Nepieciešamā konfigurācija, lai veiktu uzskaiti un aprēķinus Autoratlīdzībai

25-04-2018 10:39 (Atjaunots 27-06-2018)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 1366 Skatījumi

Šajā rakstā aprakstītas visas darbības un dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu uzskaiti un aprēķinus darbiniekiem ar ienākuma veidu Autoratlīdzība.

 

Lai sistēmā veiktu konfigurāciju, tā jāveic noteiktā secībā , attiecīgi atbilstoši kā šajā rakstā norādīts.

 

1.  Izveido samaksas veidus, katram attaisnoto izdevumu (25% un 50%) savu.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi

 

sam_v.png

 

2. Izveido jaunu samaksas veidu darba devēja VSAOI autoratlīdzībai.

 

Ierakstu veido kā jaunu (nedrīkst kopēt). Izvēlas sadaļu “VSAOI iemaksas autoratlīdzībai”.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi

 

sam_v2.pngsam_v3.pngsam_v4.png

 

 

3. Apraksta nosacījumus, lai pie nodokļa aprēķina programma mācētu izrēķināt to daļu, kas neapliekas ar nodokli.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Daļēji apliekamie ienākumi

 

daļ_apl.png

 

4. Veido jaunu ieturējuma veidu iedzīvotāju ienākuma nodoklim. 

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējuma veidi

 

Ieturējuma veidam piesaista ienākuma veidu “Autoratlīdzība”Ieturējuma veidam piesaista ienākuma veidu “Autoratlīdzība”Lauks "Procents iesn." pieejams no 515..v.12.laidienaLauks "Procents iesn." pieejams no 515..v.12.laidienaIIN_AA3.pngPaziņojuma ailē izvēlas ierakstu, kurā “Paziņojums par IIN” ailē attaisnotie izdevumi būs jāuzrāda. Katram ierakstam tas jānorāda atsevišķi.Paziņojuma ailē izvēlas ierakstu, kurā “Paziņojums par IIN” ailē attaisnotie izdevumi būs jāuzrāda. Katram ierakstam tas jānorāda atsevišķi.

 5. Jāizveido ieturējuma veids DD soc.nod. autoratlīdzībai.

 

Tas ir tehnisks ieraksts, kam jābūt sistēmā. Veido kā jaunu ierakstu un tipā izvēlas “VSAOI iemaksas autoratlīdzībai”.

 

 Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējuma veidi

 

Iet_VSAOI.pngIet_VSAOI2.png

 

6. Jāveic papildinājums ieturējuma veidam “Darba ņēmēja soc.nodoklis”.

 

T.i., tas tiek labots un Lpp.”Rēķina no” uz labo pusi pārsūta jaunos samaksas veidus.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējuma veidi

 

DŅ_soc.png

 

7. Jāizveido jauna tabula autoratlīdzībai, kur norāda cik procenti jāpiemēro darba devēja daļai.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> VSAOI tabulas

 

Pirms veido šo tabulu, obligāti jāiziet ārā no programmas un vēlreiz jāpieslēdzas, lai programma nofiksētu un piedāvātu tabulā pirms tam izveidotos jaunos samaksas/ieturējuma veidus!

 

Veido jaunu tabulu, kur laukā Grupa norāda “VSAOI iemaksas autoratlīdzībai”.

 

Samaksas/ieturējuma veidos norāda jaunizveidotos ierakstus un iemaksu likmi, 2018.gadā tie ir 5%.

 

 VSAOI_tabula.png

 

8. Laukā VSAOI kategorija jānorāda informācija.

 

Laukā "VSAOI kategorija" jānorāda:

 

  • Ja darbiniekam ir tikai Autoratlīdzība, tad VSAOI kategorija “Nerēķina”.
  • Ja darbiniekam ir arī Darba alga vai Uzņēmuma līgums, tad ir tā VSAOI kat., kas nepieciešama šiem ienākuma veidiem.
  • Ja ir autoratlīdzība, bet nav jārēķina DD soc.nod. (pensionāri/ 1.,2.gr.inv./ kas nedzīvo Latvijā/ autoratl.mantiniekiem), tad nepieciešama atzīme pie Nepielietot autoratlīdzībai. Pārējos gadījumos šī atzīme ir tukša.

 

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas kartīte -> Saistītie dati -> Personas dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs

 

VSAOI_kat.png

 

 9. MK noteikumu Nr. 827 grozījumi

 

Dokumenti -> Algas -> Vienreizējas samaksas dokuments

Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksts

 

19.12.2017. tika pieņemti grozījumi MK noteikumiem Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" un tika veikts papildinājums ar jaunu punktu:

 

25.Izmaksāto autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) darba devēja ziņojumā norāda tajā pārskata mēnesī, kurā autoratlīdzība (autortiesību un blakustiesību atlīdzība) izmaksāta.

 

Lai to nodrošinātu, tad neatkarīgi, par kuru periodu maksā autoratlīdzību, jāvadās pēc shēmas:

 

  • Vienreizējas samaksas dokumentā laukos Dok.datums un Aprēķina mēn. jāuzrāda to mēnesi, kad tiek veikts maksājums.
  • Izmaksu sarakstā laukos Par mēnesi, Izmaksa nodoklim un Izmaksas datums norāda to pašu mēnesi, kas norādīts vienr.samaksas dokumentā.

Piemērs.

17.04.2018. tiek maksāta (veidots maksājuma uzdevums) autoratlīdzība par darbu, kas veikts marta mēnesī. Vienreizējas samaksas dokumentā laukos Dok.datums un Aprēķina mēn. norāda 04.2018., izmaksu sarakstā laukos Par mēnesi, Izmaksa nodoklim un Izmaksas datums norāda 04.2018.

 

10. Lai programma Ziņojumā par VSAOI saprastu, kuras summas jāuzrāda <TAB15>, kas paredzēts Autoratlīdzībai, tas jānorāda sākuma filtra logā lpp.Ienākuma veidi-> Autoratlīdzībām.

 

Šāda iespēja ir sākot ar 510.v.30.laidienu un 515.v.6.laidienu

 

Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI

 

VSAOI_AA.png

 

Ja vēlaties šo instrukciju izprintēt, spiediet pie raksta uz trim punktiņiem un izvēlieties darbību "Drukāšanai pielāgota lapa":

 

druka_bilde.PNG

 

 

Gadījumā, ja Jums rodas kādas neskaidrības vai problēmas - droši rakstiet komentāros. Lai izdodas! 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām