Loģistikas rezervācijas

15-12-2021 12:30 (Atjaunots 15-03-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 644 Skatījumi

Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).

 

Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).

 

1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās

 

Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos:

  • Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju.

  • (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams:

1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes

rezervet no noliktavas.png

 

  2. Rezervēt no noliktavas ar partiju

595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt.

Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām.

1_rezervet.png


Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot.

5_rezervet ar konkreta partijam.png


Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab.

Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju.

Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts.

Piemērs -  saraksts bez partijām:

6_rindas bez partijām.png


Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju

7_rindas ar partijām.png

 

2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā

 

Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs.

590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.

generets np piepr.png

 

mainita partija.png

 
Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās.

pardots.png


Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām