma labošanas logs, kur izvēlētajam ierakstam var nomainīt ģenerējamo dokumenta tipu un tiesiskās attiecības. 

 

2020-06-01_13-40-52.png

 

Labošanas iespēja pieejama tad, ja tiek veidota jauna darba nespējas lapa vai labota esošā. Ja darba nespējas lapai tiek mainīti datumi vai tā tiek anulēta - tad labošana nav pieejama. 

 

Ja iekš piedāvātajām izmaiņām kāda rindiņa nav vajadzīga, piemēram, darba nespējas lapu vajag veidot tikai vienām tiesiskajām attiecībām nevis visām vai nevajag labot datumus atvaļinājumam - tad šo rindiņu ir iespējams izdzēst no piedāvājuma. Lai to izdarītu, apstrādes loga labajā pusē jānospiež poga "Dzēst". Tādā gadījumā pēc pogas "Ģenerēt" nospiešanas izdzēstajās rindiņās izmaiņas netiks veiktas.

 

Uzmanību!

Lai programma pareizi mācētu atpazīt un apstrādāt atvērto prombūtni, tad šāda veida prombūtnei ir jāizmanto atsevišķs dokumenta tips (nevis izmantot vienu dokumenta tipu dažāda veida prombūtnēm, kurās tiek nomainīts "Samaksas veids").

 

eDNL automātiska ģenerēšana (sākot no 565. versijas)

Sākot no 565. versijas ir izveidoti eDNL ģenerēšanas uzstādījumi. Ģenerēšanas uzstādījumi paredzēti, lai lietotājs var norādīt tos gadījumus, kad sistēma pati drīkst ģenerēt prombūtnes dokumentus. Attiecīgi, pats lietotājs neapstrādā ienākošo informāciju un nespiež pogu “Ģenerēt”.

2020-09-01_12-58-13.png

 • Ieslēgt automātisku DNL ģenerāciju "drošiem" gadījumiem uzreiz pie xml faila ielādes - ja šī atzīme ir aktīva, tad automātiski prombūtnes dokumenti ģenerēsies, ja izpildīsies divi nosacījumi:
  1. ja eDNL periodā sistēmā priekšā nav ievadīts neviens cits prombūtnes dokuments
  2. ja darbiniekam ir aktīvas vienas tiesiskās attiecības, un tām ienākuma veids ir Darba alga
 • Papildus ģenerēt, ja sistēmā ir ievadīta darba nespējas lapa ar tādu pašu datumu kā eDNL - ja atzīme ir aktīva, tad papildus iepriekšējam nosacījumam ģenerācija notiks arī tajā gadījumā, ja sistēmā ir ievadīta darba nespējas lapa, un tai ir tāds pats sākuma datums kā eDNL.
 • Papildus ģenerēt, ja sistēmā ir ievadīta darba nespējas lapa, kas pārklājas ar eDNL periodu - ja atzīme ir aktīva, tad papildus iepriekšējiem nosacījumiem ģenerācija notiks arī tajā gadījumā, ja sistēmā ir ievadīta darba nespējas lapa, kuras periods pārklājas ar eDNL periodu.
 • Papildus ģenerēt, ja darbiniekam ir vienlaicīgi vairākas TA ar ienākuma veidu "Darba alga" - ja atzīme ir aktīva, tad papildus iepriekšējiem nosacījumiem ģenerācija notiks arī tajā gadījumā, ja darbiniekam vienlaicīgi ir aktīvas vairākas tiesiskās attiecības, kurās norādīts ienākuma veids "Darba alga";
 • Papildus ģenerēt, ja eDNL perioda laika mainās TA - ja atzīme ir aktīva, tad papildus iepriekšējiem nosacījumiem ģenerācija notiks arī tajā gadījumā, ja eDNL perioda laikā darbiniekam vienas tiesiskās attiecības tiek noslēgtas un ar nākamo dienu atvērtas jaunas. Šajā gadījumā tiks izveidotas divi prombūtnes dokumenti.

eDNL sarakstā ir redzams eDNL apstrādes statuss. Ja eDNL ielādes rezultātā prombūtnes dokuments tika automātiska uzģenerēts, tad statuss ir "Apstrādāts automātiski". Ja eDNL lietotājs manuāli apstrādāja, tad statuss ir "Apstrādāts manuāli".

2020-09-01_13-36-45.png

 

Ja xml faila ielādes brīdī nav iespējams veikt automātisko apstrādi, tad ielādes logā par to tiek izdots brīdinājums, kā arī eDNL sarakstā ir kolonna "Pēdējā ģenerācijas kļūda", kur arī redzams iemesls, kāpēc neizdevās automātiski uzģenerēt prombūtnes dokumentu.

2020-09-01_13-25-48.png

 

Atvērtās eDNL (sākot no 590. versijas)

 

Pamatdati --> Personāla uzskaite --> Elektroniskās darbnespējas lapas -> eDNL uzstādījumi

 

Lappusē Noklusētie dokumenta tipi ir jauns lauks "Dokumenta tips atvērtai eDNL", kurā norāda atbilstošo dokumenta tipu.

AnitaBarbane_0-1637071961482.png

 

Pie kādiem nosacījumiem atvērtā eDNL tiek ģenerēta automātiski:

 • tiek importēta atvērta eDNL,  dotajā periodā sistēmā nav ievadīta neviena prombūtne, 
 • tiek importēta atvērta eDNL,  dotajā periodā sistēmā jau ir ievadīts ikgadējā atvaļinājuma dokuments vai komandējums.

Pie kādiem nosacījumiem atvērtā eDNL netiek ģenerēta automātiski:

 • tiek importēta atvērta eDNL,  dotajā periodā sistēmā jau ir ievadīta atvērta DNL, 
 • tiek importēta atvērta eDNL,  dotajā periodā sistēmā jau ir ievadīta slēgta DNL. 

 

Ja sistēmā ir ievadīts ikgadējais atvaļinājums vai komandējums, atvērtā DNL tiek uzģenerēta, bet atvaļinājums netiek mainīts. Pie ģenerācijas pirms DNL saglabāšanas parādās paziņojums: "Darbiniekam šajā periodā ir ievadīti citi prombūtnes dokumenti. Vai saglabāt?". Un rezultātā sistēmā paliek atvaļinājums un tiek uzģenerēta DNL, kas pārklājas ar šo atvaļinājumu.

Pēc tam, kad šī DNL tiek slēgta (kuras periods iekļaujas jau ievadīta atvaļinājuma periodā), automātiskā ģenerācija nenotiek, tiek izdots paziņojums: "Automātiskā ģenerācija: Sistēmā ir reģistrēts atvaļinājums/komandējums "importa" DNL periodā. Nepieciešama manuāla apstrāde." Pie manuālās apstrādes tiek piedāvāts sadalīt atvaļinājumu divās daļās un izveidot DNL.

 

Kādi vēl paziņojumi var tikt izdoti un ko tie nozīmē:

 • Ja eDNL uzstādījumos nav norādīts dokumenta tips atvērtai eDNL, tad importējot šādu DNL, automātiskā ģenerācija nenotiek un tiek izdots paziņojums: "Automātiskā ģenerācija: Ierakstam nav norādīts dokumenta tips! Nepieciešama manuāla apstrāde."
 • Ja pie manuālās apstrādes norāda neatbilstošu dokumenta tipu (tādu kuram nav samaksas veids Nerēķināt (Atvērta prombūtne), tad DNL netiek ģenerēta un tiek izdots paziņojums: "Ierakstam nav norādīts beigu datums, bet dokumentu tips "Dok. tipa nosaukums" nav pielietojams atvērtām prombūtnēm! Noklusētais dokumentu tips atvērtām prombūtnēm ir norādāms eDNL uzstādījumos."
 • Ja pēc eDNL importa eDNL uzstādījumos norāda dokumentu tipu atvērtai eDNL, tad šis dokumenta tips parādās pie Piedāvātajām izmaiņām un šo DNL var uzģenerēt.
 • Ja eDNL uzstādījumos norādītais dokumentu tips tiek deaktivizēts, tad laukā norādītā vērtība nepazūd, bet veicot eDNL importu tiek izdots paziņojums: "Automātiskā ģenerācija: Neizdevās izveidot jaunu DNL ar numuru "xxxxxxxxxxxxx"! Dok. tipa kods: Dok. tipa nosaukums - Izmantotais dokumenta tips ir neaktīvs! Nepieciešama manuāla apstrāde."
 • Ja eDNL uzstādījumos norādīts dokumenta tips, kuram piesaistītā samaksas veida aprēķina veids nav Nerēķināt (Atvērta prombūtne), tad pie eDNL importa tiek izdots paziņojums: "Automātiskā ģenerācija: Ierakstam nav norādīts beigu datums, bet dokumentu tips "Dok. tipa nosaukums" nav pielietojams atvērtām prombūtnēm! Noklusētais dokumentu tips atvērtām prombūtnēm ir norādāms eDNL uzstādījumos. Nepieciešama manuāla apstrāde."
 • Ja eDNL uzstādījumos vai DNL manuālajā apstrādē tiek norādīts dokumenta tips, kas nav aktīvs tiek izdots kļūdas paziņojums: "Dokumenta tips: Kods 'Dok. tipa kods' neatbilst nosacījumam: 'Dokumenta pamatveids ir Darba nespējas lapa; Aktīvs ir Jā'".

 

Komentāri
Dace
CONTRIBUTOR ***
autors Dace

Sveiki!

Kā rīkoties, ja A lapām tiek izmantoti 2 samaksas veidi - no vidējās dienas izpeļņas un no vidējās stundas izpeļņas?

eDNL uzstādījumos neredzu, kā varētu programmai piedāvāt divu veidu veidu dokumentu tipus katram DNL tipam.

 

Dace
CONTRIBUTOR ***
autors Dace

Papildinājums: Šķiet, ka šobrīd to var risināt DNL apstrādes procesā labojot ģenerējamo ierakstu, bet pie varbūt ir iespējams nākotnē apmaksas veidu personas amatu datos (pa dienām vai stundām) sasaistīt ar DNL apmaksas veidu.

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Dace, paldies par jautājumu. 

Jā, šobrīd eDNL apstrādes logā var nomainīt uz citu dokumenta tipu, ja tas ir nepieciešams.

 

Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd to, vai darbiniekam darba nespējas apmaksa pēc dienām vai stundām, Jūs nosakāt pēc personas amata datiem - lauka "Apmaksas veids"?

Varat, lūdzu, apmēram ieskicēt, cik % no darbiniekiem ir dienas apmaksu un cik ar stundu?

 

Jautāju šo visu, lai varētu izvērtēt, cik ātri un kādus papildinājumus nepieciešams veikt eDNL funkcionalitātē.

 

Paldies

Dace
CONTRIBUTOR ***
autors Dace

Paldies!

Esam grāmatvedības aģentūra ar diezgan lielu klientu skaitu. Procentuālos sadalījumu būs grūti pateikt.

Šobrīd ieliksim katrā uzņēmumā individuāli vienu vai otru kā noklusēto dokumenta tipu atbilstoši tam, kurš varētu būt biežāk izmantotais.

Apmaksas veids droši vien ir objektīvākais parametrs, pēc kura filtrēt, kāds prombūtnes apmaksas veids jāizvēlas.

 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***
autors Sarmīte17

Labdien!

Darbiniekam ir darba nespējas lapa A, tā ir slēgta, un ar xml.failu tiek ielādēta HORIZON. Bet VID EDS sistēmā ir norādīts datums, no kura šim pašam darbiniekam DNL turpinās. Būtu labi, ja sistēma veidotu jaunu dokumentu  "Prombūtne (bez beigu datuma)", t.i. turpinās darba nespējas lapa B.

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Sarmīte17 , paldies par komentāru! 

Izvērtēsim iespējas papildināt eDNL funkcionalitāti, lai nodrošinātu vairāk gadījumus, ko Horizon māk apstrādāt.

Versiju jaunumos noteikti ziņosim par to.

Ilva_O
CHAMPION *
autors Ilva_O

Labdien!

Ja vēsturiski kādreiz jaunas tiesiskās attiecības ir vadītas kā jauna personas kartiņa - programma piesaista dnl vecajām personas kartiņām ar sen slēgtām tiesiskajām attiecībām. 

Vai ir ieteikumi kā šo novērst?

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***
autors Sarmīte17

Labdien!

Man arī bija šī problēma. Tā kā nevarēju EDN lapā nomainīt  darbinieku, tad darbinieku no saraksta izdzēsu. Prombūtni aizpildīju manuāli.

Priekšlikums - radīt iespēju EDN lapā nomainīt darbinieku uz pareizajām tiesiskajām atiiecībām.Anotācija 2020-09-15 154042.jpg

 

 

 

Ilva_O
CHAMPION *
autors Ilva_O

Man izrādījās, ka diezgan daudz šādu darbinieku uz augusta darbnespējas lapām - arī visus dzēsu no saraksta, vadīju manuāli...

+nepatika, ka velkot augusta darbnespējas lapas - visas prombūtnes izveidojās septembra aprēķina mēnesim - manuāli jālabo septembra prombūtnes.

 

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Ilva_O , @Sarmīte17 

 • Gadījumu, kad darbiniekam ir vairākas personu kartiņas, un eDNL piesaista pie vecajām personu kartiņām - pārbaudīsim un salabosim. 
 • Ja vienai personu kartiņai ir vairākas tiesiskās attiecības (ar Darba algu), un ir nepieciešamība tās nomainīt, tad to var izdarīt, apstrādes loga labajā pusē nospiežot pogu "Labot". Atvērsies piedāvājuma labošanas logs, kur izvēlētajam ierakstam var nomainīt ģenerējamo dokumenta tipu un tiesiskās attiecības. 
 • Aprēķina mēnesis - izrunāsim iekšienē, vai risināsim vai nē, un došu ziņu.

Paldies, ka dalāties ar idejām un problēmām, ar ko saskaraties.

 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***
autors Sarmīte17

Labdien!

Ja nav atrastas pareizās tiesiskās attiecības, tad diemžēl apstrādes loga labajā pusē poga "Labot" ir neaktīva.

Manuprāt labākais variants šinī situācijā būtu iespēja -labot tabeles nr., kuru patreiz nav iespējams mainīt.

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Sarmīte17 , @Ilva_O 

Jaunākajos laidienos (560.12 un 565.4) ir labojums gadījumam, ja darbiniekam ir vairākas personu kartītes (piem., vēsturiski jaunas tiesiskās attiecības vadīja kā jaunu personas kartiņu). Tagad aktuālo kartiņu/tiesiskās attiecības.

Ilva_O
CHAMPION *
autors Ilva_O

@Anonymous 

Paldies par risinājumu! 🙂 

MartinsL
CONTRIBUTOR *
autors MartinsL

Labdien!

Kāds varētu būt iemesls šādām kļūdām (Hor-> 590.20) ?

Kā lai starp 595 ierakstiem atrod tos 2 kuri netika apstrādāti... ?

MartinsL_0-1648621296297.png

 

Sarmīte17
CONTRIBUTOR ***
autors Sarmīte17

Labdien!

Strādāju ar 585.versiju. Šāds kļūdas paziņojums nav bijis. Ja iepriekšējais aprēķina mēnesis ir slēgts, bet darba nespējas lapa attiecas uz jau slēgto aprēķina periodu -

iespējams tas rada šo paziņojumu.  Ar šādu problēmu esmu saskārusies, tad DNL vadu manuāli.

autors Anita Barbane

@MartinsL 

Labdien!

Šāda veida paziņojums varētu būt saistībā vai nu ar atvērtām vai anulētām DNL. Sākot ar 590.versiju, programma atpazīst atvērtās DNL, bet, ja pie noteiktiem nosacījumiem pie ielādes netiek izveidots prombūtnes dokuments, šajā versijā programma vēl nespēj šos ierakstus uzrādīt korekti.

Sākot ar 595.versiju, atvērtām vai anulētām DNL, ja pie ielādes netiek izveidots prombūtnes dokuments, ir korekti paziņojumi un tie tiek  uzrādīti neapstrādāto DNL sarakstā.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām