Jaunais bankas imports (sākot no 600. versijas)

15-06-2022 12:55 (Atjaunots 23-03-2023)
  • 3 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 3246 Skatījumi

Horizon 600. versijā ir izveidots jauns bankas importa risinājums, kas tālākajās versijās ir pilnveidots un sākot no 615. versijas pilnībā aizstāj līdzšinējo maksājumu importu.

 

600., 605. un 610. versijā noklusēti vēl darbojas iepriekšējais risinājums. No 615. versijas darbojas jaunais risinājums.

 

Šajā rakstā uzzināsiet, kā pāriet uz jauno bankas importu (600., 605., 610.v.) un kādas ir būtiskākās atšķirības lietošanā.

 

Abi risinājumi nodrošina vienu un to pašu rezultātu - veic no bankas ar failu vai tiešsaistē saņemto datu apstrādi.

 

Jaunais bankas imports uzskatāmāk attēlo no bankas ieimportētos datus, to atpazīšanu, kā arī atbilstošo Horizon klasifikatoru ierakstu piemeklēšanu. Veiktās izmaiņas ir arī pamats tālākiem papildinājumiem, piemēram, automātiskai ienākošā maksājuma sadalīšanai pa vairākiem klientiem/līgumiem (no 605.v.).

 

Svarīgi! Jāņem vērā, ka izmaiņas ir ne tikai tehniskas, bet arī vizuālas, tādēļ var prasīt papildu laiku pirmo importēto datu apstrādei. Ir mainītas izvēlnes, ievadlogi un darbības.

 

Svarīgi! Pirms pārejas uz jauno bankas importu ieteicams apstrādāt visus ierakstus esošajā maksājumu importa sarakstā.

 

 

Risinājuma pārslēgšana/Uzskaites parametri

 

Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp Klienta/Līguma piemeklēšana

 

Ja esat nolēmuši uzsākt lietot jauno risinājumu 600., 605., 610.v., parametram "Lietot jauno bankas importu" vērtību norādiet "Jā". Pēc šīs darbības veikšanas lappuses izskats mainās un iepriekš atzīmētās klienta un līguma piemeklēšanas metodes tiek atbilstoši mainītas uz jaunajām metodēm.

No 615.v. parametrs ir jau pārslēgts automātiski, un tas vairs nav pieejams.

 

banka01.png

 

 

Izmaiņas sistēmas izvēlnēs

 

Izvēlnes:

Dokumenti → Banka → Maksājumu imports (iepriekšējā izvēlne, kas vairs nav redzama)

Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti

Dokumenti → Banka → Bankas imports

 

Pēc uzskaites parametra pārslēgšanas, un atkārtotas pieslēgšanās sistēmai, kļūst pieejamas jaunā importa izvēlnes un saraksti “Bankas importa ieraksti” un “Bankas imports”.

 

 

banka02_izvēlnes.png

 

 

Bankas imports - no bankas saņemtie maksājumu dati, kas saglabājas sistēmā nemainīgi - tādi, kādi tie ienākuši no bankas.

 

Bankas importa ieraksti - importa ierakstu rindas ar importēto informāciju, kā arī atrastajiem datiem no pamatojuma, informāciju piesaistēm.

Šis saraksts atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”.

 

Svarīgi! Jāņem vērā, ka jaunajam sarakstam var būt nepieciešams papildināt noklusēto izskatu.

 

Sarakstā tiek attēloti visi maksājumu importa ieraksti - gan tie, kas importēti esošajā veidā, gan tie, kas importēti, izmantojot jaunā importa funkcionalitāti.

 

Atšķiras to pamatveids:

- "Bankas importa ieraksts [arhīvs]" - ar iepriekšējo risinājumu importētie ieraksti

- "Bankas importa ieraksts" - ar jauno risinājumu importētie ieraksti

 

banka03_pamatveidi.png

 

 

Kā importēt bankas datus?

 

Izvēlne:

Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti

Dokumenti → Banka → Bankas imports

 

Maksājumu informācijas importu no faila vai tiešsaistes režīmā iespējams veikt abos sarakstos ar pogu “Importēt”.

 

banka04_imports.png

 

 

Kā iepriekš minēts, sarakstā “Bankas imports” saglabāsies oriģinālie no bankas saņemtie dati par katru maksājumu. Bankas importa ievadforma satur 3 galvenās sadaļas:

 

  • Bankas dokuments - datu lauki nav labojami
  • Informācija no pamatojuma - lauki ir labojami, un tie aizpildās atbilstoši nosacījumiem datu meklēšanas šablonā, kas piesaistīts importa/eksporta metodei vai tiešsaistes bankai.
  • Horizon informācija - viens vai vairāki ieraksti ar Horizon klasifikatoriem, kas atrasti atbilstoši  atzīmētajām klienta/līguma piemeklēšanas metodēm sistēmas uzskaites parametros.

 

banka05_bi_logs1.png

 

 

Saraksts “Bankas importa ieraksti” veidojas no šīs piemeklētās Horizon informācijas. Bankas importa ieraksta ievadformā nelabojamā režīmā ir apskatāmi bankas dokumenta dati un no pamatojuma piemeklētā informācija. Labošana ir iespējama atrastajiem Horizon klasifikatoriem un informācijai, kas tālāk tiks izmantota, maksājumam piesaistot rēķinu.

 

banka06_bi_logs2.png

 

 

Kā apstrādāt importētos bankas datus?

 

Izvēlne:

Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti

 

Tālākās darbības ar importētajiem un atbilstoši uzstādījumiem apstrādātajiem datiem veicamas bankas importa ierakstu sarakstā (atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”).

 

Jaunajā bankas importa risinājumā ir izmaiņas pieejamajās saraksta darbībās. Būtiskākās no tām:

  • mainīta darbību secība, tās sagrupējot pēc nozīmes;
  • apstiprināt klientu - ar jauno risinājumu importētajiem ierakstiem šī darbība vairs nav nepieciešama;
  • klienta meklēšana, Meklēt datus pēc šablona, Meklēt datus pēc preču dokumenta - šīs darbības jaunajiem ierakstiem nav pieejamas, to vietā jālieto - Atkārtoti piemeklēt datus;
  • atkārtoti piemeklēt datus - jauna iespēja.

 

banka07_bi_darbības.png

 

 

Darbības “Atkārtoti piemeklēt datus” vednī var izvēlēties gan atkārtotu pamatojuma analīzi pēc izvēlētā šablona, gan Horizon klienta/līguma piemeklēšanas nosacījumus.

 

banka08_bi_atkārtoti_piemeklēt.png

 

Sīkāka informācija par darbībām un to pielietojumu atrodama Horizon sadaļā “Palīgs”.

Komentāri
Andrejs_R
CONTRIBUTOR ***
autors Andrejs_R

Labdien!

 

Lūdzu precizēt, kā var novērtēt Bankas Importa izpildes laiku, ja esam pārgājuši no FidaVista formāta uz ISO? Interesē Sākuma un Beigu laiki.

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

Labdien, @Andrejs_R !

Ja importē no faila, tad Sistēma - Notikumi - Bankas importa žurnāls

Ja ir tiešsaistes režīms un importē automatizētais darbs, tad jāskatās atbilstošā automatizētā darba notikumi.

Andrejs_R
CONTRIBUTOR ***
autors Andrejs_R

Paldies Jums!

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām