Kā pieslēgt un lietot datu apmaiņu ar Firmas.lv?

11-03-2021 13:57 (Atjaunots 25-05-2021)
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 2353 Skatījumi

VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm.

Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.

 

Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv.

Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.

 

Konfigurācija

 

Izvēlne:

Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa 

 

Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.

 

Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.

 

Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.

 

firmas_01_parametri.png

 

Lietotāju tiesības

 

Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana.

Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.

 

Jauna klienta datu ievade

 

Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte

 

Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”.

Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.

 

Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami.

No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.

 

firmas_02a_jauns_klients.png

 

 

Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju. Piemēram, ja klientu kartītēm kodi tiek piešķirti pēc citiem principiem, tad norāda, ka šo Firmas.lv vērtību nav jāpārkopē uz Horizon klienta kartītes kodu.

Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.

 

firmas_02b_jauns_klients.png

 

Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.

 

firmas_02c_jauns_klients.png

 

 

Klienta datu pārbaude un atjaunošana

 

Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate

 

Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.


firmas_03_esošs_klients.png

 

 

Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.

 

firmas_03b_esošs_klients.png

 


Informācija par sankcijām

 

Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - lpp “Pārdošana” - lpp “Pamatinformācija”

 

Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.


firmas_04a_sankcijas.png

 

 

Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.


firmas_04b_sankcijas.png

 

 


Klientu datu izmaiņu monitorings

 

Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.

 

Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt

 

Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.

 

firmas_05c_monitoringa_autorizacija.png

 

 

Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes lpp. “Pārdošana”, tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs.

Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt.

Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.

 

Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.

 

firmas_05_monitorings.png

 

 

Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.

 

firmas_05b_monitorings.png

 

 

 

 

Izziņu limita un izlietojuma apskate

 

Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu

 

Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem. 

 

firmas_06_izziņas.png

 

 

Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!

Autori

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām