Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon saskaņošanu, brīdinājumi tiek izmantoti, lai lietotājiem nosūtītu papildus atgādinājumus par kavētiem apstiprināšanas uzdevumiem.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Saskaņošanas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.    Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par kavētu apstiprināšanas uzdevumu Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apstiprināšanas uzdevumi (17568):       Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss" un "Termiņš". Vēlamies atlasīt visus apstiprināšanas uzdevumus, kuriem termiņš ir pirms 2 dienām vai senāk. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo apstiprināšanas uzdevumu sarakstu, piemēram, dokumenta pamatveidu vai veidu.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams nodarīt E-pasta lauku vai Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos.       Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai līguma rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)    
Skatīt visu rakstu
03-05-2022 14:42 (Atjaunots 06-03-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 632 Skatījumi
Lai būtu iespējama automātiska e-pastu sūtīšana par HoP Apstiprināšanas uzdevumiem, Horizon sistēmā jābūt izveidotiem e-pastu šabloniem. Šablonus veido: Pamatdati → Saskaņošana → E-pasta šabloni     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - E-pasta šablona nosaukums; Dokumenta veids - saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Temats - teksts, kas tiks norādīts e-pasta temata laukā (Subject); Teksts – mainīgo teksta daļu (piemēram, Dokumenta numurs, Vārds, Uzvārds u.c.) izvēlas no lejupkrītošās lauku izvēles, nospiežot pogu "Lauka izvēle":      Izvēlētās mainīgās vērtības attēlojas pēdiņās: «Dokumenta datums». Lai ievietotu mainīgo vērtību šablonā, uz tā veic dubultklikšķi ar peli.   Izveidotais šablons tiek piesaistīts notikumam (pie kura notikuma, kam ir jāsaņem e-pasts) E-pastu konfigurācijas matricā: Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija.   E-pastu šablonos var ievietot arī šādas saites:   uz algas lapiņu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/payslip uz apstiprināšanas uzdevumu sarakstu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/task E-pastu šablonos par jaunu uzdevumu izveidi var ievietot saites uz konkrētiem apstiprināšanas uzdevumiem:   Atvaļinājumu pieteikumu saskaņošanai:  https://hop.visma.lv/#!/HOP/vacation/approval/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Vienreizējās samaksas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/payout/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Brīvas formas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/freeform/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»/view Mācību pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/training/task-view/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rīkojumu un Vienošanos saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/order/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rēķina saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/metainvoice-submit/form/0/"Apstiprināšan as uzdevuma ID" Inventāra izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Inventāra izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Krājumu norakstīšanas pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/stockwriteoff/taskview/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Komandējumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/businesstrip/task/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Saimniecisko izdevumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/advanceexpense/taskview/«Apstiprināšana s uzdevuma ID» Elektroniskās inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/login/HOP/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Apliecinājuma dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskhomeinventory/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimetracking/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika plānošanas dokumentu saskaņošanai: ttps://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimeplanning/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»   Saites uzbūves pamatprincips:   https://hop.visma.lv ir HoP pieslēgšanās saite:  ja HoP atrodas Visma mākonī, tad saite ir hop.visma.lv (tāpat kā piemērā); ja HoP neatrodas Visma mākonī, tad veidojot saiti, šī daļa jānomaina uz atbilstošo (piemēram, hop.manafirma.lv); norāde uz atbilstošo pieteikuma veidu: piem.,#!/HOP/payout/; norāde uz konkrētu uzdevumu - «ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» šablonā pielikts lauks.
Skatīt visu rakstu
12-07-2023 09:28 (Atjaunots 16-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 529 Skatījumi
Saskaņošanas scenāriji tiek izmantoti HoP moduļos, un tie nosaka, kā tiks organizēts dokumenta saskaņošanas process. Aprites scenārijs tiek piesaistīts dokumentam tā pieteikšanas brīdī.   Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji   Scenārijs nosaka:   procesā iesaistītos izpildītājus (saskaņotāji un apstiprinātāji) un to secību; iesaistīto izpildītāju veicamos uzdevumus un to izpildes termiņu; iesaistīto izpildītāju rezolūciju piešķiršanas tiesības (kādu statusu rezolūcijas attiecīgajam izpildītājam ir tiesības norādīt apstiprināšanas uzdevumā); kritērijus, kādos gadījumos dokumentam tiek piesaistīts attiecīgais aprites scenārijs.  Scenārija matrica:     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - scenārija nosaukums; Dokumenta pamatveids - saskaņojamā dokumenta pamatveids; no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo vērtību (pieteikuma veidu - piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.);  Noklusētais scenārijs - katram dokumenta pamatveidam jābūt vienam noklusētajam scenārijam, kurš tiek piemērots, ja nav iespējams noteikt scenāriju pēc izveidotajiem dokumenta filtriem; Dokumenta filtrs - scenārija piemērošanas nosacījumi: no Filtru saraksta izvēlas iepriekš sagatavotu filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis scenārijs. Filtru obligāti norāda, ja ir izveidoti vairāki dokumenta aprites scenāriji. Lauku neaizpilda, ja saskaņošanas procesam nepieciešams tikai viens scenārijs. Dokumenta filtri jāveido tā, lai nepieļautu to atlases rezultātu pārklāšanos; Noklusētā persona – ja sistēma nevar noteikt personu (saskaņotāju), kurai jāveido apstiprināšanas uzdevums, vai šī persona ir prombūtnē (bez informācijas par Kontaktpersonu), tad uzdevums tiks nosūtīts scenārija noklusētajai personai (sīkāk par noklusēto personu var izlasīt šeit); AU dokumenta tips - dokumentu tips, ar kuru tiks veidoti visi šī scenārija apstiprināšanas uzdevumi; E-pasta konfigurācija - katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām. Ja saskaņošanas procesā nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens e-pasta šablons nav piesaistīts pie kāda no saņēmējiem). Sīkāk par e-pastu konfigurāciju var izlasīt šeit; Atļaut atgriešanu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad šim scenārijam būs pieejama atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem; Meklēt aizvietotājus - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad apstiprināšanas uzdevumiem ar šādu scenāriju, tiks piemeklēti aizvietotāji, ja saskaņotājs būs prombūtnē. Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Meklēt aizvietotājus pēc noklusējuma ir atzīmēta; Aktīvs - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad scenārijs ir aktīvs un tiks piedāvāts izvēlei sistēmā; Apraksts - detalizēts skaidrojums brīvā formā par attiecīgo scenāriju. Aprakstā vēlams iekļaut informāciju par to, kādos gadījumos attiecīgais scenārijs tiek pielietots.   Scenāriju etapu tabulas dati:     Etapa Nr. - etapa numurs - numurs pēc kārtas (vesels skaitlis), tiek piedāvāts automātiski; Nosaukums - attiecīgā etapa nosaukums; Izpildes termiņš dienās - saskaņošanas ilgums (dienās) – vērtība, kura ļauj automātiski aprēķināt uzdevuma izpildes termiņu: 1 - šodiena, 2 - rītdiena utt.; Etapa filtrs - etapa izpildes nosacījumi, no Filtru saraksta izvēlas filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis etaps. Aizpilda pēc nepieciešamības; Saskaņotājs - laukā no lejupkrītošās izvēles saraksta norāda, vai attiecīgā etapa saskaņotājs būs Saskaņošanas loma, Mainīgais vai Persona; Saskaņošanas loma - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Saskaņošanas loma, šajā laukā izvēlas vērtību no Saskaņošanas lomu saraksta (Pamatdati -> Saskaņošana -> Saskaņošanas lomas). Sīkāk par Saskaņošanas lomām var izlasīt šeit. Persona - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Persona, šajā laukā izvēlas vērtību no Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts); Mainīgais - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Mainīgais, šajā laukā no izkrītošā saraksta izvēlas vienu vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas vērtības, atkarībā no saskaņojamā dokumenta veida - piemēram, Tiešais vadītājs, Dokumenta atbildīgais u.c.; Ļaut labot dokumentu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājs varēs labot dokumentu no Apstiprināšanas uzdevuma, ja konkrētajam dokumenta veidam labošana būs iespējama; Ļaut mainīt saskaņotāju - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, maršrutēšanas vai apstiprināšanas uzdevuma izpildes brīdī lietotājam tiek izsaukts nākamā etapa apstiprināšanas uzdevums, kurā iespējams veikt labojumus pirms uzdevuma nodošanas saskaņotājam (t.sk. norādīt citu uzdevuma saskaņotāju/apstiprinātāju); Ir nepieciešams e-paraksts - izvēles rūtiņa aktīva tikai dokumentiem ar pamatveidiem Rīkojums, Rīkojums ar personu sarakstu, Rīkojums par atbrīvošanu, Vienošanās, Vienošanās par atbrīvošanu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājam rīkojumam, vienošanās pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. Sīkāk par rīkojumu un vienošanos saskaņošanu var izlasīt šeit; Norādījums - iespējams norādīt saskaņotājam/apstiprinātājam veicamo uzdevumu, var izvēlēties no Pamatojumu sagatavju saraksta; Rezolūciju grupa - lai attiecīgajā saskaņošanas etapā apstiprināšanas uzdevumā būtu pieejamas rezolūcijas no kādas konkrētas rezolūciju grupas, šī rezolūciju grupa ir jāpiesaista scenārija etapam, izvēloties no Rezolūciju grupu saraksta (šo funkcionalitāti parasti izmanto ļoti specifiskos gadījumos); Atļautie rezolūciju tipi: konkrētajā etapā saskaņotājam pieejamie rezolūciju tipi: Saskaņošanā - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Saskaņošanā. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem, izņemot pēdējam; Apstiprināts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Apstiprināts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta tikai pēdējam attiecīgā scenārija etapam; Noraidīts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Noraidīts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem.  
Skatīt visu rakstu
26-06-2023 07:50 (Atjaunots 26-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 624 Skatījumi
Ja kādu saskaņošanas scenārija etapu nevēlamies piemērot visos gadījumos vai arī saskaņošanai izmantojam vairākus scenārijus vienam dokumenta pamatveidam (piemēram, ir jāveido 3 dažādas plūsmas Brīvas formas pieteikumiem), tad saskaņošanas konfigurācijā jāizmanto dokumenta vai etapa filtri.   Veidojot filtra nosacījumus, jāatceras, ka vienu filtru drīkst piesaistīt tikai vienam scenārijam un katrā filtrā ir jābūt norādītam vismaz vienam unikālam kritērijam, kuram neatbilst neviens cits izveidotais filtrs. Pretējā gadījumā, sistēma nespēs noteikt pareizo aprites scenāriju un dokumentam/pieteikumam tiks piesaistīts noklusētais scenārijs.   Scenāriju un to etapu filtri ir pieejami Etapu filtru sarakstā, kas tiek atvērts, ievadot datus Scenārija ievadloga laukos Filtrs.   Dokumenta filtrs:     Etapa filtrs:     Jaunu filtru pievieno, nospiežot pogu "Pievienot":       Tiek atvērts ievadlogs "Filtrs":     Nosaukums: filtra nosaukums (norāda pēc iespējas skaidrojošāku);   Tabulā jāuzdod atlases nosacījumu rindiņas, ievadot datus ievadlaukos zem tabulas:     Nr. : kritērija numurs, kas nosaka Nosacījumu savstarpējo saistību:   Ja filtrā tiek norādīti vairāki kritēriji, iespējamas divas situācijas:   - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts vienāds numurs, jāizpildās būs tikai vienam no kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru; - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts katram savs numurs, jāizpildās būs visiem kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru.   Lauks: norāda kritēriju, pēc kura tiek atlasīta informācija, izvēlas no izkrītošā saraksta. Filtra nosacījumus var veidot pēc visiem iespējamajiem saskaņojamā dokumenta laukiem.   Operācija: kritērija nosacījums, kuram jāizpildās. Tiek piedāvāta izvēle no operāciju kopas, kas atkarīga no attiecīgā Lauka.   Teksts: norāda kritērija vērtību - ievada tekstveida informāciju, kas nepieciešama nosacījuma izpildei vai arī tā tiek aizpildīta automātiski, izvēloties Operāciju.   Pieejamas pogas:    labot tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;  dzēst tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;   Nospiežot pogu  , ievadītie dati tiek saglabāti.          
Skatīt visu rakstu
24-08-2023 15:09
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 315 Skatījumi
Konfigurējot saskaņošanas scenārijus, jāizvēlas saskaņošanas scenārija etapa saskaņotāju (saskaņošanas loma, persona, mainīgais u.c. - atkarībā no saskaņojamā dokumenta) . Viens no veidiem, kā ērti norādīt personu vai personu grupu, kas saskaņos viena veida vai vairāku veidu pieteikumus, ir Saskaņošanas loma:     Saskaņošanas lomas var konfigurēt uzreiz no scenāriju etapiem vai arī pēc ceļa Pamatdati → Saskaņošana → Saskaņošanas loma. Persona tiek atrasta no Saskaņošanas lomas kartītes, atbilstoši tās veidam.    Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes       Šo saskaņošanas lomu izmanto visbiežāk - arī gadījumos, kad lomā ir tikai viens darbinieks. Ja lomu izmantojam vairākos saskaņošanas scenārijos, tas nodrošina, ka, nomainot darbinieku lomā (ieliekot kartiņā iepriekšējam darbiniekam <līdz> datumu un izveidojot ierakstu jaunam darbiniekam), izmaiņas tiek attiecinātas uz visiem saskaņošanas scenārijiem, kuros tās ir iekļautas.   Ja tiek izmantota šāda veida loma, tad uz apstiprināšanas uzdevuma izveides datumu sistēma atlasa Personu ar augstāko prioritāti (1., 2., 3. utt.). Prioritātes vērtība ir vesels skaitlis. Prioritāte nepieciešama saskaņotāja noteikšanai.   Etapa saskaņotājs (apstiprināšanas uzdevuma un e-pasta saņēmējs) vienmēr būs persona ar prioritāti "1". Personām ar citām prioritātēm šie apstiprināšanas uzdevumu arī būs redzami HoP un tos būs iespējams sev pāradresēt un saskaņot. E-pasts par tiem netiks saņemts.   Uz šajā lomā piesaistītajām personām darbojas aizvietošanas funkcionalitāte. Sīkāk par saskaņotāju aizvietošanu var izlasīt šajā rakstā.   Saskaņošanas loma - koplietošanas grupa       Šis veids jāizvēlas, ja loma tiks piemērota kādai darbinieku grupai, piemēram, atvaļinājuma pieteikumus apstiprinās kāds no personāla speciālistiem un kopā ir 2, 3, 4 utt. darbinieki. Šie darbinieki var apstrādāt pieteikumu brīvi - galvenais, lai apstrādātājs būtu kāds no norādītajiem darbiniekiem.   Koplietošana nodrošina iespēju apstiprināšanas uzdevumu redzēt un apstiprināt vairākiem saskaņotājiem. Apstiprināšanas uzdevums tiek izveidots bez piesaistes konkrētai personai (uz grupu), bet informāciju e-pastā saņem visas iesaistītās personas. Tiklīdz kāda no personām saskaņo pieteikumu, tā kļūst par saskaņotāju un tiek piesaistīta apstiprināšanas uzdevumam. Pārējās personas šo pieteikumu saskaņot vairs nevar.    Saskaņošanas lomai ar veidu Koplietošanas grupa lauku vērtības Prioritāte un Struktūrvienības netiek izmantotas. Uz šo saskaņošanas lomas veidu nestrādā aizvietošanas funkcionalitāte. Tiek pieņemts, ka saskaņošanas grupā vienmēr kāds no darbiniekiem pildīs darba pienākumus un pieteikumu saskaņos.   Saskaņošanas loma - pēc struktūrvienības      Šo veidu izmanto metarēķinu saskaņošanā: sistēma atlasa Personu, kurai norādītā Struktūrvienība sakrīt ar saskaņojamā metarēķina lauku Struktūrvienība (atrodas metarēķina galvenē lpp. <Dimensijas>).   Kā apskatīties, kuras saskaņošanas lomas tiek izmantotas scenārijos? Ja vēlamies saprast, kā izmaiņas saskaņošanas lomā ietekmēs citus veidotos saskaņošanas scenārijus, tad datus par Saskaņošanas lomas izmantošanu scenārijos var apskatīt šādi:    
Skatīt visu rakstu
22-07-2022 10:07 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 712 Skatījumi
Saskaņošanas e-pastu konfigurācija ir nepieciešama, lai norādītu, pie kura saskaņošanas plūsmas notikuma ir jāizsūta e-pasts un kam tas ir jāsaņem. E-pastu tekstus konfigurē sadaļā E-pastu šabloni.   Katram dokumentu pamatveidam (piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.) jāveido sava konfigurācija. Vienam dokumenta pamatveidam var tikt veidotas vairākas e-pastu konfigurācijas (piemēram, ja atšķiras saņēmēji vai e-pastu teksts). E-pastu konfigurāciju piesaista saskaņošanas scenārijam.   Pamatdati  → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija     Kods: ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums: e-pasta konfigurācijas nosaukums; Dokumenta pamatveids:  saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Noklusētā: katram dokumenta pamatveidam jābūt vienai noklusētajai e-pasta konfigurācijai (ar iespējotu ķeksi); Sūtītāja vārds un Sūtītāja e-pasta adrese: norāda tikai tad, ja sūtītāja vārdam un e-pastam jāatšķiras no tās informācijas, kas norādīta Sistēma → Uzņēmums  → Kontaktinformācija; Piezīmes: Norāda piezīmes, ja nepieciešams.   Kad aizpildīta konfigurācijas loga augšējā daļa, jāaizpilda arī pati matrica. Kolonnā "Saņēmējs" redzami iespējamie e-pasta ziņas saņēmēji, tie var atšķirties katram pieteikuma vai dokumenta pamatveidam. Iespējamos saņēmējus var aktualizēt ar dzelteno zibeni loga labajā malā.   Piemērs e-pasta šablona pievienošanai matricā:   Jāsūta e-pasti saskaņotājam par uzdevuma izveidi - e-pasta šablons ar šim gadījumam piemērotu tekstu jāpievieno matricā Saskaņotājs → Uzdevuma izveide:     E-pastu šablonu pievienošanai var izmantot arī matricas vertikālo skatu:     Pēc šāda principa matricai jāpievieno arī pārējie šabloni.   Pieteikumu saskaņošanas procesā visbiežāk ziņas sūta:   Saskaņotājam par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Uzdevuma izveide; Saskaņotājam, kam pieteikums tiek pāradresēts par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Pāradresēšana; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Pieteicējs → Apstiprināts; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir noraidīts: Pieteicējs → Noraidīts; Konkrētai personai par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Persona → Apstiprināts; Aizvietotājam par uzdevuma izveidi: Aizvietotājs → Aizvietotāja maiņa;  E-pasta adresei/adresēm par to, ka pieteikums ir apstiprināts: E-pasta adrese → Apstiprināts  
Skatīt visu rakstu
14-07-2023 13:15 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 371 Skatījumi
Apraksts par konfigurācijas soļiem papildu apstiprināšanas uzdevumu izmantošanai.
Skatīt visu rakstu
08-12-2022 13:54
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 340 Skatījumi
Ko darīt, lai nodrošinātu nepārtrauktu saskaņošanas plūsmu saskaņotāja prombūtnes laikā?
Skatīt visu rakstu
30-04-2019 09:35 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1926 Skatījumi
23-01-2018 11:43 (Atjaunots 19-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1827 Skatījumi
Apraksts par nosacījumiem, kādi lietotāji drīkst anulēt vai dzēst apstiprināšanas uzdevumus.
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:51
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 835 Skatījumi
Sīkāks apraksts par Saskaņošanas funkcionalitāti - ko tā nodrošina?
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:29 (Atjaunots 25-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1012 Skatījumi