Funkcionalitātes “Koriģēt periodā beigās” pilnveidojumi (sākot no 575.v.)

15-03-2021 08:34
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 541 Skatījumi

Nomas biznesā līgumi parasti tiek noslēgti par konkrētu summu periodā, piemēram, gadā. Mēdz būt situācijas, kad līguma ietvaros par periodu tiek izrakstīti vairāki rēķini ar proprocionāli noteiktu summu no kopējās summas, kuru kopsummai periodā ir jāsaskan ar NĪP līgumā norādīto summu, taču rēķinu kopsumma matemātiskās noapaļošanas rezultātā nesakrīt ar līgumā fiksēto summu.

 

Šādos gadījumos Horizon var izmantot funkcionalitāti “Koriģēt perioda beigās”, kas nodrošina, ka sistēma pie pēdējā aprēķina veic salīdzināšanu pret līgumā norādīto summu un koriģē centus, ja ir nobīde.


Agrāk šī funkcionalitāte strādāja situācijās, ja aprēķinu metodes periodiskums bija gads un līguma aprēķinu metodes “Spēkā no” datums bija 1. janvāris, kas pārsvarā gadījumu neatbilst reālajam pakalpojumu sniegšanas periodam.

 

Tādēļ 575. versijā ir veikti papildinājumi, lai šī funkcionalitāte strādātu arī tad, ja līguma aprēķinu metode ir spēkā jebkurā periodā. Pati summas koriģēšana notiks, veicot aprēķinu uz kalendārā gada beigām (31.12.xxxx.).


Funkcionalitāte “Koriģēt perioda beigās” strādā pie šādas konfigurācijas kombinācijas:

  • ir izvēlēta apjoma aprēķinu metode ar tipu “Bez skaitītāja”;
  • aprēķinu metodes periodiskums ir norādīts “Gads”;
  • līguma aprēķina metodē kā maksa gadā ir norādīts alternatīvais tarifs (vai tarifa rindas);
  • līguma aprēķina metodē ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Koriģēt perioda beigās”.

nip1.PNG

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām