Pamatlīdzekļi - kā apstrādāt elektroniskās inventarizācijas rezultātus?

14-09-2022 17:32 (Atjaunots 13-09-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 698 Skatījumi

Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās (
Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).

 

1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde

 

Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.

Jauni_PL.PNG

 

Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.

 

Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti (Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības). 

 

Svarīgi! Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.

 

2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana

 

Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija. 

Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.

 

Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.  

Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.

 

DOK_ģen.PNG

 

Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati. 

 

Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu.

  • Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša
  • Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0.

Rindu apstrādi veic izmantojot pogu P1.PNG .

 

Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.

 

Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.

 

Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas

dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato.


Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu P2.PNG , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme. 


Ar filtra P3.PNG  palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.


 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām